Beweegmaatjes en sportpartnersWildgroei en concurrentie staan succes sportdating in de wegWilko de Graaf & Jan Janssens Vi...
ons hier op de websites die mensen echt bij elkaar brengen én aanzetten tot sport enbeweging of dat althans pretenderen. W...
de bemiddeling en genereert ook anderszins geen inkomsten. Ook Activetogether is opgezetdoor twee sportliefhebbers en ook ...
nog nooit contact heeft opgenomen met een andere deelnemer. Er is geen enkele reden omte verwachten dat de verhouding tuss...
actieve deelnemers en de kans op een snelle autonome groei lijkt door de versnippering enconcurrentie op de markt niet gro...
Wildgroei en concurrentie staan succes sportdating in de weg
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wildgroei en concurrentie staan succes sportdating in de weg

1,304 views

Published on

Dutch article about lack of success of Sports Partner Intermediation communities

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,304
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wildgroei en concurrentie staan succes sportdating in de weg

  1. 1. Beweegmaatjes en sportpartnersWildgroei en concurrentie staan succes sportdating in de wegWilko de Graaf & Jan Janssens Virtuele sportgemeenschappen, twitterende topsporters, sportapps, sportblogs, fantasy sports, public viewing, narrowcasting, sportvideogames… bij de opleiding Sport, Management & Ondernemen (Hogeschool van Amsterdam) hebben ze meer dan gemiddeld interesse voor dergelijke innovaties in de sportwereld. Wat gebeurt er allemaal? Wat is de betekenis van deze innovaties? Welke toepassingsmogelijkheden zijn er? Met welke resultaten worden nieuwe media ingezet? Wat zijn de bedoelde en onbedoelde effecten? Bij de kenniskring Sportbusiness Development loopt een onderzoeksprogramma met verkenningen rond het thema sport & nieuwe media. In een korte serie artikelen delen Wilko de Graaf en Jan Janssens nieuw verworven kennis en inzichten op dit vlak met de lezers van Sport & Strategie. In dit nummer staat het fenomeen sportdating centraal.Booming businessHalverwege de jaren ’90 toen het internet zijn opmars maakte, werden in de VS ook al deeerste websites voor partnerbemiddeling gelanceerd. Aanvankelijk was er veel scepsis, maaral gauw ontdekten steeds meer mensen de mogelijkheden van dating via het internet. Vooralnadat Hollywood het fenomeen omarmde en Meg Ryan en Tom Hanks in het suikerzoeteYou’ve got mail (1998) lieten zien hoe makkelijk dat nieuwe daten ging en hoe mooi dat konuitpakken, werd online dating booming business. Nederland bleef niet achter. Ook hier isinternet dating uit de taboesfeer gekomen en populair geworden. E-matching, Lexa, Parship,D-date, Relatieplanet, wie kent ze niet? En het zijn niet de enige. Er zijn vele tientallenNederlandstalige datingsites op internet te vinden. Allemaal spelen ze in op het verlangennaar een partner van ongeveer 2,5 miljoen alleenstaanden en niet te vergeten alle mensenmet een partner die op zoek zijn naar een avontuurtje of een nieuwe partner. Niet minderdan 10% van de online-daters, zo bleek uit onderzoek van TROS Radar, is gehuwd.In het verlengde van de algemene datingsites zijn na de eeuwwisseling ook de eerste datingsites voor sporters opgekomen. Soms ging het daarbij om relatiebemiddeling tussen mensenmet een gedeelde passie voor sport, soms om bemiddeling van mensen die niet op zoek zijnnaar een ‘echte’ relatie maar die wel samen met een ander willen sporten. In de praktijk isdat moeilijk te scheiden, maar dat is in de virtuele wereld eigenlijk niet anders dan in hetechte