Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sini harkki, 19 syyskuuta 2012

423 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sini harkki, 19 syyskuuta 2012

 1. 1. Biopolttoaineet –ongelma vai ratkaisu? Sini Harkki Metsäkampanjoitsija Greenpeace
 2. 2. Biopolttoaineiden poliittinen kysyntäo  Pohjalla tarve nostaa öljyomavaraisuutta ja vähentää liikenteen päästöjäo  EU:ssa uusiutuvan energian direktiivi ja 10% liikenteen tavoiteo  Sitovia biopolttoainetavoitteita asettaneet EU- jäsenmaat, Yhdysvallat, Kiina, Intia ja Brasiliao  Näiden seurauksena biopolttoaineiden kysyntä tuplaantuu 2020 mennessäo  Jo nyt EU:n kasviöljytuotannosta yli 60% menee biopolttoaineisiin
 3. 3. Ongelma vai ratkaisu?Ongelma, koska:1)  Biopolttoaineet eivät vähennä päästöjä,2)  ne pahentavat ruokakriisiä, ja3)  ne ovat tehoton tie vähähiiliseen liikenteeseen.
 4. 4. Biopolttoaineet eivät vähennä päästöjäo  Valtaosa tehdään viljelykasveista, joiden päästöt samaa tasoa tai jopa pahemmat kuin fossiilisten.o  IFPRI arvioi, että yksin epäsuorat päästöt syövät 2/3 EU-tavoitteen päästövähennyksestä.o  EU:n 10% vaatisi jopa 6,9 miljoonan hehtaarin raivaamisen ja nykyisellä tuotannolla tuottaisi kokonaisuudessaan suuremmat päästöt kuin fossiiliset.
 5. 5. 2Biopolttoaineet pahentavat ruokakriisiäo  Tuotanto kilpailee resursseista ruoantuotannon kanssa ja nostaa ruoan hintaa.o  Ongelma erityisesti köyhille, jotka käyttävät suurimman osan tuloistaan ruokaan.o  Oxfam arvioi, että biopolttoaineiden osuus 2008 ruokakriisin aikana köyhyyteen sysätyistä oli 30 miljoonaa.o  EU:n ja USA:n tavoitteiden on arvioitu nostavan öljykasvien hintaa yli 30% ja vehnän ja maissin 3-15% (2011 – 2016).
 6. 6. Biopolttoaineet ovat tehottomiao  Koko maailman kasviöljytuotanto riittäisi kattamaan vain 10% dieselin kulutuksesta.o  Massaratkaisua niistä ei tule, kestävillä biopolttoaineilla voidaan kattaa vain pieni osan liikenteen energian tarpeesta.o  Rakenteelliset muutoksen välttämättömiä.
 7. 7. Onko 1. sukupolven aika ohi?o  Komission luonnos ehdottaa viljelypohjaisista biopolttoaineista luopumista 2020 ja 5% kattoa.o  FAO, G20, Saksa ja Ranska….o  Toisaalta jo suuri teollisuus, jolla ylikapasiteettia Euroopassa.o  Uusien investointien voi olettaa loppuvan ja hallitusten tulisi suunnata tuet muualle.
 8. 8. Mikä rooli tulevaisuudessa?o  Kestävät jäte- ja tähdepohjaiset biopolttoaineet kattavat osan liikenteen tarpeesta: -yhdyskunta- ja teollinen jäte, teollisuuden ja maatalouden jätteet ja tähteet.o  Opitaanko 1. sukupolven virheistä?o  Tulevaisuus hajautetussa tuotannossa.
 9. 9. Mitä Suomessa?o  Hallituksen tavoite 20% (tuplalaskenta?) tulee arvioida uudelleen o  Biojalostamoista ei ehkä toteutumassa kuin yksi ja puun käytön tehokkuus epävarmaa o  Miten saada maatalouden ja yhdyskuntajätteen potentiaalit käyttöön? o  Energiansäästön ja uusiutuvan sähkön mahdollisuudet käytettävä

×