Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Metode raziskovanja v ITK Osnove izvedbe empiričnih raziskav                      © Gregor Polančič ...
Na kratko o (ne)raziskovanju! V raziskavo smo vložili veliko truda ◦ … toda »samo zato ker smo vložili veliko truda, še n...
Kaj je raziskovanje Raziskovanje je sistematičen proces, ki se uporablja za reševanje problemov, podajanje odgovorov na za...
Pregled raziskovalnih pristopov                                   Raziskovalni pristopi ...
Empirične raziskave                    Empirične raziskave so pristopi k                ...
Empirične raziskave   Opazovanje             Empirični              podatki       Gener...
Proces izvedbe empirične raziskave     Oblikovanje  raziskovalnega vprašanja                    ...
Strategije izvedbe empiričnihraziskav         Pristopi za         empirične                ...
Proces izvedbe empirične raziskave …Oblikovanje raziskovalnega vprašanja   Oblikovanjeraziskovalnega vprašanja   Pred...
Proces izvedbe empirične raziskave …Pregled obstoječega znanja   Oblikovanjeraziskovalnega vprašanja          ...
Proces izvedbe empirične raziskave …Oblikovanje teoretičnega modela (1/2)   Oblikovanjeraziskovalnega vprašanja    ...
Proces izvedbe empirične raziskave …Oblikovanje teoretičnega modela (2/2)   Oblikovanje     1.  Identifikacija ko...
Proces izvedbe empirične raziskave …Načrtovanje raziskave   Oblikovanje     Načrtovanje raziskave poteka po ustalj...
Proces izvedbe empirične raziskave …Triangulacija raziskovalnih metod  Vsaka metoda raziskave ima  presnosti in slabosti...
Proces izvedbe empirične raziskave …Izvedba raziskave   Oblikovanjeraziskovalnega vprašanja              ...
Proces izvedbe empirične raziskave …Analiza podatkov   Oblikovanjeraziskovalnega vprašanja               ...
Proces izvedbe empirične raziskave …Izbira metode analize podatkov   Oblikovanje        Vrsta statistike    ...
Proces izvedbe empirične raziskave …Razlaga rezultatov   Oblikovanje     Analiza poda informacijeraziskovalnega vp...
Proces izvedbe empirične raziskave …Objava rezultatov              Namen objave   Oblikovanjeraziskovalneg...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Empirical research process

2,096 views

Published on

Slides, dedicated to the process of performing empirical research.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Empirical research process

