Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Industria 4.0 granollers (1)

49 views

Published on

David Martín
La industria 4.0 el 2019: On som i com continuar avançant

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Industria 4.0 granollers (1)

  1. 1. Industria 4.0 David Martín David.martin@Eurecat.org
  2. 2. Preview
  3. 3. Preview
  4. 4. Preview Motor IA: • Data Science • Process Modelling • Big data ERP • Sistema universal d’adquisició de dades. • Monitorització en temps real • Sistema predictiu avançat: • Temps de configuració de motlle: -50% • Consum energetic: -20% • Productivitat: +30%
  5. 5. • Eines d’anàlisis basades en Time Series Mining • Descoberta de patrons automàtica • Classificació i segmentació de models • Manteniment preditiu • Escalabilitat 4.0 • Predicció del desgast Servitització Basada en dades
  6. 6. Grape Preparació del robot per a la misió: Verificació del sensor y calibració L’operari pot monitoritzar i controlar la misió en temps real amb l’interface gràfic. L’operari selecciona els punts de dosificació d’acord amb les recomanacions. El robot planifica la millor ruta. El robot navega de forma autónoma per la vinyeda evitat obstacles i col·lisions Quan el robot arriba al punt de dosificació, escaneja la planta i selecciona el millor punt per col·locar el dispensador. Llavors el robot el diposita utilitzant un braç robòtic.
  7. 7. Grape
  8. 8. Moltes gràcies David Martín David.martin@Eurecat.org 650.472.953

×