Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kreni u posao - marketing plan

14,586 views

Published on

Kreni u posao - marketing plan

Published in: Career
  • Be the first to comment

Kreni u posao - marketing plan

  1. 1. KAKO DO LIČNIH 100 BODOVA 100 20 bodova lične potrošnje 10 bod. 10 bod. 10 bod. 10 bod. 20 bod. 20 bod. Koliko ste potrošili novca?Promet Vaših zelenih kartica se beleži kao Vaš lični promet na koji imate povrat od 4%-12% na virtuelni račun!
  2. 2. 50 BODOVA 50 BODOVA 50 BODOVA 50 BODOVA 50 BODOVA 50 BODOVA 50 BODOVA PRAKTIČNI PRIMER Zarada od grupnog prometa = 350B x 4% = 14 bod. x105 din. = 1470 din. + Zarada od ličnog prometa 8% na virtuelnom računu 500 din. _________ Vaša ukupna zarada = 1970 din. Zarada grupe = 1250 bod. x 12% = 150 bod. - Zarada saradnika 6 x 8 bod.(200x4%) = 48 bod. ------------- Vaša zarada = 102 bod. x 105 din. = 10710 din. + Zarada od ličnog prometa 8% na virtuelnom računu ~ 500 din. _________ Vaša ukupna zarada = 11210 din. 50 BODOVA 50 BODOVA 50 BODOVA 50 BODOVA 50 BODOVA 50 BODOVA 50 BODOVA 50B. 50B. 50B. 50B. 50B. 50B. 50B. 50B. 50B. 50B. 50B. 50B. 50B. 50B. 50B. 50B. 50B. 50B.
  3. 3. 100 BODOVA 100 BODOVA 100 BODOVA 100 BODOVA 100 BODOVA 100 BODOVA 100 BODOVA PRAKTIČNI PRIMER Zarada od grupnog prometa = 700B x 8%= 56 bod.x105 din. = 5880 din. + Zarada od ličnog prometa 8% na virtuelnom računu 1000 din. _________ Vaša ukupna zarada = 6880 din. Zarada grupe = 2500 bod. x 12% = 300 bod. - Zarada saradnika 6 x16 bod.(200x4%) = 96 bod. ------------- Vaša zarada = 204 bod. x 105 din. = 21420 din. + Zarada od ličnog prometa 8% na virtuelnom računu ~ 500 din. _________ Vaša ukupna zarada = 21920 din. 100 BODOVA 100 BODOVA 100 BODOVA 100 BODOVA 100 BODOVA 100 BODOVA 100 BODOVA 100B. 100B. 100B. 100B. 100B. 100B. 100B. 100B. 100B. 100B. 100B. 100B. 100B. 100B. 100B. 100B. 100B. 100B.
  4. 4. 200 BODOVA 200 BODOVA 200 BODOVA 200 BODOVA 200 BODOVA 200 BODOVA 200 BODOVA PRAKTIČNI PRIMER Zarada od grupnog prometa = 5000B x 20% = 1000 bod. - Zarada saradnika 6 x 64 bod.(800x8%) = 384 bod. --------------- Vaša zarada = 616 bod. x 105 din. = 64680 din Zarada od ličnog prometa 12% na virtuelnom računu 2000 din. ------------- Vaša ukupna zarada = 66680 din. Zarada grupe = 1400 bod. x 12% = 168 bod. - Zarada saradnika 6 x 8 bod.(200x4%) = 48 bod. ------------- Vaša zarada = 120 bod. x 105 din. = 12600 din. + Zarada od ličnog prometa 12% na virtuelnom računu ~ 2000 din. -------------- Vaša ukupna zarada = 14600 din. 200 BODOVA 200 BODOVA 200 BODOVA 200 BODOVA 200 BODOVA 200 BODOVA 200 BODOVA 200B. 200B. 200B. 200B. 200B. 200B. 200B. 200B. 200B. 200B. 200B. 200B. 200B. 200B. 200B. 200B. 200B. 200B.

×