 1. 1. Metode raziskovanja v ITK Osnove izvedbe empiričnih raziskav © Gregor Polančič 20.2.2013 10:27 1
 2. 2. Na kratko o (ne)raziskovanju! V raziskavo smo vložili veliko truda ◦ … toda »samo zato ker smo vložili veliko truda, še ne pomeni, da smo raziskovali. Temu pravimo delo.« V raziskavi (članku, disertaciji) smo spoznali veliko novega ◦ … toda »če smo spoznali veliko novega, še ne pomeni, da smo raziskovali. Temu pravimo učenje.« Na srečo smo že pred začetkom raziskave poznali njene rezultate … drugače bi bila tveganja raziskave prevelika ◦ … toda “če smo že pred začetkom raziskovanja poznali rezultate potem sploh nismo raziskovali.” ◦ »vsaka raziskava povezana s tveganji, drugače ne gre za raziskavo.« (Robert Johnston) 2
 3. 3. Kaj je raziskovanje Raziskovanje je sistematičen proces, ki se uporablja za reševanje problemov, podajanje odgovorov na zastavljena vprašanja in oblikovanje novega znanja. Problem Raziskovanje Rešitev 3
 4. 4. Pregled raziskovalnih pristopov Raziskovalni pristopi Pristopi, ki proučujejo Matematični pristopi realnost Pristopi, ki si Pristopi, ki si prizadevajo dojeti prizadevajo pridobiti realnost koristi od novosti Konceptualno Pristopi za empirične Pristopi, ki oblikujejo analitični pristopi raziskave izdelke Pristopi, ki testirajo Pristopi, ki vrednotijo teorije izdelke Pristopi, ki gradijo teorije(Järvinen & Järvinen, 1999) 4
 5. 5. Empirične raziskave Empirične raziskave so pristopi k raziskovanju, ki za odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja Pristopi za zbirajo empirične (izkustvene) empirične raziskave podatke. Pristopi, ki Pristopi, ki Razlogi za empirične raziskavetestirajo teorije gradijo teorije ◦ Integracija raziskav in prakse ◦ Gradnja na obstoječem znanju ◦ Uporaba ustaljenih metod raziskovanja ◦ Razumevanje in odziv na dinamične situacije (kontekst) Najbolj pogosti so pristopi, ki testirajo teorije. 5
 6. 6. Empirične raziskave Opazovanje Empirični podatki Generiranje novih spoznanj Potrditev / zavrnitev obstoječega znanja Obstoječe znanje (teorije, modeli, …) 6
 7. 7. Proces izvedbe empirične raziskave Oblikovanje raziskovalnega vprašanja Proces razvoja programske opreme Pregled obstoječega znanja (literature) Oblikovanje zahtev Oblikovanje teoretičnega modela Pregled obstoječih rešitev Načrtovanje raziskave Podobnosti Načrtovanje (modeli) rešitve Izvedba raziskave Izbira orodij za implementacijo rešitve Analiza podatkov Implementacija rešitve Razlaga rezultatov Testiranje rešitve Namestitev rešitve Objava rezultatov 7
 8. 8. Strategije izvedbe empiričnihraziskav Pristopi za empirične Vrste empiričnih raziskave raziskovanj Pristopi, ki Pristopi, ki testirajo gradijo Kvalitativno Kvantitativno teorije teorije raziskovanje raziskovanje Namen Metoda empirične empirične raziskave raziskaveRaziskovalen Pojasnjevalen Opisen Študija Eksperiment Anketa primera(exploratory) (explanatory) (descriptive) 8
 9. 9. Proces izvedbe empirične raziskave …Oblikovanje raziskovalnega vprašanja Oblikovanjeraziskovalnega vprašanja Predstavlja vprašanje za odgovor, ki ga želimo dobiti z raziskovalnim Pregled obstoječega znanja (literature) procesom. Oblikovanje Kaj?, Kako?, Kdo?, Koliko?, Zakaj?, … teoretičnega modela Načrtovanje raziskave Izvedba raziskave Raziskovalen Analiza podatkov problem Razlaga rezultatov Raziskovalno Objava rezultatov vprašanje 9
 10. 10. Proces izvedbe empirične raziskave …Pregled obstoječega znanja Oblikovanjeraziskovalnega vprašanja Zelo pomembna in sistematična aktivnost! Ali je na raziskovalno vprašanje že kdo Pregled obstoječega znanja (literature) odgovoril? Ali obstaja posplošen odgovor (teorija, Oblikovanje teoretičnega modela model) na zastavljeno vprašanje? Ali je kdo že odgovoril na vprašanje v Načrtovanje raziskave drugačnem kontekstu? Izvedba raziskave Raziskovalen problem Analiza podatkov Razlaga rezultatov Objava rezultatov Raziskovalno vprašanje 10
 11. 11. Proces izvedbe empirične raziskave …Oblikovanje teoretičnega modela (1/2) Oblikovanjeraziskovalnega vprašanja Konceptualizacija (razgradnja) raziskovalnega vprašanja! Pregled obstoječega znanja (literature) Operacionalizacija raziskovalnega problema! Oblikovanje teoretičnega modela Kavzalni model (vzroki, posledice) Načrtovanje raziskave Raziskovalen Obstoječe znanje problem Raziskovalno vprašanje Izvedba raziskave Analiza podatkov Razlaga rezultatov Y1 = f(X) Objava rezultatov Y = f(X1,X2,X3) Y2 = f(X) Y3 = f(X) 11
 12. 12. Proces izvedbe empirične raziskave …Oblikovanje teoretičnega modela (2/2) Oblikovanje 1. Identifikacija konceptov (konstruktov,raziskovalnega vprašanja latentnih spremenljivk) Pregled obstoječega • Neodvisne spremenljivke (eksogene spremenljivke) znanja (literature) • Odvisne spremenljivke (endogene spremenljivke) Oblikovanje 2. Identifikacija indikatorjev (metrike, opazovane teoretičnega modela spremenljivke) • Tudi nivoji pri neodvisni spremenljivki (angl. levels) Načrtovanje raziskave • Merska lestvica (nominalna, intervalna, razmernostna, absolutna, Likertova, …) Izvedba raziskave • Definicijsko območje, zaloga vrednosti Analiza podatkov Razlaga rezultatov Objava rezultatov Kje so tukaj hipoteze ? 12
