Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Буквар 1 клас

681 views

Published on

Підручник для 1 класу

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Буквар 1 клас

 1. 1. Навчальний зміст підручника «Буквар» (1 і 2 частина) розроблений відповідно до: •Закону України «Про освіту»; •Державного стандарту початкової освіти; •Типової освітньої програми мовно- літературної галузі (програма колективу авторів під керівництвом Савченко О. Я.) Спрямований на реалізацію компетентнісного підходу в навчальному процесі молодшого школяра, а також на розвиток його мовленнєвої креативності.
 2. 2. Навчальний зміст підручника організований на принципах: •дитиноцентрованості; •природовідповідності; •науковості; •доступності; •логічної послідовності. Навчальний зміст має потенціал для формування в учнів наскрізних умінь, предметних і ключових компетентностей.
 3. 3. Загальна кількість годин: 238. Тижневе навантаження: 7 годин. Змістові лінії: «Взаємодіємо усно»; «Читаємо»; «Взаємодіємо письмово»; «Досліджуємо мовні явища»; «Досліджуємо медіа».
 4. 4. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ Під піктограмою пропонуємо текст для сприймання учнем усної інформації, аудіювання – слухання-розуміння почутого, побаченого, а також для диференційованого навчання. Текст читає вчитель або сприяє аудіопрослуховуванню (відповідний QR-код ). Піктограма указує на рубрику «Нехай тобі почитають». Під піктограмою пропонуємо мовні, мовленнєві, інтелектуальні ігри. Під піктограмою пропонуємо чотири питання для виявлення сформованості предметних компетентностей.
 5. 5. Основні методи роботи: *звуковий аналітико-синтетичний (в основі якого аналіз і синтез звука); *метод цілих слів (в основі якого читання цілими словами з мінімальною кількістю невідомих літер); *ігровий метод (в основі якого ігри з одиницями мови: мовні, мовленнєві, інтелектуальні). *метод проектів (в основі якого колективна й індивідуальна проектна діяльність учнів).
 6. 6. Структура підручника: *добукварна частина; *букварна частина; *післябукварна частина.
 7. 7. Добукварна частина Змістова лінія «Взаємодіємо усно» Теми: 1. Знайомимося: я і моя родина. 1.2. Я допомагаю своїй родині. 1.3. У гості до бабусі й дідуся. 2. Ми – школярі. 2.2. Моя школа. 2.3. Дорога до школи. 3. Мій день. 3.2. Моє дозвілля 3.3. Вихідні з батьками та друзями. 4. Сонячна країна – моя Україна. 4.1. Мої права та обов’язки. 4.3. Україна на планеті Земля. Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища» Теми: слово; склад, звуки (голосні, приголосні); слова – назви предметів; слова – назви ознаки; слова – назви дії; речення; текст.
 8. 8. Теми:
 9. 9. НОВИЗНА Сезонно-тематичне впорядкування навчального змісту (осінь, зима, весна). Такий підхід уможливлює реалізацію міжпредметних зв’язків і часткову інтеграцію. Початок кожної пори року позначений розворотом («Осінні свята України», «Зимові свята України», «Весняні свята України»). Зміст розворотів дозволяє вчителю використовувати метод проектів.
 10. 10. Як це працює Проект «Зимові свята України». 1. Тема дослідження: «Святкування зимових свят України першокласниками в класі, школі, удома».
 11. 11. Мета проекту: сприяти підвищенню зацікавленості дітей відповідною тематикою; розвивати пошукову та пізнавальну активність, самостійність, креативність мислення, творчість, артистизм; виховувати повагу до звичаїв і традицій українського народу. Основним матеріалом для проекту є розворот підручника «Зимові свята України», додатковим матеріал з теми, який підготував учитель.
 12. 12. Створення плану діяльності учнів Планом реалізації цього проекту може бути план, складений самими дітьми. Кожна дитина може запропонувати своє бачення (бажання) щодо участі в проекті, наприклад: вивчити віршик, пісеньку, написати листа (створити малюнок свого бажання) святому Миколаю, виготовити іграшки, прикраси на ялинку, підготувати концерт для батьків (учнів інших класів, школи, людей похилого віку, лікарень), спільні колядування, щедрування тощо.
 13. 13. Презентація результатів проекту Результатом цього проекту може бути презентація колективної (спільний концерт, вистава, щедрування, відвідини людей похилого віку, класна святкова газета, виставка малюнків, плакатів тощо) й індивідуальної роботи (виготовлення іграшок, вітальних листівок, вивчення віршів, колядок, написання листів тощо).
 14. 14. НОВИЗНА Така ж робота може бути запропонована до теми «Весняні свята України»
 15. 15. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ: як це працює
