Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 98

Designdrevne opplevelser og merkevarebygging: Foredrag_2018

1

Share

Download to read offline

Om hvordan design påvirker våre handlinger og valg. Forelesning med diskusjoner ca 1,5 timer

Designdrevne opplevelser og merkevarebygging: Foredrag_2018

 1. 1. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 1 Forholdet mellom design og mennesker - og hvordan vi forstår ting
 2. 2. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 2 Innhold 1. Forholdet mellom design og mennesker ▪ Verdien av design ▪ Evolusjonsteori ▪ 3 ord: Estetikk. Følelser. Intelligens ▪ 2 tankesystemer, 3 typer hukommelse og 4 typer behov ▪ Hva er identitet? ▪ Estetikken trumper intelligensen. - Og hva med autoritet og troverdighet? 2. Fra merkevarestrategi til designstrategi ▪ Nyttige modeller og verktøy ▪ Øl og yoghurt - to case ▪ Opplevelsespyramiden 3. Verden vil ikonifiseres ▪ Det ikke-verbale språket ▪ Dagligvarens røde garde - en liten test
 3. 3. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 3
 4. 4. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 4 Design har ingen egenverdi
 5. 5. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 5 Design har ingen egenverdi
 6. 6. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 6 Følelsesmessige behov Funksjonelle behov Sosiale behov Transformasjonsbehov
 7. 7. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 7 Design begynner med mennesker
 8. 8. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 8
 9. 9. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 9 Vi er ikke skapt for å lese
 10. 10. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 10 60% 70% 80% 90% 95% 99,8%
 11. 11. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 11 60% 70% 80% 90% 95% 99,8%
 12. 12. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 12 60% 70% 80% 90% 95% 99,8%
 13. 13. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 13 60% 70% 80% 90% 95% 99,8%
 14. 14. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 14 60% 70% 80% 90% 95% 99,8%
 15. 15. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 15
 16. 16. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 16 60 000 000 informasjonsenheter
 17. 17. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 17 1. Estetikk 2. Følelser 3. Intelligens Dagens ord
 18. 18. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 18 1. Estetikk / SANSEOPPLEVELSER: Læren om kunnskap som kommer til oss gjennom sansene
 19. 19. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 19 1. Estetikk / SANSEOPPLEVELSER: Læren om kunnskap som kommer til oss gjennom sansene Estetikk (fra gresk aisthesis, αἴσθησις, «sansekunnskap» eller «oppfatning») er den delen av filosofien som omhandler «læren om det vakre og skjønne i kunsten». Estetikk defineres også som menneskets bruk og opplevelse av omgivelser, eller som en generell teori om sansning og opplevelse. I denne forstand vil estetikkbegrepet være løsrevet fra kunsten ved at det omfatter alt som beveger sansene.
 20. 20. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 20 2. Følelser: SANSEFØLELSER / EMOSJONER
 21. 21. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 21 A. Emosjonelt: Sinnstilstand / sinnsbevegelse. Psykologisk (ubevisst) reaksjon på et sanseinntrykk. Følelser er altså en konsekvens av sanseinntrykk / ytre stimuli, og underbevisst motiverer handling og valg B. Sansefølelser: Fysisk / funksjonell / bevisst reaksjon (handling) som en konsekvens av en sanseopplevelse.
 22. 22. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 22 A. Emosjonelt: Sinnstilstand / sinnsbevegelse. Psykologisk (ubevisst) reaksjon på et sanseinntrykk. Følelser er altså en konsekvens av sanseinntrykk / ytre stimuli, og underbevisst motiverer handling og valg B. Sansefølelser: Fysisk / funksjonell / bevisst reaksjon (handling) som en konsekvens av en sanseopplevelse.
 23. 23. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 23 3. Intelligens / FORNUFT. Evne til logisk tenkning. Rasjonalitet. TANKEKRAFT. Løse nye problemer basert på tidligere erfaringer
 24. 24. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 24 Daniel Kahneman psykolog og nobelprisvinner i økonomi. Han er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, atferdsøkonomi og lykkeforskning. To tankesystemer (tenke, fort og langsomt)
 25. 25. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 25 System 1 Virker automatisk og hurtig, med liten eller ingen anstrengelse og ingen opplevelse av viljekontroll. To tankesystemer (tenke, fort og langsomt) Daniel Kahneman psykolog og nobelprisvinner i økonomi. Han er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, atferdsøkonomi og lykkeforskning. 2 + 2 Eple