 13. 13. Proces izvedbe empirične raziskave …Načrtovanje raziskave Oblikovanje Načrtovanje raziskave poteka po ustaljenih metodahraziskovalnega vprašanja raziskovanja. Pregled obstoječega Potrebno je izbrati ustrezno metodo raziskave znanja (literature) • Analiza kavzalnih povezav Oblikovanje teoretičnega modela Eksperiment • Preverjanje teorij •…Načrtovanje (metode) raziskave • Analiza kavzalnih povezav Anketa • Pridobivanje informacij od skupine ljudi, projektov, organizacij ali literature, … Izvedba raziskave Študija • Preučevanje tipičnega primerka v realnem okolju, … Analiza podatkov primera Razlaga rezultatov • Akcijska raziskava Druge • Terenska raziskava metode • Konceptualna študija • Opazovanje Objava rezultatov 13
 14. 14. Proces izvedbe empirične raziskave …Triangulacija raziskovalnih metod Vsaka metoda raziskave ima presnosti in slabosti Pri kompleksni raziskavi je smiselno uporabiti več metod Anketa Eksperiment Študija primera Anketa Ovrednotenje Ovrednotenje Ovrednotenje Predlog za nove nove nove vpeljavo nove tehnologije v tehnologije v tehnologije v tehnologije “umetnem dejanskem velikem okolju” okolju obsegu 14
 15. 15. Proces izvedbe empirične raziskave …Izvedba raziskave Oblikovanjeraziskovalnega vprašanja Cilj te aktivnosti je izvedba raziskave glede na predhodne korake. Pregled obstoječega znanja (literature) V okviru izvedbe raziskave se zbirajo (empirični) podatki. Oblikovanje teoretičnega modela Raziskava se običajno izvede na vzorcu. Načrtovanje raziskave Izvedba raziskave Populacija Generalizacija rezultatov Analiza podatkov Vzorčni Postopek vzorčenja Razlaga rezultatov okvir Vzorec Objava rezultatov 15
 16. 16. Proces izvedbe empirične raziskave …Analiza podatkov Oblikovanjeraziskovalnega vprašanja Cilj analize podatkov je odgovoriti na cilje raziskave, ki smo jih opredelili v Pregled obstoječega operacionaliziranem teoretičnem modelu. znanja (literature) Vrste empiričnih podatkov Analiza Oblikovanje podatkov teoretičnega modela Kvalitativni Kvantitativni podatki podatki Načrtovanje raziskave Kvalitativna Kvantitativna analiza analiza Slike Nominalni podatkov podatkov Izvedba raziskave Besede Ordinalni Opisna Inferenčna statistika statistika Analiza podatkov Zvočni zapis Intervalni Video Razmernostni Načini Razlaga rezultatov zbiranja podatkov Objava rezultatov Zgodovinski Opazovanje Intervjuji Vprašalniki podatki 16
 17. 17. Proces izvedbe empirične raziskave …Izbira metode analize podatkov Oblikovanje Vrsta statistike Merska lestvicaraziskovalnega vprašanja Neparametrična Nominalna ali opisna Neparametrična Ordinalna Neparametrična Parametrična Približek intervalne (Likertova lestvica) Pregled obstoječega Parametrična Intervalna znanja (literature) Parametrična Razmernostna Oblikovanje teoretičnega modela Načrtovanje raziskave Izvedba raziskave Analiza podatkov Razlaga rezultatov Objava rezultatov 17
 18. 18. Proces izvedbe empirične raziskave …Razlaga rezultatov Oblikovanje Analiza poda informacijeraziskovalnega vprašanja Razlaga rezultatov poda znanje ◦ Povezava rezultatov z obstoječim znanjem Pregled obstoječega ◦ Odgovori na raziskovalna vprašanja, hipoteze (lahko že v analizi znanja (literature) podatkov) Odgovor na raziskovalno vprašanje Oblikovanje ◦ Upoštevati je potrebno veljavnost (notranjo, zunanjo) in teoretičnega modela omejitve raziskave Omejitve teoretičnega modela Omejitve metode raziskovanja Načrtovanje raziskave Omejitve vzorca raziskave … Implikacije rezultatov Izvedba raziskave Analiza podatkov Razlaga rezultatov Objava rezultatov 18
 19. 19. Proces izvedbe empirične raziskave …Objava rezultatov Namen objave Oblikovanjeraziskovalnega vprašanja ◦ Da lahko drugi razumejo rezultate (v okoliščinah raziskave) ◦ Da lahko drugi ponovijo raziskavo (v enakih ali drugačnih Pregled obstoječega znanja (literature) okoliščinah). Empirični znanstveni članki imajo ustaljeno strukturo: Oblikovanje teoretičnega modela Naslov • Predstavitev raziskave v obliki kratke povedi. Načrtovanje raziskave Povzetek • Povzetek raziskave v dolžini okoli 100 besed Izvedba raziskave Uvod • Razlogi za raziskavo • Rezultati podobnih raziskav Analiza podatkov Metode • Natančen opis postopka raziskave • Metoda : anketa, eksperiment, študija primera … Rezultati • Odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje • Rezultati analize podatkov in interpretacija rezultatov Razlaga rezultatov Diskusija • Implikacije raziskave za teorijo in prakso • Vzporednice s sorodnimi raziskavami Objava rezultatov Reference • Seznam virov, ki se uporabljajo v članku 19

×