Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sort Clos

490 views

Published on

Paper authored by Ester Clos and Josep Sort, submitted to CATALAN CULTURE AND IDENTITY IN THE DIGITAL ERA INTERNATIONAL CONFERENCE, University of London (july 2007)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sort Clos

 1. 1. Aproximació a l’estudi del Sistema Polític Virtual Català Josep SORT- Ester CLOS Facultat de Comunicació Blanquerna Universitat Ramon Llull CATALAN CULTURE AND IDENTITY IN THE DIGITAL ERA International Conference (London, 5-7 July 2007) Centre for Catalan Studies Queen Mary UNIVERSITY OF LONDON
 2. 2. Pippa Norris (i)
 3. 3. 1. Objectius <ul><li>Analitzar i caracteritzar el sistema polític virtual català utilitzant l’esquema proposat per Pippa Norris a Digital Divide (2001) : </li></ul>2 de 15 Moviments socials: .CAT Llengua Habitatge Partits polítics: CIU, PSC, ERC, PP, ICV i CdC Mèdia digitals: CCRTV Vilaweb Executiu: Gencat.net Legislatiu: Parlament.cat Polítiques Públiques Ciutadans: blogosfera Context tecnològic, econòmic i social
 4. 4. 2. Catalunya i la SIC: alguns indicadors <ul><li>El 43’1% de les llars catalanes té connexió a Internet </li></ul><ul><li>El 53’9% dels catalanes i catalanes es connecten habitualment a Internet </li></ul><ul><li>El 95’7% de les empreses de Catalunya té connexió a Internet </li></ul><ul><li>Penetració gairebé total de les TIC als serveis públics com universitats, escoles, hospitals, etc. </li></ul>3 de 15
 5. 5. 3. Els actors catalans a la Xarxa <ul><li>3.1. Els ciutadans a Internet: la blogosfera catalana </li></ul><ul><li>3.2. Els mèdia digitals: capdavanters en la implantació de la SIC a Catalunya </li></ul><ul><li>3.3. El món acadèmic </li></ul><ul><li>3.4. Els partits polítics </li></ul><ul><li>3.5. Els poders executiu i legislatiu </li></ul><ul><li>3.6. Els moviments socials </li></ul><ul><li>3.7. L’associacionisme a la Xarxa </li></ul><ul><li>3.8. El debat de la reforma de l’Estatut </li></ul>4 de 15
 6. 6. 3.1.1. La blogosfera catalana (I) <ul><li>La blogosfera catalana s’enlaira l’any 2003 i des del 2005 gaudeix de centralitat informativa. </li></ul><ul><li>La blogosfera política- blogítica- és important, però, reprodueix la partitocràcia de la política off-line. </li></ul>5 de 15
 7. 7. 3.1.2. La blogosfera catalana (II) <ul><li>La taxa d’ abstenció electoral ha crescut de forma paral·lela a l’augment de l’activisme i al nombre de blocs a la Xarxa. </li></ul>6 de 15
 8. 8. 3.1.3. La blogosfera catalana (III) <ul><li>El directori “Web a Web” del Gencat.cat ( http://www.gencat.cat ) inclou 847 blocs. Les temàtiques majoritàries són: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Política i electoral (483) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Literatura (148) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Tecnologia (130) </li></ul></ul></ul></ul></ul>7 de 15 http://www15.gencat.net/pres_cwaw/AppJava/principal.do
 9. 9. 3.2. Els mèdia digitals <ul><li>La </li></ul><ul><li>off-line. </li></ul>8 de 15 <ul><li>Vilaweb ( http://www.vilaweb.cat ) ha estat un dels principals impulsors de la cultura catalana digital. </li></ul><ul><li>La CCRTV ( http://www.ccrtv.cat) ha dinamitzat el sector audiovisual i de la digitalització a Catalunya. </li></ul>
 10. 10. 3.3. El món acadèmic <ul><li>La Xarxa Vives ha fet un ús prioritari de les TIC. </li></ul><ul><li>L’adopció de les TIC per part de la universitat ha contagiat la societat catalana. </li></ul><ul><li>Destaquen amb un ús intensiu de les TIC les següents universitats: </li></ul><ul><ul><li>http://www.url.edu </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.uoc.edu </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.upc.edu </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.uib.es </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.upv.es </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.uji.es </li></ul></ul>9 de 15
