Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
8-II-2003
CÎNTÃRI NEMURITOARE
Vol. 11
1 - Biblia Versificatã
2 - Minune ºi Tainã
3 - Eternele Poeme (neterminatã)
poezii
Pag. 2
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 3
În Numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfîntului Duh
Isus Hristos
Cuv...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 4
4 - Psalm 119, 105-112
Cuvîntul Tãu e-o candelã aprinsã
pentru picio...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 5
5 - Mulþumesc lui Dumnezeu
Mulþumesc lui Dumnezeu
fiul ºi urmaºul m...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 6
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 7
7 - Cuvînt înainte
Chiar ºi pruncii pot pricepe marile-adevãruri cî...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 8
Ioan 3, 16
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 9
9 - Genesa 1, 1
La-Nceput era-ntuneric
numai noapte peste tot,
Lumi...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 10
10 - Genesa 1
Iatã ce frumoasã lume
din Luminã a fãcut
Dumnezeu, cu...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 11
11 - Genesa 2, 7
Iatã-i pe Adam ºi Eva
primii oameni minunaþi
din ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 12
12 - Genesa 3, 8
Iatã-i pe Adam ºi Eva
alungaþi de Tatãl Sfînt
pent...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 13
13 - Genesa 4, 8
Iatã cei doi fii pe care
îi avurã pe pãmînt
dupã ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 14
14 - Genesa 6, 13
Dumnezeu vãzu cã lumea
s-a stricat atîta-ncît
în ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 15
15 - Genesa 7, 6
Cînd corabia lui Noe
a fost gata -Domnul Sfînt
a ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 16
16 - Genesa 8, 8
Dupã ce-a-nchis Domnul uºa
ploaia a cãzut-cãzut
pî...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 17
17 - Genesa 9, 8
Cît de fericit e Noe
ºi familia cu el
nãlþînd mîi...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 18
18 - Genesa 11, 1
Cînd s-au înmulþit pe lume
iarãºi oamenii-au uita...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 19
19 - Genesa 12, 1-9
Dar întotdeauna, Domnul
are cîte-un om al Sãu
...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 20
20 - Genesa 13, 5
Dar cu Avraam de-acasã
mai plecase ºi-un nepot
cu...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 21
21 - Genesa 15, 1
Avraam avea-ntristare
cã nu are nici un fiu
iar ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 22
22 - Genesa 18, 1
Domnul a venit odatã
cu doi îngeri - ºi-a intrat
...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 23
23 - Genesa 22, 1
Dumnezeu a vrut sã-ncerce
lui Avraam credinþa sa...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 24
24 - Genesa 24, 10
Omul care stã de vorbã
cu aceastã fatã-acum
vine...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 25
25 - Genesa 24, 63
Cînd trimisul de departe
cu Rebeca a sosit
iatã...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 26
26 - Genesa 27, 1
Isaac e-acum pe moarte
iatã-l binecuvîntînd
în lo...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 27
27 - Genesa 28, 10
Iacov trebuie sã fugã
de Esau cel mîniat
îngroz...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 28
28 - Genesa 29, 1
Iatã Iacov la fîntînã
ridicînd un greu pietroi
ca...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 29
29 - Genesa 32, 24
Iatã Iacov cum se luptã
cu un înger minunat
cîn...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 30
30 - Genesa 33, 1-9
Dumnezeu a fost cu Iacov
cînd spre casã întorce...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 31
31 - Genesa 37, 3
Cei mai mici fii ai lui Iacov
Iosif ºi Beniamin,...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 32
32 - Genesa 37, 13
Tatãl într-o zi îl cheamã
pe Iosif ºi-i zise blî...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 33
33 - Genesa 37, 28
Iosif a gãsit pe fraþii
sãi pe care i-a cãutat
...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 34
34 - Genesa 39, 1
Dumnezeu era cu Iosif
ºi oriunde era dus
el munci...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 35
35 - Genesa 39, 20
Iatã credinciosul Iosif
la-nchisoare a intrat
p...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 36
36 - Genesa 41, 1
Iatã cã-mpãratul þãrii
a avut un vis ciudat
ºi nu...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 37
37 - Genesa 41, 14
ªi pe Iosif, împãratul
l-a scos de-unde a stat ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 38
38 - Genesa 42, 6
ªi-a fost foamete - ºi-n þara
unde-a fost Iosif c...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 39
39 - Genesa 45, 1
Iatã-acum cum li se-aratã
Iosif fraþilor cã-i el...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 40
40 - Genesa 48, 9
Dupã ce bãtrînul Iacov
în Egipt s-a strãmutat
ai ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 41
41 - Exod 1, 7
Patru sute de-ani trecurã
ºi poporul Israel
se-nmul...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 42
42 - Exod 2, 1-4
Iatã-un coºuleþ pe ape
iar în el un pruncuºor
este...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 43
43 - Exod 2, 5-10
Iatã fata care scapã
pe copilul minunat
e prinþe...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 44
44 - Exod 3, 1
Acum Moise de departe
a ajuns la oi pãstor
fugind de...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 45
45 - Exod 5, 6-19
Iatã cum s-a dus sã cearã
Moise-acum ºi cu Aron
...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 46
46 - Exod 12, 1-13
Greu necaz se pregãteºte
egiptenilor acum
ca sã ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 47
47 - Exod 12, 29
Iatã-n miezul-nopþii grele
egiptenii doborîþi
toþ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 48
48 - Exod 13, 21
ªi-a ieºit-atunci poporul
într-un lung convoi plec...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 49
49 - Exod 14, 12
Iatã, tot mergînd poporul
Marea Roºie-a-ntîlnit
M...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 50
50 - Exod 14, 26
Iatã-acum sfîrºitul celor
ce-au luptat cu Dumnezeu...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 51
51 - Exod 16, 26
Iatã Domnul cum trimite
hranã la copiii Lui
ca sã...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 52
52 - Exod 17, 1-6
Dar poporului i-e sete
ºi-nspre Moise rãzvrãtit
î...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 53
53 - Exod 32, 15
Iatã Moise þine-n mînã
douã table cuprinzînd
cele...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 54
54 - Exod 32, 1-19
Dar vai ce durere vede
Moise înapoi venind
tot p...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 55
55 - Exod 33, 7-11
Iatã Cortul Mãrturiei
cel lui Moise poruncit
sã...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 56
56 - Exod 35, 4-29
Moise însã vrea sã-i facã
un lãcaº mai strãlucit...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 57
57 - Exod 40, 34
Iatã Cortul Întîlnirii
ce frumos e luminat
Slava ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 58
58 - Numeri 13, 23
Cît de minunate roade
pe prãjinã-aduc cei doi
el...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 59
59 - Numeri 16, 23
Cît de mare om e Moise
cel prin care Dumnezeu
c...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 60
60 - Numeri 21, 5
Iatã ºerpii mulþi ce muºcã
pe-aceºti oameni îngro...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 61
61 - Numeri 22, 21
Omul care stã cãlare
un profet ales era
ºi-acum...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 62
62 - Numeri 27, 18
Moise ºade-acum pe-o stîncã
e bãtrîn ºi obosit
e...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 63
63 - Numeri 35, 9
Omu-acesta ce aleargã
urmãrit de celãlalt
e scãp...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 64
64 - Deuteronom 6, 7
Acest om e un pãrinte
din al Domnului popor
ce...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 65
65 - Deuteronom 26, 1
Aceºti oameni duc la templu
darurile muncii ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 66
66 - Deuteronom 34, 1
Iatã Moise, cum pe munte
stã privind spre Can...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 67
67 - Iosua 2, 1
Omul cel care coboarã
ºi celalt care-i cu el
sînt ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 68
68 - Iosua 3, 13
Iatã ce minune face
Domnul iarãºi pentru-ai Lui
- ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 69
69 - Iosua 6, 1
Dupã ce-au trecut Iordanul
ºi-au ajuns la Ierihon
...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 70
70 - Iosua 10, 6
Israel e-acum în luptã
cu vrãjmaºii mulþi ºi rãi
i...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 71
71 - Judecãtori 7, 2
Ghedeon este viteazul
ce priveºte la acei
ce ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 72
72 - Judecãtori 16, 3
Iatã-l pe Samson viteazul
care biruise-un leu...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 73
73 - Judecãtori 16, 18
Samson cel puternic însã
a cãzut într-un pã...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 74
74 - Rut 1, 8
Iatã-aici înfãþiºate
douã biblice femei
cea dintîi es...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 75
75 - Rut 2, 5
Iatã Rut cum strînge spice
vara pe-un strãin ogor
cã...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 76
76 - 1 Samuel 1, 19
Ana-i o femei stearpã
care ºi-ar dori copil
iat...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 77
77 - 1 Samuel 2, 18
Iatã Ana credincioasã
cum cuvîntul ºi-a þinut
...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 78
78 - 1 Samuel 3, 1
Este noapte ºi în templu
tinerelul Samuel
se tre...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 79
79 - 1 Samuel 4, 5
Eli preotul, pe-o piatrã
stã s-asculte ºtiri ma...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 80
80 - 1 Samuel 9, 15
Iatã Samuel profetul
e-un bãtrîn îndrumãtor
car...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 81
81 - 1 Samuel 16, 1
Iatã tînãrul acesta
curajos ºi frumuºel
e Davi...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 82
82 - 1 Samuel 17, 38
Iatã filistenii iarãºi
au pornit în greu rãzbo...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 83
83 - 1 Samuel 20, 4
Ionatan, fiul lui Saul
e un prinþ în Israel
da...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 84
84 - 1 Samuel 24, 1
Omu-acesta care doarme
este Saul obosit
cãutînd...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 85
85 - 2 Samuel 2, 1
Într-o altã luptã mare
cu poporul filistean
Sau...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 86
86 - 2 Samuel 6, 12
Iatã David împãratul
duce-acest preasfînt chivo...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 87
87 - Psalmul 23
Iatã-l pe David în vremea
cînd era pãstor la oi
cî...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 88
88 - 2 Samuel 12, 1
Dar a fost ºi-o zi amarã
cînd David n-a privegh...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 89
89 - 2 Samuel 18, 9
Absalom era bãiatul
cel mai mare-al lui David
...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 90
90 - 1 Regi 3, 16
Dupã ce-a murit ºi David
i-a ajuns urmaº la tron
...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 91
91 - 1 Regi 6, 11
Iatã minunatul templu
cel de Solomon zidit
pentr...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 92
92 - 1 Regi 8, 22
Iatã Solomon stã-n faþa
templului lui Dumnezeu
to...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 93
93 - 1 Regi 11, 1
Însã iatã-l pe acelaºi
Solomon ce face-acum
înai...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 94
94 - 1 Regi 17, 1
Acest om este Ilie
un profet ales ºi sfînt
prigon...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 95
95 - 1 Regi 17, 17
Cînd profetul sfînt Ilie
a ajuns înfometat
la o...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 96
96 - 1 Regi 18, 20
Ilie-a cerut odatã
foc din cer pe-altar trimis
D...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 97
97 - 2 Regi 2, 1
Iatã cum rãpeºte Domnul
pe Ilie-n car de foc
iar ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 98
98 - 2 Regi 4, 1
Iat-o vãduvã sãrmanã
a venit la Elisei
niºte oamen...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 99
99 - 2 Regi 5, 1
Omul cel plecat cu carul
este un bolnav lepros
ºi...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 100
100 - 2 Regi 5, 9
Omul cel scãpat de leprã
a venit la Elisei
sã-i ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 101
101 - 2 Regi 6, 13
Cei vrãjmaºi venind cu urã
la al Domnului pror...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 102
102 - 2 Regi 11, 1
Acest bãieþaº ce are
numai ºapte ani abia
scaun...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 103
103 - 2 Regi 19, 1-20
Iarãºi au venit vrãjmaºii
mulþi la numãr ºi...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 104
104 - 2 Cronici 34, 18
Tînãrul ce stã pe scaun
este-al þãrii împãr...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 105
105 - Ezra 1, 12
Acest preot este Ezra
ºi el mustrã pe acei
care ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 106
106 - Iov 1, 1-22
Iatã, Iov e omul care
zace pe gunoi lepros
el er...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 107
107 - Iov 42, 10
Iatã, Iov cel plin de leprã
este-acum iar sãnãto...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 108
108 - Isaia 1
Omu-acesta e Isaia
un profet trimes de Sus
ca sã spu...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 109
109 - Isaia 11, 1-10
Iatã ce-a vestit Isaia
c-o sã vinã timpul sf...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 110
110 - Ieremia 20, 1-2
Iatã-l ºi pe Ieremia
alt profet trimes de Su...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 111
111 - Ieremia 36, 1-4
La-nchisoare Ieremia
spune printr-un scriit...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 112
112 - Ieremia 36, 19-24
Iatã-l pe-mpãratul trufaº
Cartea-n flãcãri...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 113
113 - Ieremia 39, 1-10
Iatã pe poporul care
se împotrivea mereu
s...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 114
114 - Iona 1, 1-3
Acest om, profetul Iona
fuge-acum în depãrtãri
c...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 115
115 - Iona 1, 3-17
Iatã, - ºi pe Iona Domnul
l-a vãzut unde fugea...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 116
116 - Iona 3, 1-10
Acum Iona le vesteºte
Sfîntul Domnului Cuvînt
i...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 117
117 - Daniel 1, 3-17
Acest tînãr bun ºi vrednic
e profetul Daniel...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 118
118 - Daniel 5, 1-17
Regele pãgîn petrece
la ospãþ nelegiuit
cînd ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 119
119 - Daniel 6, 1-9
Daniel e-n orice vreme
credincios, precum îl ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 120
120 - Daniel 6, 10-23
Daniel e-acuma-n groapã
aruncat la niºte lei...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 121
121 - Luca 2, 1-15
Într-o noapte, pe-o cîmpie
lîngã Betleem, erau...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 122
122 - Luca 2, 16-18
Iatã-i pe pãstorii care
au crezut ce li s-a sp...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 123
123 - Matei 2, 1-9
Cine-s oare-aceºti trei oameni
care merg cu pa...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 124
124 - Matei 2, 10-11
Magii L-au aflat pe Domnul
stînd pe-al Maicii...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 125
125 - Luca 2, 25-38
Acum, Domnul e în templu
L-au adus ai Lui cu ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 126
126 - Luca 2, 40-52
Acum Domnu-I tot în templu,
- cu un mare dor S...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 127
127 - Matei 3, 13-17
Acum Domnul Se boteazã
cãci smerit vrea ca I...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 128
128 - Matei 4, 1-11
Acum Domnul e-n pustie
pentru rugãciuni ºi pos...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 129
129 - Marcu 3, 13-19
Acum Domnul κi alege
doisprezece ucenici
sp...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 130
130 - Ioan 2, 1-11
Acum Domnul e la Nunta
cea din Cana, cu ai Sãi
...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 131
131 - Ioan 2, 13-17
Acum Domnul izgoneºte
pe cei ce negustoresc
n...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 132
132 - Luca 5, 1-11
Acum Domnul este-n luntrea
unor ucenici ai Lui
...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 133
133 - Luca 5, 17-26
Acum Domnul e-ntr-o casã
strîmtã din Capernau...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 134
134 - Ioan 3, 1-5
Acum Domnul stã de vorbã
noaptea în Ierusalim
ca...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 135
135 - Ioan 4, 46-54
Copilaºul ce zîmbeºte
a fost greu bolnav pe p...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 136
136 - Marcu 5, 1-11
Acum Domnul e la malul
Lacului Ghenazaret
ºi d...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 137
137 - Matei 7, 24-29
Domnul spune de doi oameni
care casa ºi-au z...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 138
138 - Luca 7, 11-16
Acum Domnul înviazã
pe un tînãr din Nain
fiul ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 139
139 - Matei 8, 23-27
Acum Domnul Se gãseºte
într-o luntre cu ai L...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 140
140 - Marcu 5, 22-43
Acum Domnul este-n casa
lui Iair care avea
o ...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 141
141 - Marcu 10, 47
Acum Domnul îl atinge
blînd pe orbul Bartimeu
...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 142
142 - Luca 10, 30-37
Domnul a mai spus ºi-o pildã
de-un samaritean...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 143
143 - Luca 10, 38-41
Acum Domnul este-n casa
din Betania ºezînd
M...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 144
144 - Luca 11, 37
Acum Domnul este-n casa
unui fariseu bogat
faris...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 145
145 - Luca 12, 16
Domnul iar a spus odatã
pilda unui om bogat
cãr...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 146
146 - Luca 12, 27
Acum Domnul le vorbeºte
scumpilor ascultãtori
ve...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 147
147 - Matei 13, 3-8
Domnul a mai spus ºi pilda
despre un semãnãto...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 148
148 - Matei 14, 15-23
Acum Domnul e-n pustie
cu cinci mii de-ascul...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 149
149 - Matei 14, 22
Acum Domnul peste ape
vine ca pe-uscat pãºind
...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 150
150 - Matei 17, 1-9
Acum Domnul e pe munte
cu trei dintre ucenici
...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 151
151 - Ioan 11, 1-45
Acum Domnul înviazã
pe-al Lui prieten minunat...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 152
152 - Matei 19, 13-15
Acum Domnul ia copiii
dulce pe genunchii Lui...
Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 153
153 - Luca 13, 31-35
Acum Domnul spre cetate
plînge-ndurerat spun...
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

1,228 views

Published on

Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata Oastea Domnului

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

 1. 1. 8-II-2003 CÎNTÃRI NEMURITOARE Vol. 11 1 - Biblia Versificatã 2 - Minune ºi Tainã 3 - Eternele Poeme (neterminatã) poezii
 2. 2. Pag. 2
 3. 3. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 3 În Numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfîntului Duh Isus Hristos Cuvîntul lui Dumnezeu ºi Viaþa Eternã Slavã veºnicã Þie... Pentru cã Tu eºti Iubirea lui Dumnezeu Tatãl din care S-a nãscut Cuvîntul ºi Cuvîntul din care S-a nãscut Lumina ºi Lumina din care S-a nãscut Viaþa ºi Viaþa din care s-au nãscut toate. ºi pentru cã Tu eºti Înþelepciunea lui Dumnezeu Tatãl din care s-a inspirat Adevãrul ºi Adevãrul din care s-au inspirat profeþiile ºi profeþiile din care ne inspirãm noi toþi. ºi pentru cã Tu, Dumnezeul ºi Mîntuitorul nostru Þi-ai adus Þie Însuþi Jertfa Ta Însuþi pentru pãcatul omenirii ºi pentru mîntuirea omenirii fiindcã nici toatã omenirea la un loc, n-ar fi putut aduce o astfel de jertfã pentru a rãscumpãra un astfel de pãcat ºi pentru a aduce o astfel de mîntuire - lumineazã-ne prin cuvînt, învie-ne prin Adevãr ºi îndumnezeieºte-ne prin Iubire. Slavã veºnicã Þie Eterna Viaþã ºi Cuvîntul Cuvînt Isus Hristos. Amin.
 4. 4. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 4 4 - Psalm 119, 105-112 Cuvîntul Tãu e-o candelã aprinsã pentru picioarele ºi paºii mei e o luminã pururea nestinsã pe calea mea oricînd sînt norii grei. Jur ºi de jurãmînt eu mã voi þine cã Legea Ta cea dreaptã voi urma sînt amãrît, - dã-mi bucurii din Tine dupã Cuvîntul spus de gura Ta. Primeºte-mi Doamne-a mele simþãminte ºi-a Tale Legi învaþã-mã deplin primejdii grele-mi stau mereu nainte ºi totuºi nu uit Legea Ta s-o þin. Cei rãi mi-aºeazã curse-n cale mie dar nu m-abat de la porunca Ta povaþa Ta-i averea mea-n vecie cãci ea e toatã bucuria mea. Eu inima mi-o plec s-asculte-întruna ºi sã-mplineascã-a Tale-orînduiri pîn-la sfîrºitul vieþii-ntotdeauna eu þin la ele-a inimii-mi priviri...
 5. 5. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 5 5 - Mulþumesc lui Dumnezeu Mulþumesc lui Dumnezeu fiul ºi urmaºul meu c-am putut în mîini sã-þi pui acest Sfînt Cuvînt al Lui moºtenire sã-L pãstrezi ºi din inimã sã-L crezi ºi cu fapta sã-L urmezi ca rãsplata sã i-o vezi tot aºa ºi tu sã-L laºi la copii ºi la urmaºi pînã vom ajunge Sus toþi în slavã cu Isus preamãrindu-L nesfîrºit pentru cã ne-a mîntuit.
 6. 6. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 6
 7. 7. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 7 7 - Cuvînt înainte Chiar ºi pruncii pot pricepe marile-adevãruri cînd este cine sã le-arate simplu, iubitor ºi blînd dar cînd sînt ºi ilustrate minunat cum sînt aici ele-aduc lumina sfîntã pentru ochiºorii mici. Nici o altã cale-n lume n-a schimbat atîtea vieþi ca ºi Biblia, Cuvîntul Veºnicelor frumuseþi ea-i izvorul de luminã ºi de binecuvîntãri cînd copilul o urmeazã de la primele-i cãrãri. Dacã-i este-nfãþiºatã limpede ºi-adevãrat copilaºul o-nþelege cãci e duhul lui curat iar cînd el ºi-ntemeiazã viaþa lui pe Stînca ei el va sta mereu puternic, neclintit ºi-n anii grei. Nici nu bãnuiþi ce bine-i din pruncie sã-l înveþi pe om, Biblia, Cuvîntul Sfintei ºi Eternei Vieþi cãci o bunã-nvãþãturã întregind un trai frumos este raiul într-o casã unde-I cunoscut Hristos. Copilaºi din prima vîrstã înþeleg Cuvîntul Sfînt cînd cu dragoste ºi grijã li se spune-acest Cuvînt cãci li-e mintea ne-ntinatã ºi li-e cugetul curat iar acestea-ntotdeauna Dumnezeu le-a luminat. ... Doamne Dumnezeul nostru ce iubeºti pe copilaºi lumineazã-le Cuvîntul Tãu de la întîii paºi ºi zideºte-le credinþa pe-a Ta Stîncã de ne-nfrînt ca sã nu-i mai poatã smulge nici-un val ºi nici-un vînt. Fã-i ca-ncrederea lor toatã încã de la început sã ºi-o punã-n Tine Doamne Dumnezeul Nevãzut ºi nãscuþi din nou prin Jertfa Domnului Isus Hristos de pe-acest pãmînt s-aducã pentru cer un rod frumos!
 8. 8. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 8 Ioan 3, 16
 9. 9. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 9 9 - Genesa 1, 1 La-Nceput era-ntuneric numai noapte peste tot, Luminos era doar Locul unde-I Tatãl Savaot toatã lumea cealaltã era-n bezna cea mai grea nu era ce sã se vadã, nu era Cine vedea... Fiindcã nu era Luminã ci numa-ntuneric greu - cea dintîi a fost Lumina ce-a fãcut-o Dumnezeu Dumnezeu a zis Luminã sã se facã, - ºi frumos s-a fãcut din El Lumina ºi Lumina e Hristos... Întuneric este ºi-n viaþa rea pînã nu-L primeºte pe Isus în ea unde e luminã, totul e frumos ºi lumina este numai în Hristos.
 10. 10. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 10 10 - Genesa 1 Iatã ce frumoasã lume din Luminã a fãcut Dumnezeu, cu-nþelepciune cînd Viaþa a-nceput pomi ºi flori ºi animale, ape limpezi, peºtiºori, pãsãri cîntãtoare,-toate numai cîntec ºi culori... Însã nici un om niciunde în aceste bucurii, nu erau pe lume încã nici pãrinþi ºi nici copii Dumnezeu n-a vrut sã fie fãrã om acest pãmînt ºi-a fãcut pe-Adam ºi Eva oameni dupã Chipu-I Sfînt... Ce frumoase-s toate cîte le-a fãcut Dumnezeu curate de la început, unde-i curãþie, totul e frumos curãþia însã, e numa-n Hristos...
 11. 11. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 11 11 - Genesa 2, 7 Iatã-i pe Adam ºi Eva primii oameni minunaþi din pãmînt fãcuþi de Tatãl ºi pe urmã înviaþi cum se bucurã-n grãdina fericitã unde sînt desfãtîndu-se-n lumina Feþei Tatãlui Preasfînt. Totu-n jurul lor e pace bucurie ºi senin cãci prin toate strãluceºte harul de luminã plin. Oamenii-L iubesc pe Domnul cu un duh ascultãtor ei sînt fiii Lui, iar Tatãl este Dumnezeul lor. Unde-i ascultare totu-i fericit cerul ascultãrii este strãlucit rodul ascultãrii este-n veci frumos ºi-ascultarea este numai în Hristos.
 12. 12. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 12 12 - Genesa 3, 8 Iatã-i pe Adam ºi Eva alungaþi de Tatãl Sfînt pentru cã, în fericire, au cãlcat al Lui Cuvînt ºarpele cel rãu Satana i-a-nºelat ºi i-a fãcut sã n-asculte de porunca datã lor de la-Nceput. Din toþi pomii din grãdinã ei puteau mînca mereu doar din unul n-aveau voie ºi-i oprise Dumnezeu ºarpele-a-nºelat pe Eva cu gînd rãu ºi glas miºel Eva a fãcut pãcatul ºi-Adam l-a fãcut ºi el. Cînd asculþi de ºarpe cazi în greu pãcat vai de cel ce-ascultã glasul lui spurcat ºarpele aduce iadul fioros, - singura salvare-i numai în Hristos.
 13. 13. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 13 13 - Genesa 4, 8 Iatã cei doi fii pe care îi avurã pe pãmînt dupã ce Adam ºi Eva au fost scoºi din Raiul Sfînt cel cu mielul este Abel cel cu grîul e Cain Abel era bun, dar Cain era rãu, - de urã plin. Domnul a primit pe Abel iar pe Cain l-a respins ºi-atunci ura cea de moarte al lui suflet rãu l-a-nvins fratele cel rãu lovindu-l ºi-a ucis fratele bun - ºi-apoi blestemat de Domnul a murit Cain nebun. Groaznic e pãcatul - orice suflet rãu ce urãºte pe-altul cade-n laþul sãu cel care urãºte este fioros, numai o salvare este: - în Hristos!
 14. 14. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 14 14 - Genesa 6, 13 Dumnezeu vãzu cã lumea s-a stricat atîta-ncît în curînd s-o nimiceascã prin potop - a hotãrît Domnul porunci lui Noe - fã-þi corabie ºi-n ea animale, pãsãri, fiare cîte o pereche ia. Astfel Noe, ani de zile a lucrat ºi-a spus mereu chemînd lumea sã se-ntoarcã sã n-o piardã Dumnezeu însã nimeni, decît Noe ºi ai lui, - n-au mai crezut astfel c-a venit potopul peste toþi - ºi i-a pierdut. Greu pãcat e-acela sã n-asculþi mereu oricît te tot cheamã Bunul Dumnezeu vai de cel ce moare tot necredincios doar pe cei ce-ascultã, va salva Hristos.
 15. 15. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 15 15 - Genesa 7, 6 Cînd corabia lui Noe a fost gata -Domnul Sfînt a fãcut ca-n ea sã vinã din ce-i viu pe-acest pãmînt cîte-o singurã pereche ca sã se mulþeascã iar dupã ce va fi sã treacã al potopului amar. Dupã ce-a intrat ºi Noe în corabie cu-ai sãi Dumnezeu, închise uºa despãrþindu-l de cei rãi toþi cei rãi rãmaºi afarã îl batjocoreau rîzînd însã Noe le rãspunse: - veþi vedea voi în curînd. Vai de cel ce rîde cînd este chemat ºi batjocoreºte cînd este mustrat plata lor e iadul greu ºi fioros ºi nu-i mîntuire, decît în Hristos.
 16. 16. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 16 16 - Genesa 8, 8 Dupã ce-a-nchis Domnul uºa ploaia a cãzut-cãzut pîn-a-acoperit pãmîntul de nici munþi nu s-au vãzut oamenii-au murit cu toþii n-au scãpat decît acei din corabia lui Noe apãraþi - nãuntrul ei. Ce frumos ºi cît de sigur stã corabia plutind peste apele cu valuri ce din zãri în zãri se-ntind porumbelul care zboarã se întoarce iar napoi semn cã apa-i încã mare n-a scãzut al ei puhoi. Dacã nu se-ntoarce omul de la rãu vine grea pedeapsã peste capul sãu ºi-n zadar se roagã cel necredincios dacã n-a vrut viaþa - cînd chema Hristos.
 17. 17. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 17 17 - Genesa 9, 8 Cît de fericit e Noe ºi familia cu el nãlþînd mîinile spre Domnul cã i-a izbãvit astfel curcubeul este semnul legãmîntului cel sfînt cã nu va mai fi vreodatã potop de-ape pe pãmînt. Dacã oamenii vor þine credincioºi în viitor voia Domnului ºi calea ce-o aratã Domnul lor Noe li aduce jertfã, iar frumosul curcubeu aminteºte legãmîntul dragostei lui Dumnezeu. Fericit e omul bun ºi-ascultãtor Domnul totdeauna îi va fi-ajutor cu cel ce se-nchinã Domnului frumos sfînt e Legãmîntul Crucii lui Hristos.
 18. 18. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 18 18 - Genesa 11, 1 Cînd s-au înmulþit pe lume iarãºi oamenii-au uitat de potop ºi de puterea Domnului ce i-a salvat ºi s-au sfãtuit sã-ºi nalþe cãtre cer un turn mãreþ ca la alt potop sã-ºi scape de înec, a-lor vieþi. Ei voiau s-arate astfel Dumnezeului de Sus cã sînt tari ºi nu le pasã de nimic ce El a spus însã Domnul pedepsindu-i limbile le-a încurcat ºi de-atuncea Turnul Babel e-un semn rãu ºi blestemat. Vai de cel ce uitã iar pe Dumnezeu dupã ce odatã l-a scãpat din greu orice turn ºi-ar face, el va cade jos cãci nimic nu þine fãrã de Hristos.
