Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polska mobilna

4,411 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Polska mobilna

 1. 1. RYNEK MOBILNYPolska i Świat2010by<br />
 2. 2. INTRO<br />
 3. 3. TELEFON KOMÓRKOWY<br /><ul><li>Urządzenie wynalezione w 1973 r. przez Martina Coopera (Motorola)
 4. 4. Pierwsza rozmowa: kwiecień 1973 r.
 5. 5. 7 w kolejności kanał medialny na świecie
 6. 6. Dla 68% populacji to najbardziej niezbędne i pożądane urządzenie</li></ul>Globalna sprzedaż telefonów komórkowych Q2 2010 (mln)<br />Źródło: Gartner, GSM Association, Strategy Analytics<br />
 7. 7. HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ<br />Lata 90te - początek spektakularnego wzrostu <br /><ul><li>technologia 2G
 8. 8. kolorowe ekrany
 9. 9. przeglądarki internetowe
 10. 10. polifonia</li></ul>Lata 2000 – kontynuacja<br /><ul><li>bardziej żywotne baterie
 11. 11. zaawansowane aplikacje
 12. 12. nieograniczony transfer danych, 3G</li></ul>2010-???<br /><ul><li>WCDMA, HSDPA, CDMA2000, EV-DO, WIFI
 13. 13. Serwisy społecznościowe
 14. 14. IPHONE, IPAD
 15. 15. LBS, LTE……….</li></ul>310% wzrostu Q2 2009-2010<br />200% wzrostu Q2 2009-2010<br />Źródło: Wise Harbor, Fierce Wireless<br />
 16. 16. GLOBALNY RYNEK MOBILNY<br /><ul><li>Przekroczona globalna liczba 5 mld użytkowników
 17. 17. Liczba użytkowników (aktywnych kart SIM) wzrośnie do 7,1 mld w 2014 r.
 18. 18. Najbradziej dynamiczne rynki:
 19. 19. Afryka (22% wzrostu w skali roku)
 20. 20. Kraje Azji i Pacyfiku (18% wzrostu w skali roku)
 21. 21. W 2010 r. nabywców znajdzie 314,7 mln aparatów komórkowych
 22. 22. W 2010 r. sprzedanych zostanie 54,5 mln urządzeń smartphone
 23. 23. Wartość rynku reklamy mobilnej wynosi 315 mln USD (1,2 mld w 2015 r.)
 24. 24. Globalne wydatki na sektor multimedialny/ IT wyniosą 3,4 bln USD
 25. 25. Rynek gier i aplikacji mobilnych wart będzie 5,6 mld USD w Q4 2010
 26. 26. Przychody z usług mobilnych będą rosnąć w skali 100 mld USD/ 1 rok</li></ul>Źródło: ABI Research, Gartner<br />
 27. 27. GLOBALNI OPERATORZY TELEFONII KOMÓRKOWEJ TOP 20<br />
 28. 28. MOBILES TOP 10 2010<br />HTC DESIRE<br />BLACKBERRY <br />TORCH<br />SAMSUNG GALAXY<br /> S I9000<br />IPHONE 4<br />HTC DESIRE HD<br />BLACKBERRY<br />CURVE 8520<br />BLACKBERRY<br />BOLD 9700<br />NOKIA N8<br />HTC WILDFIRE<br />SE XPERIA X10<br />Źródło: http://top10.com/mobilephones<br />
 29. 29. RZECZPOSPOLITA POLSKA<br /><ul><li>Rzeczpospolita Polska – państwo w Europie Środkowo-Wschodniej
 30. 30. Granica: Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja </li></ul> (obwód kaliningradzki)<br /><ul><li>Granica wyłącznej strefy ekonomicznej na Bałtyku: Dania i Szwecja
 31. 31. Pod względem powierzchni 68 miejsce na świecie, 9 w Europie
 32. 32. Pod względem zaludnienia: 34 miejsce na świecie
 33. 33. Ludność: 38 167 329
 34. 34. Powierzchnia: 312 679 km kwadr.</li></ul>Źródło: GUS, Wikipedia<br />
