Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3er cicle energia. Projecte de gestió energètica compartida en els polígons de Granollers

323 views

Published on

3er cicle tècnic d'energia a la industria
Data: 4 d'octubre de 2018
Granollers
Ponència: Projecte de gestió energètica compartida en els polígons de Granollers
Ponent: Marc Vives. Granollers Mercat

Published in: Engineering
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

3er cicle energia. Projecte de gestió energètica compartida en els polígons de Granollers

  1. 1. Granollers, 4/10/2018 GESTIÓ ENERGÈTICA A L’EMPRESA El gestor energètic compartit
  2. 2. COST DEL SERVEI  Concepte: Gestió energètica bàsica a l’empresa  Durada del servei: 5 mesos  Conceptes inclosos: els descrits anteriorment 1.400 € 600 € Distribució de costos del servei per empresa Granollers Mercat Empresa
  3. 3. PROCEDIMENT  Identificació d’empreses  Formulari d’inscripció: a través del GRID Granollers.  Nº màxim d’empreses10 empreses (depenent de les necessitats de les mateixes)  Definició del servei: Granollers Mercat es posarà en contacta amb les empreses apuntades al formulari, per ordre d’inscripció per a fixar una reunió per a definir el servei.  Identificar persones implicades  Presentació gestora assignada  Inclusió d’aspectes concrets al contracta  Implementació del servei  Signatura de contractes amb la gestora energètica  Signatura acord amb Granollers Mercat  Valoració dels resultats i del servei  Reunió d’avaluació del servei i dels resultats obtinguts  Valoració de la continuïtat del servei Fase1. Inscripcióidefinició delservei Fase d’implementació.
  4. 4. Moltes gràcies Marc Vives Llovet Tècnic de promoció econòmica AODL mvives@ajuntament.granollers.cat

×