KLASA: 021-05/10-01/10                              URBROJ: 2211/01-04-04-10-3       ...
7. Rasprava o Prijedlogu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna za      2010. godinu,    8. Raspra...
Kako se nitko nije javio za riječ - nije bilo pitanja, g. Željko Sugnetić se Vijeću zahvaliona suradnji i čestitao predsto...
ODLUKU            o izmjeni Odluke o mjerilima za zadovoljavanje            javnih potreba u djelat...
Mladen Krušelj iznosi da je Upravni odjel s plaćama ispod minimuma - zakon dopušta20% izvornih prihoda Proračuna za plaće....
Juraj Žerjavić iznosi da je u Oštrcu registrirano više od 100 djece, hladni pogon godišnjekošta 55.000,00 kuna, a u Prorač...
Gradsko je vijeće prijedloge prihvatilo i jednoglasno donijelo                    ZAKLJUČAK      ...
Iz dostavljene dokumentacije i zapisnika Komisije vidljivo je da su bile tri ponude, dadvije ispunjavaju uvjete, a jedna n...
Vladimir Goleš iznosi da se u izmjene PP ide zbog usklađivanja sa zakonom imoramo donijeti ovu odluku kako bi se pokrenuo ...
Točka 21.                   Pitanja i prijedlozi:    Dubravko Čubek, zamjenik gradonačelnika, upozn...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ZAPISNIK 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Zlatara

2,453 views

Published on

ZAPISNIK 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Zlatara

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,453
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
951
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ZAPISNIK 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Zlatara

 1. 1. KLASA: 021-05/10-01/10 URBROJ: 2211/01-04-04-10-3 ZAPISNIK11. sjednice Gradskog vijeća Grada Zlatara održane 22.12.2010. godine u gradskoj vijećniciu Zlataru, Park hrvatske mladeži 2./II. Početak u 10.20 sati. NAZOČNI: a) vijećnici: Darko Varga, Vlado Varga, Josip Pavlinić, Ivica Hanžek, Juraj Žerjavić,Božidar Štahan, Josip Pozaić, Ivan Grabušić, Željko Sviben, Vilko Kukec, Bogdan Rihtarić,Mirjana Mikac i Želimir Kurečić. b) OSTALI: - dr. sc. Miroslav Kopjar, gradonačelnik, - Dubravko Čubek, zamjenik gradonačelnika, - Željko Sugnetić, načelnik Policijske postaje Zlatar Bistrica, - Mladen Fundek, pomoćnik načelnika PP Zlatar Bistrica, - Mladen Krušelj, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, - Vladimir Goleš i Smiljana Adanić, djelatnici u Jedinstvenom upravnom odjelu, - Mirjana Bukal, novinarka Radio Zlatara, - Sabina Sviben, dopisnica Večernjeg lista, - Zoran Gregurek, dopisnik Vjesnika, - Vesna Habazin, zapisničar. ODSUTNI VIJEĆNICI: Vijećnik Krunoslav Klancir nije najavio izostanak, a kako umjesto vijećnikaAlojza Vuka koji je umro nije određen zamjenik, Vijeće će raditi s 13 vijećnika. Sjednicu radi predsjednik Gradskog vijeća Josip Pavlinić. Pozdravio je nazočne, konstatirao da sjednici prisustvuje 13 vijećnika, napomenuoda su podijeljeni materijali kako je bilo najavljeno u pozivu (uz toč. 5 - ekonomska cijena i17.d - odabir izvođača radova).Zatim je predložio dnevni red iz poziva i tri nove točke i to: - Rasprava prijedlogu odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara, - Rasprava o prijedlogu za izmjenu Zaključka o imenovanju Socijalnog vijeća i - Rasprava o prijedlogu odluke o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu (LAG), te je Gradsko vijeće jednoglasno utvrdilo sljedeći DNEVNI RED: 1. Usvajanje zapisnika 10. sjednice Gradskog vijeća, 2. Rasprava o stanju sigurnosti na području Grada Zlatara za kolovoz, rujan, listopad i studeni 2010. godine, 3. Rasprava o Godišnjem izvješću Dječjeg vrtića i jaslica "Uzdanica" Zlatar, 4. Rasprava o Godišnjem planu i programu za pedagošku 2010/2011. godinu, 5. Rasprava o Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja (ekonomske cijene) (MATERIJAL ĆE BITI PODIJELJEN NA SJEDNICI), 6. Rasprava o Prijedlogu II. izmjene i dopune Proračuna Grada Zlatara za 2010. godinu,