 35. 35. RZECZPOSPOLITA POLSKA <br />Struktura demograficzna:<br />0 – 14 lat<br />15,5%<br />MŁODE <br />POLKI<br />71,1% <br />15 – 64 lat<br />> 64 lata<br />13,3%<br />Oczekiwana długość życia:<br />MŁODZI <br />POLACY<br />Mężczyźni<br />71,18 lat<br />79,44 lat<br />Kobiety<br />Foto: www.kulturystyka.pl; www.gazeta.pl<br />
 36. 36. POLSKI RYNEK MOBILNY <br />POLKOMTEL S.A.<br />PTK CENTERTEL SP. Z O.O.<br />PTC ERA SP. Z O.O.<br />P4 SP. Z O.O.<br />
 37. 37. POLSKI RYNEK MOBILNY<br />Udział % w rynku Plus/ Orange/ Era/ Play<br />Źródło: UKE, GSM Association, opracowanie własne<br />
 38. 38. POLSKI RYNEK MOBILNY – MVNO<br /><ul><li>Aspiro Sp. z o.o. (mBank mobile) – w sieci Polkomtel
 39. 39. Avon Mobile Sp. z o.o. (myAVON) – w sieci PTK Centertel
 40. 40. MNI Telecom S.A. (Symfonia) – MVNO w sieci PTK Centertel
 41. 41. MNI Mobile S.A. (Ezo mobile, Snickers mobile) – MVNE w sieci PTK Centertel
 42. 42. Mobile Entertainment Company Sp. z o.o. (Mobilking) – w sieci PTC ERA
 43. 43. CP Telecom Sp. z o.o. (Carrefour Mova) – w sieci Polkomtel
 44. 44. MediaTelS.A. (Telepinmobi) – w sieci PTK Centertel
 45. 45. Cyfrowy Polsat S.A. – w sieci PTC ERA
 46. 46. Aster Sp. z o.o. – w sieci PTK Centertel
 47. 47. CrowleyData Poland Sp. z o.o. (CROWLEY TeleMobile) – w sieci PTK Centertel
 48. 48. NetiaS.A. – w sieci P4 Sp. z o.o.
 49. 49. MobylandSp. z o.o.
 50. 50. GG Network S.A. (GaduAIR) – MVNO w sieci Polkomtel S.A.
 51. 51. CenterNet(CenterNet Mobile, wRodzinie)</li></ul>Źródło: UKE - Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce 2009<br />
 52. 52. POLSKI RYNEK MOBILNY <br /><ul><li>Na koniec II kw. 2010 r. w polskich sieciach komórkowych było 45,755 mln aktywnych kart SIM
 53. 53. Od początku 2010 przybyło 850 tys. Kart SIM
 54. 54. Penetracja rynku komórkowego na koniec Q2 2010 wyniosła 119,8 % wobec 118,5 % Q1 2010
 55. 55. Wartość polskiego rynku usług i produktów mobilnych wyniosła na koniec 2009 r. = 45 mld PLN
 56. 56. Szacowana wartość usług PREMIUM wynosi 700 mln PLN
 57. 57. Liczba wysłanych SMS (mld) w 2009 r.: 49.697
 58. 58. Liczba wysłanych MMS (mln) w 2009 r.: 226.000
 59. 59. Czas połączeń głosowych wychodzących wyniósł 49,48mld minut
 60. 60. Średnia liczba SMS/ użytkownik/ 1 rok (tys.) = 1.038
 61. 61. Średni czas połączeń/użytkownik/ 1rok (min.) = 1.091</li></ul>Źródło: GUS, UKE<br />
 62. 62. Udziałowcy:<br />Liczba klientów*: 13.709 (-5,2%)<br />Post-paid: 7.422 (+5,6%)<br />Pre-paid: 6.287 (-15,5%)<br />Przychody: 1.934 PLN (-2,8%)<br />Technologie: <br /><ul><li>GSM
 63. 63. GPRS
 64. 64. EDGE/ UMTS
 65. 65. HSPA/ HSPA+
 66. 66. CDMA
 67. 67. LTE</li></ul>Źródło: www.polkomtel.com.pl<br />*Dane Q2 2010 / W nawiasach: porównanie do Q2 2009 <br />
 68. 68. Akcjonariat: 49,78% France Telecom/ TP S.A.<br />Łączna liczba klientów<br />13.774 (+0,7%)<br />Post-paid<br />6.713 (+6,3%)<br />Pre-paid<br />7.061<br />1.816 (-9,1%)<br />Przychody<br />Zagregowane ARPU <br />41,2 PLN (Post-paid 64,5/ Pre-paid 19,2)<br /><ul><li>Technologie:
