Always together forever revised saint joseph 2010

810 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Always together forever revised saint joseph 2010

 1. 2. Hangang sa Dulo ng Walang Hangan (Making your marriage last a lifetime )
 2. 3. My Family
 3. 5. Kamusta Ka <ul><li>Kamusta ka tayo ay magsaya, </li></ul><ul><li>Pumalakpak pumalakpak ituro ang paa, </li></ul><ul><li>Ipagdyak sa kanan, ipadyak sa kaliwa, </li></ul><ul><li>Umikot ng umikot at humanap ng iba </li></ul>
 4. 6. Plano ng Dios (John 10:10) <ul><li>“… . Ako ay narito upang sila ay magkaroon ng buhay (zoe vs. bios) at magkaroon nito na may lubos na kasaganaan (zoe VS bios) .” </li></ul>To live life to the fullest! GRABE To live life with a wow! LUBOS! Masaganang buhay, ngayon!
 5. 7. Ano ang ating nakikita (John 10:10)? <ul><li>“ Ang magnanakaw ay hindi pumarito malibang siya ay magnakaw, pumatay at maminsala …” </li></ul>50% paghihiwalay 70% taas sa pagwawalang bisa! 10% can only be considered highly successful! (matagumpay)
 6. 8. <ul><li>More and more we find couples living separate lives </li></ul><ul><li>(kanya-kanyang buhay) </li></ul>
 7. 9. ` <ul><li>Masaya ba ako sa aking buhay magasawa? </li></ul>Paano ba namin patuloy na pagiibayuhim ang aming pagsasama? Ano pa ba ang dapat naming malaman upang ang aming pagsasama ay pang habang buhay ?
 8. 10. Hangang sa Dulo ng Walang Hangan
 9. 11. I. Understand God’s Intention <ul><li>22Wives, submit to your husbands as to the Lord . 23For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. 24Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. 25Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her 26to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, 27and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. </li></ul><ul><li>Ephesians 5:22-27 </li></ul>
 10. 12. 1. Salamin (Reflection) <ul><li>“ pasakop katulad ng Iglesya” </li></ul><ul><li>“ Magmahal katulad ni Cristo” </li></ul>
 11. 13. Magmuni-muni <ul><li>“ Marriage in creation was made as an illustration of, or a mirror of, the marriage between Christ and His Church.” </li></ul><ul><li>http://www.prca.org/articles/family/family_2.html </li></ul>Salamin o Larawan
 12. 14. 2. Pagtitipan (Covenant) <ul><li>Not just a contract between 2 individuals but an agreement between 3 parties (tatlong partido) </li></ul>
 13. 15. <ul><li>“ A covenant is more personal than a contract — it involves loyalty ( katapatan ) and allegiance ( pagtatalaga ), not just a financial exchange.” </li></ul>
 14. 16. 3. Habang buhay (lifetime) <ul><li>“ Till death do us part” </li></ul><ul><li>(hangang sa dulo ng walang hangan) </li></ul>
 15. 17. The number 1 na hadlang <ul><li>EGO </li></ul><ul><li>“ Huwag mong tignan mo ang iyong sarili ng masmataas sa nararapat…” Romans 12:3 </li></ul>
 16. 18. Ang tingin ko ba ay ako ang laging tama o ang laging nagbibigay sa aming pagsasama? Magmuni-muni:
 17. 19. II. Umunawa (Understand)
 18. 20. 1. Tignan ang pagkakaibahan (“differentness”) <ul><li>Background </li></ul><ul><li>How the brain is wired </li></ul><ul><li>Love languages </li></ul>
 19. 21. Male vs. Female brain <ul><li>Iba ang disenyo </li></ul><ul><li>Problem Solving vs. Listening Attentively </li></ul><ul><li>Protecting and Providing vs. Bonding </li></ul><ul><li>Separateness vs. Connectedness </li></ul>
 20. 22. Male vs. Female brain <ul><li>Iba ang disenyo </li></ul><ul><li>Pagayos ng propblema vs. Pakikidamay </li></ul><ul><li>Proteksyon vs. Pagsasama </li></ul><ul><li>Hiwalay vs. Konektado ang lahat </li></ul>
 21. 23. 5 Pananalita ng Pagibig <ul><li>By Gary Chapman </li></ul><ul><li>Pamamaraan ng paghahayag ng pagibig </li></ul><ul><li>Gamit sa paguusap </li></ul>
 22. 24. <ul><li>Salita </li></ul><ul><li>Lambing </li></ul><ul><li>Kaloob </li></ul><ul><li>Panahon </li></ul><ul><li>Paglilingkod </li></ul>
 23. 25. Paano malaman 1 . Observe how your spouse expresses love to you (sa iyo). 2. Observe how your spouse expresses love to others (sa iba). 3. Listen to what your spouse requests most often (laging hiling). 4. Listen to your spouse’s most frequent complaints laging (reklamo). 5. Give your spouse a choice between two options (ipapili).
