Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toloka info

994 views

Published on

 • Be the first to comment

Toloka info

 1. 1. Проект ТОЛОКА -ИНФОекологічне будівництво
 2. 2. ТОЛОКА – ФОРМА ВЗАЮМОДОПОМОГИЦІЛЬ ПРОЕКТУ- забезпечити інформаційну підтримку громадських ініціатив в сфері будівництва экологічного житла, сприѐти розвитку сіл і відродження регіонів України.
 3. 3. УКРАЇНСЬКА ХАТА – ЭКОЖИТЛО НАШИХ ПРЕДКІВ ! Забезпеченнѐ фізіологічних Використаннѐ відновлявальних ресурсівпотреб лядини (житло, їжа, тепло, безпека) Автономність
 4. 4. Екологічне будівництво – це не глинѐні мазанки під солом’ѐним дахом !Це - десѐтки технологій котрі дозволѐять споруджувати комфортне житло, враховуячи всі потреби сучасності!
 5. 5. Екологічно чисті відновлявальні матеріалиГлина, саман, землѐ, дерево, солома, очерет
 6. 6. БУДИНОК ІЗ СОЛОМИ
 7. 7. САМАННИЙ БУДИНОК
 8. 8. ФАХВЕРКОВИЙ БУДИНОК
 9. 9. БУДИНОК ІЗ ДРОВ
 10. 10. БУДИНОК ‘ЛИСЯЧА НОРА’
 11. 11. БУДИНОК ІЗ МІШКІВ
 12. 12. МОНАСТИР ІЗ ЗЕМЛЕБІТУ
 13. 13. ГЛИНОБІТНИЙ БУДИНОК
 14. 14. Використаннѐ відновлявальних джерел энергії !
 15. 15. Житло маю бути автономним !
 16. 16. ЭКОЛОГІЧНЕБУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ
 17. 17. Київська, Херсонська, Житомирська область…
 18. 18. Харківська, Київська, Дніпропетровська область…
 19. 19. ОБ’ЮДНАННЯЭКОБУДІВЕЛЬНИКІВ «ТОЛОКА»
 20. 20. Об’юднаннѐ «Толока» – спільнота будівельників, інженерів, архітекторів, дизайнерів, экологів та інших спеціалістів – щозаймаятьсѐ вивченнѐм экотехнологій в будівництві, сприѐять розвитку экобудівництва в Україні.
 21. 21. КОНТАКТЫСайт: WWW.TOLOKA.INFOE-mail: TOLOKA@I.UA

×