leven. Want al zijn de traditionele sportclubs hier niet voor opgericht, ook dezefungeren als ontmoetingsplaats en huwelijksmarkt.Eenvoudige vragen, moeilijke antwoordenIn Nederland zijn, voor zover wij dat hebben kunnen achterhalen, momenteel elfverschillende interactieve websites in de lucht die erop gericht zijn om mensen met elkaar incontact te brengen om samen sportieve activiteiten te ondernemen. De twee bekendstehiervan zijn Sportpartner en Beweegmaatje. Naast deze sportdating websites zijn er ookwebsites waar sporters wel met elkaar in contact worden gebracht maar waarbij dezecontacten zich (hoofdzakelijk) beperken tot het uitwisselen via internet van ervaringen,trainingsschema’s, prestaties, tips enzovoorts. Dergelijke websites waarvan Nikeplus enVirtuagym exponenten zijn, blijven in dit artikel verder buiten beschouwing. Het zelfde geldtvoor meer algemene websites als Marktplaats.nl, Buurtlink.nl en 50plusnet.nl waar mensenelkaar soms ook vinden op basis van een gedeelde voorliefde voor sport. We concentreren
  2. 2. ons hier op de websites die mensen echt bij elkaar brengen én aanzetten tot sport enbeweging of dat althans pretenderen. Want wat zijn dat nu eigenlijk voor websites, wie zitdaar achter, hoe werken ze precies, wie schrijven zich daar op in, en hoe effectief is dezebemiddeling? Het zijn eenvoudige en voor de hand liggende vragen, maar ze zijn nieteenvoudig te beantwoorden. De informatievoorziening op de websites zelf is beperkt en debetrokken organisaties staan niet echt te popelen om inzage te geven in hun databases. Eenaanbod van onze kant aan Sportpartner en Beweegmaatje om een vergelijkend onderzoek tedoen, werd afgeslagen. Men wilde wel wat informatie met ons delen, maar - en dat is opzichzelf natuurlijk ook wel weer te begrijpen - de concurrent liever niet wijzer maken.Concurrerende websitesDe markt voor sportdating is concurrerend en de verhouding tussen de twee grootste spelersop die markt is een saillant gegeven. Sportpartner is opgezet door Bernou Media, eencommercieel opererend éénmansbedrijf. De betrokken internetondernemer is begonnen meteen startkapitaal dat bestond uit de dertiende maand van zijn laatstgenoten salaris alswerknemer bij een bank. Beweegmaatje is een breed initiatief van gezondheidsinstituutNIGZ, het NISB en het Voedingscentrum en is met een forse overheidssubsidie van degrond gekomen. Sportpartner laat mensen gratis aan elkaar snuffelen, maar vraagt geld voordaadwerkelijke bemiddeling (€38,70 per kwartaal of €59,40 per half jaar). Beweegmaatjebrengt geen kosten in rekening voor individuele bemiddeling maar verkoopt voor (€3.000 perstuk) wel licenties aan gemeenten, gezondheidsinstellingen en bedrijven. Beweegmaatjeverwijt Sportpartner een gebrek aan transparantie en een te commerciële opstelling.Sportpartner beklaagt zich erover dat hij moet concurreren met een initiatief waar iedereNederlander en dus ook hijzelf via de belasting aan meebetaalt. Vanuit hun eigen perspectiefbekeken, hebben ze allebei gelijk. Lancering website Aantal leden (domeinregistratie)Sportpartner.nl 2007 (2000) 17.000*Beweegmaatje.nl 2007 (2005) 11.641Jouwbeweegmaatje.nl 2007 (2006) 4.249Activetogether.nl 2007 (2006) 2.380Sportdating.nl 2005 (2001) 1.184Sportmatching.nl 2006 (2005) 792Ikzoekeensportmaatje.nl 2008 (2007) 693Sportmaatjes.nl 2007 (2005) 206Ikzoekeensportpartner.nl 2010 (2007) 75Zoekmijnsportmaatje.nl 2010 (2009) ?Sportmetmij.nl 2003 (2001) ?