Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Зелений Пакет - Засоби зменшення теплових втрат

551 views

Published on

План уроку надіслала Сирота Ліна Вікторівна із Скадовської ЗОШ №3 (м. Скадовськ, Херсонська область)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Зелений Пакет - Засоби зменшення теплових втрат

  1. 1. Матеріал, представлений у даному файлі, був наданий проекту «Зелений Пакет – Україна» за допомогою інтерактивної форми «Запропоную свій урок». Проект «Зелений Пакет – Україна» започаткований в 2009 році Координатором проектів ОБСЄ в Україні з метою розвитку в Україні інноваційних освітніх інструментів. Запропонуйте свій урок для розміщення на сайті Зеленого Пакету через форму: http://www.greenpack.in.ua/contacts/addlesson.php Заголовок уроку: Засоби зменшення теплових втрат Розділ Зеленого пакету, в який можна інтегрувати дані матеріали: Діяльність людини Тема: Енергетика Предмет: Фізика Текст уроку: «Засоби зменшення теплових втрат» Мета: Навчальна: узагальнити знання учнів про теплові явища, зокрема теплопровідність, конвекцію, випромінювання; обґрунтувати необхідність збереження теплової енергії та первинних джерел енергії; Розвиваюча: формувати навички критичного підходу до оцінки існуючих теплозахисних матеріалів; формувати навички економічного підходу при розв'язанні проблеми зменшення теплових втрат; Виховна: сприяти екологічному вихованню учнів, стимулювати розвиток творчості, ініціативи, кмітливості. Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань й умінь учнів Форма уроку: рольова гра Основна концепція уроку: енергетичні ресурси слід використовувати розумно й ощадливо Обладнання для уроку: персональний комп’ютер, проектор, дошка, підручник, таблиці, модель будинку, картки, матеріали «Зеленого пакету» (відеолекція «Як економити тепло», конспект уроку «Ми не можемо жити без енергії» із розділу «Енергетика») Методи та прийоми: проблемно-пошукові, «мозкова атака», дискусія
  2. 2. Запропонуйте свій урок для розміщення на сайті Зеленого Пакету через форму: http://www.greenpack.in.ua/contacts/addlesson.php Міжпредметна інтеграція: екологія, краєзнавство, трудове навчання Додаткова література: Методичний посібник для учителів «Розвиток енергетичної освіти в середній школі»: Книга 4 «Енергозбереження» План уроку 1. Вступне слово вчителя. 2. Актуалізація знань учнів. 3. Мотивація навчальної діяльності. 4. Міні-практикум для учнів. 5. Основний зміст повідомлень вчителя і учнів («мозкова атака»). 6. Узагальнення і систематизація знань. Підсумки уроку. 7. Повідомлення домашнього завдання. Методичні рекомендації Основний метод проведення уроку – «мозкова атака», вимоги якої зазначені на дошці: 1. Уміння висувати гіпотезу. 2. Уміння висувати незвичайні ідеї. 3. Уміння проводити експеримент. 4. Уміння теоретично обґрунтувати висновки. З метою сприяння економічному вихованню учнів пропонується заздалегідь клас поділити на п’ять груп-«фірм», які будуть пропонувати власну «продукцію». Кожна «фірма», обравши назву, представляє свого «комерційного директора», «замовника», «ведучого», презентує лише один вид товару, а її представники виконують надані їм обов'язки. Решта учнів – покупці або конкуренти. Під час виступу групи інші учні мають можливість підготувати і задати запитання членам групи з даної проблеми. Обов'язки ведучого – організація ділової розмови, запобігання розвитку конфліктних ситуацій. Оцінюється вчителем уміння поставити запитання і дати на нього відповідь, уміння розкрити ідею.

×