 24. 26. 2. Pasukin ang kanyang mundo <ul><li>Empathy </li></ul><ul><li>Pagpasok sa mundo ng ibang tao </li></ul><ul><li>Compassion </li></ul><ul><li>“ com” – kasama </li></ul><ul><li>“ passion” – paghihirap </li></ul>
 25. 27. 3. Tangapin ang lahat-lahat <ul><li>Uniqueness </li></ul><ul><li>Specialness </li></ul><ul><li>Differentness </li></ul>
 26. 28. 3. Tangapin ang lahat-lahat <ul><li>Uniqueness </li></ul><ul><li>Specialness </li></ul><ul><li>Differentness </li></ul>
 27. 29. Have I ever tried to enter the world of my spouse (Handa na ba akong pasukin ang mundo ng aking asawa) ? Magmuni-muni:
 28. 30. III. Tunay na makinig
 29. 31. 1. Nanganganinag na Pakikinig (Reflective Listening)
 30. 32. What is it? <ul><li>1. Ask yourself what the other is possibly feeling (kanyang damdamin?) . </li></ul><ul><li>2. Think of the feeling word that describes the emotion being expressed (anong salita?) </li></ul><ul><li>3. Put the feeling word in a tentative sentence form : </li></ul><ul><li>“ Parang o pakiwari ko…” </li></ul><ul><li>“ It seems like or it looks like…” </li></ul>
 31. 33. 2. Naririg ba ako? (“I” vs. “You”)
 32. 34. “ Ikaw” Message Criticism/Blaming/ Accusing/Complaining Result: Resentment or rebellion Self-worth affected Misunderstanding Total person affected
 33. 35. <ul><li>1.Non-Blaming (walang paninisi) </li></ul><ul><li>2. Describes the spouse’s behavior that bothers you (nasa isyo lang) </li></ul><ul><li>3. Expresses how you feel about the behavior/or what you want to happen (ipinaalam ang tunay saloobin) </li></ul>“ Ako” - Message
 34. 36. Examples (wrong) <ul><li>Ikaw talaga ang tamad-tamad mong maghanap ng trabaho, sawang-sawa na ako sa iyo. </li></ul><ul><li>Kung kailan ka pa tumanda doon ka pa umarte, nang aakit ka ba ng iba?. </li></ul><ul><li>Hoy, huwag mo akong taasan ng boses, hindi mo ako palamon! </li></ul>
 35. 37. Examples (right) <ul><li>1. When you do not come home on time, I get worried because I care a lot about you. </li></ul><ul><li>When you do not study your lessons I get anxious because you may not pass your exams (child). </li></ul><ul><li>Kung sinisigawan mo ako, ang pakiramdam ko ay hindi mo ako mahal at hindi pinapahalagahan. </li></ul>
 36. 38. 3. Listen to the body language 7% - Salita 38% - Tono 55% - Kilos ng katawan 38% + 55% = 93% Hindi salita! http://lifecoachesblog.com/2006/03/13/words-are-only-7-of-your-communication/
 37. 39. Reading the non-verbal communication
 38. 40. Lottery Winner
 39. 41. 9/11 Tragedy
 40. 42. Aftermath of Ondoy
 41. 43. Engagement
 42. 44. Before the Divorce
 43. 45. Ako ba ay handang tunay na makinig sa aking asawa upang magalak at maghirap sa kasama nya? Magmuni-muni:
 44. 46. Pagtatapos : <ul><li>Every marriage can last a lifetime (even after a great tragedy) if both are committed to work on it. </li></ul>
 45. 47. Pagtatapos : <ul><li>Ang inyong pagsasama ay pwedeng magtagal ng habang buhay kung kayong dalawa ay handang gumugol ng panahon upang ito ay pagibayuhin. </li></ul>
 46. 48. Renewal of Marriage Vows <ul><li>__________ (pangalan ng asawa), ipinapangako ko ang aking pagibig at pagtatalaga sa iyo, patuloy kitang mamahalin, igagalang, at magtatapat sa iyo. Hindi kita iiwan, sasamahan kita maykaramdaman ka man o wala. Sa panahon ng kawalan o pagpapala, maayos man ang lahat o hindi. Ngayon, sa simula ng ating _____ taon ng pagsasama bilang magasawa, sa prisensya ng ating Dios, pamilya at kaibigan, sinasariwa ko ang aking mga pangako na mamahalin kita hangang sa dulo ng walang handan. </li></ul>
 47. 49. Renewal of Marriage Vows <ul><li>__________ (spouse's name), _____ years ago, I pledged my love and commitment to you, but it seems like only yesterday. I promised to love you, honor you, comfort and keep you. I pledges to be by your side in sickness and in health, in times of want, and times of plenty, for better or worst. Today, at the beginning of our _____th year as husband and wife, in the presence of God, and our family and friends, I renew my vows to you, pledging my eternal love for you. </li></ul>

×