* Op alle websites, behalve die van Sportpartner, Sportmetmij en Zoekmijnsportmaatje, is min of meer zichtbaar hoeveel ledenmomenteel ingeschreven staan. Afgaande op het maximale aantal potentiële sportpartners in een straal van 150 km rondAmsterdam wordt het huidige ledental van Sportpartner geschat op 17.000. Hoeveel mensen ingeschreven staan bijZoekmijnsportmaatje en Sportmetmij is onduidelijk. Het lijkt erop dat de eerste nog in een opstartfase zit en dat de tweede eenslapend bestaan leidt.Wie er precies achter de andere websites zitten is niet altijd duidelijk en het is ook gissennaar het verdienmodel c.q. de basis voor de exploitatie van de verschillende sites, wantbijna allemaal bieden zij kosteloos bemiddeling aan. Jouwbeweegmaatje is een initiatief vaneen clubje van zeven mensen met een achtergrond in communicatie, bewegen enwebdesign die “het sportieve met elkaar gemeen” hebben. De website vraagt geen geld voor
  3. 3. de bemiddeling en genereert ook anderszins geen inkomsten. Ook Activetogether is opgezetdoor twee sportliefhebbers en ook daar is daten gratis. Via de verkoop van advertenties enwebsitelicenties aan bedrijven hoopt men inkomsten te genereren. Zoekmijnsportmaatje iseen initiatief van “twee sporters in hart en nieren”, met klaarblijkelijk goede banden in defitnessbranche. De inschrijving bij deze site is gratis maar door betaalde SMS-boodschappenworden inkomsten verkregen. Sportmatching is oorspronkelijk opgezet door student-ondernemers uit Nijmegen en naar eigen zeggen recent nieuw leven ingeblazen door achtnieuwe enthousiaste jonge ondernemers. De bemiddeling is gratis. Kennelijk mikt men vooralop inkomsten uit advertenties. Sportmaatjes is een lokaal initiatief van Sportservice Ede metsteun van de provincie Gelderland opgezet, maar lijkt niet echt van de grond gekomen. Dewebsites Ikzoekeensportmaatje en Ikzoekeensportpartner zijn gelanceerd vanuitondernemingen op het vlak van internet en communicatie. Ook zij bieden gratis bemiddelingaan. Wellicht hopen ze een groot bereik te genereren en daarvan in de toekomst teprofiteren door advertenties of aanbieding van betaalde producten en diensten.De werkwijze van de verschillende websites is vergelijkbaar. De mensen die zich registrerenmaken een profiel aan met informatie over woonplaats, geslacht, leeftijd, sportvoorkeuren,niveau van beoefening en natuurlijk de wensen m.b.t het contact. Dit profiel wordt gematchtaan de profielen van andere leden en waar overeenkomsten bestaan worden de leden in degelegenheid gesteld om via e-mail met elkaar contact te leggen. Veel websites hebben naastdeze matchfunctie ook nog andere functionaliteiten (prikbord, chat, forum, agenda, tips e.d.).Sportdating een vrouwenzaakIedere community heeft z’n eigen doelgroep met een specifieke sportfocus. ActiveTogethertrekt voor een groot deel hardlopers (27%). Jouwbeweegmaatje heeft veel leden metinteresse in fietsen (22%) en fitness (18%). De leden van Beweegmaatje zijn voor bijna eenderde deel (31%) geïnteresseerd in een match met een andere wandelaar. Sportpartner isstevig gepositioneerd onder wandelaars (21%), fietsers (16%) en dansers (13%).Opmerkelijk is dat het merendeel van de leden van het vrouwelijk geslacht is. BijSportpartner is 62% van de leden vrouw. Bij Beweegmaatje ligt dit percentage zelfs op 76%.Wellicht hebben vrouwen meer dan mannen behoefte aan gezelschap als zij in de openbareruimte sporten (sociale veiligheid), maar mogelijk heeft het ook te maken met het gegevendat vrouwen relatief weinig in verenigingsverband sporten en veel in fitnesscentra ensportscholen en daar het sociale contact missen. Jongeren zijn vrijwel niet van de partij,maar dat heeft te maken met de leeftijdsgrenzen (16, respectievelijk 18 jaar) die wordengesteld. Personen boven de 65 zijn ondervertegenwoordigd, iets dat ongetwijfeldsamenhangt met een minder gebruik van internet.Omdat Beweegmaatje bij de registratie een vrij uitgebreide intake hanteert, is van die ledenook meer bekend over opleidingsniveau, sport- en beweeggedrag en motieven om zichzelf inte schrijven. Hieruit komen opvallende zaken naar voren. Zo blijkt deze vorm van sportdatingeen activiteit voor de middelbaar en hoger opgeleiden. Van de leden van Beweegmaatjegeeft maar liefst 98% aan dat hij/zij middelbaar of hoger is opgeleid, terwijl dat landelijk voor68% geldt.Veel slapende ledenDe tabel geeft en vertekend beeld van het bereik van de websites. Alle communities kennennamelijk veel ´slapende´ leden, mensen die zich om wat voor reden dan ook ooit (gratis)hebben ingeschreven maar niet (langer) echt (actief) op zoek zijn naar contact. Uit eengebruikersonderzoek van Beweegmaatje (Huizenga, 2010) is naar voren gekomen dat bijna40% van de leden zelfs nooit een beweegmaatje heeft gezocht en dat iets meer dan de helft
  4. 4. nog nooit contact heeft opgenomen met een andere deelnemer. Er is geen enkele reden omte verwachten dat de verhouding tussen de aantallen actieve en passieve leden bij deandere websites gunstiger zal zijn. Zo is er ook bij Sportpartner geen enkele prikkel om hetgratis kennismakingslidmaatschap op te zeggen. De beheerders van de websites nemen indeze een ambivalente houding aan. Enerzijds weten ze nooit zeker of een passieveopstelling van de leden wijst op desinteresse en schermen zij natuurlijk graag met een grootaantal potentiële sportpartners en beweegmaatjes om nieuwe leden te trekken. Anderzijdswillen ze eigenlijk ook wel graag voorkomen dat leden die serieus op zoek zijn bij herhalingworden teleurgesteld omdat zij geen reactie dan wel een afwijzing krijgen van de door henbenaderde personen. Hoe het ook zij, ze schonen hun databases niet op. We staan zelf algeruime tijd ingeschreven bij verschillende datingsites, niet om te daten maar om rond tekijken op de websites. We hebben nog nooit een poging ondernomen om met anderencontact te leggen en hebben toenaderingspogingen van anderen afgeslagen of genegeerd,maar geen van de websitebeheerders heeft het initiatief genomen om ons uit te schrijven.Tweeduizend beweegmaatjesVan reguliere datingsites is via het panel van TROS Radar bekend dat deze behoorlijkeffectief zijn. Van de ongeveer 3.400 mensen uit het panel die zich inschreven bij een gratisdatingsite resulteerde dat in 28% van de gevallen in een relatie, en bij de 3.300 mensen diegebruik maakten van een betaalde datingsite liep dat zelfs op tot bijna 45%. Afgaande op deresultaten van het gebruikersonderzoek van Beweegmaatje ligt dat voor sportdatingsites veellager. Het relatief kleine aantal actieve leden gekoppeld aan het relatief grote aantal criteriawaarop gematcht wordt (Beweegmaatje hanteert een lijst met 190 sport- enbewegingsactiviteiten waaruit kan worden gekozen), maakt dat de objectieve kans op succesbeperkt blijft. Stel dat de circa 7.000 actieve leden van Beweegmaatje geografisch evenrediggespreid over heel Nederland (42.000 km2) wonen dan wil dat zeggen dat geen enkel lidbinnen een straal van twee-en-een halve kilometer van de eigen woning een ander lid kanvinden. Dat het dan niet meevalt om binnen een redelijke afstand iemand te vinden vanbijvoorbeeld hetzelfde geslacht, dezelfde sportvoorkeur, een vergelijkbaar prestatieniveauenzovoorts, is evident. Tegen deze achtergrond valt het slagingspercentage dat naar vorenis gekomen uit