Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Українська мова в таблицях

1,238 views

Published on

Навчальний посібник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Блажко М.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Українська мова в таблицях

 1. 1. Марія Блажко «Українська мова в таблицях»
 2. 2. Про автора Марія Блажко Здобула освіту на факультеті української філології Львівського національного університету імені Івана Франка. Викладала українську мову та літературу в гімназії, працювала у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти, інформаційно- методичному центрі освіти, Малій академії наук. Експертка системи зовнішнього незалежного оцінювання. Учитель-практик, упроваджує інноваційні технології викладання, досліджує актуальні проблеми української філології. Спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, співавторка кількох посібників з української мови видавництва «Грамота».
 3. 3. «Українська мова в таблицях»  СИСТЕМАТИЗУЄ ваші знання з фонетики, лексики, морфології, синтаксису, орфографії та пунктуації, бо саме системність є запорукою міцних знань і високої мовленнєвої компетентності.  ОСВІЖИТЬ у вашій пам’яті найважливіші правила, бо саме нормативність усного й писемного мовлення робить людину культурною.  ЗОСЕРЕДИТЬ вашу увагу на найпоширеніших помилках і важливих винятках, бо саме в деталях прихована досконалість.  ДОЗВОЛИТЬ вам підготуватися до тематичної атестації, іспиту й зовнішнього незалежного оцінювання, бо саме табличний спосіб подання інформації найкраще сприяє ефективному повторенню.
 4. 4. «Українська мова в таблицях»  ДОПОМОЖЕ вам стати успішним в житті, бо саме вправне володіння мовою є однією з посутніх ознак життєвого успіху.  СПОНУКАТИМЕ вас ставити запитання й шукати на них відповіді, бо саме сумніви й пошуки ведуть до розуміння мовних норм і осягнення мовних багатств.  ПЕРЕКОНАЄ вас у тому, що мова – це неймовірно цікавий живий організм, який змінюється й удосконалюється впродовж життя багатьох поколінь, впливає на життя цих поколінь, бо саме мова творить з них єдину націю.
 5. 5. «Українська мова в таблицях» Структура посібника Узагальнений інфографічний виклад матеріалу всіх розділів шкільного курсу української мови Зауваги щодо маловисвітлених і важливих особливостей граматики, орфографії, пунктуації Вдалі приклади для ілюстрування мовних явищ
 6. 6. «Українська мова в таблицях» Зміст посібника Українська мова серед інших слов'янських мов. Мова і мовлення. Фонетика. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Будова слова. Словотвір. Морфологія. Синтаксис і пунктуація. Стилістика. Лінгвістика тексту. Додатки.
 7. 7. «Українська мова в таблицях»
 8. 8. «Українська мова в таблицях» У чому особливість посібника? Окрім доступно викладеного основного матеріалу з відповідних тем мовознавства, особливу увагу в кожній темі зосереджено на: важливих і маловисвітлених особливостях граматики, орфографії та пунктуації; винятках із правил; словах, правопис яких треба запам'ятати; складних випадках слововживання; використанні паралельних нормативних форм; питаннях культури мовлення тощо. Пересвідчитися в цьому допоможуть приклади…
 9. 9. «Українська мова в таблицях» Наприклад: Зміни приголосних при творенні прикметників за допомогою суфікса -ськ- Винятки: казахський, тюркський, баскський, ацтекський, меккський, іракський, падишахський, цюрихський, герцогський, ла-маншський, нью-йоркський
 10. 10. «Українська мова в таблицях» Наприклад: Подвоєння в словах іншомовного походження Запам'ятайте: алло, аннали, білль, бонна, брутто, булла, ванна, вілла, гамма (літера), гетто, дурра, канна, мадонна, манна, мирра, мокко, мотто, мулла, нетто, панна, пенні, панно, тонна.
 11. 11. «Українська мова в таблицях» Наприклад: Лексикологія Поняття про: варваризми омоформи омографи омофони арготизми
 12. 12. «Українська мова в таблицях» Наприклад: Словотвір Увага! Окремі слова утворюються за допомогою закінчення (флексійний спосіб): Ярослава ← Ярослав кума ← кум (ж. р.) (ч. р.) (ж. р.) (ч. р.)
