Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T 2 el medi físic d’Europa,

1,370 views

Published on

Presentació del tema 2, sobre el medi físic d''Europa, Espanya i el País Valencià.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

T 2 el medi físic d’Europa,

 1. 1. EL MEDI FÍSIC D’EUROPA,ESPANYA I LA COMUNITAT VALENCIANA Tema 2 Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 2. 2. Europa, bressol de la civilització occidental, es creu que el nom vé en record duna princesa fenícia de gran bellesa que va despertar lamor de Zeus, el pare de tots els déus de lOlimp. Aquest es va convertir en un bou per raptar-la i portar-la amb ell a Creta, on va donar a llum al minotaure. Al principi, el nom dEuropa es va aplicar solament a la partAlguns lingüistes pensen que ve de la continental de Grècia, enparaula semítica Èreb, que significa oposició al Peloponeso i a les"pondres el sol" (occident). Des duna illes, si bé posteriorment es vaperspectiva asiàtica o mitjà-oriental, el anar estenent per denominarsol es pon efectivament a Europa, la les terres al nord delterra a loest. Mediterrani, fins arribar a l’actual delimitació. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 3. 3. Europa es troba en lhemisferi Nord entre eltròpic de Càncer i el cercle Polar Àrtic. Europa està situada dins duna zona temperada, entre elsEs troba al Nord dÀfrica i separada dAmèrica paral·lels 36 ° i 70 ° latitud nord.per loceà AtlànticEl seu territori és predominantment pla (340 m.altitud mitjana) El continent europeu és una gran península de 10 milions i mig de km2, que queda separada dÀsia per les muntanyes Urals, el riu Ural i el mar Caspi. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 4. 4. Els Carpats Geològicament el continent europeu ha estat el resultat dunllarg procés de transformació. Europa és una part de lanticsupercontinent Pangea. Els sistemes muntanyosos més destacats sónels Pirineus, els Alps, els Apenins, els Balcans, els Carpats i els Alpsescandinaus, i els Urals i el Caucas, fronterers amb Àsia. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 5. 5. Europa té un gran varietat física:•Les seues costes retallades presentenmultitud de penínsules, golfs, marsinteriors, illes de diferent grandària,etc.•És un continent predominantment plaamb una altitud mitjana duns 300metres.•Podem distingir tres grans conjunts: Plana europea Les muntanyes, massissos ialtiplans antics Les grans planes Les serralades alpines Muntanyes alpines Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 6. 6. Costa mediterrània Fiord noruec Massís central francès Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 7. 7. Elsrius europeus , actuen com a eixos del territori, amb una xarxa moltdensa.Varien molt dunes regions a unes altres: Els del vessant àrtic, com el Petxora i el Dvina Septentrional, tenen unabundant cabal. Les fredes temperatures hivernals fan que les seves aigües es gelen alhivern. Els del vessant atlàntic, com el Vístula,Elba, Rhin i Sena són molt cabalososi molt utilitzats per a la navegació. Els del vessant mediterrani, en general, tenen cabals petits i irregulars, coml’Ebre, Roine i Po. Els rius que vessen al mar Negre, com el Dniéper, Dniéster iDanubi, formen un important eix de comunicació entre lEuropa central i lEuropaoriental. Els rius que aboquen al mar Caspi són el Volga, el més llarg i cabalósdEuropa, i l’Ural, que separa el continent europeu de lasiàtic.Els rius europeus, així com els mars, han afavorit els assentaments humans, lescomunicacions i el desenvolupament econòmic. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 8. 8. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 9. 9. I ara, intentem recordar Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 10. 