Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perustiedot yrityksestä 2018 - Green Tourism of Finland GTF®

61 views

Published on

4. Paikalliskulttuuri
a) Sisältyykö asiakkaillesi tarjottuihin palveluihin paikalliskulttuuria (esim. perinne ruokaa, tarinoita, kaskuja, paikallista nimistöä ja sen selitystä, museot yms. Myös paikallisen luonnon erityispiirteet ja niiden esittely kuuluvat tähän!)
b) Välittääkö opas kunnioittavaa asennetta omaa taustaansa/paikallista kulttuuria kohtaan?
5. Onko yrityksesi päätoimiala matkailussa?
Verkkosivuston tai yrityksesi muun sähköisen median osoite.
6) ANTAMASI TIEDOT OVAT LUOTTAMUKSELLISIA NIITÄ KÄYTETÄÄN PALVELUMERKIN KÄYTÖÖN LIITTYVÄSSÄ HYVÄKSYMISPROSESSISSA SEKÄ KOULUTUSTEN JA NEUVONNAN SUUNNITTELUSSA!
Green Tourism of Finland GTF® Anttilantie 7 82380 Tolosenmäki greentourism@greentourism.fi +358403221404

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Perustiedot yrityksestä 2018 - Green Tourism of Finland GTF®

  1. 1. PERUSTIEDOT YRITYKSESTÄ PÄIVÄYS: YRITYKSEN NIMI JA Y -TUNNUS: YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA: TIETOJEN ANTAJAN NIMI: 1. Palvelujen kuvaus a) Kuvaile ja luettele yksityiskohtaisesti tuottamasi palvelut: Majoitus (esim, hotelli, hostel, camping ) Hyvinvointi (esim, jooga, luontaishoidot) Kuljetus ( millä, Linja auto, yms) Ruoka- ja ravintolapalvelut (lähi/paikalliset raaka-aineet; pika ruokaa, valmistetaanko tarjottavat annokset omassa keittiössä) Ohjelmapalvelut (esim; melonta, luontoretket, kulttuuri, musiikki, pyöräily) Kielitaito b) Tarjoatko alihankintana tuotettuja palveluja asiakkaillesi? Mitä ja minkä yrityksen? 2. Lihasvoimalla liikkuminen ja fyysinen hyvinvointi Miten asiakkaasi liikkuvat palvelusta toiseen? Tapahtuuko palvelujen tuottamien yrityksen hallinnassa olevissa sisä- ja ulkotiloissa? 3. Vastuullinen matkailupalvelu a) Mitä negatiivisia ympäristövaikutuksia palvelun toteuttamisella on (esim. polkujen tai kasvillisuuden kuluminen, melu)? b) Millaisia välineitä, koneita ja laitteita palvelun toteuttamiseen tarvitaan? Listaa. c) Syntyykö palvelun toteuttamisesta jätettä? Mitä ja kuinka paljon? Kuinka käsittelet syntyvät jätteet? d) Miten pyrit vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia ja jätteen syntymistä? e) Mitä energialähteita palvelun toteuttamiseen tarvitaan? Tarvitaanko erilaisia sähköllä/paristoilla toimivia välineitä koneita ja laitteita, bensiini, diesel?
  2. 2. f) Onko palvelulla mielestäsi positiivisia ympäristövaikutuksia? 3. Ympäristökasvatuksellisuus, luontoelämyksellisyys (täytetään ohjelmapalveluiden osalta) a) Mikä on palvelun/ohjelmapalvelun tavoite? b) Käytetäänkö palvelussa ympäristökasvatuksen menetelmiä, jos käytetään, mitä? c) Miten palvelun toteuttajan käytöksessä näkyy ympäristöä kunnioittava asenne? d) Saako asiakas palvelun aikana tietoa luonnosta? Mitä? e) Voiko palvelu toimia kiinnostuksen herättäjänä luontoa kohtaan? Miten? f) Antaako palvelu asiakkaalle luontoelämyksiä (liittyen esim. luonnon kauneuteen, hiljaisuuteen)? g) Mikä on toimialaasi liittyvä peruskoulutus? 4. Paikalliskulttuuri a) Sisältyykö asiakkaillesi tarjottuihin palveluihin paikalliskulttuuria (esim. perinne ruokaa, tarinoita, kaskuja, paikallista nimistöä ja sen selitystä, museot yms. Myös paikallisen luonnon erityispiirteet ja niiden esittely kuuluvat tähän!) b) Välittääkö opas kunnioittavaa asennetta omaa taustaansa/paikallista kulttuuria kohtaan? 5. Onko yrityksesi päätoimiala matkailussa? Verkkosivuston tai yrityksesi muun sähköisen median osoite. 6) ANTAMASI TIEDOT OVAT LUOTTAMUKSELLISIA NIITÄ KÄYTETÄÄN PALVELUMERKIN KÄYTÖÖN LIITTYVÄSSÄ HYVÄKSYMISPROSESSISSA SEKÄ KOULUTUSTEN JA NEUVONNAN SUUNNITTELUSSA! Green Tourism of Finland GTF® Anttilantie 7 82380 Tolosenmäki greentourism@greentourism.fi +358403221404

×