Jadual organisasi pss

549 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jadual organisasi pss

 1. 1. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH KEBANGSAAN BAKAP INDAH 14200 SUNGAI JAWI SEBERANG PERAI SELATAN JAWATAN KUASA INDUK PSS Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha Unit Nilam Unit ICT/Makmal Komputer Unit Pemulihan / Celik Huruf Unit Bimbingan Dan Kaunseling Unit Peperiksaan Unit Pra Sekolah Unit PPSMI Unit PKJR Ketua-ketua Panatia - Bahasa Melayu - Bahasa Inggeris - Matematik - Sains - Pend. Islam dan Bahasa Arab - Pendidikan Seni Visual - Pendidikan Jasmani dan Kesihatan - Pendidikan Muzik - Kajian Tempatan/ Kemahiran Hidup - Pend. Sivik & Kewarganegaraan - Pendidikan Moral Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Ko-kurikulum Pn. Hasnoonie Bt. Ismail (GPM) Pn. Nurfaizah Bt. Mahmud En. Muhammad Azizi B. Zainol En. Mokhtarudin B. Mansor E. Khairuddin B. Ismail Pn. Renuga a/p Konapalan Pn. Nazimah Sal Bt. Zabedin Pn. Shanti a/p Ramakrishnan Pn. Nor Azirah Bt. Wan En. Abd. Latiff B. Abd.Mohamed Shukur Pn. Roslida Bt. Md. Noh Pn. Rafidah Bt. Abd. Karim En. Muhamad Azizi b. Zainol Pn. Fadzilah Bt. Hassan En. Khairuddin B. Hj. Ismail En. Zulkifli b. Saad En. Abd. Latiff B. Abd. Shukur En. Mohd. Khairuddin B. Ismail En. Rosdi B. Rozali En. Rosdi B. Rozali
 2. 2. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH KEBANGSAAN BAKAP INDAH 14200 SUNGAI JAWI SEBERANG PERAI SELATAN JAWATANKUASA KERJA PSS Penasihat Naib penasihat 1 Naib Penasihat 2 Setiausaha Ahli jawatankuasa - Unit Bacaan/Pemprosesan Koleksi PSS - Unit Aktiviti (NILAM) - Unit Tayangan, Media& Audiovisual - Unit BBM - Unit Akses - Unit SALC - Unit PAK - Unit Keceriaan - Unit Pengawas PSS Pengawas pss Penolong Kanan Pentadbiran PK HEM PK Ko (GPM) Pn. Hasnoonie Bt. Ismail Pn. Fadzilah Bt. Hassan Pn. Nurfaizah Mahmud En. Abd. Latif B. Mohamed Shukor Cik. Fazilah Bt. Ahmad En. Khairul Sani B. Che Ani Pn. Shanti a/p Ramakrishnan Pn. Nor Azirah Bt. Wan Pn. Mohamad Khairuddin B. Ismail Pn. Nor Azirah Bt. Wan
 3. 3. UNIT-UNIT JAWATANKUASA KERJA PSS 1.Unit Bacaan/ Pemprosesan Koleksi PSS Penasihat Penyelaras PSS Ketua Unit S/usaha Ajk 2. Unit Aktiviti/NILAM Penasihat Penyelaras PSS Penyelaras NILAM Ketua unit & S/usaha Ajk 3. Unit Tayangan dan Audiovisual Penasihat Penyelaras PSS Penyelaras NILAM Ketua unit & S/usaha Ajk 4. Unit BBM Penasihat Penyelaras PSS Penyelaras NILAM Ketua unit & S/usaha Ajk 5. Unit Access Penasihat Penyelaras PSS
 4. 4. Penyelaras NILAM Ketua unit & S/usaha Ajk 6. Unit SALC Penasihat Penyelaras PSS Penyelaras NILAM Ketua unit & S/usaha Ajk 7. Unit PAK Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras PSS Penyelaras NILAM Ketua unit & S/usaha Ajk 8. Unit Keceriaan PSS Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras PSS Penyelaras NILAM Ketua unit & S/usaha Ajk 9. Unit Pengawas PSS Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras PSS
 5. 5. Penyelaras NILAM Ketua unit & S/usaha Ajk (b) Senarai Tugas JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH 1. Menyelaraskan semua program media yang dirancang dan dilaksanakan. 2. Mendapatkan peruntukan perbelanjaan pengurusan dan pembangunan Pusat Sumber. 3. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan PSS untuk dimajukan ke Jawatankuasa Induk. 4. Menyediakan laporan tahunan Pusat Sumber Sekolah. 5. Merancang dan melaksanakan program perkembangan kakitangan. 6. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan. 7. Menggalakkan guru dan pelajar menggunakan pelbagai media pendidikan yang terdapat di Pusat Sumber. 8. Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti Pusat Sumber. Penasihat, & Naib Penasihat 1. Merupakan Penasihat Jawatankuasa Kerja PSS. 2. Memberi sokongan kepada penyelaras dan AJK PSS. 3. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kerja sekurang-kurangnya tiga kali setahun. 4. Menyelia sendiri PSS. 5. Memaklumkan tugas-tugas tertentu kepada guru-guru mengenai kerja-kerja yang berkaitan dengan PSS. 6. Memastikan sistem penyelenggaraan fail PSS teratur dan sempurna.
