Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Im szybciej, tym lepiej - skutki dobrobytowe podnoszenia wieku emerytalnego w różnych systemach emerytalnych

866 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Im szybciej, tym lepiej - skutki dobrobytowe podnoszenia wieku emerytalnego w różnych systemach emerytalnych

 1. 1. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Marcin Bielecki, Karolina Goraus, Jan Hagemejer, Joanna Tyrowicz Jan Hagemejer WNE UW, NBP Czerwiec 2014
 2. 2. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Motywacja Motywacja Problemy obecnych systemów emerytalnych: wzrastający wskaźnik obciążenia demograficznego systemy emerytalne nie są uczciwe aktuarialnie w większości krajów ludzie przechodzą na emeryturę tak szybko, jak to tylko możliwe Typowe rozwiązania systemy oparte na indywidualnych kontach podnoszenie składek zaciskanie fiskalne podnoszenie wieku emerytalnego Skutki podnoszenia wieku emerytalnego mogą być różne w różnych systemach emerytalnych.
 3. 3. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Motywacja Cel: zbadać skutki podnoszenia wieku emerytalnego w zależności od systemu emerytalnego. Metoda Model typu overlapping generations (OLG) skalibrowany dla gospodarki podobnej do Polski, ale tylko z jednym (czystym) filarem systemu emerytalnego. Używany wcześniej do analizy reformy z 1999 oraz „reform” Rostowskiego (Hagemejer Makarski Tyrowicz, 2013 WNE WP). Analizowane systemy emerytalne DB - defined benefit pay-as-you-go, repartycyjny, stała stopa zastąpienia NDC - notional defined contribution, repartycyjny, oparty na kontach (I filar) FDC - funded defined contribution, kapitałowy, oparty na kontach (II filar)
 4. 4. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Model Konsument I „rodzi” się w wieku J = 20 i żyje do J = 100 lat optymalnie wybiera konsumpcję i podaż pracy aby zmaksymalizować użyteczność U0 = J j=1 δj−1 πj,t−1+j uj (cj,t−1+j , lj,t−1+j ) (1) gdzie δ to dyskonto, a πj,t to prawdopodobieństwo dożycia w wieku j do czasu t. Funkcja użyteczności Greenwooda-Hercowitza-Huffmana (GHH): u (cj,t , lj,t ) = 1 1 − θ   cj,t − ψt l1+ξ j,t 1 + ξ 1−θ − 1   , (2)
 5. 5. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Model Konsument II jest cenobiorcą na rynku czynników przechodzi na przymusową emeryturę w ¯J Ograniczenie budżetowe j w okresie t: (1 + τc,t )cj,t + sj,t + Υt = (1 − τι j,t − τl,t )wj,t lj,t ← dochód z pracy (3) + (1 + rt (1 − τk,t ))sj,t−1 ← dochód z kapitału + (1 − τl,t )pj,t + bj,t ← emerytury i spadki
 6. 6. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Scenariusze: baseline i reforma Reforma Trzy eksperymenty Porównujemy: 1 DB ze stałym wiekiem emerytalnym → DB z rosnącym wiekiem emerytalnym 2 NDC ze stałym wiekiem emerytalnym → NDC z rosnącym wiekiem emerytalnym 3 FDC ze stałym wiekiem emerytalnym → FDC z rosnącym wiekiem emerytalnym stały: 60 lat rosnący:
 7. 7. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Scenariusze: baseline i reforma Eksperymenty Plan 1 Symulacja przy braku zmian wieku emerytalnego ⇒ baseline 2 Symulacja zmiany wieku emerytalnego ⇒ reforma Analiza wrażliwości alternatywny scenariusz demograficzny (stała stopa urodzeń) produktywność rosnąca z wiekiem (Deaton, 1997)
 8. 8. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Scenariusze: baseline i reforma Demografia: prawdopodobieństwo dożycia emerytury
 9. 9. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Scenariusze: baseline i reforma Scenariusze demograficzne Liczba ludności Liczba dwudziestolatków
 10. 10. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Scenariusze: baseline i reforma Baseline: Różnice między gospodarkami w trzech systemach Baseline: Różnice między gospodarkami w trzech systemach Podaż pracy Kapitał Stopy procentowe Deficyt ZUS (% PKB) Emerytury (% PKB) Podatek od pracy DB: starzenie → znaczny wzrost deficytu ZUS i tL Spadek podaży pracy powoduje w DO znaczny wzrost kapitału na zatrudnionego oraz spadek stóp procentowych → - gospodarka dynamicznie nieefektywna
 11. 11. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Wyniki Spodziewane wyniki 1 Wzrost emerytur w NDC i FDC - dłużej pracujemy i oszczędzamy, krócej pobieramy emeryturę. 2 Spadek obciążenia podatkami w DB. 3 Wzrost podaży pracy (agregatowy), wzrost konsumpcji
