Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Артур Веніамінович Праховник , директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ», Галина  Георгіївна ...
Впровадження політики енергоменеджменту на муніципальному рівні
Актуальність <ul><li>Зростання тарифів та необхідність скорочення експлуатаційних витрат </li></ul><ul><li>Висока енергоє...
Актуальність впровадження політики енергетичного менеджменту – це сучасний стан з енерговикористання в муніципалітетах
Політика енергоменеджменту … Політика – це майстерність управління відносинами …. <ul><li>Політика енергоменеджменту на м...
Енергоефективність – це потенціал, що забезпечує: <ul><li>позитивну динаміку муніципальної економіки за рахунок економії ...
Мета та сутність політики енергетичного менеджменту <ul><li>Мета : </li></ul><ul><li>підвищення енергетичної ефективності...
Концепція енергеменеджменту
Енергетичний менеджмент <ul><li>МЕТА: забезпечення раціонального (ефективного та </li></ul><ul><li>екологічного) енергов...
Потенціал енергозбереження в муніципалітеті та вектори діяльності енергетичного менеджменту
Складові енергоменеджменту <ul><li>Оптимізація </li></ul><ul><li>Модернізація </li></ul><ul><li>Зниження енерговитрат </li...
Енергополітика муніципалітету <ul><li>Пріоритети </li></ul>
Енергоаудит
Енергомоніторинг <ul><li>Чітка картина енергетичних показників - це основа енергоменеджменту .  </li></ul><ul><li>Моніто...
Системи енергетичного менеджменту EN 16001 – Мета стандарту та область застосування СИСТЕМНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ <ul><li>Ме...
Системи енергетичного менеджменту EN 16001 – Структурна схема Цикл Демінга Безперервне покращення Енергетична політика Пл...
Прямі та непрямі вигоди від впровадження СЕМ у муніципалітетах
Бар’єри на шляху впровадження
Перешкоди <ul><li>відсутність належного фінансування; </li></ul><ul><li>недосконалість нормативно-правової бази щодо екон...
ПАСТКИ на шляху впровадженння <ul><li>Енергетичні баланси </li></ul><ul><li>непрозора і неповна енергостатистика на муні...
Ключові елементи, що мають бути включені до системного та уніфікованого підходу <ul><li>стосуються: </li></ul><ul><li>мо...
ПАСТКИ на шляху впровадженння
Оцінювання прогресу <ul><li>Процес впровадження Вашої СЕМ має бути структурованим, системним, логічним. </li></ul><ul><li...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Галина Стрелкова | Впровадження політики енергоменеджменту на муніципальному рівні | ІЕЕ НТУ КПІ | ЕЕУ НАДУ 2011

1,179 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Галина Стрелкова | Впровадження політики енергоменеджменту на муніципальному рівні | ІЕЕ НТУ КПІ | ЕЕУ НАДУ 2011

 1. 1. Артур Веніамінович Праховник , директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ», Галина Георгіївна Стрелкова , доцент ІЕЕ НТУУ «КПІ» 22 лютого 2011 року Київ Впровадження політики енергоменеджменту на муніципальному рівні Greencubator Конференція “ Державне управління для енергоефективності та сталого розвитку”
 2. 2. Впровадження політики енергоменеджменту на муніципальному рівні
 3. 3. Актуальність <ul><li>Зростання тарифів та необхідність скорочення експлуатаційних витрат </li></ul><ul><li>Висока енергоємність товарів та послуг </li></ul><ul><li>Енергетична залежність та обмеженість власних енергоресурсів (традиційні види палива) </li></ul><ul><li>Висока зношеність та застарілість інженерних систем, мереж та об’єктів генерації, яка призводить до аварійних ситуацій та не забезпечує гарантованість, якість, безпеку та надійність енергопостачання </li></ul><ul><li>Невідповідність фонду будівель сучасним стандартам Необхідність проведення комплексної енергоефективної санації фонду будівель </li></ul><ul><li>Значне погіршення екологічного стану </li></ul><ul><li>Зростання соціальної напруги </li></ul><ul><li>Обмеженість місцевих бюджетів </li></ul><ul><li>…… . </li></ul>