 2. 2. 7. Rasprava o Prijedlogu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna za 2010. godinu, 8. Rasprava o Prijedlogu i donošenje Proračuna Grada Zlatara za 2011. godinu, 9. Rasprava o prijedlozima planova razvojnih programa - kapitalni i tekući projekti za razdoblje 2011. - 2013. godine, 10. Rasprava o Prijedlogu projekcije proračuna Grada Zlatara za 2011. - 2013. godine, 11. Rasprava o Prijedlogu odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zlatara za 2011. godinu, 12. Rasprava o Prijedlozima programa za 2011. god. - javnih potreba u kulturi, - javnih potreba u športu, - utroška sredstava šumskog doprinosa, - utroška sredstava od prodaje stanova, - gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture, - održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, - socijalne skrbi Grada Zlatara, 13. Rasprava o izvješćima o trošenju sredstava tekuće proračunske zalihe za kolovoz, rujan, listopad i studeni 2010. godine, 14. Rasprava o Prijedlogu za izmjenu Odluke o spomeničkoj renti, 15. Rasprava o Prijedlogu odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Zlatara, 16. Rasprava o Prijedlogu za imenovanje Povjerenstva za imenovanje ulica (PRIJEDLOG ČLANOVA ĆE KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE IZNIJETI NA SJEDNICI), 17. Rasprava o prijedlogu i donošenje odluke o izboru osobe kojoj se povjerava: a) zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i trgova, na području Grada Zlatara, b) obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta - prijevoz kamenog materijala i usluge građevinskim strojevima na području Grada Zlatara, c) obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Zlatara, d) održavanje čistoće , održavanje javnih površina i održavanje groblja na području Grada Zlatara, (MATERIJAL ĆE SE PODIJELITI NA SJEDNICI), 18. Rasprava o prijedlogu odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara, 19. Rasprava o prijedlogu izmjena Zaključka o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Zlatara, 20. Rasprava o prijedlogu odluke o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu (LAG), 21. Pitanja i prijedlozi. Na prijedlog vijećnika Vilka Kukca Gradsko je vijeće minutom šutnje odalo počastpreminulom vijećniku Alojzu Vuku. Točka 1. Gradsko je vijeće bez primjedbi usvojilo zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeća. Točka 2. O informacijama o stanju sigurnosti za kolovoz, rujan, listopad i studeni, koje suvijećnicima dostavljene uz poziv, predsjednik Vijeća je otvorio raspravu, uz napomenu da sunazočni načelnik Policijske postaje i njegov pomoćnik - Željko Sugnetić i Mladen Fundek, pase mogu postavljati pitanja.
 3. 3. Kako se nitko nije javio za riječ - nije bilo pitanja, g. Željko Sugnetić se Vijeću zahvaliona suradnji i čestitao predstojeće božićne i novogodišnje blagdane. Predsjednik vijeća jezahvalio na čestitkama, u ime Vijeća čestitao policiji i zaželio im što manje intervencija.Zatim je predložio da se informacije prihvate. Gradsko je vijeće jednoglasno donijelo ZAKLJUČAK o primanju na znanje informacija o stanju sigurnosti na području Grada Zlatara zakolovoz, rujan, listopad i studeni 2010. godine. Točka 3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića dostavljeno je vijećnicima uz poziv. Kako u otvorenojraspravi nije nitko sudjelovao predsjednik je Izvješće dao na glasanje. Gradsko vijeće Grada Zlatara jednoglasno je donijelo ZAKLJUČAK o usvajanju Godišnjeg izvješća Dječjeg vrtića i jaslica "Uzdanica" Zlatar. Točka 4. Kako u otvorenoj raspravi o Godišnjem planu i programu Dječjeg vrtića "Uzdanica"Zlatar, koji je vijećnicima dostavljen uz poziv, nije nitko sudjelovao, predsjednik je Programdao na glasanje. Gradsko vijeće Grada Zlatara jednoglasno je donijelo ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program