Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mapa mentalna

1,922 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mapa mentalna

  1. 1. MAPA MENTALNA OPRACOWAŁA: GRAŻYNA ŁEBECKA
  2. 2. MAPA MENTALNA – MAPA POJĘCIOWA  Mapa mentalna ( mapa pojęciowa ) – jest to metoda, w której przedstawiamy problem, czy zagadnienie za pomocą zapisu graficznego. Taka wizualizacja pomaga uporządkować wiadomości i znaleźć związki zachodzące między nimi.  Mapa mentalna to metoda wizualnego opracowania problemu z wykorzystaniem pojęć, skojarzeń, symboli, haseł i zwrotów.  Twórcą tej metody jest Tony Buzan, autor książek psychologicznych i programów popularnonaukowych w telewizji BBC, który opracowując główne jej zasady, oparł się na najnowszych badaniach mózgu.  Nasze myśli są spontaniczne, nieuporządkowane w logiczne struktury, często wybiegają w przód. Kiedy zapisuje się je za pomocą „mapy mentalnej” pracuje cały mózg, a więc obie jego półkule.  W odróżnieniu od tradycyjnych metod, w prezentowanej metodzie „zbieranie informacji” odbywa się przez notowanie skojarzeń (nic nie ulega odrzuceniu), specyficzna jest też forma graficzna.  Mapa mentalna pomaga „uaktywnić” wiedzę uczniów, pobudzić ich fantazję i wyobraźnię, uczyć się od koleżanek i kolegów w klasie, a także robić notatki z długich wykładów i referatów.  Pozwala na subiektywne, odpowiadające logice i sposobie uczenia się każdego ucznia, porządkowanie wiedzy.
  3. 3. WSKAZÓWKI  Buzan sugeruje kilka wskazówek, które moim zdaniem mogą być również przydatne konstruując mapę mentalną z wykorzystaniem narzędzia SpicyNodes: 1. Rozpocznij w środku od wyrazu/zdania/obrazka (najlepiej kolorowego). 2. Używaj różnych form zapisu (symboli, kodów, zdjęć itp.) tak, aby nadać mapie poziom wielowymiarowości. 3. Wprowadź pewien system pisania (np. pewne typy informacji wielkimi literami, inne - małymi, jeszcze inne - różnymi kolorami). Pokaże to lepiej strukturę Twojej mapy mentalnej. 4. Pamiętaj o hiearchizacji informacji, rozbudowywania jej na zasadzie promienistej.
  4. 4. WYKORZYSTANIE MAP MENTALNYCH a. rozwiązywania problemów, b. zarysowania struktury projektu, c. przedstawiania związków i zależności, d. współpracy w ramach projektów, e. indywidualnej ekspresji kreatywności ucznia (lub kreatywności grupowej), f. podsumowywania dużych obszarów wiedzy w sposób przejrzysty, usystematyzowany i skrócony, g. budowania zadań dla poszczególnych członków zespołu, h. budowania synergii przy pracy nad zadaniem, i. wzmacniania "ducha" pracy.
  5. 5. RODZAJE MAP  Pajęczyny  schematu blokowego,  rankingu,  łańcucha przyczynowo-skutkowego,  diagramu Venna,  diagramu Ishikawy (diagramu ryby),  sieci.
  6. 6. LINKI DO CIEKAWEGO PORADNIKA ORAZ FILMU http://www.slideshare.net/ebookidea.pl/marcin-kijak-jak-uczy-si-do-egzaminw-pobierz-darmowy-ebook-pdf http://www.youtube.com/watch?v=ZpvruFwRQR0&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=8BgkWIEeX-M

×