Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biofeedback

4,034 views

Published on

Published in: Education
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Biofeedback

 1. 1. Nieinwazyjna, najnowsza metoda stosowana na całym świecie przez pedagogów, terapeutów, psychologów i naurologów
 2. 2. Bez nich nie byłoby biofeedbacku: 1.Jerzy Konorski w latach 30-tych XX wieku, po zapoznaniu się z pracami Pawłowa prowadził eksperymenty dotyczące odruchów warunkowych. Ten polski neurofizjolog znany jest w świecie jako orkrywcą odruchów warunkowych drugiego typu (instrumentalnych). 2.Wanda Wyrwicka (jego asystentka) kontynuowała badania, które elektryzowały cały ówczesny świat naukowy i zachęcały do dalszych badań.
 3. 3. W latach 60-tych wyjechała z Polski do Stanów Zjednoczonych i kontynuowała swoje badania współpracując z N. Millerem i B. Stermanem – uznanymi za pionierów biofeedbacku. Po nich pojawiły się kolejne badania opublikowane przez Lubara, Birbaumera.
 4. 4. Mózg - sternik • Mózg – z setką miliardów neuronów zajmuje się zarządzaniem, sterowaniem, docieraniem do każdego zakątka ludzkiego ciała. • Dzięki neuroprzekaźnikom, neuromodulatorom i neurohormonom mózg może mieć wpływ na każdą komórkę w organizmie.
 5. 5. • Jako metoda w pełni biologiczna nie ma działań ubocznych, a jej efekty są porównywalne do leczenia farmakologicznego. Poza działaniem terapeutycznym może wspomagać zdrowy rozwój mózgu już od końca 3-go roku życia.
 6. 6. Treningi EEG Biofeedback stanowią nową skuteczną pomoc w zwiększeniu możliwości naszego umysłu. Pesymiści uważają, że z możliwości naszego mózgu wykorzystujemy wyłącznie jego 5%, optymiści 10%. Treningi EEG Biofeedback zwiększą szybkość myślenia, kreatywność i pamięć - dzięki czemu możemy wykorzystać nawet 30% potencjału naszego umysłu.
 7. 7. DOSTARCZENIE INFORMACJI ZWROTNEJ I SAMOREGULACJA (warunkowanie instrumentalne) : W czasie treningu pacjent widzi przebieg swoich fal mózgowych przełożony na obraz pod postacią wideogry. Stara się zmienić swój wzorzec fal mózgowych, aby osiągnąć z góry ustalony cel. NAGRODA: Zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pożądanego zachowania w przyszłości.
 8. 8. Warunkowanie instrumentalne, oznacza prawidłowość mówiącą, że trenowane zachowania wywołują szereg wyuczonych odpowiedzi, które tworzą procesy, albo mają wpływ na środowisko zewnętrze. Termin „biofeedback”, oznacza wpływ na aspekty naszego ciała takie jak: temperatura skóry lub rytm serca.
 9. 9. Biofeedback nie jest nowym odkryciem. Jest to uniwersalny i naturalny proces biologiczny. Przykład: nauka jazdy na rowerze (wrodzony neurofeedback). 8-letnie dziecko jest w stanie nauczyć się jeździć na rowerze w ciągu pół godziny. Po zimowej przerwie nie musi uczyć się tej umiejętności od nowa – potrafi już jeździć. Każdy z nas ma urządzenie do biofeedbacku w swoim ciele, w uchu wewnętrznym – jest nim błędnik. Błędnik wypełniony jest płynem znajdującym się w maleńkich półokrągłych kanalikach, które wykrywają ruch naszego ciała w każdym kierunku. Informacje o tym ruchu przekazywane są błyskawicznie do mózgu drogą słuchową. Informacje z neurofeedbacku przesyłane są drogą wzrokową i słuchową.
 10. 10. Poprawa parametrów pracy mózgu koreluje z sukcesem w grze. Pozytywnie rozbudzony mózg dąży do nagród i optymalizuje swoją pracę w procesie samouczenia się (10-20 treningów po 30-60 minut każdy).