 19. 19. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 19 19 - Genesa 12, 1-9 Dar întotdeauna, Domnul are cîte-un om al Sãu care cautã ce e bine ºi s-abate de la rãu dupã Abel, dupã Noe, iatã-l pe Avraam acum el porneºte dupã Domnul pe un lung ºi tainic drum. Dumnezeu i-a spus sã meargã într-un loc îndepãrtat ºi acolo sã-L slujeascã cu toþi cei ce El i-a dat Avraam iubea pe Domnul ºi-ascultînd ce El i-a spus a mers unde i-a spus Domnul ºi I-a fost tot mai supus. Fericit e-acela care oriºicînd are cãtre Domnul duh smerit ºi blînd care Îi urmeazã voia credincios cãci acela-I este prieten lui Hristos.
 20. 20. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 20 20 - Genesa 13, 5 Dar cu Avraam de-acasã mai plecase ºi-un nepot cu familia ºi slugii - iar acesta era Lot fiecare-aveau pãstorii ºi-aveau turmele pãscînd dar din cauza unor certuri ei s-au despãrþit curînd. Lot s-a dus înspre Sodoma locuri cu mai mari pãºuni dar ºi cu mai mari pãcate ºi cu oameni mai nebuni iar Avraam s-a dus spre munte unde mai cu Dumnezeu petrecea în rugãciune ºi-n Cuvîntul Lui mereu. Vai de-acel ce-alege locuri de pãcat peste-acesta vine focul blestemat fericit e-acela blînd ºi credincios locul lui e paºnic, pacea e-n Hristos.
 21. 21. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 21 21 - Genesa 15, 1 Avraam avea-ntristare cã nu are nici un fiu iar fãrã urmaº rãmîne dupã om numai pustiu el lui Dumnezeu se roagã ºi Îi cere-un fiu iubit Dumnezeu cu bunãtate fiul i-a fãgãduit. Uitã-te - i-a zis - spre ceruri ºi cît ceru-i de-nstelat tot aºa o sã-þi urmeze neamul tãu nenumãrat Avraam a crezut pe Domnul iarã Domnul i-a-mplinit cu putere ºi iubire tot ce i-a fãgãduit. Cel ce crede-n Domnul ascultînd de El Dumnezeu l-ajutã într-un dulce fel ºi la timp rãspunde ºi mereu frumos cãci Cel ce promite este chiar Hristos.
 22. 22. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 22 22 - Genesa 18, 1 Domnul a venit odatã cu doi îngeri - ºi-a intrat la Avraam în cort, acesta i-a primit ºi ospãtat ºi-atunci i-a promis copilul care i-l va da curînd iar a lui soþie, Sara asculta-n ascuns rîzînd... Sara nu putea sã creadã cã mai poate-avea un fiu cãci acum era bãtrînã ºi-i pãrea cã-i prea tîrziu însã Dumnezeu va face tot ce-odatã a promis - iar la anul avea pruncul pe Isaac - cum li s-a zis. Fericit e cel ce crede-n Dumnezeu pentru El nimica nu va fi prea greu cel ce crede-ntruna fi-va bucuros cãci la timp se face tot ce-a zis Hristos.
 23. 23. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 23 23 - Genesa 22, 1 Dumnezeu a vrut sã-ncerce lui Avraam credinþa sa ºi-a cerut pe fiu-i unic jertfã pe altar sã-l dea Avraam iubea din suflet pe Isaac copilul lui însã pentru el mai mare era voia Domnului. Astfel el ºi-a dus copilul cu tot zbuciumu-i amar pe un munte ca sã-l junghie ºi sã-l ardã pe altar Domnul însã n-a vrut asta Domnul numai l-a-ncercat a-njunghiat un miel, - iar fiul va fi binecuvîntat. Jertfa care-o cere Domnul oriºicui este ascultarea de porunca Lui oriºicine-ascultã fi-va bucuros jertfa ascultãrii ne-a cerut Hristos.
 24. 24. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 24 24 - Genesa 24, 10 Omul care stã de vorbã cu aceastã fatã-acum vine foarte de departe de Avraam, trimis la drum ca sã caute de soþie lui Isaac din neamul cel ºi din þara cea de unde de demult plecase el. Omul s-a rugat iar Domnul înaintea lui a scos pe Rebeca, fatã bunã ºi cu suflet credincios omul a cerut-o, - fata s-a-nvoit, cum el i-a zis astfel Domnul înc-odatã împlinea ce a promis. Dumnezeu rãspunde rugãciunii cui cautã sã-mplineascã voia Domnului cine crede-n Domnul va sfîrºi voios a lui rugãciune va-mplini Hristos.
 25. 25. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 25 25 - Genesa 24, 63 Cînd trimisul de departe cu Rebeca a sosit iatã-l pe Isaac cum vine înainte-i fericit nici Rebeca nu-l vãzuse nici Isaac n-o cunoºtea dar din prima lor privire s-au iubit ºi el ºi ea. Iatã cum grijeºte Domnul chiar ºi de-a-nsoþirii fel cînd ºi fata ºi feciorul rãbdãtori se-ncred în El. Domnu-i binecuvînteazã ºi ei vor avea doi fii Iacov ºi Esau - ºi-n viaþã ºi-ntristãri ºi bucurii... Binecuvîntare va afla mereu tînãrul ce crede tare-n Dumnezeu, chiar ºi-n cãsnicie va umbla frumos tînãra ce crede tare în Hristos.
 26. 26. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 26 26 - Genesa 27, 1 Isaac e-acum pe moarte iatã-l binecuvîntînd în loc de Esau - pe Iacov partea fratelui luînd astfel Iacov cu minciuna a luat ce nu-i al sãu asta l-a fãcut sã-ndure lung necaz ºi mare rãu. Dar ºi mama lui, Rebeca, ce þinea mai mult la el decît la Esau, - fãcuse sã se poarte-n acest fel astfel cã ºi ea pe urmã a avut de suferit pîn-la moarte despãrþirea ispãºindu-ºi ce-a greºit. Nu-nºela pe nimeni cu nimic în veac cãci toþi iau pedeapsa pentru ce rãu fac oriºicare lacom, orice mincinos va primi osînda, - nu-l iartã Hristos.
 27. 27. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 27 27 - Genesa 28, 10 Iacov trebuie sã fugã de Esau cel mîniat îngrozit sã-ºi scape viaþa într-un loc îndepãrtat ºi sã-ºi afle de soþie la ai mamei lui pãrinþi - ºi-adormind, visã o scarã cu un ºir de îngeri sfinþi. Pîn-la ceruri era scara îngerii în sus ºi-n jos iar deasupra-n vîrful scãrii era Domnul Luminos, El l-a îndemnat pe Iacov sã se ducã liniºtit cãci El are sã-l ajute peste tot, pîn-la sfîrºit. Cînd te însoþeºte Domnul Dumnezeu eºti pãzit ºi noaptea ºi scãpat din greu somnul þi-este dulce, visul þi-e frumos te binecuvîntã Faþa lui Hristos.
 28. 28. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 28 28 - Genesa 29, 1 Iatã Iacov la fîntînã ridicînd un greu pietroi ca pe-o fatã s-o ajute apã sã le dea la oi fata asta e Rahela ea acasã l-a chemat tatãl fetei era tocmai unchiul lui îndepãrtat. Iacov i-a cerut la tatãl de soþie pe Rachel unchiul s-a-nvoit - doar dacã ºapte ani e rob la el - Iacov a primit sã-i fie ºapte ani pãstor la oi dar pe urmã încã ºapte îi va mai sluji apoi... Cînd înºeli pe altul, eºti ºi tu-nºelat orice om primeºte cum ºi el a dat dar cine iubeºte, - face bucuros orice i se cere, - cum a fost Hristos.
 29. 29. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 29 29 - Genesa 32, 24 Iatã Iacov cum se luptã cu un înger minunat cînd se întorcea acasã de pe unde-a fost plecat asta se-ntîmpla-ntr-o noapte cînd sta Iacov singurel îngerul fusese Domnul, - de-atunci i-a zis Israel. Iacov n-a lãsat sã plece îngerul cel minunat pînã s-a zorit de ziuã ºi l-a binecuvîntat Domnul i-a dat multe daruri lui Israel ºi i-a spus cã-i va fi mereu aproape ori pe unde va fi dus... Cînd te lupþi cu Domnul, roagã-L ne-ncetat pînã cînd te lasã binecuvîntat cel ce-n rugãciune luptã credincios totdeauna-nvinge, cã-i cu el Hristos.
 30. 30. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 30 30 - Genesa 33, 1-9 Dumnezeu a fost cu Iacov cînd spre casã întorceau cu femeile ºi pruncii - i-a ieºit în drum Esau dar acum uitase cearta cea demult cînd l-a-nºelat ºi Esau iertînd pe Iacov iubitor l-a-mbrãþiºat. Astfel s-a sfîrºit cu bine duºmãnia celor doi ºi-au trãit în pace lungã ei ºi fiii lor apoi Esau ºi-a luat o parte din pãmîntul þãrii lor, Iacov iarãºi altã parte tot la oi, - ºi tot pãstor... Cînd te cerþi cu fraþii, cautã ne-ncetat sã ajungi la pace ºi sã fii iertat fericit cel care-i paºnic ºi milos cel ce cautã pacea este-al lui Hristos.
 31. 31. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 31 31 - Genesa 37, 3 Cei mai mici fii ai lui Iacov Iosif ºi Beniamin, erau fii de la Rahela ºi erau ai lui alin, - dupã moartea lui Rahela mama celor doi copii el þinea la ei mai tare ca la orice avuþii. Iosif era cel mai mare ºi-l iubea pe tatãl lor ascultîndu-l cu iubire ºi fiindu-i de-ajutor Iacov îi fãcuse-o hainã mai frumoasã ca oricui Iosif îºi iubea din suflet ºi pe frãþiorul lui. Ce frumos cînd fraþii dulce se iubesc ºi-ascultînd pãrinþii fericiþi trãiesc pilda ascultãrii unui credincios fie mic sau mare, - e Isus Hristos.
 32. 32. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 32 32 - Genesa 37, 13 Tatãl într-o zi îl cheamã pe Iosif ºi-i zise blînd: - mergi la fraþii tãi la turme sã-i vezi ce-or mai fi fãcînd ia-þi merinde ºi ia-þi apã ºi dac-ai sã-i întîlneºti sã te-ntorci degrab acasã sã-mi aduci ºi mie veºti. Dar cei zece fraþi pe Iosif îl urau cãci tatãl sãu îl iubea mai mult pe dînsul - ºi cãutau sã-i facã rãu multã vreme între dînºii þineau sfaturi despre el cum sã facã sã-l omoare în vreo noapte ºi-n vreun fel. Ce urît cînd fraþii poartã gînd vrãjmaº ura pune-n suflet duhul ucigaº vai de cine are suflet duºmãnos peste-acela vine plata lui Hristos.
 33. 33. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 33 33 - Genesa 37, 28 Iosif a gãsit pe fraþii sãi pe care i-a cãutat însã ei cu rãutate l-au prins ºi l-au dezbrãcat vreau întîi ca sã-l omoare dar pe urmã l-au vîndut unor negustori departe dintr-un loc necunoscut. Fraþii lui luîndu-i haina au minþit pe Israel cã-l va fi mîncat vreo fiarã ºi ei nu mai ºtiu de el ... Iosif a fost dus departe în Egipt ºi iar vîndut Dumnezeu era cu Iosif ºi prin toate l-a trecut. Ce pãcat de moarte fac fraþii vînzînd fratele lor plînge, tatãl stã plîngînd cînd pãcatul fi-va la luminã scos au ºi ei sã plîngã - nu uitã Hristos.
 34. 34. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 34 34 - Genesa 39, 1 Dumnezeu era cu Iosif ºi oriunde era dus el muncind cinstit ºi bine era harnic ºi supus iar stãpînii totdeauna erau mulþumiþi de el ºi-l þineau în mare cinste pe-acest harnic tinerel. Iatã-l cum e pus mai mare peste ceilalþi slujitori ºi stãpînul lui cu daruri l-a cinstit adeseori cãci purtarea lui frumoasã îl fãcea de toþi iubit ºi Iosif era oriunde ascultat ºi preþuit. Pe cel fãrã vinã, oriºiunde-i dus îl pãzeºte-n totul Dumnezeu de Sus ºi chiar de-ar ajunge în vreun loc de jos ºi de-acolo-l ºtie izbãvi - Hristos.
 35. 35. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 35 35 - Genesa 39, 20 Iatã credinciosul Iosif la-nchisoare a intrat pentru c-a voit sã-ºi þinã viaþa lui în chip curat dar fiindcã el fãcuse numai bine, nici un rãu Domnul e cu el ºi-acolo scutul ºi-adãpostul sãu. Celor doi ce sînt acolo el i-a spus cum au visat el le tãlmãceºte visul - ºi întocmai s-a-ntîmplat cãci lui, Dumnezeu i-aratã ce va fi în viitor astfel Domnul e cu Iosif ºi-i dã-n toate ajutor. Deseori se-ntîmplã rãu ºi celor buni dar Domnul ascultã a-lor rugãciuni ºi-i cu ei ºi-n locul cel întunecos ºi-o sã-i izbãveascã în curînd Hristos.
 36. 36. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 36 36 - Genesa 41, 1 Iatã cã-mpãratul þãrii a avut un vis ciudat ºi nu-i nimeni ca sã-i ºtie înþelesu-adevãrat ºi-au chemat de la-nchisoare pe Iosif - ºi el i-a spus cã în vis e o-nºtiinþare de la Dumnezeu de Sus. ªapte vaci ºi ºapte spice pline-ntîi ºi goale-apoi vor fi ºapte ani de pîine ºi-apoi ºapte de nevoi ºi Iosif îl sfãtuieºte pe-mpãrat cum este drept ºi-mpãratul se uimeºte cît-e Iosif de-nþelept. Dumnezeu nu-l lasã pe cel bun uitat vine grabnic ziua cînd e iar nãlþat dacã el ºi-n chinuri rabdã credincios vine clipa-n care scapã prin Hristos.
 37. 37. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 37 37 - Genesa 41, 14 ªi pe Iosif, împãratul l-a scos de-unde a stat închis i-a dat cea mai mare slujbã l-a fãcut al sãu trimis înaintea lui se-apleacã tot poporul celãlalt cãci el dupã împãratul are locul cel mai nalt. Astfel a strîns Iosif grîul din cei ºapte ani bogaþi ca sã aibã tot poporul pentru anii-nfometaþi Dumnezeu era cu Iosif ºi-i da-ndemnuri ne-ncetat ºi era ºi de-mpãratul preþuit ºi ascultat. Binecuvîntat e cel neprihãnit Dumnezeu nu-l lasã prea dispreþuit din orice necazuri el în cinste-i scos are grija asta Domnul lui - Hristos.