Dječjeg vrtića "Uzdanica" Zlatar zapedagošku 2010./2011. godinu. Točka 5. Prijedlog odluke o povećanju ekonomske cijene redovnog programa Dječjeg vrtića"Uzdanica" Zlatar, prema najavi iz poziva, podijeljen je pred početak sjednice pa jepredsjednik Gradskog vijeća, g. Josip Pavlinić, zamolio zamjenika gradonačelnika ipredsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, da obrazloži prijedlog odluke. Dubravko Čubek iznosi da je Upravno vijeće analiziralo stanje i konstatirano da jebroj djece obuhvaćene programom znatno smanjen - sa 117 na 75. I za tako smanjen brojdjece potreban je sadašnji broj odgajatelja odnosno zadovoljavamo pedagoški standard.Eventualni daljnji pad broja djece zahtijevao bi otpuštanje odgajatelja. Dakle, predlaže sepovećanje ekonomske cijene na 1.800,00 kuna, s tim da bi sufinanciranje roditelja ostalo700,00 kuna, a učešće Grada bi se povećalo na 1.100,00 kuna ili 61,11%. Dug Općine Lobor zatvoren je cesijom. Josip Pozaić iznosi da podržava povećanje jer ono nije novi teret za roditelje. Kako više nije bilo rasprave predsjednik je Prijedlog odluke dao na glasanje. Gradsko vijeće Grada Zlatara jednoglasno je donijelo
 4. 4. ODLUKU o izmjeni Odluke o mjerilima za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja (ekonomska cijena 1.800,00 kn). Točka 6. Prijedlog II. izmjene Proračuna Grada Zlatara za 2010. godinu dostavljen je uz pozivpa je predsjednik Pavlinić otvorio raspravu. Za riječ se javio pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Mladen Krušelj i, vezano nasredstva koja je Vlada RH odobrila kao pomoć za sanaciju stanja u Gradu, u imepredlagatelja, iznio sljedeće prijedloge za izmjene: - R018 - na 37.500,00 - R021 - na 10.630,00 - R033 - na 57.300,00 - R044 - na 166.000,00 kuna, te naglasio da se prihodna strana treba povećati za zbroj ovih stavki - odnosno da bi ukupni rebalans iznosio 11.448.251,30 kuna, te u Odluci o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna treba stajati iznos od 11.448.251,30 kuna. Kako se u otvorenoj raspravi nitko nije javio za riječ predsjednik je zaključio raspravu iPrijedlog izmjene proračuna, s izmjenama koje je iznio pročelnik, dao na glasanje. Gradsko je vijeće jednoglasno donijelo II. izmjenu i dopunu Proračuna Grada Zlatara za 2010. godinu. Točka 7. Prijedlog II. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zlatara za2010. godinu dostavljen je uz poziv pa je predsjednik otvorio raspravu, uz napomenu da semijenja ukupni iznos sredstava, kako je iznio pročelnik pod prethodnom točkom, na iznos od11.448.251,30 kuna. Kako se nitko nije javio za riječ predsjednik je zaključio raspravu i prijedlog, uz iznijetuizmjenu, dao na glasanje. Gradsko je vijeće jednoglasno donijelo ODLUKU o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zlatara za 2010. godinu. Točka 8. Prijedlog proračuna za 2011. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv, pa jepredsjednik Pavlinić otvorio raspravu. Božidar Štahan prigovara što su udruge i socijala planirani s minimalnim iznosima,Željko Sviben traži pojašnjenje rasta stavke za plaće u upravi za 50%, a Vilko Kukecprigovara da za poljoprivredu nije gotovo ništa planirano, ali i podržava B. Štahana što setiće udruga, pogotovo Limene glazbe. Mladen Krušelj obrazlaže porast stavke za plaće - zapošljavaju se tri nova djelatnikau 2011. godini, a udruge su planirane sa minimalnim iznosima, no njima će se u tijekugodine, u skladu s mogućnostima, pomagati indirektno, a ako se situacija popravi, stavke seu rebalansu mogu povećati. Rashodi se planiraju tako da se zna i otkud prihod. Željko Sviben pita da li se povećao obim poslova kad se planira zaposliti troje ljudi - izkojih će se prihoda financirati? Bogdan Rihtarić iznosi da plaće u Upravi nisu velike ali su prihodi mali. Trebazaposliti stručne ljude, sadašnja struktura zaposlenih je nepovoljna.
