Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GTF - Ohjeita, 2018, Green Tourism of Finland GTF®

89 views

Published on

GTF- logoja, logotyyppejä, ilmiasua tai muita Web-sivustoihin kuuluvia elementtejä ei saa jäljitellä muissa materiaaleissa, mukaan luettuna rajoituksetta mainonta, tuotepakkaukset, Web-sivustot ja myynninedistämis materiaalit ilman haltijoiden erillistä lupaa.
Green Tourism of Finland GTF® - Ympäristömerkki
Anttilantie 7 82380 Tolosenmäki e-mail:greentourism@greentourism.fi Tel: +358(0)403221404 Skype: green.tourism11

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

GTF - Ohjeita, 2018, Green Tourism of Finland GTF®

  1. 1. Ohjeita GTF ® -merkin käyttäjille 07.09.2016 Ohjeita Green Tourism of Finland GTF® - Ympäristömerkin käyttäjille Käytä Green Tourism of Finland GTF® ympäristömerkkiä oikein, koska se edustaa ja yksilöi sen alla tuotettuja tuotteita ja palveluja. Tässä asiakirjassa on yksityiskohtaiset ohjeet siitä, kuinka Green Tourism of Finland GTF®- ympäristömerkkiin (jäljempänä GTF) viitataan eri käyttötarkoituksissa. GTF - ympäristömerkeillä varustettuja tuotenimiä saa käyttää myytäviksi tarjottuihin tai välitettyihin tuotteisiin ja palveluihin viitattaessa, mikäli niistä laadittuja kriteerejä ja ohjeita noudatetaan ja niitä koskevat sopimukset ovat allekirjoitettuina merkkien haltijoiden kanssa. Perusperiaatteena on, että kuluttajia ei saa johtaa harhaan antamalla ymmärtää, että GTF ei sponsoroi tai suosittelee merkin ulkopuolelle jääviä tuotteitasi tai palveluitasi tai muulla tavoin liittyy niihin. Seuraavat ohjeet koskevat GTF- ympäristö merkiksi rekisteröidyn nimen ja logon käyttöä Suomessa ja EU-maissa: • GTF - nimeä ja logon eri väriversioita käytetään seuraavasti: valkoinen tila-, ruokailu-, kokous- ja kuljetuspalveluille, ruskea hyvinvointi- ja kulttuuripalveluille, sininen luontoelämys palveluille. Ympäristömerkkien väri muunnelmien valmistaminen on kielletty. • Ympäristömerkkien logoja tulee käyttää siinä värimuodossa kuin se Ympäristömerkkien toimesta käyttöoikeuden saajalle kuhunkin tarkoitukseen toimitetaan.
  2. 2. Ohjeita GTF ® -merkin käyttäjille 07.09.2016 • GTF - merkintää pitää käyttää jokaisessa yhteydessä aina, kun GTF-merkitty palvelu tai tuote on hyväksytty merkeistä laadittujen kriteerien mukaisesti ja asetetaan myyntiin. • Tavaramerkkisymbolin (®) käyttö logon yhteydessä on välttämätöntä silloin, kun merkki painetaan käyttöoikeuden perusteella tuotteeseen, esitteeseen tai pakkaukseen. • GTF - nimen perässä voi käyttää myös asteriskia (*) viittauksena alaviitteeseen, joka sisältää seuraavan tekstin: ”Patentti ja rekisterihallituksen rekisteröimä”. • Myös kyseisen sopimusosapuolen nimen on oltava tuotteessa tai pakkauksessa. • GTF nimeä ei saa käyttää monikossa, omistusmuodossa tai verbinä. • Tavaramerkkioikeudet vaihtelevat eri maissa. Merkinnät on tehtävä paikallisen tavaramerkkilainsäädännön mukaisesti. • Älä lyhennä tai muuta Green Tourism of Finland GTF® - Ympäristömerkkiä tai tee niistä kirjainlyhenteitä Web-sivustot ja linkkilogot GTF- palveluihin ja teknisiin nimiin saa viitata web-sivustoilla, mikäli viittaus tehdään näiden ohjeiden mukaisesti. GTF- palvelumerkkejä ei saa käyttää web- sivuston otsikossa tai toisen asteen verkkonimenä (ts. sivuston nimen yhteyteen ei saa laittaa logoa tai sanoja Green Tourism of Finland). GTF-logo sijoitetaan yrityksen nettisivujen etusivulle. Logosta on linkki www.greentourism.fi (englanninkieliseltä sivustolta) ja http://www.greentravel.fi (suomenkielisiltä sivustolta) sivustoille. Tämän lisäksi logon yhteyteen laitetaan teksti: ”Yrityksemme kuuluu Green Tourism of Finland GTF® - Ympäristömerkki verkostoon”. Mikäli yritys on hakenut merkkiä, mutta on markkinointi vaiheessa, tekstiksi logon yhteyteen laitetaan: ”Yrityksemme on hakenut Green Tourism of Finland GTF ® - Ympäristömerkkiä. Hakuprosessi käynnissä.”