 38. 38. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 38 38 - Genesa 42, 6 ªi-a fost foamete - ºi-n þara unde-a fost Iosif copil iatã fraþii lui, în faþã-i capul lor plecîndu-ºi-l au venit sã-i cearã pîine cãci la ei nu mai era nu ºtiau cã el e Iosif cel vîndut de ei cîndva. El îi pune la-ncercare mai întîi, - apoi le-a dat dar ei nu-nþeleg ce-nseamnã felu-acestui om ciudat Iosif ºi-ascundea iubirea dupã aspru-i chip ºi fel cãci dorea pe toþi odatã sã-i aducã lîngã el... Omul bun iubeºte chiar ºi pe cei rãi el le face bine la vrãjmaºii sãi fericit e-atuncea omul credincios cînd iertînd iubeºte, - cum a zis Hristos.
 39. 39. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 39 39 - Genesa 45, 1 Iatã-acum cum li se-aratã Iosif fraþilor cã-i el cînd pe fratele lui dulce l-a-ntîlnit în acest fel cãci de mai nainte încã el le poruncise-aºa fãrã el sã nu mai vinã nici ei înaintea sa. Astfel a venit ºi vremea cînd întoarse Dumnezeu înspre bine pentru Iosif tot ce-a fost odatã greu iar cei care-au vrut sã-i facã lui odatã numai rãu au ajuns sã-ºi scape viaþa numai cu-ajutorul sãu. Iatã, cînd e vremea - cît de minunat scapã totdeauna cel nevinovat ºi cum ºtie-n felul cel mai luminos pe cel bun, din toate, a-l scãpa Hristos.
 40. 40. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 40 40 - Genesa 48, 9 Dupã ce bãtrînul Iacov în Egipt s-a strãmutat ai lui fii, cu-a lor familii toþi aici s-au aºezat Iosif s-a-nsurat ºi iatã-l cu cei doi ai sãi copii lîngã tatãl sãu, bãtrînul binecuvîntîndu-i-i. Dupã moartea lui, urmaºii s-au mulþit ºi s-au întins zidind case ºi oraºe pe-al Egiptului cuprins Iosif, cît fusese mare ºi-n Egipt cîrmuitor i-a fãcut pe-ai lui sã aibã mult belºug ºi mare spor. Iatã, printr-un singur om nevinovat un popor ajunge binecuvîntat mult e pentru-o þarã un om credincios ºi pe mulþi i-ajutã pentru el - Hristos.
 41. 41. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 41 41 - Exod 1, 7 Patru sute de-ani trecurã ºi poporul Israel se-nmulþise în Egiptul unde se-aºezase el noul împãrat uitase de Iosif ºi timpul sãu ºi-ncepurã sã se poarte cu Israel tot mai rãu. Ca sã nu se mai-nmulþeascã ca nu cumva oarecînd ei s-ajungã mai puternici tot Egiptul supunînd - faraon, cu mare urã a pornit în contra lor chinuindu-i ºi muncindu-i într-un fel asupritor. Vremile se schimbã, dupã bine-greu toate le cunoaºte numai Dumnezeu nici nu te prea plînge, nici fii prea voios toate þi le-ncrede numai în Hristos.
 42. 42. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 42 42 - Exod 2, 1-4 Iatã-un coºuleþ pe ape iar în el un pruncuºor este Moise pus de mama ca sã-l scape de omor cã-mpãratul poruncise ca-n poporul Israel sã ucidã toþi copiii care se nãºteau în el. Ca sã nu se mai mulþeascã ci sã piarã în curînd - fata asta este sora copilaºului plãpînd ea vegheazã ce se-ntîmplã frãþiorului ei drag Domnul o sã-l scape însã cã-i va da un mare steag. Cînd alege Domnul pe-un copil al Sãu nimeni n-o sã-i poatã face nici un rãu ºi din foc îl scapã - ºi din ape-i scos cãci nu e putere ca a lui Hristos.
 43. 43. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 43 43 - Exod 2, 5-10 Iatã fata care scapã pe copilul minunat e prinþesa ce mersese cu-a ei roabe la scãldat ºi ea-l duce în palatul regelui pe-acest copil ºi-apoi neºtiind, la mama lui încredinþîndu-i-l. Dumnezeu era cu Moise ºi-l creºtea-n acest palat învãþînd ºtiinþa toatã printre cei mai mari nãlþat pregãtindu-se prin toate pentru scopul cel mai greu - cît de minunat ºi tainic are grijã - Dumnezeu. Cînd vegheazã Domnul pe-un copil al Lui El nu-l lasã-n voia urii nimãnui ºi din moarte-l scapã Domnul sãnãtos are grija asta ne-ncetat Hristos.
 44. 44. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 44 44 - Exod 3, 1 Acum Moise de departe a ajuns la oi pãstor fugind de la împãratul cel tiran ºi-asupritor însã Domnul îi vorbeºte dintr-un tainic rug aprins este vremea sã-l trimitã la poporul lui învins... Moise se împotriveºte însã ce vrea Dumnezeu omul trebuie sã facã oriºicît i-ar fi de greu astfel Moise lasã turma ºi cu fratele-i Aron merg sã cearã pe poporul Israel, - lui faraon. Cînd te cheamã Domnul sã-L urmezi pe El nu te pune-n contra - ºi în nici un fel mergi plin de credinþã, spune curajos luptã, - cãci cu tine va lupta Hristos.
 45. 45. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 45 45 - Exod 5, 6-19 Iatã cum s-a dus sã cearã Moise-acum ºi cu Aron ca poporul din robie sã-l sloboadã faraon - faraon cum se încruntã cu trufie ºi nu vrea ci-i supune ºi mai aspru la o muncã ºi mai grea. Moise îl înºtiinþeazã cã ei au un Dumnezeu care va lovi Egiptul într-un fel cumplit ºi greu ºi-are sã-i tot pedepseascã tot mai greu ºi zdrobitor pînã va lãsa poporul sã se-ntoarcã-n þara lor. Cît-ar fi de tare cel tiran ºi rãu pregãteºte-i Domnul ºi sfîrºitul sãu cu cît e mai fiarã ºi mai nemilos cu-atîta-l loveºte mai curînd Hristos.
 46. 46. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 46 46 - Exod 12, 1-13 Greu necaz se pregãteºte egiptenilor acum ca sã lase pe Israel sã se ducã-n al sãu drum noaptea asta, solul morþii cu paºi crînceni ºi tãcuþi o sã treacã sã omoare toþi întîii lor nãscuþi. Dar la fiii lui Israel li s-a spus sã taie-un miel ºi-oprind sîngele sã-ºi ungã seara porþile cu el îngerul trecînd, sã vadã sîngele pe-ai lor uºiori sã nu intre sã ucidã - ºi-a fost astfel pînã-n zori. Cine tot n-ascultã ce vrea Dumnezeu vine-odatã vremea sã plãteascã greu dar cine-I primeºte voia bucuros cu-al Lui Sînge-l scapã fericit - Hristos.
 47. 47. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 47 47 - Exod 12, 29 Iatã-n miezul-nopþii grele egiptenii doborîþi toþi îºi plîng întîi-nãscuþii nimiciþi ºi omorîþi ce grozavã rãzbunare trimisese Dumnezeu pe poporul ºi-mpãratul cel asupritor ºi-ateu. Acum el, chemînd pe Moise i-a zis: - ia-þi poporul tot ºi du-l unde vrei, cãci iatã a-l mai þine, eu nu pot duceþi-vã cît mai grabnic ca sã nu mai vinã iar alt necaz din cauza voastrã poate încã mai amar. Cînd respingi Cuvîntul Domnului Slãvit greu ºi fãrã milã ai sã fii lovit nu-i pãcat mai mare ºi mai fioros, ºi-l plãteºte veºnic cel fãrã Hristos.
 48. 48. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 48 48 - Exod 13, 21 ªi-a ieºit-atunci poporul într-un lung convoi plecînd Moise cel ales de Domnul era-n frunte-n primul rînd sus, pe cerul nalt, nainte ziua într-un stîlp de nor noaptea-n stîlp de foc puternic mergea Dumnezeul lor. Cînd stãtea din cale stîlpul cel înalt ºi se oprea era semn cã tot poporul trebuia-n popas sã stea Dumnezeu cu bunãtate ºtia timpul potrivit cînd sã stea sã odihneascã tot poporul obosit. Cîtã grijã poartã Dumnezeu de-ai Sãi pe oricît de triste ºi de grele cãi umbrã ºi cãldurã ºi-adãpost duios este totdeauna pentru-ai Sãi - Hristos.
 49. 49. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 49 49 - Exod 14, 12 Iatã, tot mergînd poporul Marea Roºie-a-ntîlnit Moise, cu toiagul apa cu credinþã a lovit Marea s-a-mpãrþit în douã iar poporul îndrumat pe cãrarea dintre valuri a trecut ca pe uscat. Dumnezeu purta de grijã de poporul Israel cãci pe-acela-l alesese ºi-un plan sfînt avea cu el Dumnezeu ºtia cã-ndatã va porni pe urma lor sã-i ajungã, sã-i întoarcã iar tiranu-asupritor. Domnul cînd conduce pe-un popor iubit din orice primejdii are-un drum slãvit poate fi vrãjmaºul cît de furios el nu poate-nvinge Oastea lui Hristos.
 50. 50. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 50 50 - Exod 14, 26 Iatã-acum sfîrºitul celor ce-au luptat cu Dumnezeu apa Mãrii Roºii neacã tot poporul cel ateu cãci Moise lovise apa iarãºi cu al sãu toiag ºi-apele venind, necarã al vrãjmaºilor ºirag. Iar poporul lui Israel ocrotit de Domnul Sfînt lãuda cîntînd pe Domnul cã vrãjmaºii nu mai sînt cu cîntarea izbãvirii L-au slãvit pe Domnu-atunci promiþîndu-I sã-mplineascã pînã-n veci a-Lui porunci. Mare este Domnul ºi-I puternic El ºtie totdeauna al salvãrii fel cine Lui se-ncrede, meargã curajos cã prin orice mare, face drum Hristos.
 51. 51. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 51 51 - Exod 16, 26 Iatã Domnul cum trimite hranã la copiii Lui ca sã nu-i mai fie foame niciodatã nimãnui El fãcea din cer sã cadã manã pentru orice zi ei în orice dimineaþã îndeajuns o vor gãsi. ªi pe urmã, turturele le-a trimis sã vinã-n zbor sã le prindã s-aibã carne îndeajuns la masa lor astfel Domnul cu iubire le-a dat tot ce le lipsea - o, cum trebuia ºi dînºii sã-mplineascã voia Sa!... Grija care Domnul ne-o aratã blînd trebuie sã facã sã-L iubim oricînd cãci spre bucurie ºi spre bun folos ne dã tot belºugul Tatãl prin Hristos.
 52. 52. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 52 52 - Exod 17, 1-6 Dar poporului i-e sete ºi-nspre Moise rãzvrãtit îi cer apã sã nu moarã în pustiul nerodit Moise a-ntrebat pe Domnul iar El i-a rãspuns sã dea cu toiagul lui în stîncã ºi-ape vor þîºni din ea. Moise a lovit în stîncã ºi de-odat-un viu izvor a þîºnit spre-ndestularea însetatului popor dar din cauza necredinþei ºi-a cîrtirii lor de-atunci Dumnezeu le-a dat mustrare ºi pedepse ºi porunci. ªtie Domnul toate cîte ne lipsesc liniºtiþi sã-I cerem cînd ne trebuiesc credeþi - ºi de toate veþi avea prisos Hristos e ºi Pîinea - ºi-Apa-I tot Hristos.
 53. 53. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 53 53 - Exod 32, 15 Iatã Moise þine-n mînã douã table cuprinzînd cele zece porunci sfinte date lor de Cel Preasfînt pe acestea sã le-nveþe spre a le-mplini mereu toþi - ºi pentru totdeauna c-aºa zice Dumnezeu. Patru sînt porunci spre Domnul ºase cãtre semeni sînt toate sînt nemuritoare cu un veºnic legãmînt cel ce are sã le-asculte va fi Domnului pe plac cel ce are sã le calce osîndit va fi în veac. Fericit e cine va þinea mereu legea care-a dat-o Domnul Dumnezeu legea e iubirea, drumul i-e frumos starea i-e cereascã, plata i-e Hristos.
 54. 54. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 54 54 - Exod 32, 1-19 Dar vai ce durere vede Moise înapoi venind tot poporu-n jurul unui bou de aur chiuind timpul cît lipsise Moise cei ce-l duºmãneau pe el abãtuserã-n spre idoli inima lui Israel. Moise întristat de moarte a trîntit sfãrmînd de stînci tablele cu cele zece ale Domnului porunci iar poporul idolatru a plãtit amar ºi greu vina cã s-a-ntors spre idoli ºi-a lãsat pe Dumnezeu. Vai de cei ce-ºi calcã sfîntul legãmînt ºi se-ntorc spre idoli de la Domnul Sfînt cãci pe toþi i-aºteaptã focul fioros greu pãcat e-acela de-a lovi-n Hristos.
 55. 55. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 55 55 - Exod 33, 7-11 Iatã Cortul Mãrturiei cel lui Moise poruncit sã-l înalþe, ca o casã Dumnezeului Slãvit sus în Norul de luminã locuieºte Dumnezeu care vrea sã stea oriunde cu al Lui popor mereu. Aici va primi El jertfe ºi-o s-asculte rugãciuni ºi de-aici El va rãspunde cu iubire celor buni ºi de-aici va da pedeapsã celor nesupuºi ºi rãi cãci Biserica e locul unde-I Domnul între-ai Sãi. Nu huliþi lãcaºul unde Domnul Sfînt face cunoscutã voia-I pe pãmînt ci-l cãutaþi cu suflet drept-evlavios cãci acolo-ntruna e prezent Hristos.
 56. 56. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 56 56 - Exod 35, 4-29 Moise însã vrea sã-i facã un lãcaº mai strãlucit ºi mai vrednic de-nchinare Dumnezeului Slãvit ºi-astfel cere ca poporul sã-ºi aducã-al lui sfînt dar ca sã nalþe ºi mai mare un lãcaº cu-al lui altar. Iatã cum dã fiecare tot ce-i aur scump ºi greu fericit cã poate face ceva pentru Dumnezeu darul lor de bunãvoie ºi cu-ntregul suflet dat e primit cu bucurie ºi e binecuvîntat. Cînd vã cere Domnul ceva pentru El daþi cu bucurie ºi-ntr-un dulce fel cãci pe jertfitorul darnic ºi pios îl binecuvîntã fericit Hristos.
 57. 57. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 57 57 - Exod 40, 34 Iatã Cortul Întîlnirii ce frumos e luminat Slava Domnului e-n focul strãlucit ºi-nfiorat iar poporul stînd în corturi zi ºi noapte e mereu luminat de focul slavei dragostei lui Dumnezeu. ªi cît focul stã deasupra nemiºcat ºi strãlucit ei stau liniºtiþi în corturi lãudînd pe Cel Slãvit iar cînd focul sau cînd norul se miºcã mergînd în sus tot poporul dupã Domnul se miºca, de El condus. Cîtã siguranþã ai atuncea cînd stai mereu cu Domnul paza Lui avînd ori cã-i noapte-acolo, ori cã-i luminos tu eºti plin de pace cãci eºti cu Hristos.