 4. 4. Актуальність впровадження політики енергетичного менеджменту – це сучасний стан з енерговикористання в муніципалітетах
 5. 5. Політика енергоменеджменту … Політика – це майстерність управління відносинами …. <ul><li>Політика енергоменеджменту на муніципальному рівні – </li></ul><ul><li>це сфера діяльності, яка пов’язана з усіма формами енерговідношень між муніципальними структурами, об’єктами та соціальними групами. </li></ul><ul><li>спрямована на: </li></ul><ul><li>підвищення ефективності та екологічності енерговикористання, </li></ul><ul><li>зменшення енерговитрат, </li></ul><ul><li>зменшення енергоемності товарів та послуг, </li></ul><ul><li>модернізацію та оновлення енергооб'єктів, систем, мереж та фонду будівель, </li></ul><ul><li>покращення якості життя та зростання рівня комфортності, </li></ul><ul><li>покращення довкілля </li></ul><ul><li>формування нової енергокоректної та екологічної моделі поведінки як на рівні соціальних та виробничих груп, так і на рівні окремих енергокористувачів. </li></ul>
 6. 6. Енергоефективність – це потенціал, що забезпечує: <ul><li>позитивну динаміку муніципальної економіки за рахунок економії та висвободження частки фінансових ресурсів місцевих бюджетів, яка має бути спрямована на подальший розвиток; </li></ul><ul><li>створення сучасних високотехнологічних енергоефективних підприємств, систем та об’єктів; </li></ul><ul><li>підвищення рівня якості енергетичних послуг; </li></ul><ul><li>консолідації діяльності міських структур; </li></ul><ul><li>покращення екологічного стану ; </li></ul><ul><li>зниження напруги у соціальних взаємовідносинах за рахунок підвищення рівня комфортності, створення нових робочих міст тощо; </li></ul><ul><li>покращення іміджу місцевої влади; </li></ul><ul><li>… . </li></ul>
 7. 7. Мета та сутність політики енергетичного менеджменту <ul><li>Мета : </li></ul><ul><li>підвищення енергетичної ефективності та максимально можливе для сучасного рівня використання потенціалу енергозбереження для підвищення рівня комфортності та якості життя. </li></ul><ul><li>Сутність – це чітке визначення; </li></ul><ul><li>форм, </li></ul><ul><li>завдань та </li></ul><ul><li>змісту діяльності </li></ul><ul><li>на усіх рівнях енерговикористання (генерація, перетворення, розподіл, постачання, споживання) та </li></ul><ul><li>за усіма енергетичними аспектами сучасних муніципалітетів </li></ul>
 8. 8. Концепція енергеменеджменту
 9. 9. Енергетичний менеджмент <ul><li>МЕТА: забезпечення раціонального (ефективного та </li></ul><ul><li>екологічного) енерговикористання </li></ul><ul><li>- комплексна стратегія економічно та екологічно ефективного використання енергії за умови покращення ( без зниження ) якості життя та рівня комфорту; </li></ul><ul><li>- контрольований і регульований процес енерговикористання, який впливає на об'єми, часові і просторові масштаби робіт в адміністративній, організаційній, технічній і фінансовій сферах, а також змінює поведінку енергокористувачів. </li></ul><ul><li>- оптимальний інструмент управління енерговикористанням, що забезпечує координацію всіх процесів для </li></ul><ul><li>задоволення попиту на енергію, </li></ul><ul><li>зниження попиту на енергію за рахунок підвищення ефективності </li></ul><ul><li>оптимізацію всіх видів діяльності. </li></ul>
 10. 10. Потенціал енергозбереження в муніципалітеті та вектори діяльності енергетичного менеджменту
 11. 11. Складові енергоменеджменту <ul><li>Оптимізація </li></ul><ul><li>Модернізація </li></ul><ul><li>Зниження енерговитрат </li></ul><ul><li>Мотивація </li></ul><ul><li>Підвищення інформованості </li></ul>
 12. 12. Енергополітика муніципалітету <ul><li>Пріоритети </li></ul>
 13. 13. Енергоаудит
 14. 14. Енергомоніторинг <ul><li>Чітка картина енергетичних показників - це основа енергоменеджменту . </li></ul><ul><li>Моніторинг, вимірювання та контроль – це результативність енергоменеджменту, контроль цільового використання тощо </li></ul><ul><li>Необхідні ресурси: персонал, обладнання, інформація з об'єкту – це умови успішної реалізації заходів з енергоефективності </li></ul>Аксіома менеджменту Базис діяльності енергоменеджменту - моніторинг та вимірювання