10. A Europa es poden distingir els següentsclimes: mediterrani: al voltant del mar que el tempera a l’hivern. Destaca l’aridesa de lestiu, degut al domini de l’anticicló subtropical. oceànic: comprèn les ribes de loceà Atlàntic i va des de Noruega fins a la costa nord de Portugal. Cap a linterior del continent va desapareixent i es va convertint en clima continental. Té una humitat constant i temperatures moderades sense grans oscil·lacions. continental: s’estén pel centre i l’est d’Europa. Es caracteritza pel contrast entre les precipitacions, altes temperatures de lestiu i el fred sec de lhivern. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 11. 11. (Continuació climes...)polar: es dóna entre els 60º i 80ºde latitud, per Rússia i nord deNoruega, Suècia i Finlàndia.Escasses precipitacions (al voltantde 250 mm de mitjana) i un fredconstant amb màximes de 10 °Cdurant tot lany.muntanya: la temperaturadisminueix de 0,5 a 1 °C amb cada100 metres daltura, la qual cosaaugmenta la humitat relativa delaire i provoca precipitacions. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 12. 12. KievGràcia Jiménez IES Sant Vicent
 13. 13. Hi ha diferents tipus de vegetació relacionats amb els climes europeus:1. A les zones de clima oceànic, hi ha prats i boscos de fulla caduca (faig, roure...). Enles zones costaneres, creix la landa, amb arbustos , herbes i matolls.2. A les zones de clima mediterrani, destaca el bosc mediterrani format per arbres defulla perenne (alzines, pins i sureres), i per matolls. A les zones de clima continental, hi ha la taigà, formada per boscos de fulla 3.perenne (avets i pins), i estepes, que són planes de sòls pobres en els quals solamentcreixen herbes.4. Climes freds: a. A la zona polar la vegetació és la tundra, formada per líquens, gramínees ijoncs que creixen en un sòl gèlid i molt pobre. b. A l’alta muntanya, trobem paisatges de boscos i prats Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 14. 14. Identifiquem diferentsvegetacions... Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 15. 15. ESPANYAGràcia Jiménez IES Sant Vicent FÍSICA
 16. 16. •Espanya es troba a l’extrem sud-occidental del continenteuropeu.•Té 500.000 k2 de superfície•Comparteix amb Portugal la península Ibèrica i comptaamb dos arxipèlags, Canàries i Balears i alguns illots ipetites illes i també amb dues ciutats autònomes, Ceuta iMelilla, al nord d’Àfrica. ESPANYA ÉS UN PAÍS MOLT DIVERS, ENTRE EUROPA I ÀFRICA ENTRE EL MEDITERRANI I L’ATLÀNTIC Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 17. 17. El relleu peninsular és resultatd’un llarg procés demoviments tectònics, del desgast oerosió, de canvis en la superfíciesubmergida pels mars,d’alternança d’etapes glacials ambaltres càlides...Els últims xocs de plaques i laconsegüent formació de relleus esva donar a l’Era Terciària, amb elsmoviments alpins, fa uns 65milions d’anys, que renovaren vellsrelleus o en feren de nous. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 18. 18. El relleu que domina la península és una gran altiplanicie, la Meseta Central, que fa que l’altitud mitjana siga tan elevada (660 metres)A les vores de la A l’exterior de laMeseta, seguint el Meseta, es localitzan A l’interior de lasentit de les agulles del Meseta, hi ha dos sistemes els Pirineus, larellotge, es troben: muntanyosos, el Central serralada LitoralEl Massís Galaic, la (que la divideix en dues sub- Catalana i lesserralada mesetes, la nord oCantàbrica, la septentrional i la sud o serraladesserralada Ibèrica i meridional) i les Muntanyes BètiquesSierra Morena de Toledo. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 19. 19. Entre les vores de la Meseta i els sistemes muntanyosos externs, hi ha dues grans depressions, la de l’Ebre i la del Guadalquivir. Observem com les costes no són gens retallades, excepte a Galícia, on les ries s’endinsen cap a l’interior.Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 20. 20. ELS ARXIPÈLAGS ILLES CANÀRIES (origen volcànic) Tenerife La Palma Gomera Hierro Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote ILLES BALEARS (prolongació de les serralades Bètiques) Mallorca Menorca Eivissa Formentera Cabrera Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 21. 