 26. 26. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 26 System 1 Virker automatisk og hurtig, med liten eller ingen anstrengelse og ingen opplevelse av viljekontroll. System 2 Gir oppmerksomhet til de anstrengende mentale aktivitetene som krever det, inkludert komplekse utregninger. Aktiviteten assosieres ofte med en subjektiv opplevelse av evner, valg og konsentrasjon. Daniel Kahneman psykolog og nobelprisvinner i økonomi. Han er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, atferdsøkonomi og lykkeforskning. To tankesystemer (tenke, fort og langsomt) 17 x 24 2 + 2 Eple
 27. 27. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 27 System 1 Virker automatisk og hurtig, med liten eller ingen anstrengelse og ingen opplevelse av viljekontroll. System 2 Gir oppmerksomhet til de anstrengende mentale aktivitetene som krever det, inkludert komplekse utregninger. Aktiviteten assosieres ofte med en subjektiv opplevelse av evner, valg og konsentrasjon. To tankesystemer (tenke, fort og langsomt) Funksjonelt Emosjonelt Sosialt Mening (transformasjon) Yoghurt basert på levende organismer som tjener som næringsgrunnlag for hverandre Daniel Kahneman psykolog og nobelprisvinner i økonomi. Han er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, atferdsøkonomi og lykkeforskning.
 28. 28. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 28 3 typer hukommelse og 4 typer behov
 29. 29. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 29 Episodehukommelse (the remembering self) Vanehukommelse (system 1) Arbeidshukommelse (system 2)
 30. 30. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 30 Følelsesmessige behovFunksjonelle behov Selvekspressive behov Meningsbehov Transformasjon: Lappland center of expertice
 31. 31. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 31 Behov Sanse- opplevelser Sinns- bevegelse 60 000 000ønsker og motiver Styrer handlinger og valg
 32. 32. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 32 Behov sanse- inntrykk Sinns- bevegelse
 33. 33. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 33
 34. 34. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 34 Hva er identitet?
 35. 35. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 35
 36. 36. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 36
 37. 37. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 37
 38. 38. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 38 Vi forstår ting ut i fra en sammenheng
 39. 39. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 39
 40. 40. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 40 Send meg saltet er du snill
 41. 41. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 41 Estetikk trumfer intelligensen
 42. 42. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 42 Vane, episode, arbeid … vi har alltid vært analfabeter
 43. 43. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 43 Vane, episode, arbeid … vi har alltid vært analfabeter
 44. 44. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 44
 45. 45. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 45 Autoritet og troverdighet
 46. 46. IllustrasjonBjørnRybakken
 47. 47. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 47 IllustrasjonBjørnRybakken
 48. 48. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 48
 49. 49. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 49
 50. 50. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 50 En kvinne går raskt gjennom byen ...
 51. 51. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 51 Identifisere Identifisere seg med Identisk
 52. 52. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 52 Jeg har tatoveringer nedover hele ryggen
 53. 53. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 53 Innhold 1. Forholdet mellom design og mennesker ▪ Verdien av design ▪ Evolusjonsteori ▪ 3 ord: Estetikk. Følelser. Intelligens ▪ 2 tankesystemer, 3 typer hukommelse og 4 typer behov ▪ Hva er identitet? ▪ Estetikken trumper intelligensen. - Og hva med autoritet og troverdighet? 2. Fra merkevarestrategi til designstrategi ▪ Nyttige modeller og verktøy ▪ Øl og yoghurt - to case ▪ Opplevelsespyramiden 3. Verden vil ikonifiseres ▪ Det ikke-verbale språket ▪ Dagligvarens røde garde - en liten test
 54. 54. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 54 Merkevare- og designstrategi. Fire nyttige verktøy Posisjonering; konkurransetriangelet Identitet og relasjon; Kellers pyramide Arkitektur; W. Olins tre nivåer