 5. 5. Mladen Krušelj iznosi da je Upravni odjel s plaćama ispod minimuma - zakon dopušta20% izvornih prihoda Proračuna za plaće. Vilko Kukec pita kakva je to udruga "Lijepa naša" koja je planirana s 5.000,00 kuna za2011. te Arhiv, a Dubravko Čubek odgovara da je to udruga preko koje Srednja škola Zlatarima status EKO-škole, a Arhiv je ustanova koja zbrinjava našu arhivu. Josip Pozaić predlaže da se u 2011. godini ne zapošljavaju novi ljudi zbog vrlosložene situacije, već da se ova godina premosti angažiranjem vanjskih suradnika naugovor, a nove ljude zaposliti kad se stanje stabilizira. Ovo je 30% povećanje zaposlenih. Mladen Krušelj iznosi da se neki poslovi već rješavaju angažiranjem vanjskihsuradnika ali to je skupo. Josip Pozaić predlaže usporedni prikaz cijene troje novih zaposlenika kroz godinu iangažmana vanjskih suradnika, a Mladen Krušelj odgovara da takva prezentacija nijepredviđena u metodologiji izrade proračuna. Predsjednik Josip Pavlinić predlaže da se Proračun za 2011. izglasa kako jepredložen, a u rebalansu se stavke mogu povećati ako prilike dopuste. Gradsko je vijeće sa 11 glasova "ZA" i 2 "PROTIV" donijelo PRORAČUN Grada Zlatara za 2011. godinu. Točka 9. Kako u otvorenoj raspravi o Prijedlogu razvojnih programa - kapitalni projekti iPrijedlogu razvojnih programa - tekući projekti za 2011. - 2013. godine nitko nije sudjelovaopredsjednik je iste dao na glasanje. Gradsko je vijeće sa 10 glasova "ZA" i 3 "SUZDRŽANA" donijelo PLAN razvojnih programa - kapitalni projekti za 2011. - 2013. godine i PLAN razvojnih programa - tekući projekti za 2011. - 2013. godine. Točka 10. Kako u otvorenoj raspravi o Prijedlogu projekcije proračuna Grada Zlatara za 2011. -2013. godine nitko nije sudjelovao, predsjednik je prijedlog dao na glasanje. Gradsko je vijeće sa 10 glasova "ZA", 2 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽAN" donijelo PROJEKCIJU PRORAČUNA Grada Zlatara za 2011. - 2013. godine. Točka 11. Kako u otvorenoj raspravi o Prijedlogu odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zlataraza 2011. godinu nije nitko sudjelovao predsjednik je prijedlog dao na glasanje. Gradsko je vijeće jednoglasno donijelo ODLUKU o izvršavanju Proračuna Grada Zlatara za 2011. godinu. Točka 12. Predsjednik je otvorio raspravu o svim programima (šport, kultura, stanovi, šumskidoprinos, socijala, infrastruktura - gradnja i održavanje objekata).Željko Sviben iznosi rezultate koje su postigli nogometni klubovi u 2010. godini, a od Gradanisu dobili nikakvu pomoć, a sa sredstvima koja se planiraju za 2011. godinu klubovi će seugasiti. Iznosi da će popis rezultata klubova priložiti uz zapisnik.
 6. 6. Juraj Žerjavić iznosi da je u Oštrcu registrirano više od 100 djece, hladni pogon godišnjekošta 55.000,00 kuna, a u Proračunu se predviđa 15.000,00 kuna. Gradonačelnik Kopjar iznosi da je bitno da su stavke planirane, a kroz rebalans ćese povećati. Predsjednik je prijedloge programa dao na glasanje. Gradsko je vijeće sa 11 glasova "ZA" i 2 "SUZDRŽANA" donijelo: - Program javnih potreba u kulturi Grada za 2011. godinu, - Program javnih potreba u športu Grada Zlatara za 2011. godinu, - Program utroška sredstava šumskog doprinosa, - Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, - Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, - Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2011. godinu , - Program socijalne skrbi Grada Zlatara. Točka 13. Izvješće o trošenju sredstava tekuće rezerve za 8., 9., 10. i 11. mjesec 2010. godinedostavljena su uz poziv pa je predsjednik Pavlinić otvorio raspravu.Kako se nitko nije javio za riječ predsjednik je izvješće dao na glasanje. Gradsko je vijeće jednoglasno donijelo ZAKLJUČAK o usvajanju izvješća o trošenju sredstava tekuće proračunske zalihe za kolovoz, rujan, listopad i studeni 2010. godine. U 11.10 sati Predsjednik Vijeća Josip Pavlinić odredio je stanku od 20 minuta. Vijeće je nastavilo rad u 11.45 sati ali sa 12 vijećnika jer je vijećnik Božidar Štahannapustio sjednicu. Točka 14. Kako u otvorenoj raspravi nije nitko sudjelovao predsjednik je Prijedlog odluke oukidanju spomeničke rente za 2010. godinu dao na glasanje. Gradsko je vijeće jednoglasno s 12 glasova, donijelo ODLUKU o ukidanju spomeničke rente za 2010. godinu. Točka 15. Kako nitko nije sudjelovao u otvorenoj raspravi o Prijedlogu odluke o načelima,kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Zlatara,predsjednik je prijedlog dao na glasanje. Gradsko je vijeće jednoglasno donijelo ODLUKU o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Zlatara. Točka 16. Prijedlog za imenovanje Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova, u ime Komisije zaizbor i imenovanja iznio je Juraj Žerjavić - Komisija predlaže 3 člana - Dubravka Čubeka,Darka Vargu i Božidara Štahana. Vilko Kukec predlaže da povjerenstvo ima 5 članova, da članovi budu i iz drugihnaselja, a ne samo iz Zlatara i predlaže, da iz Donje Batine član bude Vlado Varga, a IvicaHanžek predlaže da iz Gornje Selnice član bude Vilko Kukec.