21. Ací tenim el perfil topogràfic longitudinal de la península, traçat pel centre, de nord a sud. Intentem identificar a què corresponen les lletres i els números?A 1B 2C 3D 4E Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 22. 22. Segons la naturalesa de les roques, hi ha tres Canàries: té naturalesagrans àrees peninsulars: volcànicaSilícia (materials antics i durs: gneis, quars, pissarra,granit i sílice):A l’oest peninsular formant una “L” i també al centredels Pirineus,cims de Sierra Nevada i Sistema Ibèric.Calcària (roques calcàries, formades per fragmentso sediments, molts d’origen marí). Làrea forma una“Z” invertida que recorre Pirineus, MuntanyesBasques, lest de la Serralada Cantàbrica, Sistema Ibèrici Serralades Bètiques)La pedra calcària, molt permeable, permetl’acumulació de reserves daigua dins les muntanyes.Argilenca (materials sedimentaris poc resistentscom argiles, margues i guixos).En planes i depressions, com les conques del Duero,Ebre, Guadalquivir planes mediterrànies de costa, onshan dipositat materials erosionats fins, solts itrencadissos. Relleu pla o suau que pot oferirexcel·lents condicions per a lagricultura. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 23. 23. rius El fet que la Meseta estiga basculada cap a loest és la causa de que tres dels grans rius (Duero, Tajo i Guadiana) aboquen les seves aigües a lAtlàntic. Dels altres dos grans rius, el Guadalquivir també desguassa en lAtlàntic per la inclinació de la depressió Bètica cap a aquest oceà, mentre que laltre gran Riu Xúquer riu, lEbre, és lúnic dels grans col·lectors que desguassa en el Mediterrani, donada lobertura de la depressió de l’Ebre cap a aquestEls llacs no són abundants a Espanya, encara mar.que sí dorigen variat, doncs existeixen tantdorigen endorreic (tectònics i volcànics), comdorigen exorreic (glacials, càrstics...) i algunsdorigen mixt. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 24. 24. VESSANTS I CONQUES HIDROGRÀFIQUES Cantàbric: Rius curts de cabal abundant i regular. Destaquem: Bidasoa, Nerbión, Pas, Sella, N alón i Navia. Atlàntic: • Gallecs: excepte el Miño i el seu afluent el Sil, són curts i cabalosos. •La resta són llargs, més cabalosos al nord, i al seu curs baix. Duero, Tajo, Guadiana i Guadalquivir, són elsMediterrani: principals.•Generalment curts, de cabal escàs i irregular pel règim de pluges. Poden tindregrans crescudes (riuades) a la tardor i primavera. Llobregat, Túria, Xúquer i Segurasón els més importants.•L’Ebre és una excepció pel seu llarg recorregut, travessant una gran depressió iformant un gran delta a la desembocadura. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 25. 25. Factors que condicionen els climes peninsular: A Canàries hi ha •La península rep masses d’aire molt diferents, procedents un clima d’Europa i d’Àfrica i de l’Atlàntic i el Mediterrani. •L’elevada altitud mitjana, que baixa temperatures a l’interior. subtropical, suau tot l’any. •La disposició costanera de les muntanyes, que dificulta la influència suavitzadora del mar a l’interior de la península (excepte per l’oest)•Predomina el climamediterrani, “típic” ala costa i “continentalitzat”a l’interior. També hi hauna variant subdesèrtica omediterrani àrid des delsud d’Alacant a Almeria.•Entre Galícia i Pirineus, hiha un clima oceànicsuau i amb plugesabundants.•Als cims més alts es donaun clima de muntanya. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 26. 26. El territori valencià Mapa físic precipitacions Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 27. 27. Comarca de l’Alacantí Província d’AlacantFem un recorregut per les muntanyes irius més a prop de nosaltres... Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 28. 28. El Cabeçó d’OrI ara, per acabar el tema, comentemun paisatge i un climograma de lanostra comarca... Gràcia Jiménez IES Sant Vicent

×