 58. 58. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 58 58 - Numeri 13, 23 Cît de minunate roade pe prãjinã-aduc cei doi ele sînt din þara unde ei vor merge cu rãzboi cãci nu pot s-o cucereascã decît printr-o luptã grea însã Dumnezeu i-ajutã ºi ei vor ajunge-n ea. Cu ce mare bucurie îi primesc ai lor venind ei le spun numai de bine inimile întãrind ºi-atunci plini de-ncredinþarea cã e Dumnezeu cu ei au învins aceastã þarã stãpînind cuprinsul ei. Þara minunatã care o dorim trebuie prin luptã noi s-o cucerim cine-o vrea ºi luptã demn ºi curajos în curînd frumoasã i-o va da Hristos.
 59. 59. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 59 59 - Numeri 16, 23 Cît de mare om e Moise cel prin care Dumnezeu conducea întreg poporul ºi vorbea prin el mereu cît respect ºi ascultare trebuiau cu toþi sã-i dea cãci aceastã slujbã este cutremurãtor de grea... Dar au fost ºi unii care contra lui s-au ridicat ca poporul sã-l dezbine ºi-asta este-un greu pãcat Domnul a crãpat pãmîntul ºi pe toþi i-a înghiþit cãci pãcatul dezbinãrii totdeauna-i pedepsit. Preþuiþi pe omul cel ales de Sus pentru slujba sfîntã ºi-i în frunte pus cine nu-l ascultã e-un necredincios ºi osîndã mare îi va da Hristos.
 60. 60. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 60 60 - Numeri 21, 5 Iatã ºerpii mulþi ce muºcã pe-aceºti oameni îngroziþi sînt pedeapsã de la Domnul pentru cei nelegiuiþi dar ei au cerut iertare ºi-atunci Domnul S-a-ndurat ºi le-a dat prin Moise semnul vindecãrii minunat. Pe-o prãjinã-n chip de cruce Moise-un chip de ºarpe-a pus ºi toþi cei muºcaþi de ºarpe sã-l priveascã, - li s-a spus iar cei care-aveau credinþã cînd priveau, - s-au vindecat fãrã de credinþã, nimeni din pierzare nu-i scãpat. ªi noi, fiecare, mult pãcãtuim ºi-i cu drept pedeapsa morþii s-o primim dar privind pe Cruce Semnul dureros cãpãtãm viaþã, viaþa e-n Hristos.
 61. 61. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 61 61 - Numeri 22, 21 Omul care stã cãlare un profet ales era ºi-acum el mergea pe-o cale care Domnul n-o voia îngerul i-a stat nainte mãgãriþa l-a vãzut ºi-oricît o bãtea sã meargã mãgãriþa n-a putut. Iar cînd îngerul pe urmã i s-a arãtat ºi lui l-a fãcut sã se-ngrozeascã de Cuvîntul Domnului ºi-apoi Balaam profetul, unde trebuia s-a dus însã numai ce-i zisese Domnul a fãcut ºi-a spus. Cînd pornim pe-o cale sã gîndim mereu este sau nu este, cum vrea Dumnezeu ºi oriunde-ajungem, s-avem ne-ndoios gîndul ºi cuvîntul ce ni-l dã Hristos.
 62. 62. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 62 62 - Numeri 27, 18 Moise ºade-acum pe-o stîncã e bãtrîn ºi obosit el n-o sã mai poatã-ajunge Canaanul mult dorit va muri-n curînd pe-un munte ºi-n al Domnului popor pe Iosua o sã-l nalþe spre-a le fi conducãtor. Iatã-l pe Iosua-n frunte dînd a Domnului porunci cãci aºa cum le-a fost Moise el va fi-ncepînd de-atunci Iosua a dus poporul spre Canaanul minunat Moise a murit pe munte ºi-apoi Domnul l-a-ngropat. Orice om îºi are timpul hotãrît nimenea nu poate trece peste-atît cînd un drept se duce, vine-alt drept frumos Viu, pe veºnicie stã numai Hristos.
 63. 63. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 63 63 - Numeri 35, 9 Omu-acesta ce aleargã urmãrit de celãlalt e scãpat intrînd în casa de pe dealu-acesta nalt cãci era cîte-o cetate, unde toþi cei urmãriþi, de puteau ajunge-acolo erau bine-adãpostiþi... Dar numai cît sta acolo el era la adãpost dac-ar fi ieºit afarã era iarãºi cum a fost Dumnezeu fãcuse astfel ca sã aibã-un loc ferit orice om ce vrea sã scape dacã este urmãrit. Ce nenorocire este-o faptã rea cel ce-o face, este urmãrit de ea numai un loc sigur este ne-ndoios unde e scãpare, - locul e-n Hristos.
 64. 64. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 64 64 - Deuteronom 6, 7 Acest om e un pãrinte din al Domnului popor ce pe fiii lui ºi-nvaþã tot ce-i datoria lor el le spune din Cuvîntul Dumnezeului Cel Sfînt ºi-i învaþã sã asculte temãtori de-acest Cuvînt. Dumnezeu vrea totdeauna ca pãrinþii credincioºi pe copiii lor sã-i creascã în credinþã sãnãtoºi ca ºi ei la fel sã-ºi creascã pe-ai lor fii, la rîndul lor ascultat sã fie Domnul de tot neamul viitor. Omule, învaþã-þi pe copiii tãi ca sã umble-n viaþã, pe curate cãi spre-Adevãr ºi Cinste, Bine ºi Frumos e numai o Cale, - Calea e Hristos.
 65. 65. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 65 65 - Deuteronom 26, 1 Aceºti oameni duc la templu darurile muncii lor ca prinos de mulþumire pentru pazã ºi-ajutor pentru binecuvîntarea ce le-a dat-o Dumnezeu - asta era o poruncã pentru orice bun evreu. Ei dau Domnului din toate cel dintîi cules ºi rod cu cea mai curatã rîvnã ºi în cel mai vrednic mod apoi binecuvîntate se-mpãrþeau la cei lipsiþi astfel toþi erau, prin toate ajutaþi ºi mulþumiþi. Dã-i ºi tu la Domnul din orice cules dar de mulþumire, - rodul cel ales e ºi-o datorie, - dar e ºi frumos sã-I dai din a-tale Domnului Hristos.
 66. 66. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 66 66 - Deuteronom 34, 1 Iatã Moise, cum pe munte stã privind spre Canaan ca-nspre-al vieþii lui de lupte scump ºi-ndepãrtat liman Domnu-ngãduie sã-ºi vadã Moise mult doritu-i þel dar îi spune cã el însuºi nu va mai ajunge-n el. Moise-a înþeles cã Domnul vrea sã-i dea un dar mai nalt mult mai strãlucit l-aºteaptã Canaanul celãlalt moare trupul, cãci acesta este lut, - ºi-i trecãtor - dar acela-l moºteneºte sufletul nemuritor. Sã nu te-ntristeze dacã mori curînd cînd te duci la Domnul raiul Lui avînd laºi numai ce piere, - du-te bucuros negrãit te-aºteaptã slava lui Hristos.
 67. 67. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 67 67 - Iosua 2, 1 Omul cel care coboarã ºi celalt care-i cu el sînt cei doi bãrbaþi iscoade din poporul Israel Iosua îi trimisese ºi-o femeie i-a ascuns acum ei merg la Iosua ca sã-i ducã bun rãspuns. Ei duc la Iosua vestea cã întregul Ierihon tremurã ºi stã cu groazã cu-mpãratul de pe tron cînd vor cuceri cetatea cei doi soli nu vor uita pe femeia care-atuncea i-a adãpostit la ea. Cine-adãposteºte pe cel bun la greu ºi el are-odatã loc la Dumnezeu cine-ajutã pe-altul cald ºi prietenos are sã-l ajute ºi pe el Hristos.
 68. 68. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 68 68 - Iosua 3, 13 Iatã ce minune face Domnul iarãºi pentru-ai Lui - a oprit ca un perete apele Iordanului preoþii purtînd chivotul în mijlocul lui au stat pînã cînd întreg poporul au trecut ca pe-un uscat. Cu toþi ºi-au adus aminte c-a mai fost odatã cînd Domnul le fãcuse cale Marea Roºie trecînd ºi-au slãvit din nou pe Domnul care face mari minuni cînd poporul are-n frunte oameni înþelepþi ºi buni. Mare este Domnul ºi puterea Sa nimeni nu mai poate sã lucreze-aºa îndrumaþi de-un suflet drept ºi curajos pe ai Lui, prin toate, i-a trecut Hristos.
 69. 69. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 69 69 - Iosua 6, 1 Dupã ce-au trecut Iordanul ºi-au ajuns la Ierihon au înconjurat cetatea în al trîmbiþelor zvon cînd a fost a ºaptea oarã zidurile au cãzut ºi au cucerit cetatea cu întregul ei þinut. Iar cînd Dumnezeu le-a dat-o ºi-au ajuns stãpîni în ea cei doi ºi-au adus aminte de primejdia lor grea ºi femeia ce-i salvase - ºi-au fãcut cum i-au jurat pe tot neamul ei cu dînsa i-au gãsit ºi i-au salvat. Cînd þi-ajutã Domnul ºi te vezi scãpat nu-l uita pe-acela ce þi-a ajutat cu recunoºtinþã cautã-al lui folos cãci aºa ne-nvaþã harul lui Hristos.
 70. 70. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 70 70 - Iosua 10, 6 Israel e-acum în luptã cu vrãjmaºii mulþi ºi rãi iatã ce grea bãtãlie e-n aceste strîmte vãi Iosua stã pe-o stîncã ºi vãzînd cã-i lupta grea se temea cã vine noaptea ºi ei nu vor mai putea. L-a rugat atunci pe Domnul soarele-a-l opri pe cer ca sã nu se facã noapte cãci prea mulþi în lupte pier ºi-a stat soarele acolo pînã lupta s-a sfîrºit iar poporul lui Israel Domnului I-au mulþumit. Cînd ºi-ndrumãtorul ºi ostaºii-s buni Domnul totdeauna face mari minuni poate fi vrãjmaºul cît de numeros n-o sã poatã-nvinge Oastea lui Hristos.
 71. 71. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 71 71 - Judecãtori 7, 2 Ghedeon este viteazul ce priveºte la acei ce beau apã, - el se uitã care cum beau apa ei unii beau din rîu cu gura alþii iau în mîini abia ºi pe-aceºtia din urmã Dumnezeu cu El ºi-I vrea. Ei puþini vor merge-n lupta cu-al vrãjmaºului popor însã Dumnezeu le este un puternic ajutor cãci izbînda nu stã-n numãr nici în armamentul greu ci-n credinþa ºi-n curajul fiilor lui Dumnezeu. Crede ºi-ndrãzneºte cînd e lupta grea Dumnezeu te-ajutã ºi-ai sã-nvingi în ea cauza dacã-i dreaptã, duhu-i curajos luptã, - cãci prin tine biruie Hristos.
 72. 72. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 72 72 - Judecãtori 16, 3 Iatã-l pe Samson viteazul care biruise-un leu pentru cã era în toate ajutat de Dumnezeu, Dumnezeu îl înzestrase cu-o putere-ntr-adevãr mult mai mare ca pe alþii - el avea puterea-n pãr. Cînd fusese-ntr-o cetate ce-avea porþile-n zãvor neputînd sã le deschidã el le-a smuls cu stîlpii lor ºi le-a dus pînã pe-un munte iar acolo le-a lãsat - ce puternic este omul pînã n-a fãcut pãcat... Dacã ai putere de la Dumnezeu umblã-n curãþie credincios mereu curãþia este harul preþios ºi prin ea-i puternic omul lui Hristos.
 73. 73. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 73 73 - Judecãtori 16, 18 Samson cel puternic însã a cãzut într-un pãcat cei vrãjmaºi tãindu-i pãrul l-au slãbit - ºi l-au legat i-au scos ochii - ºi cu munca cea mai grea l-au chinuit astfel vreme-ndelungatã el a fost batjocorit. Într-o zi de sãrbãtoare ca de el sã-ºi batã joc l-au dus într-o casã mare cu doi stîlpi mari la mijloc dar lui îi crescuse pãrul ºi s-a prins de stîlpii grei ºi i-a prãbuºit cu casa ºi-a murit ºi el cu ei... Fugi mereu cu groazã de orice pãcat cãci de cazi odatã, greu ajungi legat ºi pãcatul este lanþul ruºinos de-unde nu-i scãpare, numai în Hristos.
 74. 74. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 74 74 - Rut 1, 8 Iatã-aici înfãþiºate douã biblice femei cea dintîi este Naomi ce-a de-a doua nora ei Naomi voia sã-ntoarcã singurã în þara sa Rut nu vrea sã se despartã o va însoþi ºi ea. ªi amîndouã împreunã s-au întors în Betleem ºi viaþa lor frumoasã este-un minunat poem n-a fost mamã ca Naomi n-a fost norã ca ºi Rut Dumnezeu le pregãteºte lor, un viitor plãcut. Ai mereu un suflet bun ºi iubitor ºi-o sã-þi stea oriunde Domnu-n ajutor inima cea bunã, sufletul duios le binecuvîntã fericit Hristos.
 75. 75. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 75 75 - Rut 2, 5 Iatã Rut cum strînge spice vara pe-un strãin ogor cãci nici ea ºi nici Naomi n-aveau moºioara lor Domnul a fãcut s-ajungã pe ogorul lui Boaz iar acela i-a dat spice ºi mîncare de amiaz. Cãci Boaz, vãzînd-o bunã multe spice-i va lãsa mai tîrziu fãcut-a Domnul de-a ajuns soþia sa ºi-apoi a fost strãbunica împãratului David cãci blîndeþea ºi iubirea multe uºi spre cer deschid. Binecuvîntatã este viaþa cui cautã totdeauna voia Domnului la acel cu duhul gingaº ºi sfios - o sã-i poarte grijã minunat Hristos.
 76. 76. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 76 76 - 1 Samuel 1, 19 Ana-i o femei stearpã care ºi-ar dori copil iat-o stînd în templu, plînge Domnului cerîndu-i-l ea ºi soþul ei spre Domnul se rugau dorind mereu ducînd daruri, fãcînd jertfe sã-i asculte Dumnezeu. Ea s-a juruit cã dacã Domnul îi va da copilul are sã-l aducã-n templu Domnului predîndu-ºi-l cererea-i înlãcrimatã Dumnezeu i-a ascultat ºi la vremea potrivitã un copil frumos i-a dat. Cere cu credinþã orice dar vei vrea ºi cu bucurie Domnul þi-l va da dar apoi cu grijã ca pe-un sfînt prinos Domnului închinã - ce þi-a dat Hristos.
 77. 77. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 77 77 - 1 Samuel 2, 18 Iatã Ana credincioasã cum cuvîntul ºi-a þinut ºi lui Dumnezeu I-nchinã copilaºul ei plãcut Domnul binecuvînteazã pe copilul Samuel ºi-l va creºte ca s-ajungã un profet iubit de el. Cît de fericitã-i mama ce-i dã Domnului un fiu ca din el sã-ªi facã Domnul un sol vrednic mai tîrziu ºi cum binecuvînteazã Dumnezeu un dar curat cînd cu-o inimã întreagã Lui e pe deplin predat. Fericitã-i mama care-al ei copil Domnului ºi-l cere cu un gînd umil iar cînd îl primeºte, cu un duh pios cautã sã ºi-l creascã fiu al lui Hristos.
