Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3er cicle energia. Projecte d'energia solar en polígons industrials de Granollers

309 views

Published on

3er cicle tècnic d'energia a la industria
Data: 4 d'octubre de 2018
Granollers
Ponència: Projecte d'energia solar en polígons industrials de Granollers
Ponent: Marc vives. Granollers Mercat

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3er cicle energia. Projecte d'energia solar en polígons industrials de Granollers

 1. 1. Granollers, 4/10/2018 MAPA DEL POTENCIAL SOLAR A GRANOLLERS Servei d’assessorament a empreses
 2. 2. GRANOLLERS Antecedents i situació actual
 3. 3. ANTECEDENTS:  Aspectes tècnics  Energia solar tèrmica de baixa Tº: tecnologia madura, costos de manteniment elevats, imatge del sector dolenta.  Energia solar tèrmica de mitja Tº: tecnologia en desenvolupament per a usos industrials, alt potencial d’aplicació, costos d’inversió elevats.  Energia solar fotovoltaica: costos reduïts, rendiments baixos, marc legal poc estable.  Aspectes legals  Injecció a xarxa: rendibilitat baixa, preu de venda d’energia generada depèn del mercat, costos d’inversió i d’operació.  Autoconsum directa: rendibilitat baixa, grau d’autoabastament a nivell industrial baix, impossibilitat de venda l’energia sobrant (balanç net)  Alternatives a l’autoconsum: sentències favorables autoconsum compartit, UNESA noves formes de generació distribuïda, generació en polígons industrials, possible desaparició d’impostos a la generació renovable. Aplicabilitat contractes bilaterals al sector renovable  Aspectes econòmics  Fins a l’actualitat: eliminació de les primes, períodes de retorn llargs, riscos associats a assegurar l’activitat/demanda, riscos de volatilitat dels preus de mercat.  Alternatives: autoconsum elèctric per cobrir part de la demanda, diversificar la demanda d’electricitat en sistemes compartits, estabilitat en el preu de venda a llarg termini, noves formes  Models alternatius: finançaments alternatius, renting d’instal·lacions, ESEs, etc.
 4. 4. OBJECTIUS DEL PROJECTE:  Foment de fonts de generació renovable  Augment de la generació renovable entre els industrials  Reducció del consum d’energia fòssil  Reducció de l’impacte ambiental de les activitats industrials.  Increment de l’autoabastament energètic en els polígons industrials.  Cooperació empresarial / associacionisme en polígons industrials  Creació de nous models de finançament de projectes a nivell de polígon  Sinèrgies en la generació i consum d’energia a nivell de polígon  Increment de la viabilitat de projectes en polígons industrials.  Augment de la competitivitat de les empreses i del territori  Accés a fonts d’energia més barata i/o amb menor volatilitat.  Reducció de la petjada de carboni de les activitats. Especialment important per a empreses que venen en mercats del nord d’Europa com el Regne Unit, Alemanya, Noruega...  Entorn industrial amb experiències en la implementació de projectes col·laboratius
 5. 5. MAPA DEL POTENCIAL SOLAR DE GRANOLLERS  Promotor: Granollers Mercat i Ajuntament de Granollers  Realitzat per: Institut Cartogràfic i geològic de Catalunya  Versió actual:  Mapa radiació en teulades industrials  Mapa 3D dels edificis de Granollers  Calculadora v0  Descàrrega dades de radiació en teulades  Selecció d’una superfície concreta en una teulada  Formulari sol·licitud d’informació  Futurs desenvolupaments:  Selecció zona d’instal·lació  Descàrrega de dades de radiació (directa i global) de la superfície seleccionada  Actualització calculadora (nous valors i paràmetres)  Inclinació captadors  Característiques unitàries dels sistemes de captació  Paràmetres d’inversió adaptables VISOR INSTAMAPS: Potencial solar Granollers