 6. 6. 7. Memastikan GPM mempunyai waktu mengajar tidak melebihi 8 waktu atau narai Tugasmaksimum 14 waktu seminggu, tidak memegang tugas sebagai guru kelas, ketua panatia atau guru penasihat persatuan. 8. Memastikan semua guru terlibat dan berganding bahu dalam peningkatan penggunaan PSS. 9. Memastikan perlaksanaan takwim PSS berjalan dengan sempurna dan mengikut peraturan. 10. Menyelia dan memastikan guru yang ,menggunakan PSS mencatatkan dalam buku rekod mengajar mereka. Guru PSS/GPM 1. Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Kerja PSS 2. Menyelaras semua aktiviti yang dirancang oleh AJK Induk dan Unit Aktiviti PSS. 3. Menyediakan perancangan jangka panjang dan jangka pendek aktiviti PSS. 4. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada guru dan pelajar. 5. Mengawasi dan menyelia perjalanan serta perkembangan penggunaan PSS. 6. Membina dan menyediakan Fail Kuasa bersama-sama ahli Jawatankuasa Kerja PSS. 7. Mengemaskini Fail Kuasa 3 tahun sekali berpandukan prosedur penyediaan Fail Kuasa. Perubahan kandungan Fail Kuasa boleh dilakukan sebelum tahun kemaskini Jika ada keperluan. 8. Menguruskan fail-fail PSS dengan teratur dan sempurna mengikut Sistem Pengurusan Fail yang telah ditetapkan. 9. Melantik pengawas PSS setelah dipersetujui dalam mesyuarat jawatankuasa dan memaklumkan dan mendapat persetujuan daripada waris. 10. Sentiasa mengemaskini dan menyimpan rekod stok dengan teratur dan memastikan serta menentukan ia berkeadaan baik untuk semakan setiap hujung tahun. Unit Bacaan/Pemprosesan Koleksi PSS 1. Membantu Penyelaras dalam pengurusan dan pentadbiran PSS 2. Mengkelas, merekod dan mengkatalog koleksi bahan perpustakaan 3. Menjalankan kerja-kerja membaikpulih, menyemak dan menghapuskira koleksi/bahan perpustakaan 4. Menceriakan suasana perpustakaan supaya dapat menarik minat pelajar menggunakan perpustakaan 5. Menyediakan rancangan pembangunan fizikal, perabot dan koleksi bahan 6. Menyediakan perancangan dan melakukan promosi aktiviti perpustakaan yang bersesuaian dengan objektif PSS
 7. 7. 7. Menubuhkan J/Kuasa Guru Pembantu Perpustakaan dan pengagihan bidang tugas 8. Mengadakan orientasi bagi pelajar-pelajar baru supaya mereka tahu menggunakan PSS dengan baik dan betul 9. Mempromosi dan mempamerkan koleksi bahan-bahan baru yang diterima untuk makluman guru dan pelajar 10. Mengatur jadual waktu penggunaan perpustakaan mengikut keperluan di sekolah 11. Melatih dan menyelia Kerani dan Pengawas Perpustakaan untuk membantu menguruskan perpustakaan 12. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan. 13. Memperoleh dan menyemak Bibliografi-bibliografi, Katalog-katalog daripada penerbit-penerbit atau punca-punca tertentu untuk mengetahui jenis-jenis buku yang perlu dan dapat dibeli. 14. Mengajar kemahiran pengendalian maklumat kepada guru-guru, dan pelajar mengikut keperluan. 15. Menjalankan kerja menyemak stok pada hujung tahun 16. Melantik Pengawas-pengawas perpustakaan. 17. Menyediakan jadual waktu penggunaan perpustakaan. 18. Memastikan keceriaan perpustakaan. 19. Memastikan perpustakaan mempunyai ciri-ciri keselamatan/peraturan. 