 78. 78. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 78 78 - 1 Samuel 3, 1 Este noapte ºi în templu tinerelul Samuel se trezeºte cãci aude Cineva strigînd la el el întreabã pe preotul Eli, - oare l-a chemat Eli a-nþeles cã Domnul este Cel ce l-a strigat... Eli spune: - mergi, te culcã ºi dacã-þi va mai vorbi, spune-I: - Da, vorbeºte Doamne iatã robul Tãu aci... - De atunci întruna Domnul i-a vorbit lui Samuel lucruri mari ºi minunate Domnul sãvîrºind prin el. Fericit acela care de copil Domnului se-nchinã spre-a-I sluji umil viaþa lui strãluce cald ºi luminos ºi prin el S-aratã strãlucit Hristos.
 79. 79. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 79 79 - 1 Samuel 4, 5 Eli preotul, pe-o piatrã stã s-asculte ºtiri mai noi despre fiii lui Israel ce se aflã-n greu rãzboi cînd aude cã vrãjmaºul i-a frînt ºi i-a biruit Eli cade pe o piatrã ºi-n cãdere a murit. Astfel Domnul pedepseºte pe-un întreg popor atunci cînd sînt prea mulþi care calcã lepãdînd a-Lui porunci ºi-apoi ani de suferinþe se vor cere pînã cînd cu cãinþã vor întoarce calea Lui din nou luînd... Teme-te de Domnul, nu pãcãtui cã-i aproape vremea a le ispãºi ºi la Judecatã, vai de pãcãtos dreaptã-i totdeauna plata lui Hristos.
 80. 80. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 80 80 - 1 Samuel 9, 15 Iatã Samuel profetul e-un bãtrîn îndrumãtor care face judecatã în al Domnului popor în tot timpul vieþii sale Domnul S-a slujit de el lucruri minunate Domnul a fãcut prin Samuel. Acum iatã cã poporul a cerut un împãrat Domnul li l-a dat pe Saul dar el n-avea gînd curat Samuel l-a uns ca rege dar pe urmã în curînd el s-a-ndepãrtat de Domnul multe nedreptãþi fãcînd. Cînd în suflet vine o dorinþã rea roagã-te la Domnul ca sã scapi de ea vai de cine umblã cu un duh fãlos el curînd ajunge fãrã de Hristos.
 81. 81. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 81 81 - 1 Samuel 16, 1 Iatã tînãrul acesta curajos ºi frumuºel e David, cel care Domnul mult Se va sluji de el dar acum el încã este un pãstor la turma sa dar la fiare nici o oaie nici un miel nu-ºi va lãsa. El se luptã ºi cu leul ºi cu ursul, ne-nfricat - pe David o sã-l aleagã Dumnezeu, spre-a fi-mpãrat Domnul hotãrîse astfel ºi-a trimes pe Samuel la David spunînd sã-l ungã împãrat în Israel... Cînd alege Domnul un pãstor curat tot poporul este binecuvîntat cînd este-mpãratul bun ºi curajos fericitã-i þara ºi-I slãvit Hristos.
 82. 82. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 82 82 - 1 Samuel 17, 38 Iatã filistenii iarãºi au pornit în greu rãzboi împotriva lui Israel cu un numeros puhoi iar în frunte ameninþã uriaºul Goliat ºi nu-i nimeni din Israel sã-l înfrunte pe-ngîmfat. David auzind aceasta merge el în contra lui doar cu praºtia în mînã ºi-n Numele Domnului ºi cu prima piatrã-n frunte l-a lovit aºa încît Goliat cãzu grãmadã iar David l-a omorît. Cînd porneºti cu Domnul birui pe vrãjmaº cît ar fi de tare ºi de uriaº doar te duci spre dînsul ºi el cade jos tu ai biruinþa, - dar l-a-nvins Hristos.
 83. 83. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 83 83 - 1 Samuel 20, 4 Ionatan, fiul lui Saul e un prinþ în Israel dar pe David îl iubeºte ca pe sufletul din el Saul tatãl lui pîndeºte sã-l omoare pe David Ionatan e-un prieten dulce apãrîndu-l ca un zid. El pe David îl îndeamnã a fugi numaidecît pentru cã-mpãratul Saul sã-l omoare-a hotãrît acum jurã prietenie pîn-la moarte amîndoi ºi-au þinut-o cu un suflet ca al marilor eroi... Prietenia dulce nu-i preþ s-o mãsori ea e mult mai scumpã ca orice comori orice prieten dulce este preþios dar mai dulce prieten nu e ca Hristos.
 84. 84. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 84 84 - 1 Samuel 24, 1 Omu-acesta care doarme este Saul obosit cãutînd pe David sã-l prindã el aici a adormit David l-a aflat acolo ºi putea sã-i facã rãu dar n-a vrut sã se rãzbune omorînd vrãjmaºul sãu. Unul din ai lui ridicã suliþa asupra sa, însã David în opreºte ca viaþa sã nu-i ia pîn-la urmã Domnul scapã pe David de-ai lui vrãjmaºi îndrumîndu-i tot mai siguri ºi frumoºi ai vieþii paºi... Niciodatã-n viaþã nu te rãzbuna nici pe-acel ce rãul cel mai rãu þi-l vrea chiar ºi cu vrãjmaºul fii mãrinimos las-cã are-n grijã plata lui - Hristos.
 85. 85. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 85 85 - 2 Samuel 2, 1 Într-o altã luptã mare cu poporul filistean Saul a murit acolo ºi-a murit ºi Ionatan acum a venit prilejul precum Domnul a jurat ºi bãtrînii lui Israel ung pe David împãrat. De acuma tot poporul îl va asculta cu zel ºi-mpãrat cum a fost David n-a fost altu-n Israel el a ascultat pe Domnul ºi L-a preamãrit mereu de aceea ºi el este preaiubit de Dumnezeu. Fericit cel care place Domnului Domnul nimiceºte pe vrãjmaºii lui iar lui îi aduce timpul glorios are grija asta ne-ncetat Hristos.
 86. 86. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 86 86 - 2 Samuel 6, 12 Iatã David împãratul duce-acest preasfînt chivot preamãrind pe Dumnezeul Cel Puternic Savaot sã-l aºeze-n mare cinste în Ierusalimul Sfînt dupã cum fãcuse-odatã el cu Domnul legãmînt. David merge-n fruntea oastei cîntînd psalmi lui Dumnezeu psalmii lui din harfa sfîntã ce plãcuþi erau mereu cãci n-a fost un dor mai mare nici mai sfînt în viaþa lui ca acela de-a-I da toatã slava numai Domnului. David e psalmistul Domnului plãcut care numai slava Domnului a vrut el ºi-acum ºi veºnic laudã frumos Numele ºi slava Domnului Hristos.
 87. 87. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 87 87 - Psalmul 23 Iatã-l pe David în vremea cînd era pãstor la oi cînd din harfã cînta psalmii tot mai dulci ºi tot mai noi, toate ascultau miºcate cînd cînta lui Dumnezeu cu cãldurã ºi cu lacrimi: - Domnul e Pãstorul meu... Nu voi duce nici o lipsã El mã paºte-n verzi pãºuni ºi la ape de odihnã îmi dã inimii minuni ºi-mi povãþuieºte calea pentru Numele Sãu Sfînt eu de nimeni n-am vreo teamã cãci mereu cu Domnul sînt... Fericit e mielul Blîndului Pãstor el le are toate cu belºug ºi spor ºi în orice vreme poate fi voios cãci el stã sub braþul Dulcelui Hristos.
 88. 88. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 88 88 - 2 Samuel 12, 1 Dar a fost ºi-o zi amarã cînd David n-a privegheat ºi-a ajuns într-o ispitã ºi-a cãzut într-un pãcat ºi-a venit Natan-prorocul îndemnat de Dumnezeu ºi-a mustrat adînc pe David ºi pãcatul lui cel greu. ªi David ºi-a plîns pãcatul începînd cãit aºa: Milã ai spre mine Doamne dupã mare mila Ta spalã-mi cu desãvîrºire multele-mi nelegiuiri curãþã-mã de pãcatul care nu-mi dã liniºtiri... Cel ce-ºi plînge vina suspinînd amar Domnul totdeauna îl ridicã iar cãci el îºi înalþã glasul dureros cãtre ispãºirea Jertfei lui Hristos.
 89. 89. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 89 89 - 2 Samuel 18, 9 Absalom era bãiatul cel mai mare-al lui David lacom dupã-mpãrãþie ºi dupã mãriri avid el s-a ridicat în contra Domnului ºi tatãl sãu ca sã-i ia împãrãþia urmãrind sã-i facã rãu. Ai lui David, urmãrindu-l el fugind înfricoºat pãrul lui cel lung, în creanga unui pom i s-a-ncurcat unul l-a ajuns - ºi-acolo cu o lance l-a strãpuns iatã fiul cel netrebnic în ce stare a ajuns. Vai de fiul trufaº ºi ne-ascultãtor moartea ºi blestemul îl pîndesc din zbor ºi curînd l-ajunge iadul fioros ca pe-acel ce calcã voia lui Hristos.
 90. 90. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 90 90 - 1 Regi 3, 16 Dupã ce-a murit ºi David i-a ajuns urmaº la tron fiul sãu ales de dînsul împãratul Solomon el ceruse-nþelepciune Domnului, iar El i-a dat astfel a ajuns el mare ºi cinstit ºi lãudat. ªi-au venit la el odatã douã mame cu-un copil fiecare la-mpãratul pentru ea cerîndu-ºi-l el sã afle care-i mama s-a fãcut cã-l vrea tãiat mama cea adevãratã a zis: Nu, - ºi ei l-a dat. Tot ce-i ceri la Domnul El îþi poate da dar sã fii cu grijã cînd îl vei avea cãci de orice daruri poþi avea folos numai cînd te-ndeamnã Duhul lui Hristos.
 91. 91. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 91 91 - 1 Regi 6, 11 Iatã minunatul templu cel de Solomon zidit pentru slujba ºi cinstirea Dumnezeului Slãvit el era minunea lumii n-a mai fost nicicînd ca el Domnul sã Se nalþe-acolo într-un sfînt ºi unic fel. Cîtã dragoste ºi muncã pentru-acest lãcaº sublim ca sã fie o podoabã veºnicã-n Ierusalim ºi de-ar fi rãmas acolo dragostea de la-nceput Mîna Domnului prin veacuri neatins l-ar fi trecut. Dragostea curatã pentru Domnul Sfînt face minunate lucruri pe pãmînt dar cînd ea îºi pierde chipul luminos κi retrage Mîna de la ea - Hristos.
 92. 92. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 92 92 - 1 Regi 8, 22 Iatã Solomon stã-n faþa templului lui Dumnezeu toþi preoþii ºi poporul spun cel mai frumos credeu ºi se-nchinã-n cea mai naltã ºi adîncã stare-atunci promiþîndu-I c-o s-asculte veºnic sfintele-I porunci... Domnu-ascultã rugãciunea inimii ºi gurii lor ºi priveºte cu iubire la-mpãrat ºi la popor ºi promite sã le-ajute ºi cã-n veac nu-i va lãsa numai dac-au sã asculte ºi sã-I þinã Legea Sa... Credincios e Domnul ºi e bun oricui cu iubire-ascultã de Cuvîntul Lui fericit e-acel ce þine credincios legãmîntul care-l pune lui Hristos.
 93. 93. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 93 93 - 1 Regi 11, 1 Însã iatã-l pe acelaºi Solomon ce face-acum înaintea lui un idol nalþã al tãmîiei fum ºi se roagã ºi se-nchinã unui idol, unui zeu supãrîndu-L ºi-njosindu-L pe Slãvitul Dumnezeu. Ce pãcat ºi urîciune este-aceastã faptã rea ea va cere-o ispãºire lungã, crîncenã ºi grea pentru cã, cu cît mai bine Îl cunoºti pe Dumnezeu cu atîta cînd te lepezi ºi pãcatu-i mult mai greu. Vai de cine-ntoarce de la Domnul Sfînt înspre-ai lumii idoli ºi al lor cuvînt sãvîrºind pãcatul cel mai urîcios - cum o sã mai vadã Faþa lui Hristos?
 94. 94. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 94 94 - 1 Regi 17, 1 Acest om este Ilie un profet ales ºi sfînt prigonit de-mpãrãteasa pentru-al Domnului Cuvînt el stã-ascuns într-o pãdure singur lîngã-acest izvor ºi doi corbi trimiºi de Domnul i-aduc hranã-aici în zbor. Cînd el s-a rugat la Domnul în trei ani n-a mai plouat ºi cînd a cerut el ploaie atunci Domnul iar a dat cãci în þarã erau idoli ºi mulþi li se închinau iar pe Dumnezeul care i-ajutase-L lepãdau... Greu e de prorocul Domnului atunci cînd poporul calcã sfintele porunci însã chiar ºi-n locul cel mai dureros pe cel bun nu-l lasã pînã-n veci - Hristos.
 95. 95. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 95 95 - 1 Regi 17, 17 Cînd profetul sfînt Ilie a ajuns înfometat la o vãduvã sãracã Dumnezeu l-a îndreptat din uleiul ºi fãina ei puþinã, l-a hrãnit iar uleiul ºi fãina se-nmulþeau necontenit. Fiul vãduvei sãrmane s-a îmbolnãvit murind, dar i-a înviat copilul mila mamei rãsplãtind cãci Ilie se rugase pentru el în ceasul greu om fiind al rugãciunii Domnu-l asculta mereu. Mare e puterea rugãciunii cui face cu credinþã voia Domnului cînd cel care cere este-un credincios Dumnezeu aude ºi-i dã prin Hristos.
 96. 96. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 96 96 - 1 Regi 18, 20 Ilie-a cerut odatã foc din cer pe-altar trimis Dumnezeu i-a dat din ceruri foc, aºa cum el a zis astfel au vãzut vrãjmaºii cã profetul Lui e el ºi s-a-nspãimîntat de-aceasta tot poporul Israel. ªi cînd focul cel din ceruri a venit pe-al sãu altar tot poporul cu glas tare au slãvit pe Domnul iar ºi apoi pe slujitorii idoleºti i-au nimicit astfel Domnul, pe Ilie omul Sãu, l-a sprijinit. Minunat e Domnul ºi puterea Sa pe-ai Sãi de ruºine El nu-i va lãsa oricînd Lui se roagã Tatãl bucuros le-mplineºte ruga prin Isus Hristos.
 97. 97. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 97 97 - 2 Regi 2, 1 Iatã cum rãpeºte Domnul pe Ilie-n car de foc iar în urma lui profetul Elisei rãmîne-n loc Elisei de multã vreme îl urmase-ascultãtor ºi-nvãþase cum sã umble pentru Domnul în popor. La nãlþarea lui, Ilie, i-a lãsat mantaua sa, Elisei o sã despartã apele-n Iordan cu ea ºi-apoi multe alte astfel de minuni va face el cãci va fi mult timp profetul Domnului în Israel... Domnul are grijã cînd ia un proroc sã aleagã altul sã-i rãmînã-n loc ca sã se pãstreze duhul credincios ºi sã nu se stingã focul lui Hristos.