 13. 13. «Українська мова в таблицях» :Наприклад Іменник  ’ !Запам ятайте Цеце (муха) — ж. р.; ,івасі путасу (риба) — ж. р.; авеню (вулиця) — ж. р.; салямі (ковбаса) — ж. р.; кольрабі (капуста) — ж. р.; бере (груша) — ж. р., гінді (мова) — ж. р.; боржомі (вода) — ж. р. ,сироко торнадо (вітер) — ч. р.; Увага! 1. Іменники пальто, ситро змінюються (пальта, пальту; ситра, ситром тощо). 2. У змінюваних складноскорочених словах рід визначають граматично за типом відмінювання (здебільшого як чоловічий): неп (непу, непом тощо) — ч. р. (хоча нова економічна політика).
 14. 14. «Українська мова в таблицях» Наприклад: Іменник Запам’ятайте: коней, гостей, плечей (і пліч), очей (Р. в. мн.); плечима, очима (Ор. в. мн.). Увага! У Д. в. однини можливі паралельні закінчення -ові, -еві (-єві) та -у (-ю), але в назвах істот перевага надається закінченню -ові, -еві (-єві): учителеві (учителю), Тарасові (Тарасу). Якщо таких іменників кілька підряд, то потрібно вибирати варіанти закінчень: спочатку -ові, -еві (-єві), а тоді — -у (-ю): панові професору. 2. Деякі іменники в Р. в. множини мають паралельні форми: полів — піль, кіловатів — кіловат. 3. В Ор. в. множини окремі іменники мають паралельні закінчення: крилами— крильми, чоботами — чоботями — чобітьми, гостями — гістьми тощо. Таблиця «Особливості відмінювання прізвищ»
 15. 15. «Українська мова в таблицях» Наприклад: Числівник Розпізнавання числівників та інших частин мови (двійка, двійко, двічі, подвоїти, половина, мало, багато тощо). Зв’язок числівника з іменником (окремі найскладніші випадки). Позначення часу. Стародавні міри довжини (миля, верста, сажень, аршин, чверть, фут, вершок, дюйм, сотка тощо).
 16. 16. «Українська мова в таблицях» Наприклад: Дієприкметник Увага! 1. Дієприкметниковий зворот не може бути розірваний іншими членами речення. •Неправильно: Синіють покриті гори вічним снігом. •Правильно: Синіють гори, покриті вічним снігом. 2. Дієприкметниковий зворот має стояти якомога ближче до означуваного слова, інакше може спотворитися смисл речення. •Неправильно: Умиті дощами, хлібороби оглядали поля. •Правильно: Хлібороби оглядали поля, умиті дощами. 3. Якщо два чи більше дієприкметникових зворотів стоять поруч, розділові знаки ставимо між ними так само, як між однорідними членами речення: Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою (М. Коцюбинський).
 17. 17. «Українська мова в таблицях» :Наприклад Прислівник  ’ :Запам ятайте - , - , - ,не сьогодні завтра з діда прадіда без кінця краю з - , - - , - - , - - ,давніх давен будь що будь віч на віч всього на всього - - , - - , - - , - - , - -де не де десь не десь коли не коли пліч о пліч хоч не , - - , - - , - - .хоч як не як тет а тет хіть не хіть  ’ :Запам ятайте , , , ,на добраніч до побачення до вподоби будь ласка до , , , , ,завтра до ладу до речі без угаву без упину під ,силу , , .у стократ усе одно уві сні
 18. 18. «Українська мова в таблицях»
 19. 19. «Українська мова в таблицях» Наприклад: Синтаксис і пунктуація Особливості узгодження підмета з присудком. Інфінітив у ролі різних членів речення. Кома в реченнях з як, мов, ніби… (узагальнювальна таблиця). Граматичні форми звертань (пане професоре, пане професор, добродійко Софіє, колего Ковальчук, Іване Степановичу тощо). Слова однак, проте в ролі сполучників і вставних слів. Основні випадки вживання розділових знаків у реченні.
 20. 20. «Українська мова в таблицях»
 21. 21. «Українська мова в таблицях» Наприклад: Додатки Слова з літерою ґ. Рід окремих іменників (біль, тюль, нежить, шампунь, тюль, мігрень, купіль, фальш, емаль, туш тощо). Прикметники з основою на -н (дорожній, зворотний, дружній, дружний, тотожний, самобутній тощо). Складні випадки дієслівного керування: боліти (кому?) тобі, (у кого?) у тебе; вибачати (кому?) мені; дотримати (чого?) слова; дякувати (кому?) учителям тощо. Іншомовні сполуки, що ввійшли в українську мову (apriori, de facto, nota bene, tabula rasa тощо). Типові граматичні помилки в реченнях.
 22. 22. «Українська мова в таблицях» Кому буде корисний посібник? УЧНЯМ упродовж вивчення шкільного курсу української мови для легкого й ефективного засвоєння поурочних тем, закріплення й повторення вивченого, успішної підготовки до самостійних і контрольних робіт, ДПА; АБІТУРІЄНТАМ для якісної та швидкої підготовки до ЗНО з української мови; ФАХІВЦЯМ, які користуються мовою у своїй професійній діяльності (учителям, журналістам, редакторам, службовцям тощо); УСІМ, хто дбає про рівень культури свого мовлення.
 23. 23. Дякуємо за увагу!

×