 6. 6. PROCEDIMENT  Potencial solar a l’empresa (realitzat pel propi industrial)  Càlcul potencial solar: a través del GRID Granollers hi ha accés a l’eina  Sol·licitud de suport: a través del formulari o del GRID Granollers.  Definició del servei: Granollers Mercat es posarà en contacta amb les empreses apuntades al formulari:  Suport en la realització del càlcul  Visita a les instal·lacions  Informe valoració viabilitat de l sistema  Informe d’alternatives d’implementació  Projectes col·laboratius  Selecció d’empreses  Càlcul detallat de la inversió (empresa externa)  Selecció del model d’implementació  Implicació d’agents externs: Distribuïdora, comercialitzadora, instal·ladora, etc.  Implementació del sistema, valoració dels resultats i del servei  Implementació del sistema  Seguiment i valoració de resultats Fase1. Inscripcióidefinició delservei Fase d’implementació.
 7. 7. PROCEDIMENT
 8. 8. PROJECTE AUTOCONSUM EN POLÍGONS Conceptes bàsic
 9. 9. PROPOSTA D’IMPLEMENTACIÓ  Objectiu:  promoure la instal·lació de sistemes solars fotovoltaics per autoconsum en els polígons de Granollers.  Implicar una associació de polígon per a iniciar un servei d’implementació de sistemes de generació fotovoltaica en teulada per a l’autoconsum en industries.  Aconseguir un preu molt bo d’instal·lació gracies a l’economia d’escala, oferint un preu d’energia per autoconsum competitiu
 10. 10. ROL ACTORS IMPLICATS  Associació + Granollers Mercat: Originalment el s’ofereix un recolzament de Granollers Mercat en la implementació del primer cas. Les tasques son:  Assessorament tècnic bàsic: interpretació de resultats de la calculadora i verificació de la viabilitat en bases a característiques de l’empresa (perfil consum, edifici, situació, etc.)  Promoció de l’actuació aconseguint una implicació d’un nº mínim d’empreses.  Jornades de difusió  Replicació en altres polígons  Inversor: posa diners que va recuperant amb la facturació d’electricitat a les empreses consumidores.  Gestor: Gestiona la facturació a les empreses. L’inversor assumeix el risc de que l’empresa pugui disminuir el seu consum, desaparèixer... En el cas de propietaris que vulguin instal·lar un sistema a teulada malgrat tenir la nau buida es pot plantejar una tarifa fixa al més(tipus terme de potencia) o no.  Empresa consumidora: compra electricitat al sistema fotovoltaic per autoconsum, a un preu menor que el que li venen de la companyia. Des del minut 0 ja té estalvi real. No assumeix cap risc. Hi ha la possibilitat de que amb el temps la instal·lació a la seva teulada passi a ser seva.  Empresa instal·ladora: instal·la i/o manté el sistema fotovoltaic.
 11. 11. Moltes gràcies Marc Vives Llovet Tècnic de promoció econòmica AODL mvives@ajuntament.granollers.cat
 12. 12. VALORS PROPOSATS  Sistema solar fotovoltaic:  Eficiència: entre 14 i 22%. Per defecte: 15%  Pèrdues sistema: 18% en sistemes autoconsum son habituals.  Preu de l’energia: Calcular consum energia anual / cost total factures energia.  Per a empreses: 0.084€/kWh  Preu panell: Actualment calculat €/Wp. Per defecte 0.5€/Wp. Panells habituals en autoconsum industrial 250Wp => 125€ el panell.  Preu inversor:  Aplicar fórmula: Cost inversor=40%cost panell + 10% cost estructura + 20% cost inversor + 7% cablejat + 20% ma d’obra + 3% altres  modificar fins a obtenir cost inversió en rang adequat. Potència instal·lada Kwp Cost inversió €/Wp Fins a 10 kW 1.4 €/Wp De 10 a 50 kW 1.2 €/Wp De 50 a 100 kW 1 €/Wp De 100 a 500 kW 0,9 €/Wp

×