20. Membuat promosi untuk perpustakaan. 21. Menguruskan bahan buku: i. kegiatan pengkelasan ii. pengkatalogan iii. pengrekodan buku stok iv. rekod penggunaan v. pinjaman dan baik pulih 22. Sediakan Carta Organisasi Jawatankuasa Perpustakaan 23. Orientasi penggunaan katalog kepada semua pelajar. 24. Menyediakan mesyuarat dengan jawatankuasa pepustakaan sekurang-kurangnya 2 25. Mempamerkan panduan keselamatan dalam perpustakaan. 26. Membuat fail tegak. 27. Menguruskan stok akhbar/ majalah. 28. Menggunting dan mempamerkan keratan akhbar. 29. Membuat katalog/ stok bagi akhbar/majalah. 30. Menjilidkan majalah dalam tahun semasa. 31. Membuat stok dan inventori bilik kali.
 8. 8. 32. Mengemaskinikan fail perpustakaan. 18. Mendedahkan MENU PSS dan penggunaannya untuk panduan guru. 19. Merancang dan menjalankan aktiviti perpustakaan terutamanya Program Galakan Membaca. 20. Melatih dan menyelia pengawas perpustakaan untuk pengurusan perpustakaan 21. Menguruskan papan kenyataan bilik. (Rujuk Buku Penggredan sebagai panduan pengurusan) Guru Unit NILAM & Aktiviti 1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 3 kali setahun . 2. Memastikan pelajar-pelajar kelas peralihan,Tingkatan 1,2,3,dan 4 mempunyai buku NILAM. 3. Menyediakan pangkalan data dan maklumat-maklumat yang berkaitan Program NILAM. 4. Membuat analisis program NILAM berdasarkan data terkumpul. 5. Memasukkan dan mengemaskini data dari masa ke masa. 6. Menjadi urusetia untuk pemberian anugerah NILAM peringkat sekolah. 7. Memantau perjalanan program NILAM & Laluan Iqra’. 8. Menyediakan laporan berkala dan laporan tahunan bertulis. 9. Menganjurkan aktiviti galakan membaca/ Program NILAM peringkat sekolah. 10. Menyelia pelaksaan Program Laluan Iqra’ . 11. Tentukan bahan bacaan pelajar. 12. Memantau dan membuat penilaian aktiviti. 13. Membuat laporan dan pencapaian. (Rujuk Buku Penggredan sebagai pandu panduan pengurusan) Guru Unit Tayangan, Media dan Audiovisual 1. Membantu Penyelaras PSS dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan PSS 2. Melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh J/Kuasa Induk 3. Menyedia dan menyesuaikan Jadual Waktu TVVP dan lain-lain media Teknologi 4. Memastikan guru-guru membuat catatan pada buku rekod berkenaan 5. Membuat penilaian terhadap program TVP dari semasa ke semasa. 6. Menyediakan laporan-laporan mengenai penggunaan Rancangan TVP dan bahan-bahan media teknologi lain kepada J/Kuasa Induk PSS 7. Memberi pendedahan dan latihan mengenai penggunaan Media Teknologi di PSS kepada guruguru lain, Kerani PSS dan Pengawas 8. Mengesyor dan menggalakkan penggunaan sumber-sumber bagi meninggikan tahap pencapaian pengajaran dan pembelajaran