  3. 3. Ohjeita GTF ® -merkin käyttäjille 07.09.2016 Tämän lisäksi merkkiä käytetään tuotesivulla merkin saaneen tuotteen yhteydessä. Merkin käyttö niin, että se voidaan yhdistää tuotteeseen tai palveluun, joka ei ole merkin käyttöoikeutta saanut, on ehdottomasti kielletty. Hihamerkit ja laatat Luontoelämys palvelujen kohdalla edellytetään oppaalta GTF-hihamerkin käyttämistä GTF-merkittyjä tuotteita toteutettaessa. Hihamerkin koko on 6 x 6 cm ja se on tarrakiinnityksensä ansiosta helposti kiinnitettävissä ja irrotettavissa oppaan asustukseen. Mikäli luontoelämys palvelu toteutetaan rooliasussa, merkkiä ei tarvitse käyttää. Merkin käyttö kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden yhteydessä sovitaan tapauskohtaisesti. GTF- Ympäristömerkin käyttöoikeuden saaneita tila- ja ravintolapalveluita edellytetään valkoisen GTF-laatan kiinnittäminen toimitilansa ulkoseinään näkyvälle paikalle. Laatta on kooltaan 21,5 x 21,5 cm ja se on saatavissa palvelumerkin myöntäjiltä sitten, kun yritys on todennetusti täyttäyt kaikki GTF-merkin vaatimukset. Jos yritys tuottaa hyvinvointipalveluita kiinteässä paikassa ilman ei tila- tai ruokailupalveluita, käytetään logon ruskeaa väriversiota. Julkaisut, seminaarit ja konferenssit GTF- palveluihin ja teknisiin nimiin saa viitata aikakauslehtien ja kausijulkaisujen kansissa sekä seminaarien ja konferenssien nimissä, mikäli noudatetaan näitä ohjeita ja seuraavia määräyksiä: • Käyttöoikeuden saajan nimi ja logo on esitettävä kaikissa lehteen, julkaisuun, seminaariin tai konferenssiin liittyvissä painotuotteissa näkyvämmin kuin GTF- Ympäristömerkki. • GTF- Ympäristömerkkiä ei saa käyttää johtosanana (tai näkyvimpänä osana) lehden, julkaisun, seminaarin tai konferenssin otsikossa. Tietyissä tilanteissa tarvitaan haltijan myöntämä käyttöoikeus. • GTF- Ympäristömerkkiä ei saa käyttää tavalla, joka antaa ymmärtää, että GTF- Ympäristömerkki liittyy lehteen, julkaisuun, seminaariin tai konferenssiin, sponsoroi sitä tai on muutoin hyväksynyt sen. Yhtiöiden, tuotteiden, palvelujen ja verkkonimet GTF- Ympäristömerkkiä, GTF- logoa, symbolia, kuvakketta tai niiden mahdollisesti
  4. 4. Ohjeita GTF ® -merkin käyttäjille 07.09.2016 harhaanjohtavat muunnelmat mukaan luettuina, ei saa käyttää osana muun yhtiön nimeä, liike nimeä, tuotenimeä, palvelun nimeä tai verkkonimeä. GTF- rekisteröidyn Ympäristömerkin viereen ei saa sijoittaa muuta, Ympäristömerkkiä tai tuotenimeä eikä GTF- rekisteröityä Ympäristömerkkiä saa yhdistellä niihin. Suosittelu tai sponsorointi GTF- Ympäristömerkkiä ei saa ilman kirjallista lupaa tai käyttöoikeutta käyttää tavalla, joka ilmaisee tai antaa ymmärtää, että palvelumerkit liittyvät kyseiseen käyttöön, sponsoroi tai kannustaa sitä tai on hyväksynyt sen. Kauppapalvelut GTF Ympäristömerkin tai logon sisältäviä kauppatavaroita, kuten T-paitoja, mukeja tai vastaavia tuotteita ei saa valmistaa, myydä tai luovuttaa ilman Ympäristömerkkien haltijoiden erikseen myöntämää kirjallista Ympäristömerkin käyttöoikeutta. Ilmiasusuoja ja mainos elementit GTF- logoja, logotyyppejä, ilmiasua tai muita Web-sivustoihin kuuluvia elementtejä ei saa jäljitellä muissa materiaaleissa, mukaan luettuna rajoituksetta mainonta, tuotepakkaukset, Web-sivustot ja myynninedistämismateriaalit ilman haltijoiden erillistä lupaa. Green Tourism of Finland GTF® - Ympäristömerkki Anttilantie 7 82380 Tolosenmäki e-mail:greentourism@greentourism.fi Tel: +358(0)403221404 Skype: green.tourism11

×