 11. 11. Pacjent wpływa na przebieg gry za pomocą własnego umysłu poprzez zwiększania aktywność mózgu w pożądanej częstotliwości (fal mózgowych), komputer promuje takie zachowanie i nagradza je odpowiednimi zmianami na ekranie. Jeśli zwiększa się aktywność fal w niepożądanej częstotliwości, nagroda nie jest przyznawana. Stopniowo mózg uczy się reagować na otrzymywane bodźce i rozpoczyna się "nauka" emitowania odpowiednich wzorców fal mózgowych (w przypadku sesji terapeutycznych). Uzyskanie właściwych częstotliwości w EEG jest nagradzane punktami w formie wizualnej i dźwiękowej, co sprawia, że pozytywnie pobudzony mózg rozpoczyna mimowolny proces uczenia się, dążąc do zdobycia kolejnych nagród.
 12. 12. Celem treningu jest polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi, hamowanie stanów nadmiernego pobudzenia bądź stanów nadmiernego blokowania. Jeżeli EEG jest nieprawidłowe pod wpływem Biofeedbacku normalizuje się.
 13. 13. » Zwiększa możliwości umysłowe, pamięć, kreatywność, szybkość uczenia się i podejmowania decyzji, zmniejsza poziom stresu » Stosowany jest w terapii m.in.: zaburzeń psychosomatycznych, schorzeń neurologicznych, specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia), lękach, depresji, zaburzeniach mowy, nadpobudliwości psychoruchowej (zespoły ADHD, ADD).
 14. 14. Podczas pierwszej sesji specjalista: pedagog, psycholog, logopeda lub neurolog przeprowadza wstępny wywiad z pacjentem. Następnie wykonywany jest zapis EEG (wraz z opisem) oraz przeprowadzana jest wstępna sesja treningowa EEG Biofeedback. Przebieg treningu jest całkowicie bezbolesny i nieinwazyjny.
 15. 15. Dla pacjenta przyjmuje formę gry komputerowej, której przebieg sterowany jest jego umysłem. Na głowie oraz uszach pacjenta umieszczane są elektrody rejestrujące fale mózgowe, które są następnie przesyłane do komputera, który je wzmacnia i przetwarza, tak aby zapewnić sprzężenie zwrotne w postaci odpowiednich zmian w przebiegu gry.
 16. 16. W różnych stanach świadomości zmieniają się fale mózgowe: •gamma - przy stresie, tremie, lęku, w sytuacjach wyjątkowych •beta - zwykle w niej przebywamy podczas dnia, koncentracja na zadaniu                                                          •alfa (ang. alpha) - w twórczych stanach inspiracji, występują przy pozytywnym myśleniu, niektórych stanach medytacji, „sen na jawie”, spokój                                                                           •teta (ang. theta) - w śnie z marzeniami sennymi, w transie hipnotycznym, ale też twórcze myśli                                                                             •delta -podczas snu lub zaburzenia uczenia się i urazy mózgu                                                                         
 17. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 18. 18. Istnieją raporty kliniczne potwierdzające skuteczność EEG Biofeedback w następujących problemach zdrowotnych u osób dorosłych: • zaburzenia snu; • tiki • bóle głowy i migreny; • lęki i agresywność; • stany paniki; • uzależnienia; • padaczki; • depresja; • poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania sobie materiału również w zakresie języków obcych! • polepszenia osiągnięć sportowych (wszystkie dyscypliny sportowe, taniec itp.); • polepszenia wyników studiowania, także w szkołach muzycznych.