 9. 9. 9. Mengurus dan mengelolakan usaha-usaha produksi dan duplikasi sumber-sumber perisian media teknologi di PSS 10. Bertanggungjawab dalam penyusunan perkakas dan perisian media teknologi di PSS 11. Membuat penilaian mengenai perkhidmatan dan penggunaan bahan teknologi di PSS 12. Mengenalpasti dan mencadangkan kemasukan alat/ teknologi baru mengikut keperluan dan kemampuan sekolah. 13. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penolong Kanan Pentadbiran dan Pengetua Guru Unit BBM 1. Merancang anggaran belanjawan tahunan perkhidmatan alat bahan bantu mengajar untuk Pusat Sumber Sekolah 2. Mencatatkan semua bekalan atau hardware dan software yang dibeli ke dalam buku stok alat pandang dengar 3. Mengelas dan mengkatalog semua bahan BBM 4. Menyedia dan mengedar senarai bahan untuk pengetahuan guru – guru 5. Melaporkan sebarang kerosakan serta kehilangan bahan hardware dan software kepada Penyelaras PSS supaya dapat dibaikpulih atau diganti dengan segera. 6. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 2 kali setahun . 7. Menyediakan peraturan penggunaan bilik. 8. Membuat promosi bilik. 9. Membuat carta organisasi jawatankuasa bilik BBM. 10. Menyenaraikan bahan-bahan BBM dan lokasi membuat edaran kepada semua guru. 11. Menguruskan proses pinjaman dan pemulangan. 12. Menyediakan bahan-bahan pembinaan BBM kepada semua guru. 13. Merekodkan dan menstok bahan BBM yang dihasilkan oleh Panitia. 14. Memastikan panitia yang terpilih untuk penyediakan pakej BBM KBKK membina BBM memenuhi syarat yang dikehendaki. 15. Memproses bahan,mengkelas katalog,rekod inventori,pinjaman,baik pulih bahan BBM dan hapus kira. 16. Membuat analisa dan penggunaan BBM(Audio visual dan bukan audio visual) yang diserah oleh ketua panitia.(Borang BBM1) 17. Mengadakan langkah-langkah keselamatan / peraturan kepada semua guru. 18. Membuat stok dan inventori bilik. 19. Memastikan BBM dalam keadaan baik. 20. Mengarahkan AJK pelajar membaiki alatan BBM yang rosak.
 10. 10. 21. Mengorganisasikan bahan supaya guru mudah mengesan bahan. 22. Menceriakan bilik. 23. Menguruskan papan kenyataan bilik 24. Mengemaskinikan fail bilik BBM. (Rujuk Buku Penggredan sebagai panduan pengurusan) Guru Unit Access 1. Menyediakan peraturan penggunaan bilik. 2. Membuat promosi bilik. 3. Membuat carta organisasi jawatankuasa bilik komputer. 4. Menyenaraikan kemudahan bilik, membuat edaran kepada semua guru. 5. Menguruskan penggunaan bilik. 6. Menyediakan jadual waktu penggunaan bilik komputer. 7. Memastikan keceriaan bilik komputer. 8. Memastikan bilik komputer mempunyai ciri-ciri keselamatan/peraturan. 9. Membuat stok dan inventori bilik. 10. Mengemaskinikan fail bilik komputer. (Rujuk Buku Penggredan sebagai panduan pengurusan) Guru Unit SALC/PAK 1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 3 kali. 2. Menyediakan peraturan penggunaan bilik. 3. Membuat promosi bilik. 4. Membuat carta organisasi jawatankuasa bilik SALC. 5. Menyenaraikan bahan-bahan BBM dan kemudahan bilik, membuat edaran kepada semua guru. 6. Menguruskan penggunaan bilik. 7. Menyediakan jadual waktu penggunaan bilik . 8. Mengkatalog dan mengklafikasikan bahan-bahan di dalam bilik. 9. Memastikan bilik SALC mempunyai ciri-ciri keselamatan/peraturan. 10. Membuat stok dan inventori bilik. 11. Menceriakan bilik. 12. Mengemaskinikan fail bilik SALC 13. Menyediakan aktiviti Bilik SAL. (Rujuk Buku Penggredan sebagai panduan pengurusan) Unit Keceriaan PSS 1. Terlibat secara langsung dalam aktivit keceriaan PSS.
