Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Математика 1 клас

122 views

Published on

Підручник для 1 класу

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Математика 1 клас

 1. 1. Особливості реалізації математичної освітньої галузі в підручнику «Математика. 1 клас» (О. О. Ліннік, К. П. Нечипоренко)
 2. 2. У Державному стандарті початкової освіти (21 лютого 2018 р.) вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, за основу якого взято ключові компетентності.
 3. 3. Однією з визначених ключових компетентностей є: • математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей у навколишньому світі, моделювання процесів і ситуацій із застосуванням математичних відношень і вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань і вмінь в особистому та суспільному житті людини.
 4. 4. Метою математичної освітньої галузі є: • формування математичної та інших ключових компетентностей; • розвиток мислення; • здатності розпізнавати й моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів; • здатності робити усвідомлений вибір.
 5. 5. ВИМОГИ до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти: • перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) на схему, таблицю, схематичний рисунок
 6. 6. Завдання в підручнику
 7. 7. Завдання в підручнику
 8. 8. • визначає істотні, спільні та відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу; порівнює, об’єднує в групу та розподіляє на групи за спільною ознакою ВИМОГИ до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти:
 9. 9. Завдання в підручнику
 10. 10. ВИМОГИ до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти: • орієнтується на площині й у просторі; • описує або зображає схематично розміщення, напрямок і рух об’єктів
 11. 11. Завдання в підручнику
 12. 12. Завдання в підручнику
 13. 13. ВИМОГИ до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти: • конструює площинні й об’ємні фігури з підручного матеріалу, створює макети реальних та уявних об’єктів
 14. 14. Завдання в підручнику
 15. 15. ВИМОГИ до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти: • визначає шляхи розв’язання проблемної ситуації
 16. 16. Завдання в підручнику
 17. 17. ВИМОГИ до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти: • вимірює величини за допомогою підручних засобів і вимірювальних приладів
 18. 18. Завдання в підручнику
 19. 19. ВИМОГИ до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти: • визначає групу пов’язаних між собою величин для розв’язання повсякденних проблем математичного змісту 
 20. 20. Завдання в підручнику
 21. 21. Завдання в підручнику
 22. 22. ВИМОГИ до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти: • перевіряє правильність результату арифметичної дії • виявляє та виправляє помилки
 23. 23. У Державному стандарті початкової освіти визначено пріоритетним формування в здобувачів освіти вміння співпрацювати з іншими особами, працювати самостійно та в групі. У підручнику завдання: • обговори із сусідом по парті; • попрацюйте разом; • порівняй свої результати вимірювання та однокласників; • порівняйте результати в парах.
 24. 24. «Родзинки» підручника • застосування конструктора для моделювання в процесі вивчення математичних понять і розв’язання завдань  
 25. 25. Завдання в підручнику
 26. 26. «Родзинки» підручника • зручний та орієнтований на учня апарат орієнтування ̶ умовні позначення 
 27. 27. «Родзинки» підручника • виокремлення правил і важливої інформації  
 28. 28. «Родзинки» підручника • виокремлення системи вправ з логічним навантаженням
 29. 29. «Родзинки» підручника • виокремлення системи завдань на компетентнісній основі для моніторингу навчальних досягнень учня
 30. 30. «Родзинки» підручника • систематична робота з матрицями (орієнтування в таблиці; матричне подання таблиці додавання)  
 31. 31. «Родзинки» підручника • різні способи запису задачі
 32. 32. «Родзинки» підручника • система завдань, спрямованих на самооцінювання власних досягнень учня у вивченні математики
 33. 33. «Родзинки» підручника • завдання для роботи в парах і групах
 34. 34. «Родзинки» підручника • ігрові завдання

×