 69. 69. GSM
 70. 70. GPRS
 71. 71. EDGE/ UMTS
 72. 72. HSPA/ HSPA+
 73. 73. CDMA
 74. 74. NMT 450</li></ul>Źródło: Raport bieżący TP S.A. Q1 2010<br />
 75. 75. <ul><li>Przychody: 1.756 (-6,2%)
 76. 76. Baza klientów: 13.361 (+0,6%)
 77. 77. Post-paid: 6.722
 78. 78. Pre-paid: 6.639
 79. 79. Zagregowane ARPU: 41 PLN
 80. 80. Technologie:
 81. 81. GSM
 82. 82. GPRS
 83. 83. EDGE/ UMTS
 84. 84. HSPA/ HSPA+</li></ul>Udziałowcy:<br />Źródło: Raport bieżący PTC ERA Q1 2010; www.era.pl<br />
 85. 85. Udziałowcy:<br />Baza klientów: 4.560<br />Przychody: 1.340<br />Technologie:<br /><ul><li>GSM
 86. 86. GPRS
 87. 87. EDGE
 88. 88. UMTS
 89. 89. HSDPA</li></ul>Źródło: www.playmobile.pl; GSM Association<br />
 90. 90. SPECYFIKA POLSKIEGO RYNKU MOBILNEGO <br /><ul><li>Polska pod względem cen miesięcznego koszyka usług wg danych Teligen znalazła się w 2009 roku na 13 miejscu wśród 19 wybranych krajów UE
 91. 91. Cena polskiego miesięcznego koszyka usług dla średnio aktywnego użytkownika jest wyższa o 3,79 EUR od średniej UE
 92. 92. Stawki MTR (ang.: Mobile TerminationRates) w2008/ 2009 r. spadły do poziomu 0,2162 zł, następnie do 0,1677 zł/ min. kończonego połączenia </li></ul> (z wyłączeniem sieci Play, gdzie stawka wynosiła 0,4041 gr./min)<br /><ul><li>Polska znalazła się w 2009 roku na 20 miejscu z 27 krajów UE wg kryterium penetracji rynku. Penetracja podawana przez Komisję Europejską w Raportach oparta jest na liczbie aktywnych użytkowników definiowanych wg jej indywidualnych założeń.</li></ul>Źródło: UKE - Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce 2009<br />
 93. 93. SPECYFIKA POLSKIEGO RYNKU MOBILNEGO <br /><ul><li>Średni czas potrzebny na przeniesienie numeru wynosi dla wszystkich krajów Unii 4,1 dnia. Polska znajduje się poniżej średniej, czas potrzebny na realizację usługi wynosi 3 dni
 94. 94. Wejście na rynek CenterNetu jako 5 operatora infrastrukturalnego stworzyło szansę na wzrost konkurencyjności. CenterNet podpisał list intencyjny z Mobylandem w zakresie wzajemnego udostępnienia infrastruktury, a także połączenia sieci i stworzenie jednego operatora telekomunikacyjnego
 95. 95. Przychody z telefonii komórkowej w 2009 roku stanowiły ponad 44%</li></ul> przychodów sektora telekomunikacyjnego w Polsce<br /><ul><li>Wg prognoz Analysys Mason średnia wartość ARPU wyniosła na koniec 2009 r. 56,88 PLN, spadek o 41 groszy w stosunku do roku poprzedniego
 96. 96. Udział MVNO w rynku telefonii komórkowej (liczba kart SIM) wynosi 0,5%</li></ul>Źródło: UKE - Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce 2009<br />
 97. 97. SPECYFIKA POLSKIEGO RYNKU MOBILNEGO <br /><ul><li>Średni czas rozmowy polskiego użytkownika wynosi 26 minut
 98. 98. 17 minut rozmowy w celach prywatnych (średnia w Europie: 26-32min.)