 11. 11. 2. Menceriakan bilik PSS untuk tarikan kepada pengunjung 3. Sama seperti aktiviti-aktiviti keceriaan yang lain Unit Pengawas PSS 1. Mengedarkan borang permohonan pengawas 2. Membuat pemilihan 3. Mengeluarka surat lantikan 4. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun 5. Terlibat dalam menyelaras kursus kepimpinan pengawas 6. Membimbing tatacara tugas pengawas PSS. Pengawas PSS 1. Membantu dalam pengedaran bahan buku (peminjaman dan pemulangan) 2. Membantu dalam penyusunan bahan-bahan di rak dan lain-lain 3. Menyimpan dan menyusun bahan-bahan yang telah digunakan oleh para pengguna ketempat asal 4. Menjaga kebersihan PSS termasuk tugas kemas-mengemas 5. Membantu melakukan kerja memproses bahan-bahan seperti melabel, cop hak milik dan sebagainya 6. Membantu dalam penyemakan buku-buku, majalah, akhbar yang diterima daripada pembekal 7. Membantu menguruskan fail tegak/buku skrap 8. Membantu menguruskan alat pandang dengar termasuk perkakasan dan bahan perisian 9. Membantu mempromosikan PSS 10. Seranta dan mewujudkan perhubungan dengan para pengguna 11. Membantu pelanggan dalam penggunaan PSS 12. Membantu membaikpulih bahan-bahan rosak 13. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru PSS 14. Membantu Guru Perpustakaan membuat kerja – kerja pengkelasan , katalog dan susun atur alat / bahan 15. Membantu dalam menerbitkan bahan – bahan pengajaran 16. Membantu guru dalam membaiki dan mengubahsuai alat / perabot 17. Membantu guru PSS dalam kerja – kerja memproses buku – buku 18. Membantu guru PSS mengemaskini stok bahan cetak dan bahan bukan cetak 19. Membantu guru mengurus pinjaman / pemulangan buku 20. Menggunting akhbar / majalah yang telah dipilih oleh guru PSS untuk tujuan fail tegak 21. Membantu guru PSS mengendali aktiviti PSS
 12. 12. 3.1 Jawatankuasa Induk PSS (a) Struktur Organisasi GURU BESAR (Nazarudin bin Shaari) PENOLONG KANAN PENTADBIRAN (Shukri bin Awang Yahya) PENOLONG KANAN HEM (Halimah bt. Saad) PENOLONG KANAN KOKURIKULUM (Nor Azhar b. Che Mat) K. PANATIA B. MELAYU (Rosdi b. Rozali) K. PANATIA B. INGGERIS (Roslida bt. Md. Noh) K. PANATIA MATEMATIK (Hasnoonie bt. Ismail) K. PANATIA SAINS (Halimah bt. Saad) GURU ERPUSTAKAAN DAN MEDIA (GPM) (Hasnoonie bt. Ismail) JAWATANKUASA SETIAUSAHA GURU NILAM (Nurfaizah bt. Mahmud) GURU ICT (Muhammad Azizi b. Zainol) GURU PEMULIHAN (Mokhtarudin b. Mansor)
 13. 13. K. PANATIA P. ISLAM (Fadzilah bt. Hassan) GURU PRA SEKOLAH K. PANATIA MORAL (Renuga a/p Konapalan) GURU KAUNSELING K. PANATIA B. ARAB K. PANATIA P. SENI VISUAL (Nurfaizah bt. Mahmud) K. PANATIA PJK (Muhammad Azizi b. Zaiol) K. PANATIA MUZIK (Abd. Latif b. Mohamad Shukur) 3.2 Jawatankuasa Kerja (a) Struktur Organisasi PENGERUSI PK 1 (Shukri b. Awang Yahya) GPM (Pn. Hasnoonie bt. Ismail) AHLI JAWATANKUASA UNIT PERPUSTAKAAN UNIT NILAM (Hasnoonie bt. Ismail) (Nurfaizah bt. Mahmud) UNIT BBM UNIT KECERIAAN (Zira bt Deraman) (Zira Bt. Deraman) UNIT AKTIVITI UNIT PEMULIHAN (Mokhtarudin b. Mansor) (Renuga a/p Konapalan) UNIT ACCESS & MULTIMEDIA UNIT PAK (Khairussany b Che Ani) ( Rosdi b. Rozali) UNIT TAYANGAN & AUDIOVISUAL UNIT SALC (Fadzilah bt Ahmad) (Roslida bt. Md Noh)
 14. 14. UNIT PUSTAKAWAN (Abdul Nurfaizah Bt. Mahmud)

×