 15. 15. Системи енергетичного менеджменту EN 16001 – Мета стандарту та область застосування СИСТЕМНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ <ul><li>Мета - допомогти організаціям систематично впроваджувати системи, об'єкти та процеси, що забезпечують процес безперервного: </li></ul><ul><li>підвищення ефективності енерговикористання, </li></ul><ul><li>зменшення енерговитрат; </li></ul><ul><li>зменшення емісії парникових газів. </li></ul><ul><li>Застосовується до всіх типів організацій незалежно від їх типа і розміру, географічних, культурних і соціальних умов. </li></ul><ul><li>Масштаб організації, зона дії СЕМ, характер діяльності організації і її продукція (у тому числі послуги) визначають рівень деталізації і складність СЕМ, об'єм документації і виділених для цього ресурсів. </li></ul>
 16. 16. Системи енергетичного менеджменту EN 16001 – Структурна схема Цикл Демінга Безперервне покращення Енергетична політика Планування Впровадження та функціонування Перевірка Моніторинг та вимірювання Коригувальні та превентивні дії Внутрішній аудит
 17. 17. Прямі та непрямі вигоди від впровадження СЕМ у муніципалітетах
 18. 18. Бар’єри на шляху впровадження
 19. 19. Перешкоди <ul><li>відсутність належного фінансування; </li></ul><ul><li>недосконалість нормативно-правової бази щодо економічних механізмів стимулювання впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів, </li></ul><ul><li>невідповідна тарифна політика, </li></ul><ul><li>низький рівень розвитку вітчизняного виробництва сучасного енергозберігаючого устаткування та технічних засобів, </li></ul><ul><li>недостатня інформованість та обізнаність середньої ланок управлінців та населення з питань енергозбереження та енергоефективності </li></ul><ul><li>тощо. </li></ul>
 20. 20. ПАСТКИ на шляху впровадженння <ul><li>Енергетичні баланси </li></ul><ul><li>непрозора і неповна енергостатистика на муніципальному рівні, </li></ul><ul><li>обмеженість достовірних статистичних даних за рядом енергетичних показників, </li></ul><ul><li>обмеженість та непрозорість доступу до офіційної бази статистичних даних у сфері енергетики </li></ul><ul><li>відсутність уніфікованої методики розрахунку енергетичного балансу </li></ul><ul><li>Негативний результат: </li></ul><ul><li>- виключає саму можливість оцінки ефективності енерговикористання; </li></ul><ul><li>- унеможливлює використання методології бенчмаркінгу, </li></ul><ul><li>- ускладнює вибір найкращих практик з енергоефективності та енергозбереження </li></ul>
 21. 21. Ключові елементи, що мають бути включені до системного та уніфікованого підходу <ul><li>стосуються: </li></ul><ul><li>моніторингу, </li></ul><ul><li>вимірюванню, </li></ul><ul><li>контролю, </li></ul><ul><li>документуванню </li></ul><ul><li>підготовки звітів з енерговикористання </li></ul><ul><li>на всіх рівнях, </li></ul><ul><li>за усіма існуючими енергетичними аспектами, </li></ul><ul><li>за усіма видами та масштабами господарської діяльності, </li></ul><ul><li>за усіма за групами кінцевих енергоспоживачів. </li></ul>
 22. 22. ПАСТКИ на шляху впровадженння
 23. 23. Оцінювання прогресу <ul><li>Процес впровадження Вашої СЕМ має бути структурованим, системним, логічним. </li></ul><ul><li>Наступний крок – це управління, підтримка та покращення систем енергетичного менеджменту </li></ul><ul><li>Як дізнатися, що система енергетичного менеджменту вже пройшла фази впровадження та вийшла на стадію (або дійшла до точки), коли СЕМ вже є готовою до управління, підтримки та покращення ? </li></ul><ul><li>Для контролю, перевірки та оцінки рівня впровадження СЕМ використовуйте Перелік ключових заходів або Матрицю оцінки прогресу впровадження СЕМ </li></ul>

×