 7. 7. Gradsko je vijeće prijedloge prihvatilo i jednoglasno donijelo ZAKLJUČAK o imenovanju peteročlanog Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području Grada u sastavu: 1. Dubravko Čubek, 2. Darko Varga, 3. Božidar Štahan, 4. Vlado Varga, 5. Vilko Kukec. Točka 17. Predsjednik Vijeća J. Pavlinić pročitao je točke predložene za raspravu (a, b, c, d) tenapominje da je uz točku 17 d) materijal podijeljen na početku sjednice, kako je u pozivu bilonajavljeno. Za riječ se javio predlagatelj materijala, Gradonačelnik Miroslav Kopjar i povukaotočke 17.a) i 17.b) - prijedloge odluke o odabiru izvođača za zimsko čišćenje i održavanjenerazvrstanih cesta prijevoz kamenog materijala, jer predloženi ponuditelj do sjednice Vijećanije dostavio nedostajući dokumenat. Točka 17. c) Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu o dostavljenom Prijedlogu odluke o odabiruizvođača za održavanje javne rasvjete. Kako se nitko nije javio za riječ prijedlog odluke je dao na glasanje. Gradsko je vijeće sa 11 glasova "ZA" i 1 "SUZDRŽANIM" donijelo ODLUKUo povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Zlatara (Ščukanec). Željko Sviben iznosi da je Sajmišna ulica više od godinu dana bez rasvjete i traži dase to češće popravlja, a Mladen Krušelj iznosi da ima puno zaostataka jer se bez financijskihsredstava ništa nije moglo popravljati, no to bi se sada postepeno trebalo riješiti. Napominjeda ima zahtjeva za proširenje javne rasvjete. Točka 17.d) Predsjednik J. Pavlinić otvara raspravu o prijedlogu odluke o obavljanju komunalnihposlova održavanja čistoće, održavanje javnih površina i održavanje groblja, koji je podijeljenna početku sjednice. Pročelnik M. Krušelj napominje da su kopirane sve ponude jer je bilo dosta prašineoko ovog natječaja. Vilko Kukec iznosi da ga smeta podjela u grupe, a Vlado Varga iznosi da su grobljapodijeljena a taksa je visoka i jednaka za sve i slabo se naplaćuje. Smatra da je natječajnekvalitetan jer nema izražene površine koje se čiste i održavaju.Pita da li je moguće da tri čovjeka rade (groblje 5.896,00 kn, javne površine 3.550,00 kn)mjesec dana za te iznose, smatra da je to damping i da bi takve ponude trebalo odbaciti, aKomisija bi trebala imati čovjeka koji bi znao procijeniti za koji se iznos što može raditi.Natječaj bi trebalo poništiti. Darko Varga iznosi da sva naselja i groblja trebaju imati isti tretman. Slaže se s V.Vargom da se usporedimo s drugima no naš je natječaj tako koncipiran i svi ponuditelji su setrebali držati zahtjeva iz natječaja za dostavom dokumentacije i naša je Komisija radila potom i takvom natječaju (utvrđivala uvjete natjecatelja).
