Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wiek emerytalny i wydatki na emerytury

429 views

Published on

System emerytalny, świadczenia społeczne i finanse publiczne, Konferencja Komisji Europejskiej i Instytutu Badań Strukturalnych

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wiek emerytalny i wydatki na emerytury

 1. 1. Wiek emerytalny i wydatki na emerytury Jakie będą skutki obniżania wieku emerytalnego? Marcin Bielecki Krzysztof Makarski Joanna Tyrowicz Group for Research in Applied Economics
 2. 2. 2 Standardowe szacunki vs rzeczywistość Szacunki zakładają brak reakcji na zmiany  Arkusze w Excel a nie modele makroekonomiczne Jest bardzo niewielu „średnich” Polaków  Mediana znacząco poniżej średniej + cykl życia Ludzie optymalizują: dzieci, oszczędności, pracę, emeryturę...  Bieżące polityki nakładają się na strategie podjęte w przeszłości Nasze podejście  Model nakładających się pokoleń  Zachowania dostosowują się do stawek podatków, świadczeń i cen  W ramach pokolenia rozkład cech (produktywność, pracowitość, cierpliwość)
 3. 3. Co zmieni niższy wiek emerytalny? 1. System emerytalny „wypłaca” tyle, ile „wpłaciliśmy” 2. Emerytury spadną, wiele osób otrzyma tylko emeryturę minimalną 3. Obniżenie podaży pracy 4. Także (wg modelu) wzrost oszczędności prywatnych 5. Więcej czasu wolnego, ale łączny efekt dobrobytowy jest ujemny 3
 4. 4. 4 Sytuacja kobiet
 5. 5. 5 Sytuacja mężczyzn
 6. 6. 6 Wzrośnie ubóstwo wśród emerytów – wg roku urodzenia
 7. 7. 7 Wzrośnie ubóstwo wśród emerytów – wg roku kalendarzowego
 8. 8. 8 VAT wzrośnie by finansować emerytury minimalne
 9. 9. 9 Znacznie niższy poziom PKB per capita …
 10. 10. 10 Kilka słów komentarza Dostosowanie po stronie oszczędności prywatnych  Prawdopodobny wzrost oszczędności niższy niż w modelu  Łączne skutki ekonomiczne (PKB, VAT) będą musiały być większe Dostosowanie po stronie fiskalnej  Alternatywne scenariusze
 11. 11. 11 Podsumowanie Oszacowania MF i ZUS zaniżają negatywne konsekwencje Model GRAPE  Wskazuje na znaczące ubóstwo w wieku emerytalnym  Wysokie koszty fiskalne Wnioski dla polityki  Konieczność zmiany polityki państwa w (niedalekiej) przyszłości  Czym jest emerytura minimalna?  Znaczące ograniczenie produktu potencjalnego (potencjał dzietności i migracji?)  Istotny wzrost nierówności majątkowych
 12. 12. Dziękujemy za uwagę! grape@grape.org.pl http://grape.org.pl TT: @GrapeUW FB: GRAPE.ORG

×