Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3er cicle energia. Deixalleria industrial al Polígons Jordi Camp

301 views

Published on

3er cicle tècnic d'energia a la industria
Data: 4 d'octubre de 2018
Granollers
Ponència: Projecte deixalleria industrial al Polígon industrial Jordi Camp
Ponent: Associació d'empreses del polígons industrial Congost-Jordi Camp

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

3er cicle energia. Deixalleria industrial al Polígons Jordi Camp

  1. 1. Projecte DEIXALLERIA INDUSTRIAL. P.I. Jordi Camp Objectius: 1. Millorar la classificació i gestió dels residus 2. Obtenir un rendiment econòmic de la gestió (o una reducció de costos) 3. Promoure iniciatives compartides entre empreses 4. Identificar les barreres 5. Millorar i replicar el projecte a la resta de polígons Antecedents: la complexitat administrativa i els costos associats a una gestió adequada dels diferents tipus de residus afecten els incentius dels petits productors a una separació correcta dels residus que acaba abocant al banal residus que es podrien recuperar.
  2. 2. Projecte DEIXALLERIA INDUSTRIAL. P.I. Jordi Camp Es planteja un projecte pilot per gestió de residus dels petits productors (residus banals): · Paper/Cartró · Fèrrics / Metalls · Plàstic· Fusta El projecte consisteix en acompanyar 4/5 empreses del polígon Jordi Camp interessades a millorar la gestió. Comptarem amb la implicació d’un gestor de residus per assessorar sobre preus i explorar alternatives de transport, proper a les empreses i a l’Associació. El projecte permetrà treure del banal residus que tenen valor econòmic, inclourà assessorament a l’empresa tant per facilitar la seva separació com per cobrir els tràmits administratius necessaris, i es farà seguiment i avaluació d’impacte. Cada empresa industrial podrà també portar els seus residus a l’establiment del gestor (element de proximitat) de manera individual o agrupada, com ho fan els particulars amb la deixalleria municipal. El gestor pot fer una gestió al detall.
  3. 3. Projecte DEIXALLERIA INDUSTRIAL. P.I. Jordi Camp Aspectes a definir: * Rol de l’Associació del polígon Congost i Jordi Camp * Gestor residus: elaboració del quadre de valoració dels residus: referències, preus, valor històric, condicions d’entrega...Possible visita per veure què tenen al banal els participants * Transport: alternatives (cada empresa? gestor? Associació?). Punt d’entrega. * Agència de residus: valorar proposta, tràmits, concretar codis de residus, etc...algun altre rol que permeti millorar el potencial d’èxit del projecte? * Properes passes: Taula de preus. Definició qüestionari. Reunió de presentació als interessats * Inici estimat del projecte: Gener 2019
  4. 4. Projecte DEIXALLERIA INDUSTRIAL. P.I. Jordi Camp Quadre de valoració dels residus
  5. 5. Projecte DEIXALLERIA INDUSTRIAL. P.I. Jordi Camp ALTRES EXPERIÈNCIES....

×