Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flegt Brief Lyhyt Webversio

1,350 views

Published on

FLEGT -mistä on kysymys?

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Flegt Brief Lyhyt Webversio

 1. 1. Laittomat hakkuut –kampanja 2007 brief
 2. 2. Laittomat hakkuut <ul><li>Valtaosa tropiikin hakkuista: </li></ul><ul><ul><li>Jopa 80% Amazonasilla </li></ul></ul><ul><ul><li>80% Indonesiassa, 90% PNG </li></ul></ul><ul><ul><li>Yleisiä myös Afrikassa </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitä laittomat hakkuut ovat? </li></ul></ul><ul><ul><li>-Ei noudateta maan lainsäädäntöä (verot, tullit, konsessiot, hakkuumäärät, ihmisoikeudet…) </li></ul></ul>
 3. 3. Laittomien hakkuiden seurauksia <ul><li>Menetykset kansantalouksille $10-15 mrd/a, voitot rikollisille/ylikansallisille toimijoille </li></ul><ul><li>Syrjii vastuullisia toimijoita </li></ul><ul><li>Seurauksena ihmisoikeusongelmia, paikallisyhteisöjen oikeudet uhattuna </li></ul><ul><li>Hakkuut täysin kontrolloimattomia </li></ul>
 4. 4. Euroopan rooli <ul><li>EU merkittävimpiä tuojia kaikille laittomien hakkuiden alueille (Venäjä, Brasilia, Kaakkois-Aasia, Afrikka) </li></ul><ul><li>Kysyntä kohdistuu halvimpaan eli laittomaan puuhun, koska laitonta saa myydä ja tuoda </li></ul><ul><li>Jopa Indonesian hallinto vedonnut Eurooppaan kysynnän lopettamiseksi </li></ul>
 5. 5. Mitä pitäisi tehdä <ul><li>Lopettaa kysyntä laittomalle puulle </li></ul><ul><li>Kehittää EU:ssa lainsäädäntöä, jotta laiton puu kriminalisoidaan </li></ul><ul><li>Maankäytön suunnittelu tropiikissa ja maailmanlaajuinen suojeluverkosto </li></ul><ul><li>Rahoitusjärjestelmä tropiikin metsien suojeluun </li></ul>
 6. 6. Mikä on FLEGT? <ul><li>EU:n ohjelma vuodesta 2003 </li></ul><ul><li>Ideana vähentää laittoman puun tuontia </li></ul><ul><li>Alkuperäinen ohjelma sisältää: </li></ul><ul><ul><li>Vapaaehtoisten toimien kannustusta </li></ul></ul><ul><ul><li>Vihreitä julkisia hankintoja </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilateraalisia VPA- eli vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia puun lisensoimiseksi tietyissä tuottajamaissa </li></ul></ul>
 7. 7. FLEGT <ul><li>VPA-neuvotteluja käydään Indonesian, Malesian, Ghanan, Kamerunin, Gabonin, Kongon kanssa </li></ul><ul><li>VPAt eivät lopeta laittoman puun tuontia, koska: </li></ul><ul><ul><li>Vain osa puutuotteista mukana (raakapuu, sahatavara, vaneri ja viilu) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vain osa maista mukana ja sopimus bilateraalinen (kierto 3. maan kautta mahdollista) </li></ul></ul><ul><ul><li>Laillisuuden määritelmä alkuperämaan mukaan, maa voi ”laillistaa” laittoman puun </li></ul></ul>
 8. 8. FLEGT <ul><li>Komissio valmistelee nyt uusia toimia, vaihtoehtona myös laki, joka sisältää pakollisen laillisuuden osoittamisen kaikesta markkinoille asetetusta/tuodusta puusta </li></ul><ul><li>Todistustaakka on yrityksillä </li></ul><ul><li>Greenpeace tukee tätä ehdotusta </li></ul>
 9. 9. FLEGT-lain tuloksena… <ul><li>Kysynnän väheneminen laittomalle puulle voi aiheuttaa positiivisen ketjureaktion </li></ul><ul><li>Metsistä huolehtiminen voi parantua maissa paljon FLEGTiä laajemmin </li></ul><ul><li>EU nostaisi merkittävästi kestävän puun kysyntää, ja vähentäisi laittoman puun kysyntää </li></ul>
 10. 10. Mutta… <ul><li>Laillinen ≠ kestävä </li></ul><ul><li>Ympäristökriteerien saaminen mukaan lainsäädäntöön välttämätöntä </li></ul><ul><li>Myös olemassa olevien sertifiointijärjestelmien hyväksyminen laillisuuden takeeksi vaikea kysymys </li></ul><ul><ul><li>Vaadimme kriteerejä ja ulkopuolista valvontaa </li></ul></ul>
 11. 11. Suomen rooli <ul><li>Venäjän puusta suuri osa eri tavoin laitonta – tapaukset ei yleensä yhtä räikeitä kuin tropiikissa </li></ul><ul><li>Trooppista puuta tuodaan myös, osoitimme toukokuussa 2007, että </li></ul><ul><ul><li>Tuodaan useita uhanalaisia lajeja sekä </li></ul></ul><ul><ul><li>Useita lajeja, joita ei käytännössä saa laillisesti (myös firmat myönsivät) </li></ul></ul>

×