 99. 99. Przeciętny Polak wydatkuje na telefon 57 PLN/ miesiąc
 100. 100. Najbardziej pożądane przez polskiego użytkownika usługi mobilne:
 101. 101. GPS
 102. 102. Automatyczna usługa kopii zapasowej danych
 103. 103. Bieżąca dostępność (?!)
 104. 104. M-Bilet
 105. 105. Bankowość mobilna
 106. 106. Mikropłatności
 107. 107. Mobilny Internet
 108. 108. Wzrost wartości rynku wolniejszy niż PKB</li></ul>Źródło: Ericsson Lab Raport 2009<br />
 109. 109. PROGNOZY ROZWOJU RYNKU W POLSCE<br /><ul><li>Rozwój wszechstronnego dostępu do treści poprzez różne platformy
 110. 110. Wzrost sprzedaży urządzeń multimedialnych, smartphones, …..
 111. 111. Szybki rozwój nowych produktów na styku telekomunikacji i mediów </li></ul> (telewizja mobilna DVB-H, IPTV, usługi VoD, itp.)<br /><ul><li>Kluczowe czynniki rozwoju:
 112. 112. Konkurencyjność rynku – nowe podmioty
 113. 113. Spadek cen dla użytkownika końcowego
 114. 114. Portfolio usług:
 115. 115. LBS, geolokalizacja
 116. 116. GPS
 117. 117. Mobilne płatności, usługi bankowe
 118. 118. Usługi konwergentne: Mobilny Internet + Kontent (video, muzyka, gry, TV)</li></ul>Źródło: UKE - Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce 2009<br /> Materiały własne<br />
 119. 119. PROGNOZY ROZWOJU RYNKU 2010-2015 <br /><ul><li>Systemy operacyjne:
 120. 120. Smartphones:</li></ul>Rozwojowe usługi:<br /><ul><li>LBS/ GPS
 121. 121. WIFI/ HSPA+/ LTE
 122. 122. ID systems,
 123. 123. Java Scripts/ HTML
 124. 124. Bluetooth</li></ul>Zagrożenia: Fraud!<br /><ul><li>kradzież danych i haseł dostępowych do serwisów mobilnych
 125. 125. kradzież danych dostępu do poczty głosowej
 126. 126. usługi Premium Rate
 127. 127. kradzież haseł do transakcji giełdowych </li></ul>Źródło:Gartner<br />
 128. 128. PROGNOZY ROZWOJU RYNKU 2010-2015<br /><ul><li>Kierunek rozwoju; Brazylia,Rosja, Indie, Chiny (generują 26 mld USD)
 129. 129. Rozwój skondensowanych usług SMS, mobilnego Internetu i </li></ul>kontentumultimedialnego (muzyka, gry, video, TV) 340 mld USD w 2012 r.<br /><ul><li>60% wartości rynku usług non-voice generować będzie SMS
 130. 130. Obniżenie wartości ARPU rzędu 5-6% w skali roku
 131. 131. W 2012 r. urządzenia z ekranem dotykowym zdobędą 80% rynku
 132. 132. Do 2013 r. z mobilnej bankowości korzystać będzie 400 mln. użytkowników
 133. 133. Prognozuje się stały, dynamiczny rozwój mobilnej rozrywki:
 134. 134. muzyka (dzwonki, ring-backtones, pliki MP3)
 135. 135. video
 136. 136. aplikacje rozrywkowe,
 137. 137. gry java/ flash/ browser
 138. 138. serwisy tekstowe</li></ul>Źródło: InformaResearch; JuniperResearch<br />
 139. 139. PROGNOZY ROZWOJU RYNKU 2010-2015<br />Źródło: GSM Association; www.netsize.com<br />
 140. 140. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!<br />http://time4mobi.pl<br />Dariusz Adamczyk<br />info@time4mobi.pl<br />mob.+48 600 285 055<br />

×