 16. 16. У Державному стандарті початкової загальної освіти, а також у Типовій освітній програмі вказано, що потрібно впроваджувати формувальне (вербальне) оцінювання, мета якого ̶ підтримати навчальний поступ учнів. Таке оцінювання дає можливість: • вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку учнів; • оцінити або визначити досягнення дітей на кожному з етапів освітнього процесу; • вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаровуванню; • мотивувати учнів до прагнення здобути максимально можливі результати; • виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, відсутність побоювання помилитися, переконання у своїх можливостях і здібностях.
 17. 17. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ Відповідно до чинного законодавства, оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класу здійснюється вербально. «Я задоволена тим, як ти написав» краще, ніж «молодець», оскільки в першому випадку оцінюється те, що виконав учень, а в другому – його особистість. Відстеження індивідуальних досягнень кожної дитини, не порівнюючи їх із досягненнями інших дітей!!! ! Оцінюючи навчальні досягнення учнів, не треба вдаватися до замінників балів: «зірочок», «білочок», «черепашок» тощо. Недопустимо вивішувати в класі «Екран успішності», у якому порівнюються досягнення учнів.
 18. 18. НОВИЗНА: як це працює З метою реалізації завдань програми щодо формувального моніторингу досягнень учнів пропонуємо 4 питання, які спрямовані на виявлення сформованості предметних і ключових компетентностей після вивченої теми (звука – букви).
 19. 19. У Державному стандарті початкової загальної освіти заявлено рекомендацію впроваджувати підсумкове (вербальне) оцінювання, мета якого ̶ оцінити або визначити досягнення дітей на кожному з етапів освітнього процесу. Таке оцінювання дає можливість: • вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку учнів; • вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаровуванню; • мотивувати учнів до прагнення здобути максимально можливі результати; • виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, відсутність побоювання помилитися, переконання у своїх можливостях і здібностях. Таке оцінювання під рубрикою «Мої навчальні досягнення. Я умію, можу» пропонуємо після завершення відповідної пори року (осінь, зима, весна) першого та другого семестру. .
 20. 20. НОВИЗНА: як це працює Пропонуємо завдання, які стосуються вивчених мовних одиниць (звук – буква, склад, слово, речення, текст), а також питання на виявлення суджень дитини щодо прочитаного – почутого тексту, поведінки героя. Форми роботи: колективна, парна, індивідуальна. Вид роботи: усний, письмовий.
 21. 21. Важливим механізмом оцінювання є зворотний зв’язок. Оцінка вчителя: «Ти старанно попрацював/ла над завданням і вирішив/ла його двома способами, де обидва способи – правильні!» «Ідея цікава. Ти багато дізнався/лася про мурах. А що ще ти хочеш про них дізнатися?» Якими можуть бути інструменти зворотного зв’язку? «Долоньки» Під час пояснення завдання учням пропонується дати сигнал певним кольором вирізаної з цупкого паперу долоньки: білим – «усе зрозуміло» або «впораюсь самостійно», червоним – «потрібно пояснити ще раз» або «потрібна допомога». «Долоньки» Під час пояснення завдання учням пропонується дати сигнал певним кольором вирізаної з цупкого паперу долоньки: білим – «усе зрозуміло» або «впораюсь самостійно», червоним – «потрібно пояснити ще раз» або «потрібна допомога». «Світлофор» Учитель домовляється з учнями, що вони час від часу будуть подавати незвичні сигнали: якщо під час виконання завдання все зрозуміло й дається легко, то на полі зошита учні малюють зелений кружок; якщо мають якусь перешкоду чи сумнів – жовтий; якщо не знають, як виконувати, – «Світлофор» Учитель домовляється з учнями, що вони час від часу будуть подавати незвичні сигнали: якщо під час виконання завдання все зрозуміло й дається легко, то на полі зошита учні малюють зелений кружок; якщо мають якусь перешкоду чи сумнів – жовтий; якщо не знають, як виконувати, – «Яблучка» Сигнал подібний до світлофора, але замість лампочок використовуються різнокольорові яблучка: зелене ̶ для реагування учнями на вже виконане завдання: жовте – «працюю, є труднощі», червоне – «потрібна допомога». Або вчитель показує такі ж сигнали: наприклад, що роботою задоволений – зелене яблучко; жовте – добре, але є сумніви, хочеться щось покращити; червоне – не задоволений роботою. «Яблучка» Сигнал подібний до світлофора, але замість лампочок використовуються різнокольорові яблучка: зелене ̶ для реагування учнями на вже виконане завдання: жовте – «працюю, є труднощі», червоне – «потрібна допомога». Або вчитель показує такі ж сигнали: наприклад, що роботою задоволений – зелене яблучко; жовте – добре, але є сумніви, хочеться щось покращити; червоне – не задоволений роботою.