 55. 55. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 55 Fra merkevareplattform til designstrategi Keller Designgrep; GROW
 56. 56. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 56 Forretningsmål Merkemål Designmål Estetisk * Funksjonelt Emosjonelt Emosjonelt = Følelser (og selvbilde) som underbevisst motiverer handling og valg. Følelser er en konsekvens av sanseinntrykk (estetisk) / ytre stimuli Design- kvalitet For høy Riktig For lav Designstrategi – hvilke designgrep (estetiske og funksjonelle) vil gi riktig løsning (psyk reaksjon), styrke merkevaren og bidra til måloppnåelse?
 57. 57. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 57 Case 1 Grolsch redesign
 58. 58. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 58 Forretningsmål Diskuter hvilket designmål dere tror var mest relevant for Grolsch sitt redesign – og eventuelt hvilke designgrep som var ønskelig Merkemål Designmål? Design- kvalitet For høy Riktig For lav Emosjonelt = Følelser (og selvbilde) som underbevisst motiverer handling og valg. Følelser er en konsekvens av sanseinntrykk (estetisk) / ytre stimuliEstetisk Funksjonelt Emosjonelt
 59. 59. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 59 Høyere marginer Dersom forretningsmålet er høyere marginer hva blir da merkevaremålet? Merkevaremål? Designmål? Design- kvalitet For høy Riktig For lav Emosjonelt = Følelser (og selvbilde) som underbevisst motiverer handling og valg. Følelser er en konsekvens av sanseinntrykk (estetisk) / ytre stimuliEstetisk Funksjonelt Emosjonelt
 60. 60. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 60 Høyere marginer Posisjoneres som mer eksklusivt Designmål? Design- kvalitet For høy Riktig For lav Emosjonelt = Følelser (og selvbilde) som underbevisst motiverer handling og valg. Følelser er en konsekvens av sanseinntrykk (estetisk) / ytre stimuliEstetisk Funksjonelt Emosjonelt Dersom merkevaremålet er en mer eksklusiv posisjon, hva blir da designmålet?
 61. 61. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 61 Høyere marginer Posisjoneres som mer eksklusivt Premium look and feel Design- kvalitet For høy Riktig For lav Emosjonelt = Følelser (og selvbilde) som underbevisst motiverer handling og valg. Følelser er en konsekvens av sanseinntrykk (estetisk) / ytre stimuliEstetisk Funksjonelt Emosjonelt Dersom designmålet er ”premium look and feel” hva vil da gi riktig designkvalitet - estetisk, funksjonelt og emosjonelt?
 62. 62. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 62 Case 1 Grolsch redesign
 63. 63. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 63 Case 2 – redesign av Gresk yoghurt
 64. 64. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 64 Case 2 – redesign av Gresk yoghurt Posisjonering; konkurransetriangelet Identitet og relasjon; Kellers pyramide Arkitektur; W. Olins tre nivåer
 65. 65. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 65 Merkeplattform* CBBE- modellen i praksis ® Gjenklang Rasjonelt Emosjonelt Verdier og personlighet Ytelse: Hva vi faktisk leverer Grunnegenskaper (attributter): Hva bidrar du med du? Hvem er du? Publikums holdninger, inntrykk, bilder, omdømme? Publikums følelser og event. Sosiale verdier? Hvilken relasjon skal forbruker/publikum ha til merket? Hva er du? Sammen med navn og visuelle kjennetegn er disse egenskapene og fordelene merkets identitet Aktiviteter og ressursbruk utløser posisjon, relasjon, image, omdømme og merkestyrke på publikums premisser *Customer based brand equity – David Lane Keller
 66. 66. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 66 Merkeplattform* Synnøve gresk yoghurt ® Gresk (helse, smak). Spesialist Sunt, mettende, godt og lettvint til hjemmebruk og som lite måltid Hva bidrar du med du? Ytelsen – hva vi faktisk leverer! Hvem er du? Verdier og personlighet Hva er du? Grunnleggende egenskaper *Customer based brand equity – David Lane Keller Gresk yoghurt fra Hellas Ekte vare Kvalitets- bevisst, tilfreds og kresen Rasjonelt: Publikums holdninger, inntrykk, bilder? Emosjonelt: Publikums følelser og sosiale verdier? Gjenklang: Hvilken relasjon skal forbruker/publikum ha til merket? Proteinrik, fyldig yoghurt med lite fett. Basis-sortementet GY kommer i 750g, 350g, 150g og i ulike smaksvarianter. I tillegg kommer GY i varianter med granola og nøtter hvorav den siste i duobeger med honning. Synnøve gresk yoghurt produseres i Thessaloniki i Hellas
 67. 67. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 67 Case 2 – redesign av Gresk yoghurt