 11. 11. 3.4. Els partits polítics <ul><li>Els partits polítics catalans han incorporat Internet com a canal de comunicació i difusió. </li></ul><ul><li>Les pàgines webs de les formacions polítiques tenen una funció informativa i comencen a introduir elements interactius. </li></ul><ul><li>Internet és utilitzat pels partits minoritaris o extraparlamentaris. La Xarxa s’ha convertit en un recurs per assolir influència i notorietat. </li></ul>10 de 15
 12. 12. 3.5. Els poders executiu i legislatiu <ul><li>Gencat ( http://www.gencat.cat ) neix el 1995 i ara s’està reconvertint cap a un model “one stop shop” per la creació dels canals temàtics interdepartamentals </li></ul><ul><li>La web del Parlament de Catalunya ( http://www.parlament-cat ) reforça les funcions informatives i de transparència. El procés legislatiu continua sent impermeable. </li></ul>11 de 15
 13. 13. 3.6. Els moviments socials <ul><li>Internet ha estat per la societat catalana un canal de mobilització i organització. 3 casos d’èxit són: </li></ul><ul><ul><li>http://www.plataforma-llengua.cat </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.vdevivienda.net </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.domini.cat </li></ul></ul>12 de 15
 14. 14. 3.7. L’associacionisme a la Xarxa 13 de 15 <ul><li>Diverses associacions tenen un paper actiu en el món digital per aconseguir la plena normalizació de la llengua catalana: </li></ul><ul><li>-Softcatalà ( http://www.softcatala.cat ) </li></ul><ul><ul><li>- Traducció al català de programari </li></ul></ul><ul><ul><li>Creació d’eines perquè tothom </li></ul></ul><ul><ul><li>pugui traduir aplicacions al català. </li></ul></ul><ul><ul><li>WiCCAC ( http://www.wiccac.org ) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Baròmetre de l’ús del Català </li></ul></ul><ul><ul><li>a Internet </li></ul></ul><ul><ul><li>- Distincions WiCCAC </li></ul></ul>
 15. 15. 3.8. El debat de la reforma de l’Estatut <ul><li>La Xarxa acull diverses iniciatives tant en la blogosfera com en el YouTube que es posicionen en contra i a favor del nou Estatut. Els defensors del no al nou text són majoria a la blogosfera (o més actius/visibles) </li></ul>14 de 15
 16. 16. 4. Conclusions <ul><li>S’ha produït un augment de la política online catalana en els últims quatre anys, especialment, durant el debat de la reforma del nou Estatut. L’increment de l’activitat política a la Xarxa és paral·lel a la disminució de la participació política electoral offline. </li></ul><ul><li>A Catalunya, com en altres països del món, els partits polítics, ONG’s, moviments socials, societat civil i ciutadans han optat per a l´ús d’Internet com a escenari per desenvolupar la seva acció política i social. </li></ul><ul><li>La Xarxa ha estat utilitzada, particularment, pel moviment nacionalista i independentista, i per altres formacions polítiques d’altra ideologia. </li></ul>15 de 15
 17. 17. La Catalunya Digital: Passat <ul><li>Clan Columna Macià-Companys del joc per P.C. </li></ul><ul><li>1936 , mod del MOH Breakthrough. </li></ul><ul><li>http://cmc.cat </li></ul>bis 1
 18. 18. La Catalunya Digital: Futur <ul><li>Catalunya al Second Life </li></ul><ul><li>http://pellroja.net/bloc/2007/07/01/second-life-respira-catalanitat/ </li></ul>bis 2
 19. 19. Aproximació a l’estudi del sistema polític virtual català Josep Sort: [email_address] Ester Clos : [email_address] Universitat Ramon Llull Moltes gràcies per la vostra atenció Thank you for your attention

×