 22. 22. Букварна частина .
 23. 23. Букварна частина Змістова лінія «Взаємодіємо усно» Зразки навчального змісту, який реалізуватиме завдання цієї лінії. ̶ Скоро я зовсім розтану! ̶ Ми прилетіли додому! ̶ Скоро в мене будуть котики. ̶ Ви не бачили жабок? Уяви, що все зображене на малюнку може говорити Кому можуть належати такі висловлювання?
 24. 24. Змістова лінія «Взаємодіємо усно»
 25. 25. Змістова лінія «Читаємо» Зразки навчального змісту, який реалізуватиме завдання цієї лінії. Матеріал призначений для читання учнями всього класу.
 26. 26. У Державному стандарті початкової загальної освіти, Типовій освітній програмі заявлено: «Навчальна діяльність учителя спрямовується на формування системи цінностей (основні риси і чесноти, які визнані пріоритетними в усьому світі» - 24.
 27. 27. НОВИЗНА Відповідно до зазначених указівок, навчальний зміст «Букваря» включає систему різножанрових художніх текстів сучасних українських письменників, а також відомих класиків зарубіжжя. Героями кожного тексту є діти-однолітки, звірята, пташенята, які своєю поведінкою, вчинками, словами, порадами сприятимуть формуванню основних рис і чеснот (патріотизму, толерантності, співчуття, справедливості, чесності тощо), набуттю емоційно- чуттєвого досвіду, допомагатимуть моделювати власну поведінку в подібній ситуації.
 28. 28. НОВИЗНА Змістова лінія «Читаємо»: диференційоване навчання Текст, виділений блакитною рискою, призначений для повторного читання дітьми з високим рівнем сформованості читацьких компетентностей.
 29. 29. НОВИЗНА Змістова лінія «Читаємо» Уперше введено міні-п’єси. Такий формат роботи уможливлює творче читання текстів (розігрування в особах з дотриманням вербального та невербального мовлення героя для передання емоцій та настрою), фантазування, придумування або ж зміна кінцівки (початку) тексту.
 30. 30. НОВИЗНА Уведено рубрику «Нехай тобі почитають». Зміст рубрики включає малюнки до українських народних казок, а також до творів відомих зарубіжних авторів, які вчитель, батьки можуть обговорити з дітьми або їм почитати. Такий вид роботи сприятиме розвитку інтересу до читання дитячих книжок, уміння їх вибирати, самостійно читати. Початок кожної казки пропонуємо у вигляді аудіозапису (відповідний QR-код), який можна послухати в класі або самостійно, що сприятиме формуванню позитивного емоційно-ціннісного ставлення до дитячої книжки.
 31. 31. Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища» Зразки навчального змісту, який реалізуватиме завдання цієї лінії
 32. 32. Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» Зразки навчального змісту, який реалізуватиме завдання відповідної змістової лінії
 33. 33. Змістова лінія «Досліджуємо медіа» Зразки навчального змісту, який реалізуватиме завдання цієї лінії
 34. 34. Вчимося граючись У магазині тобі потрібно купити продукти, у назвах яких є буква н. Розкажи, які продукти ти можеш купити.
 35. 35. Мовні, мовленнєві, інтелектуальні ігри
 36. 36. Відомі постаті України
 37. 37. Новизна Мультикультурне виховання
 38. 38. Розвороти «Букваря»
 39. 39. Народні перлинки (післябукварна частина) Заклички Мирилки Пісні-ігри колискові пісні Відгадуємо загадки Створюємо власні загадки Сучасні казки Старі казки на новий лад «Чарівне яєчко» «Великодні пригоди «Різдвяна рукавичка» «Подарунок» Жовтої шапочки»
 40. 40. Навчальний зміст «Букваря» включає широку палітру усної народної творчості, а саме: *загадки – 12; *скоромовки – 9; *прислів’я – 10; *мирилки – 2; *дитячі народні пісні – 5; *заклички – 2 ; *лічилки – 2 ; *пісні-ігри – 1 ; *щедрівки – 2 ; *колядки – 1 ; *українські народні казки – 12; *казки зарубіжжя – 4; *старі казки на новий лад – 2.
 41. 41. До навчально-методичного комплекту з української мови для 1 класу входять: Зошити з української мови: прописи (ч. 1, 2); Методика роботи за букварем: книжка для вчителя (календарне планування, розробки уроків, методичні рекомендації щодо часткової інтеграції); Українська мова для 1 класу: підручник – зошит, інтегрований за змістом з розвитком мовлення, читання та з іншими предметами.
 42. 42. Команда видавництва «Грамота» з великою відповідальністю та професіоналізмом працювала над створенням нового «Букваря». Дякуємо вам за увагу. Успіху.

×