Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Я досліджую світ 1 клас

1,665 views

Published on

Підручник для 1 класу

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Я досліджую світ 1 клас

  1. 1. Інтегрований курс створений для реалізації Державного стандарту початкової освіти (2018). Навчальний зміст розробленого інтегрованого курсу поєднує природничу, громадянську, історичну, здоров’язбережувальну, соціальну, технологічну освітні галузі чинних типових програм. Ідеї новоствореного підручника полягають в інтегрованому підході до внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, які сприятимуть формуванню ключових і предметних компетентностей учнів першого класу.  Загальний обсяг навчального часу в першому класі становить 140 годин на рік (4 години на тиждень).
  2. 2. Основні напрями розробки підручника
  3. 3. Забезпечення мотиваційної функції Матеріал підручника викладено від імені головних персонажів Знайчиків.
  4. 4. Діяльнісний підхід – основа процесу– основа процесу навчальної діяльностінавчальної діяльності   Прояви активності учня, що виражаються в доцільній зміні навколишнього світу на доступному рівні, відповідно до вікових особливостей.
  5. 5. Завдання дослідницького характеру
  6. 6. Спостереження, коротко- та довготривалі досліди
  7. 7. Техніко-технологічні, раціонально-логічніТехніко-технологічні, раціонально-логічні і творчі завданняі творчі завдання
  8. 8. Дякуємо за увагу!Дякуємо за увагу!

×