 12. 12. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Wyniki Główny rezultat Efekty dobrobytowe w jednostkach konsumpcji DB NDC FDC Demografia DB NDC FDC Spadające urodzenia 7.7% 8.0% 11.4% Stabilne urodzenia 7.7% 8.3% 12.0% Podnoszenie wieku przynosi korzyści wszystkim kohortom i we wszystkich systemach Źródła korzyści są zależą od systemu emerytalnego
 13. 13. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Wyniki Źródła korzyści dobrobytowych Zagregowana podaż pracy Baseline Reforma (stosunek do baseline) Rośnie zagregowana podaż pracy (choć pracownicy pracują mniej w każdym okresie - do 2% okresowej podaży pracy, to pracują przez więcej lat)
 14. 14. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Wyniki Źródła korzyści dobrobytowych Kapitał i stopy procentowe (stosunek do baseline) Kapitał Stopy procentowe W systemie FDC spadek kapitału na zatrudnionego i wzrost jego produktywności prowadzi do wzrostu stóp procentowych....
 15. 15. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Wyniki Źródła korzyści dobrobytowych Emerytury jako % PKB Baseline Reforma (stosunek do baseline) ... co z kolei w FDC prowadzi do wzrostu emerytur i zwiększa dobrobyt.
 16. 16. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Wyniki Źródła korzyści dobrobytowych Deficyt ZUS w % PKB Baseline Reforma (stosunek do baseline) W DB: podniesienie wieku emerytalnego prowadzi do spadku obciążenia ZUS...
 17. 17. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Wyniki Źródła korzyści dobrobytowych Podatek od pracy Baseline Reforma (stosunek do baseline) ... dzięki czemu podatek od pracy nie musi tak drastycznie rosnąć, jak w baseline.
 18. 18. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Wyniki Źródła korzyści dobrobytowych Skutki podnoszenia wieku emerytalnego (w relacji do baseline) Podaż pracy Kapitał Stopy procentowe (stosunek) (stosunek) (pp. różnicy) Deficyt ZUS (% PKB) Emerytury (% PKB) Podatek od pracy (pp. różnicy) (pp. różnicy) (pp. różnicy)
 19. 19. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Wyniki Badanie wrażliwości Produktywność rosnąca z wiekiem (Deaton, 1997)
 20. 20. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Wyniki Badanie wrażliwości Scenariusze alternatywne Tabela: Efekt dobrobytowy, % całkowitej konsumpcji, produktywność Deatona (1997) Demografia DB NDC FDC Spadające urodzenia 8.5% 9.5% 12.5% Stabilne urodzenia 8.7% 10.0% 13.3%
 21. 21. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Wnioski Wnioski podnosenie wieku emerytalnego podnosi dobrobyt niezależnie od systemu emerytalnego, ale źródła korzyści zależą od jego typu efekt ten zwiększa się gdy produktywność rośnie z wiekiem wyniki odporne na zmianę założeń o demografii
 22. 22. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Wnioski Dziękuję za uwagę
 23. 23. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Wnioski Labor supply effects of the reform - decomposition Baseline Reform scenario overall j < 60 j 60 Total LFP LFP baseline=100 LFP baseline=100 DB 57.9% 58.1% 100.2% 58.1% 117.3% NDC 58.8% 58.2% 99.0% 58.2% 115.9% FDC 59.8% 58.9% 98.4% 58.9% 115.2%
 24. 24. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Wnioski Kalibracja parametrów Parametry ω – flat ω – Deaton (1997) Technologia α udział kapitału w dochodzie 0.31 0.31 d deprecjacja 0.055 0.055 Preferencje δ dyskonto 0.99175 1.00693 θ aversja do ryzyka 1 1 ξ elastyczność Frisha 3.846 4.101 ψ dyzużyteczność z pracy 7.59 4.64 Cel r stopa procentowa 0.0625 0.0625 ∆k/y stopa inwestycji 0.23 0.23
 25. 25. The Sooner The Better - The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes Wnioski Pension systems Defined Benefit → (DB) - składka τ i stopa zastąpieniaρ pDB j,t = ρt wj−1,t−1, for j = ¯Jt κDB t · pDB j−1,t−1, for j > ¯Jt (4) Defined Contribution (DC) → składka τ i emerytury obliczone aktuarialnie Notional (jak I filar) pNDC j,t =    ¯Jt −1 i=1 Πi s=1(1+rI t−i+s−1 ) τNDC ¯Jt −i,t−i w ¯Jt −i,t−i l ¯Jt −i,t−i J s= ¯Jt πs,t , for j = ¯Jt (1 + rI t )pNDC j−1,t−1, for j > ¯Jt (5) Funded (kapitałowy, jak II filar) pFDC j,t =    ¯Jt −1 i=1 Πi s=1(1+rt−i+s−1) τFDC ¯Jt −i,t−i w ¯Jt −i,t−i l ¯Jt −i,t−i J s= ¯Jt πs,t , for j = ¯Jt (1 + rt )pFDC j−1,t−1, for j > ¯Jt (6)

×