Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soberanya

50,997 views

Published on

Published in: Design

Soberanya

 1. 1. SIBIKA 6 ANG SOBERANYA
 2. 2. Ano ba ang kahulugan ng soberanya?
 3. 3. Ang soberanya ay ang likas, kataas-taasan, at ganap na kapangyarihan ng estado na mag-utos at magpatupad ng kagustuhan nito na nangangailangan ng pagtupad ng tao.
 4. 4. 2 Aspekto ng Soberanya  internal o panloob na soberanya  eksternal o panlabas na soberanya
 5. 5. Internal na Soberanya kapangyarihan na mag-utos at pamunuan ang lahat ng tao sa loob ng teritoryo o hangganan ng bansa.
 6. 6. Eksternal na Soberanya kalayaan ng estado mula sa kontrol o panghihimasok ng dayuhang estado.
 7. 7. 6 na Katangian ng Soberanya
 8. 8. palagian  may malawak na saklaw  pansarili  hindi naisasalin Walang taning na panahon  lubos
 9. 9. Ang Pilipinas ay isang soberanong bansa(sovereign state) mula pa nang makamtan nito ang kalayaan noong Hulyo 4, 1946.
 10. 10. Bakit mahalagang maging soberanong bansa?
 11. 11. Dahil ang soberanong bansa o estado ay may mga karapatan.
 12. 12. 5 na Karapatan ng Soberanong Bansa      Karapatan Karapatan Karapatan Karapatan Karapatan sa sa sa sa sa Pagsasarili Pagkakapantay-pantay Pagsakop pagmamay-ari pakikipag-ugnayan sa ibang bansa Tulad ng ano?
 13. 13. Maikling Pagsusulit
 14. 14. Alam Mo Ba ’to? Isulat mo. Panuto: Sagutan ang mga sumusunod. 1. Ito ay ang likas, kataastaasan, at ganap na kapangyarihan ng estado.
 15. 15. SAGOT 1. soberanya
 16. 16. Alam Mo Ba ’to? Isulat mo. Panuto: Sagutan ang mga sumusunod. 2. Ang kapangyarihan na magutos at pamunuan ang lahat ng tao sa loob ng teritoryo o hangganan ng bansa.
 17. 17. SAGOT 2. Internal o panloob na soberanya
 18. 18. Alam Mo Ba ’to? Isulat mo. Panuto: Sagutan ang mga sumusunod. 3. Ang kalayaan ng estado mula sa kontrol o panghihimasok ng dayuhang estado.
 19. 19. SAGOT 3. Eksternal soberanya o panlabas na
 20. 20. Alam Mo Ba ’to? Isulat mo. Panuto: Sagutan ang mga sumusunod. 4. Anu-ano ang mga katangian ng soberanya?
 21. 21. SAGOT 4.  palagian  may malawak na saklaw  pansarili  hindi naisasalin Walang taning na panahon  lubos
 22. 22. Alam Mo Ba ’to? Isulat mo. Panuto: Sagutan ang mga sumusunod. 5. Anu-ano ang mga karapatan ng isang soberanong estado?
 23. 23. SAGOT 5. Karapatan sa Pagsasarili  Karapatan sa Pagkakapantay-pantay  Karapatan sa Pagsakop  Karapatan sa pagmamay-ari  Karapatan sa pakikipagugnayan sa ibang bansa
 24. 24. Takdang Aralin Panuto: Sagutin ng maayos ang mga sumusunod na mga tanong. 1. Ipaliwanag ang soberanya. 2. Ibigay ang dalawang aspekto ng soberanya at pag-ibahin ang mga ito. 3. Bakit mahalaga ang pagiging soberano ng isang bansa?

×