 8. 8. Iz dostavljene dokumentacije i zapisnika Komisije vidljivo je da su bile tri ponude, dadvije ispunjavaju uvjete, a jedna ne ispunjava. Sve je jasno i pravovaljano napravljeno i nemarazloga ni zakonske osnove da se natječaj poništi. Moglo bi nam se dogoditi da oni koji su svaljanom dokumentacijom sudjelovali na natječaju, zatraže povrat troškova. Nema razlogaza poništenje, sve je legalno i valjano. Mladen Krušelj - usporedbe cijena na godišnjoj razini 130.000,00 do sada, novacijena Pogrebnih usluga je 101.000,00 kuna. Vladimir Goleš iznosi da oni koji nisu plaćali grobne pristojbe, ako hoće zadržatigrobno mjesto, morat će platiti 10 godina unatrag.Vilko Kukec predlaže da se ugovor s odabranim izvođačem sklopi na nekoliko mjeseci, da sekontrolira kako radi i ako treba da se raskine. Dubravko Čubek iznosi da će Povjerenstvo pratiti rad i ako se poslovi neće izvršavatizadovoljavajuće, ugovor će se raskinuti. Josip Pavlinić iznosi da je ovaj natječaj najaktualniji u Krapinsko-zagorskoj županiji.Razmotren je i na sastanku HSS-a i izražena je sumnja u pravovaljanost prijedloga jer se udrugim natječajima dala mogućnost ponuditelju da dopuni dokumentaciju, pa se takvamogućnost mogla dati i Vladi Vargi u ovom natječaju. Zapisnik je mogao pisati netko drugi ane Krušelj. Cijene iz ponude su dampinške. Trebali smo posao dati nekome od domaćih a neKomunalcu iz Konjščine. HSS želi poništiti natječaj i mi ćemo glasati protiv i za to smo dobili suglasnost izstranke - svaki neka glasa po svojoj savjesti. Mi smo za poništenje natječaja. Mladen Krušelj iznosi da Vijeće ne poništava natječaj već glasa o odluci. Vesna Habazin iznosi da Vijeće glasa o prijedlogu odluke koji je dostavljen naraspravu od predlagatelja. Ivan Grabušić smatra da nismo dorasli poslu odnosno da se vijećnike opterećujekoalicijskim problemima, da on vjeruje tijelima koja su odradila posao oko ovih natječaja, ada su se koalicijski partneri trebali usuglasiti. Predsjednik Josip Pavlinić dao je Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj se povjeravaobavljanje poslova održavanja čistoće, održavanja javnih površina i groblja, na glasanje. Rezultat glasanja bio je 5 glasova "ZA", 2 "PROTIV" i 5 "SUZDRŽANIH" što znači daOdluka nije izglasana. Točka 18. O Prijedlogu odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja GradaZlatara otvorena je rasprava. Predsjednik Vijeća J. Pavlinić protiv je da se rezervirani prostor za groblje u Zlataruukine i da se proširi groblje u Donjoj Batini za ukope iz Zlatara, to se ne može napraviti bezizjašnjavanja građana. Nije protiv proširenja groblja u Batini, ali je protiv da se ukine prostor uZlataru rezerviran za groblje. Vlado Varga iznosi da je u D. Batini potrebno otkupiti zemljište kako bi se izravnalalinija. Vilko Kukec iznosi da je upitna potreba otvaranja petog groblja na području GradaZlatara na 6000 stanovnika. Josip Pavlinić iznosi da građanima treba dati mogućnost da o tome odluče. Josip Pozaić podržava Pavlinića u nastojanju da se nađe nova lokacija za groblje uZlataru. Darko Varga iznosi da se na zlatarskim grobljima pokopaju i oni koji ne žive napodručju Grada, a otvaranje nove lokacije iziskuje značajna sredstva radi priprema i gradnjeinfrastrukture. Smatra da na postojećim grobljima ima dovoljno grobnih mjesta i ne trebaotvarati nova groblja. Josip Pozaić kaže da Pavlinić ne predlaže da se odmah otvori novo groblje već data mogućnost ostane u PP. Josip Pavlinić naglašava da se zalaže da se ne ukine ta mogućnost u postojećemProstornom planu.