het gebruikersonderzoek eigenlijk nog alleszins mee. Van alle geënquêteerdebeweegmaatjes was 15% via de website met een maatje of sportgroep in beweginggekomen, en onder de geënquêteerden die zich inmiddels hadden uitgeschreven was dat22%. Hoewel kan worden verondersteld dat deze percentages in werkelijkheid nog wel watlager zullen liggen - passieve of teleurgestelde beweegmaatjes zullen minder geneigd zijngeweest mee te doen aan het onderzoek - zou op grond hiervan geconcludeerd kunnenworden dat er via Beweegmaatje in de afgelopen jaren in totaal ongeveer 2.000 mensen metelkaar in contact zijn gebracht om samen te gaan sporten. Hoewel hieromtrent bij delancering van de site geen duidelijke doelstelling was geformuleerd, kan uit de conclusiesvan het gebruikersonderzoek worden afgeleid dat dit aantal tegenvalt. Men had in iedergeval op minstens twee keer zoveel inschrijvingen gerekend. Wat minstens eventeleurstellend moet zijn voor de initiatiefnemers is de uitkomst dat de mensen die via dewebsite een beweegmaatje vonden niet meer zijn gaan bewegen dan de mensen die (nog)geen maatje vonden. Want daar was het toch eigenlijk allemaal om te doen: (meer) mensen(meer) in beweging krijgen.VersnipperingToch is Beweegmaatje niet meteen uit de lucht gehaald en dat is begrijpelijk. De websitevoorziet immers in een behoefte, er is veel in geïnvesteerd en mogelijk zijn er verbeteringendoor te voeren waardoor het rendement verbetert. Maar alles valt of staat met het aantal
  5. 5. actieve deelnemers en de kans op een snelle autonome groei lijkt door de versnippering enconcurrentie op de markt niet groot. Om veel meer bereik te genereren zou eenkrachtenbundeling en daarop volgend de verovering van een dominante positie in de marktwel eens de enige effectieve strategie kunnen zijn, want die versnippering en concurrentiezullen vermoedelijk alleen nog maar verder toenemen. Wereldwijd groeit het aantaldatingsites nog steeds en vooral in de niches is een verdere toename te verwachten. Via eenplatform als Worlddatingpartner.com, dat naar eigen zeggen al 30.000 datingsites op hetwereldwijde web heeft gebracht, is het ook erg eenvoudig om een eigen datingservice tebeginnen. En Sportfriends.com slijt graag kant-en-klare concepten voor sportdatingsites:“Build your own fitness-singles dating site. Making money doesn’t get any easier than this”.Het realiteitsgehalte van die claim mag dan worden betwist; dat klinkt toch verleidelijk.Dit artikel is ook verschenen in Sport & Strategie, April 2011Achtergrond informatie beschikbaar via: http://www.slideshare.net/graaw/virtual-sport-communities-internet-dating-and-participation-in-sportOver de auteurs:Wilko de Graaf is als coördinator Ondernemen, docent Marketing en Marktonderzoek enonderzoeker verbonden aan de opleiding Sport, Management en Ondernemen aan deHogeschool van Amsterdam. Zijn onderzoeksgebied kent de centrale vraag “Op welke wijzeen met welke effecten nieuwe media door sporters en sportorganisaties worden ingezet in derelatie met stakeholders teneinde nagestreefde doelstellingen te verwezenlijken”Jan Janssens is mede oprichter van het W.J.H. Mulier Instituut. Binnen dit instituutbekleedde Janssens tot medio 2008 de functie van directeur. Begin 2009 startte Janssensals lector Sportbusiness Development aan de opleiding Sport, Management en Ondernemenaan de Hogeschool van Amsterdam. Het lectoraat bestudeert nieuw en vernieuwendsportaanbod tegen de achtergrond van algemene demografische, sociaal-culturele,economische, politiek bestuurlijke, ruimtelijke en technologische ontwikkelingen.

×