 19. 19. oraz u dzieci i młodzieży: • zaburzenia zachowania w tym głównie nadpobudliwość psychoruchowa znana pod nazwą ADHD; • zaburzenia snu; • zaburzenia procesu uczenia (dysleksja, dysgrafia) oraz trudności w nauce; • zaburzenia uwagi i jej utrzymania; • autyzm; • padaczka (epilepsja); • mózgowe porażenie dziecięce; • zaburzenia przyjmowania jedzenia (bulimia, anoreksja). • poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania sobie materiału również w zakresie języków obcych! • polepszenia osiągnięć sportowych (wszystkie dyscypliny sportowe, taniec itp.); • polepszenia wyników nauki, także w szkołach muzycznych.
 20. 20. Z każdego treningu EEG Biofeedback drukowany jest wynik treningu i śledzona poprawa funkcji w procesie samouczenia się kontroli pracy mózgu.
 21. 21. • Tenis – trening motoryczny – od 1500 do 5000 powtórzeń w celu zautomatyzowania ruchu. Biofeedback: • U osób zdrowych, chcących zoptymalizować swoje funkcjonowanie (poprawa koncentracji, pamięci, kreatywności, obniżenie poziomu stresu) - około 15-20 sesji. • W stanach nerwicowych, lękowych - minimum 20 sesji. • W prostych zaburzeniach uwagi, koncentracji - u dzieci ok. 40, u dorosłych ok. 30. • W specyficznych trudnościach uczenia się (dysleksja, dysortografia) oraz zaburzeniach mowy i zachowania (hyper- i hypoaktywność) oraz innych lekkich dysfunkcjach mózgu - u dzieci ok. 60, u dorosłych około 40.
 22. 22. Wynosi od 65% do 95% w zależności od rodzaju problemu i głębokości zaburzenia. Np. w zaburzeniach snu skuteczność jest najwyższa - u dorosłych notuje się prawie 100%, w moczeniu nocnym pozytywnie reaguje na trening 18 z 20 dzieci, w zaburzeniach uwagi z nadruchliwością oraz w zaburzeniach nerwicowych - około 85%. Efektyność wrasta, jeśli po przerwie wykonujemy kilka treningów przypominających.
 23. 23. Dzisiaj już wiemy, że długotrwałe napięcie psychiczne, wprawdzie nie zawsze prowadzi do śmierci, ale zakłóca działanie układu pokarmowego, pogłębia dolegliwości związane z menopauzą i zaburza płodność. Specjaliści są dzisiaj przekonani, że 60-90% wszystkich porad lekarskich wiąże się z dolegliwościami, które zostały wywołane stresem.
 24. 24. „Stres jest zasadniczym czynnikiem chorobotwórczym. Cierpienie nas zabija. Ma to odzwierciedlenie w języku. Mówimy: ten człowiek zamartwił się na śmierć, albo, umarł, bo miał złamane serce. Wiemy o tym, że uczucia mogą uzdrawiać i zabijać. Wiemy o tym od tysięcy lat!” - pisze dr Simonton, onkolog
 25. 25. Naukowcy udowadniają, jak wielka jest zdolność psychiki do leczenia organizmu. Jak wynika z najnowszych badań naukowych - schorzenia wywołane stresem często bardzo trudno leczyć konwencjonalnymi metodami farmakologicznymi. Dr H. Benson wykazując pozytywne zmiany fizjologiczne będące następstwem różnych technik relaksu wymienia wyraźny wzrost lub spadek istotnych życiowo funkcji organizmu. I tak, w czasie treningu biofeedback zwalnia się rytm oddechu, spada ciśnienie tętnicze i tętno, a wyraźnie wzrastają fale alfa w mózgu.
 26. 26. Proces leczenia organizmu jest znacznie przyśpieszony, kiedy mózg znajduje się w określonym stanie. Pojawienie się rytmów mózgowych alfa, teta i delta powoduje wyraźne obniżenie się poziomu hormonów stresowych. Występowanie wymienionych fal mózgowych w sposób znaczący podwyższa także sprawność immunologiczną organizmu.

×