 98. 98. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 98 98 - 2 Regi 4, 1 Iat-o vãduvã sãrmanã a venit la Elisei niºte oameni vreau sã-i vîndã pe cei doi copii ai ei sã le dea o datorie pentru care n-avea bani ºi plîngea ºi mama frîntã ºi cei doi copii orfani... Elisei i-a dat din partea Domnului acest îndemn: sã tot toarne-n zeci de vase din puþinu-i untdelemn ºi-a umplut mereu la vase cum spusese Elisei ºi vînzîndu-l ºi-a dat banii pentru cei doi fii ai ei. Ce mult bine poate face-un om ales în poporul unde Domnul l-a trimes cînd el cautã-al altor fericit folos cãci prin el lucreazã minunat Hristos.
 99. 99. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 99 99 - 2 Regi 5, 1 Omul cel plecat cu carul este un bolnav lepros ºi nu ºtie cum sã facã sã ajungã sãnãtos o fetiþã-l sfãtuieºte sã se ducã-n þara ei ea-i din þara lui Israel, - la profetul Elisei. S-a dus omul, iar profetul Elisei atunci i-a zis: - scaldã-te-n Iordan - ºi omul s-a dus cum a fost trimis ºi s-a vindecat de lepra care-l chinuise greu ºi s-a-ntors cu bucurie preamãrind pe Dumnezeu... Bine-i totdeauna pe-un profet s-asculþi cãci profeþi în lume sînt puþini, nu-s mulþi cînd asculþi pe omul cel evlavios e ca ascultarea Domnului Hristos.
 100. 100. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 100 100 - 2 Regi 5, 9 Omul cel scãpat de leprã a venit la Elisei sã-i dea bani, recunoºtinþa cum e-n lume obicei ºi-i îmbie multe daruri omul recunoscãtor iar profetul nu primeºte el e-un binefãcãtor. Dar Ghehazi, slujitorul ce era cu Elisei în ascuns i-a cerut banii ºi s-a bucurat de ei dar ºi lepra lui, pedeapsã s-a întors asupra lui cã nu-i bine niciodatã sã-nºeli mila nimãnui... Ce-n dar þi-a dat Domnul, tot în dar sã dai dacã nu faci astfel, mare vinã ai - cine are-un cuget rãu ºi mincinos o sã-l pedepseascã voia lui Hristos.
 101. 101. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 101 101 - 2 Regi 6, 13 Cei vrãjmaºi venind cu urã la al Domnului proroc se apropiau sã-l prindã pentru-al omorî pe loc slujitorul sãu vãzîndu-i s-a-ngrozit în faþa lor ºi plîngea cu-ngrijorare: - unde vom gãsi-ajutor? Doamne, s-a rugat prorocul fã sã vadã ochii lui, - ºi-a vãzut atunci tot cerul plin de Oastea Domnului ºi s-au îngrozit vrãjmaºii ºi-au fugit degrab napoi - nu teme-a zis profetul Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu nu lasã pe alesul Sãu la vrãjmaºul care vrea sã-i facã rãu cel bun totdeauna din necaz e scos mare este Oastea Domnului Hristos.
 102. 102. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 102 102 - 2 Regi 11, 1 Acest bãieþaº ce are numai ºapte ani abia scaunul de împãrãþie în Israel va avea ajutat de bunii sfetnici el va fi un rege bun bun e-un rege cînd ascultã ce-ai lui sfetnici buni îi spun. El a strîns mult aur care preoþilor li l-a dat sã repare Casa Sfîntã dar ei n-au mai reparat ci s-a risipit averea Domnului ºi-a celor buni ºi-astea au fost fapte slabe nedreptãþi ºi urîciuni. Bun este-nceputul multora ades, dar mai bun sfîrºitul unui om ales dacã nu-i sfîrºitul bun, - la ce folos nici o bucurie nu-i pentru Hristos.
 103. 103. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 103 103 - 2 Regi 19, 1-20 Iarãºi au venit vrãjmaºii mulþi la numãr ºi socot pe poporul lui Israel cum sã-l nimiceascã tot împãratul Ezechia îngrozit ºi-ndurerat vine-n templu ºi se roagã Domnului a fi scãpat. Dumnezeu Cel Bun aude ºi-l înºtiinþeazã blînd cã-l ascultã ºi-i trimite ajutorul Sãu curînd cu un înger într-o noapte i-a ucis vrãjmaºii lui - ºi cu lacrimi Ezechia a dat slavã Domnului. Dacã ai credinþã, strigã-n ceasul greu cãci întotdeauna vine Dumnezeu numai cînd þi-ajutã pleacã-þi faþa-n jos cu recunoºtinþã Domnului Hristos.
 104. 104. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 104 104 - 2 Cronici 34, 18 Tînãrul ce stã pe scaun este-al þãrii împãrat dar el nu ºtie Cuvîntul Domnului cu-adevãrat n-a fost cine sã-L arate cãci fusese-acoperit pînã cînd un om de bine i L-a dus ºi L-a citit. Cînd el a aflat Cuvîntul ºi-a vãzut ce scrie-n El, s-a smerit ºi-a plîns naintea Domnului lui Israel ºi-apoi s-a suit spre Casa Domnului ºi ºi-a-nnoit legãmîntul sfînt, pe care l-a þinut pîn-la sfîrºit... Nu uitaþi Cuvîntul Cel ceresc ºi sfînt duceþi-L la oameni, oriºicine sînt cei care-L ascultã ºi-L primesc frumos aflã mîntuirea veºnicã-n Hristos.
 105. 105. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 105 105 - Ezra 1, 12 Acest preot este Ezra ºi el mustrã pe acei care din pãgîne neamuri ºi-au luat a-lor femei cãci femeile strãine i-au atras în greu pãcat sã se-nchine pe la idoli iar pe Domnul L-au uitat. Mulþi, primind înºtiinþarea vina ºi-au recunoscut ºi s-au hotãrît sã-ndrepte rãul care l-au fãcut ceilalþi toþi au pus naintea Domnului un legãmînt ca pe viitor s-asculte Sfîntul Domnului Cuvînt. Fericit cel care cere apãsat s-ascultãm Cuvîntul Domnului curat cãci cãsãtoria cu-un necredincios poate sã-þi despartã viaþa de Hristos.
 106. 106. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 106 106 - Iov 1, 1-22 Iatã, Iov e omul care zace pe gunoi lepros el era bogat odatã ºi-un om foarte credincios dar Satana îl lovise nimicindu-i tot ce-avea ºi-apoi l-a-ncercat cu-aceastã boalã-ngrozitor de grea... Domnu-ngãduise-aceasta ca Iov, dreptul Sãu curat, în acest fel greu sã fie chinuit ºi încercat ca s-arate ce credinþã are Iov cel rãbdãtor - dar l-a izbãvit din toate Dumnezeu, biruitor... Peste cel bun vine uneori ºi greu astfel ne încearcã Domnul Dumnezeu spre-a vedea rãbdarea celui credincios - el atunci sã rabde privind la Hristos.
 107. 107. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 107 107 - Iov 42, 10 Iatã, Iov cel plin de leprã este-acum iar sãnãtos mai bogat decît nainte ºi cu chip mai luminos Dumnezeu i-a dat mai multã cinste ºi mai multe-averi fiindcã a avut rãbdare ºi credinþã, prin dureri. Domnul l-a iubit pe dreptul Iov cel bun ºi rãbdãtor ºi dac-a trecut necazul i-a dat mare ajutor astfel Dumnezeu ne-ncearcã cîte-odatã ºi pe noi iar dacã rãbdãm necazul mult mai mult ne dã apoi... Nu cîrti-n necazuri, rabdã-le crezînd cãci o sã-þi ajute Dumnezeu curînd dreptul care rabdã, e din toate scos plin de bucurie, cum a fost Hristos.
 108. 108. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 108 108 - Isaia 1 Omu-acesta e Isaia un profet trimes de Sus ca sã spunã omenirii tot ce Dumnezeu i-a spus el e dintre cei mai vrednici ºi mai minunaþi profeþi ºi-a mãrturisit Cuvîntul Domnului de mare preþ. El a fost trimis sã-ntoarcã oamenii la Dumnezeu ºi cu lacrimi sã se lase de pãcatul lor cel greu profeþind rãscumpãrarea prin Jertfirea lui Hristos care va aduce-n urmã Viitorul luminos. Minunat e omul cel trimis de Sus profeþind Venirea Domnului Isus el a spus cã-n chinul cel mai dureros e rãscumpãrarea ce ne-o dã Hristos.
 109. 109. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 109 109 - Isaia 11, 1-10 Iatã ce-a vestit Isaia c-o sã vinã timpul sfînt cînd va fi o dulce pace peste-acest întreg pãmînt cînd va sta lupul cu mielul ºi un leu lîngã-un viþel ºi-ntre ele copilaºul toate ascultînd de El... Toate-acestea vor fi-odatã împlinite prin Hristos El va face sfînt ce-i josnic ºi curat ce-i pãcãtos El va îmblînzi cruzimea ºi va nimici ce-i rãu numai El le poate-acestea numai El prin harul Sãu. Fericit ºi dulce e-acel viitor ce-l aduce dragul, scump Mîntuitor totul va fi-n pace, sfînt ºi luminos strãlucind pe toate Faþa lui Hristos.
 110. 110. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 110 110 - Ieremia 20, 1-2 Iatã-l ºi pe Ieremia alt profet trimes de Sus dar el e legat de oameni ºi la închisoare-i dus pentru cã-a mustrat pãcatul ºi-a chemat la Dumnezeu asta lumii-ntotdeauna i-e nesuferit de greu. Dar curînd venit-a vremea cînd poporul înrãit e robit ºi dus departe de vrãjmaºi - ºi chinuit cãci odatã vine vremea celui rãu ºi vinovat ca sã-ºi ispãºeascã vina ºi Cuvîntul cel cãlcat. Vai de cei ce leagã pe trimesul sfînt lepãdînd pe Domnul ºi al Lui Cuvînt greu o sã plãteascã neamul pãcãtos cînd o sã-l ajungã plata lui Hristos.
 111. 111. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 111 111 - Ieremia 36, 1-4 La-nchisoare Ieremia spune printr-un scriitor tot ce are de la Domnul sã vesteascã la popor dar conducãtorii þãrii au ars Cartea Sfîntã-n foc ºi Cuvîntu-nºtiinþãrii n-au vrut a-l primi deloc. Iar pe Ieremia, omul cel trimes de Dumnezeu l-au urît ºi mai puternic ºi l-au chinuit mai greu pînã cînd nenorocirea care-o prorocise el a venit necruþãtoare peste-ntregul Israel... Cînd profeþii sufãr, fãrdelegea-i grea ºi pedeapsa vine grabnic peste ea pîn-la urmã dreptul din necaz e scos dar cei rãi nu scapã - judecã-i Hristos.
 112. 112. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 112 112 - Ieremia 36, 19-24 Iatã-l pe-mpãratul trufaº Cartea-n flãcãri aruncînd ºi-mpotriva cui a scris-o plan de moarte are-n gînd el va porunci ca omul care-a spus ºi care-a scris oriºiunde-ar fi - sã fie prins ºi chinuit ºi-nchis. Cãci în loc sã se întoarcã cu cãinþã din pãcat se ridicã îndãrãtnic contra cui i l-a mustrat arãtîndu-se prin asta ºi mai împotrivitor greu va ispãºi-mpreunã cu întregul lui popor... Înþelept e omul ce se-ntoarce-atunci cînd i se aratã Sfintele Porunci dar nebun e-acel ce strigã furios cînd i se aratã Calea lui Hristos.
 113. 113. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 113 113 - Ieremia 39, 1-10 Iatã pe poporul care se împotrivea mereu sã nu vrea ºi sã n-asculte legile lui Dumnezeu - cum îl duce-n grea robie un neam rãu ºi-asupritor acolo sã-ºi ispãºeascã greu ºi lung pãcatul lor. Omul Domnului se roagã cu cãtuºele la mîini dar nici milã nici cruþare nu mai este la pãgîni ei lovesc ºi-mping bãtrînii ºi femei ºi copilaºi vai de oriºicine-ajunge prins ºi dus la cei vrãjmaºi. Teme-de de Domnul, nu pãcãtui, vine grabnic ziua cînd vei ispãºi ºi-apoi poþi tot plînge cît de dureros pîn-la ispãºire, tace ºi Hristos.
 114. 114. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 114 114 - Iona 1, 1-3 Acest om, profetul Iona fuge-acum în depãrtãri cu corabia sã treacã dincolo de-aceste mãri Dumnezeu îl trimisese la Ninive-a le vesti spre-a se-ntoarce din pãcate cãci în altfel vor pieri. Dar Iona nu vrea sã meargã unde Domnul l-a trimis ca sã spunã la Ninive tot ce Dumnezeu i-a zis ci-n corabie se suie sã se-ascundã de Cel Sfînt - vai, dar unde nu te vede El pe apã sau pãmînt? Oriºiunde-ai merge Braþul Lui e lung Ochiul Lui te vede, paºii Lui te-ajung Dumnezeu, oriunde e ºi sus ºi jos - nu-i nici o scãpare, numai la Hristos.
 115. 115. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 115 115 - Iona 1, 3-17 Iatã, - ºi pe Iona Domnul l-a vãzut unde fugea ºi-a stîrnit pe apa mãrii o furtunã foarte grea ceilalþi atunci, în apã dintre ei l-au aruncat fiindcã Iona le spusese cã el este vinovat. Domnul a trimis un peºte ce pe Iona l-a-nghiþit ºi l-a aruncat pe þãrmul cel de unde-a fost pornit astfel dupã-aceea Iona s-a dus unde-a fost trimis la Ninive, sã le spunã tot ce Dumnezeu a zis. Cînd îþi spune Domnul, fã ce zice El cã tot nu se poate ca sã scapi altfel ai sã suferi multe, însã ne-ndoios tot aºa se-ntîmplã cum a zis Hristos.
 116. 116. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 116 116 - Iona 3, 1-10 Acum Iona le vesteºte Sfîntul Domnului Cuvînt iar ninivitenii, iatã cad cu faþa la pãmînt pocãindu-se cu toþii ºi-ntorcîndu-se cu post ºi cu rugãciuni la Domnul din pãcatu-n care-au fost. Cîtã bucurie are Dumnezeu cînd un popor Îl ascultã ºi se-ntoarce pãrãsind pãcatul lor dar ºi cîtã bucurie trebuie sã aibã-acel care-a ascultat pe Domnul - cã S-a folosit de el. Cînd pentru-o chemare Domnul te-a ales du-te, oriºiunde te va fi trimes ºi-mplineºte-þi slujba bine ºi frumos cãci rãsplatã mare ai de la Hristos.