 68. 68. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 68 20% markedsandel av totalt yoghurtmarked (opp fra 14%) Befeste posisjonen som eneste greskproduserte yoghurt * Designmål? Estetiske designgrep Funksjonelle designgrep Emosjonell påvirkning Emosjonelt = Følelser (og selvbilde) som underbevisst motiverer handling og valg. Følelser er en konsekvens av sanseinntrykk (estetisk) / ytre stimuli Design- kvalitet For høy Riktig For lav Diskuter hvilket designmål dere tror var/er mest relevant for Gresk yoghurt - og hvilke designgrep som gir riktig kvalitet
 69. 69. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 69 Case 2 – redesign Gresk yoghurt og tester
 70. 70. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 70 Case 2 – redesign Gresk yoghurt
 71. 71. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 71 Case 2 – redesign Gresk yoghurt
 72. 72. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 72The Customer Experience Pyramid - Forrester Research, adapted from E. Sanders Helt fantastisk! Jeg måtte ikke anstrenge meg Jeg kan stole på denne tjenesten Fornøyelig Skaper ambassadører Enkelt Individualisert. Minimal kompleksitet Møter behov I tide. I sin helhet. Hver gang Viktig Interessant Opplevelsespyramiden
 73. 73. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 73 GJENKJENNELIG OG UFORGLEMMELIG www.grid.no
 74. 74. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 74 Innhold 1. Forholdet mellom design og mennesker ▪ Verdien av design ▪ Evolusjonsteori ▪ 3 ord: Estetikk. Følelser. Intelligens ▪ 2 tankesystemer, 3 typer hukommelse og 4 typer behov ▪ Hva er identitet? ▪ Estetikken trumper intelligensen. - Og hva med autoritet og troverdighet? 2. Fra merkevarestrategi til designstrategi ▪ Nyttige modeller og verktøy ▪ Øl og yoghurt - to case ▪ Opplevelsespyramiden 3. Verden vil ikonifiseres ▪ Det ikke verbale språket ▪ Dagligvarens røde garde - en liten test
 75. 75. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 75 Behov sanse- inntrykk Sinns- bevegelse
 76. 76. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 76
 77. 77. Idoler Ikoner
 78. 78. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 78 Unik og populær
 79. 79. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 79 NORSK AKTØR MED EPLE SOM SYMBOL Et ikon, av gresk eikon («bilde»)
 80. 80. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 80 Alminnelig = usynlig
 81. 81. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 81 Alminnelig og upopulær. Hva tenker du på …
 82. 82. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 82
 83. 83. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 83 Foto, illustrasjon, ikon, merkevare
 84. 84. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 84 Naturell To bilder av en konvolutt og et av Gmail + Ikonifisert + særpreg = brand
 85. 85. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 85Ikoner og symbolenes kraft. Logoutvikling
 86. 86. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 86
 87. 87. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 87
 88. 88. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 88
 89. 89. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 89
 90. 90. Fransk Engelsk Tsjekkisk Dansk SvenskRussisk Kinesisk Norsk
 91. 91. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 91
 92. 92. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 92
 93. 93. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 93 Tid for test
 94. 94. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 94
 95. 95. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 95
 96. 96. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 96 … og vi tar ikke merkenavn bokstavelig, med mindre det kan oppfattes som beskrivende
 97. 97. Ruter / Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / sidsel.lie@grid.no / 30. jan 2018 / Side 97 Forohdlet mlelom disgen og mnenekser - og hovdran vi frosåtr tnig! Tkak for meg! Det var hgygelig å vræe her!
 98. 98. Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 98 TENKE LAGE LÆRE TEKNOLOGI Gjennomførbart MENNESKER Verdsatt BUSINESS Levedyktig Merker Marketing Relasjoner OPPLEVELSES- INNOVASJON Uklarhet / Mønstre / Innsikt Klarhet / Fokus KONSEPT / PROTOTYPING DESIGN GJENNOMFØRING ITERATIV UFORUTSIGBAR + SMIDIG HELHETLIG TESTE PROSESS- INNOVASJON FUNKSJONELL INNOVASJON EMOSJONELL INNOVASJON Design thinking human centric, lean, agile, iterative Designdrevne opplevelser og merkevarebygging / forelesning / sidsel.lie@grid.no / 2018 / Side 98 KARTLEGGING / PROTOTYPING

×