 9. 9. Vladimir Goleš iznosi da se u izmjene PP ide zbog usklađivanja sa zakonom imoramo donijeti ovu odluku kako bi se pokrenuo postupak izrade izmjene PP. Miroslav Kopjar iznosi da se kod izrade treba prostor sagledati sveobuhvatno i u PPugraditi vizije razvoja i tako Gradu vratiti sve što je imao. Predlaže da se peto groblje neplanira graditi jer na postojećima ima dovoljno mjesta a u Belcu i D. Batini ima mogućnosti zaširenje. Poduzimaju se koraci na razvoju Grada, dobivenom pomoći podmirit će se dio duga,a i kroz vrijeme moratorija na otplatu kredita podmirit ćemo ostale dugove. Ne sredstva ienergiju trošiti na groblja, već na druge objekte koji znače razvoj (ceste, vodovod). Vilko Kukec predlaže da se zabrani ukop vanjskih na naša groblja. Gradonačelnik Kopjar iznosi da će se do 31.03.2011. godine, do kada je dao rok dase srede groblja, točno znati koliko ima mjesta na grobljima. Josip Pavlinić predlaže da se briše tekst da se UKIDA rezervirani prostor za groblje uZlataru, o tome glasati. Mladen Krušelj iznosi da se danas ne raspravlja i ne odlučuje o PP. Vesna Habazin iznosi da se najprije treba glasati o prijedlogu koji je dostavljen zaraspravu od predlagatelja, a predlagatelj - gradonačelnik Kopjar iznosi da su vijećnici dobiliobrazloženi Prijedlog odluke i moli da se o njemu izjasne. Predsjednik je prijedlog Odluke koju je dostavio gradonačelnik dao na glasanje. Gradsko je vijeće sa 8 glasova "ZA", 2 "PROTIV" i 2 "SUZDRŽANA" donijelo ODLUKU o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara. Predsjednik Pavlinić svoj prijedlog nije dao na glasanje. Točka 19. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu o Prijedlogu za izmjenu zaključka o Socijalnomvijeću, odnosno razrješenju dosadašnjeg predsjednika i imenovanju novog. Prijedlogmaterijala podijeljen je na početku sjednice. Kako se nitko nije javio za riječ predsjednik je Prijedlog zaključka o razrješenjudosadašnjeg predsjednika i imenovanju novog predsjednika Socijalnog vijeća dao naglasanje. Gradsko je vijeće jednoglasno donijelo ZAKLJUČAKo izmjeni Zaključka o imenovanju Socijalnog vijeća - razrješenje Krešimira Pozaića dužnosti predsjednika i imenovanje Darinke Sviben predsjednicom Socijalnog vijeća . Točka 20. O Prijedlogu odluke o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu (LAG) predsjednik jeotvorio raspravu i iznio da HSS drži da bi zamjenik gradonačelnika u LAG-u trebao bitizamjenik gradonačelnika Dubravko Čubek, a ne pročelnik Krušelj. Gradonačelnik M. Kopjarodgovara da je M. Krušelj predložen za zamjenika zbog kontinuiteta nakon izbora - po istekumandata, no predsjednik Pavlinić se ne slaže s obrazloženjem i inzistira da D. Čubek budezamjenik. Darko Varga upozorava predsjednika na dužnost čuvanja digniteta Vijeća i traži daprijedlog odluke stavi na glasanje. Gradsko je vijeće sa 8 glasova "ZA", 3 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽANIM" donijelo ODLUKU o uključivanju u Lokalnu akcijsku Grupu (LAG) koja obuhvaća područje Grada Zlatara i Općine: Mihovljan, Lobor, Mače i Novi Golubovec.
 10. 10. Točka 21. Pitanja i prijedlozi: Dubravko Čubek, zamjenik gradonačelnika, upoznao je Vijeće sa zahtjevomHrvatske pošte da Grad sufinancira rad poštanskog ureda Belec koji već nekoliko godinaostvaruje gubitak, ili će ured biti zatvoren. Darko Varga predlaže da se od pošte zatraće financijski pokazatelji kako bi se o tomeodlučilo, a građani bi trebali koristiti poštu u Belcu, a ne sve rješavati, usput, u Zlataru.Poduzeti sve da ne dođe do gašenja ureda u Belcu. Prijedlog je prihvaćen i zatražit će sefinancijski pokazatelji. Na kraju su vijećnici Darko Varga i Josip Pozaić čestitali predstojeće blagdane. Čestitku su uputili i gradonačelnik Miroslav Kopjar i predsjednik Vijeća Josip Pavlinić. Sjednica je završena u 13.10 sati. ZAPISNIČAR: PREDSJEDNIK: Vesna Habazin Josip Pavlinić

×