 117. 117. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 117 117 - Daniel 1, 3-17 Acest tînãr bun ºi vrednic e profetul Daniel el e rob ºi dus departe de-a lui þarã - Israel regele vrãjmaº trimete sã-l îmbie cu mîncãri dar el nu vrea, cãci pe ele-s idoleºtile-nchinãri. El mai bine vrea puþinul dar cu Domnul ºi curat decît multul, dar cu idoli ºi la masa de-mpãrat cãci mai dulce-i ascultarea de Cuvîntul Celui Sfînt decît orice desfãtare de mîncare pe pãmînt. Fericit e-un tînãr vrednic ºi-nfrînat el va fi de Domnul binecuvîntat starea-i va fi-naltã, glasul curajos ºi prin el puternic va lucra Hristos.
 118. 118. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 118 118 - Daniel 5, 1-17 Regele pãgîn petrece la ospãþ nelegiuit cînd de-odatã la perete el priveºte îngrozit cãci o Mînã Sfîntã scrie într-un fel de spaime plin trei cuvinte ne-nþelese: Mane, Tekel, Upfarsin... Nimeni nu-nþelege taina numai singur Daniel el explicã la-mpãratul al acestor vorbe fel Dumnezeu l-înºtiinþeazã cã-n curînd va fi ucis - ºi s-a întîmplat întocmai precum Daniel a zis. Nu-i nelegiuire fãrã plata sa vine-o zi cînd Domnul nu va mai rãbda vai de cel ce umblã mîndru ºi fãlos cum îl frînge-odatã Mîna lui Hristos.
 119. 119. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 119 119 - Daniel 6, 1-9 Daniel e-n orice vreme credincios, precum îl ºtim el se roagã la fereastra cea dinspre Ierusalim ºi cu ochii plini de lacrimi de trei ori pe zi aºa el îºi nalþã cãtre Domnul caldã rugãciunea sa. Din ascuns pîndesc vrãjmaºii - ei îl urmãresc mereu ºi-l pîrãsc cã se închinã ºi cã crede-n Dumnezeu dar lui Daniel nu-i pasã facã cei rãi ce vor vrea cãci a-l depãrta de Domnul nicidecum nu vor putea. Roagã-te puternic tinere oricînd orice preþ þi-ar cere, orice stare-avînd Domnul e cu tine, sã nu fii fricos crede ºi te roagã - tu eºti cu Hristos.
 120. 120. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 120 120 - Daniel 6, 10-23 Daniel e-acuma-n groapã aruncat la niºte lei dar el e pãzit de-un înger ºi stã-n liniºte-ntre ei cei vrãjmaºi credeau cã leii într-o clipã-l vor fi frînt dar mai tare decît leii este Domnul lui Cel Sfînt. Cînd el a fost scos din groapã pe pîrîºi i-au aruncat iarã leii într-o clipã i-au ucis ºi i-au mîncat astfel Domnul izbãveºte totdeauna pe ai Sãi dar cu moarte pedepseºte pe vrãjmaºii lor cei rãi. Fã ce este bine - ºi sã nu te temi Domnul e cu tine oriºicînd Îl chemi cu cît este locul mai primejdios cu-atît mai aproape îþi va fi Hristos.
 121. 121. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 121 121 - Luca 2, 1-15 Într-o noapte, pe-o cîmpie lîngã Betleem, erau trei pãstori, fiind de strajã lîngã turma lor pãzeau ºi de-odatã o luminã peste tot a strãlucit ºi un înger - ºi mulþi îngeri coborau - ºi le-au vestit: - Bucuraþi-vã cã astãzi S-a Nãscut Hristos Copil mergeþi ºi-L aflaþi la sînul mamei alãptîndu-ºi-L ºi-nfãºat apoi, în iesle voi Îl veþi afla culcat El este Mîntuitorul ce din ceruri v-a fost dat. Veste minunatã ne-a venit de Sus cînd spre mîntuire S-a Nãscut Isus ºi nu-i dar mai mare, nu-i ceas mai frumos ca acela-n care afli pe Hristos.
 122. 122. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 122 122 - Luca 2, 16-18 Iatã-i pe pãstorii care au crezut ce li s-a spus ºi cãutînd aflarã-n staul Maica Sfîntã cu Isus înfãºat stãtea Copilul liniºtit cu Maica Lui alt copil atît de dulce ºi de trist pe lume nu-i... Blînzi, pãstorii se-nchinarã pînã la pãmînt spre El unul Îi aduce-o hainã altul Îi aduce-un miel ºi toþi spun la Maica Sfîntã tot ce îngerii le-au spus ea pãstra acestea-n suflet privind dulce la Isus. Fericiþi cei care Vestea o primesc ei întotdeauna pe Isus gãsesc ºi nu-i grai s-arate cît de bucuros este-acel ce aflã pe Isus Hristos.
 123. 123. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 123 123 - Matei 2, 1-9 Cine-s oare-aceºti trei oameni care merg cu pas grãbit? - sînt trei magi, vin de departe dup-o Stea din Rãsãrit Steaua îi cãlãuzeºte ºi pe ei spre Betleem tot la ieslea minunatã cu Copilul Cel Suprem. Cu ce dragoste de Domnul au pornit cei trei la drum ºi cu cîtã bucurie simt ei c-au ajuns acum Steaua le strãluce tainic ºi se-opreºte dulce Sus semn cã au ajuns acolo unde S-a Nãscut Isus... Oricît de departe pentru Domnul vii tot ajungi acolo unde-L simþi ºi-L ºtii nu-þi opri cãutatul cît de-anevoios pînã-ajungi odatã unde e Hristos.
 124. 124. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 124 124 - Matei 2, 10-11 Magii L-au aflat pe Domnul stînd pe-al Maicii Sfinte braþ ºi cei trei cu multe daruri s-au plecat îngenuncheaþi aur, smirnã ºi tãmîie I-au adus cu tainic semn precum Duhul Sfînt le dase lor în inimã îndemn. Ei ºtiau cã Pruncu-Acesta este Fiul Celui Sfînt ºi-au venit sã I se-nchine ºi sã-I punã legãmînt de credinþã ºi-ascultare ca unui Trimes de Sus, - ºi-au întors, ducînd în suflet bucuria lui Isus... Cautã-L cu credinþã pe Isus mereu ºi-are sã-þi ajute sigur Dumnezeu însetat doreºte-I Chipul Luminos ºi-o sã þi-L arate strãlucit - Hristos.
 125. 125. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 125 125 - Luca 2, 25-38 Acum, Domnul e în templu L-au adus ai Lui cu drag dreptul Simeon bãtrînul Îl ia-n braþe de pe prag ºi cu Ana prorociþa privesc Faþa Pruncului ºi spun lucruri minunate despre El ºi Maica Lui. Simeon-bãtrînul spune: - Doamne, cît sînt fericit cã-am ajuns sã-L vãd pe Fiul ca pe-un Soare Strãlucit ºtiu cã El e Mîntuirea ºi Viaþa tuturor Doamne, L-am vãzut, de-acuma pot preafericit, sã mor... Fericit e-oricine aflã pe Isus Cel ce mîntuirea lumii a adus ºi trãi - el poate ºi muri voios cãci a lui viaþã veºnicã-i Hristos.
 126. 126. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 126 126 - Luca 2, 40-52 Acum Domnu-I tot în templu, - cu un mare dor S-a dus cu pãrinþii Lui la praznic în Ierusalim, Isus... iar acolo, cu-nþelepþii cei mai mari din Israel stã vorbind, - cã ei se mirã cît de înþelept e El. În aceea vreme, Domnul doisprezece ani avea însã nimeni în ºtiinþã ºi-n cuvînt nu-L întrecea toþi se minunau de vorba ºi de fapta Lui mereu dar puþini ºtiau cã-I Fiul Veºnicului Dumnezeu... Cunoºtinþa lumii i-a orbit pe-acei ce-nfruntau pe Domnul cînd era cu ei cei smeriþi cu duhul au avut folos ei puteau sã creadã cã El e Hristos.
 127. 127. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 127 127 - Matei 3, 13-17 Acum Domnul Se boteazã cãci smerit vrea ca Ioan sã-L boteze ºi pe Dînsul ca pe ceilalþi în Iordan ºi în timp ce era-n apã din Cer Tatãl a grãit: - în El Îmi gãsesc plãcerea, El e Fiul Meu Iubit... Atunci Duhul Sfînt în chipul unui dulce Porumbel S-a vãzut cu bucurie Coborîndu-Se spre El astfel cã Treimea Sfîntã S-a vãzut atunci deplin începînd al Mîntuirii Lucru Tainic ºi Divin. Ce smerit e Domnul ºi ce-ascultãtor vorba Lui e blîndã, Chipul iubitor inima curatã, duhul Cuvios ºi acel ce-i astfel este-al lui Hristos.
 128. 128. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 128 128 - Matei 4, 1-11 Acum Domnul e-n pustie pentru rugãciuni ºi post ºi acolo de satana ispitit din greu a fost ºi cu hrana ºi cu slava lumii, L-a-mbiat cel rãu însã Domnul, pîn-la capãt ªi-a învins vrãjmaºul Sãu. El l-a-nvins cãci totdeauna doar la Tatãl a privit numai voia Lui cea sfîntã a cãutat - ºi-a împlinit iar dorinþele Lui toate Tatãlui ªi le-a supus - asta-i taina biruinþei în ispite-a lui Isus... Cînd vom fi-n ispitã - ºi noi ca ºi El vom învinge rãul doar fãcînd la fel post ºi rugãciune, mers evlavios pace ºi-nfrînare - a avut Hristos.
 129. 129. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 129 129 - Marcu 3, 13-19 Acum Domnul κi alege doisprezece ucenici spre-a-I vesti în toatã lumea Evanghelia, - de-aici El îi va lua cu Sine sã-i înveþe zi cu zi tot ce trebuie sã ºtie ºi-a cunoaºte ºi-a pãzi... Ei vor însoþi pe Domnul spre-a-I fi martori ºi-a vedea toate cîte-au sã le facã mila ºi iubirea Sa de-aici pînã la Golgota ºi pîn-la nãlþarea Lui pîn-la marginile lumii ºi sfîrºitul veacului... Cei chemaþi de Domnul multe au de dus astfel sã cunoascã cine e Isus sã mãrturiseascã lumii curajos cã Mîntuitorul Unic e Hristos.
 130. 130. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 130 130 - Ioan 2, 1-11 Acum Domnul e la Nunta cea din Cana, cu ai Sãi învãþîndu-i ºi acolo ale mîntuirii cãi iar cînd mirii-n mare lipsã sã-i ajute L-au rugat ºase vase pline cu-apã El în vin le-a preschimbat. Domnul a fãcut aceasta ca minune pentru-acei care-n El aveau sã-ºi afle al credinþei lor temei ca sã nu se îndoiascã nici la bine, nici la greu cã El poate totul-totul fiindcã El e Dumnezeu. În orice necazuri, nu te îndoi crede cã El poate cîte vei dori numai crede tare ºi cu gînd frumos ºi cînd vrei ce-i bine - îþi va da Hristos.
 131. 131. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 131 131 - Ioan 2, 13-17 Acum Domnul izgoneºte pe cei ce negustoresc necinstind cu jafuri templul Casa Tatãlui Ceresc ei negustoresc acolo oi ºi boi ºi porumbei cãutînd ca din Casa Sfîntã sã se-mbogãþeascã ei. Domnul, cu un bici în mînã ºi urmat de ucenici vrea sã scoatã pe toþi furii ºi nemernicii de-aici El le-a zis: Aceastã Casã e lãcaº de rugãciuni iar voi peºterã-aþi fãcut-o de tîlhari ºi de nebuni. Sfînt este lãcaºul Casei Domnului altã casã sfîntã ca aceasta nu-i cine face-acolo lucru urîcios are sã-l alunge biciul lui Hristos.
 132. 132. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 132 132 - Luca 5, 1-11 Acum Domnul este-n luntrea unor ucenici ai Lui ce spuneau cã nu mai cearcã pescuit, cã peºte nu-i cã-au muncit întreagã noaptea ºi n-au prins nimic aici - mai cercaþi acum o datã, - le-a zis El la ucenici. Cînd au aruncat ei mreaja atîþi peºti în ea s-au prins cã nu-i mai puteau încape al corãbiei cuprins Petru-atunci, vãzînd minunea a zis: - Tu eºti Dumnezeu Doamne, pleacã de la mine cãci om pãcãtos sînt eu... Unde intrã Domnul se petrec minuni spre-a avea credinþã ºi mai mult cei buni ºi oriunde este-un suflet credincios poate sã lucreze minunat Hristos.
 133. 133. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 133 133 - Luca 5, 17-26 Acum Domnul e-ntr-o casã strîmtã din Capernaum un biet slãbãnog se vede stînd naintea Lui acum prin acoperiº fusese coborît aici pe-un pat Domnul i-a iertat pãcatul iar apoi l-a vindecat. Ce puternic este Domnul ce milos ºi-ndurãtor spre toþi cei care-I aºteaptã mila-n suferinþa lor dar El vindecã nu trupul mai întîi de boala sa ci-ntîiul sufletul îl iartã - boala lui e cea mai grea... Cere-ntîi iertarea de pãcatul tãu cãci pãcatul este cel mai mare rãu ºi apoi - ºi trupul iarãºi sãnãtos poate sã þi-l facã harul lui Hristos.
 134. 134. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 134 134 - Ioan 3, 1-5 Acum Domnul stã de vorbã noaptea în Ierusalim ca sã înþeleagã taina mîntuirii Nicodim Domnul i-a vorbit vestindu-i naºterea din nou prin har ºi iertarea ce e-n Jertfa Crucii Lui de pe Calvar... Asta-i singura salvare, nu e alta nicãieri, în Ea-i Preþul Ispãºirii ºi-a Eternei Înfieri cine crede - ºi primeºte Jertfa Lui pentru pãcat poate fi - ºi sigur este - mîntuit ºi înfiat. Crede-n preþul Jertfei Domnului Isus ºi primeºte-n suflet Naºterea de Sus ºi trãieºte-n totul voia Lui frumos - ºi-asta-i mîntuirea veºnicã-n Hristos.
 135. 135. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 135 135 - Ioan 4, 46-54 Copilaºul ce zîmbeºte a fost greu bolnav pe pat însã tatãl sãu, pe Domnul L-a gãsit ºi L-a rugat ca sã vinã pîn-acasã sã-l salveze pe copil dar Isus numai o vorbã i-a zis - vindecîndu-i-l. Omul a crezut pe Domnul ºi s-a-ntors nãdãjduind astfel ºi-a aflat copilul însãnãtoºit, zîmbind... De la orice depãrtare Domnul, prin al Lui Cuvînt, poate face totdeauna orice vrea pe-acest pãmînt. Mare este Domnul ºi puterea Sa numai cu Cuvîntul face tot ce vrea cine-L crede-n totul, liber ºi voios are tot ce-I cere Domnului Hristos.
 136. 136. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 136 136 - Marcu 5, 1-11 Acum Domnul e la malul Lacului Ghenazaret ºi din luntre le vorbeºte cu-a Lui voce de Profet despre scumpa-mpãrãþie a lui Dumnezeu, - ce lor celor blînzi El le-o aduce ºi acum - ºi-n Viitor. Unii vor primi Cuvîntul ºi-L vor crede fericiþi alþii nu vor vrea sã-L creadã ºi-au sã piarã osîndiþi totdeauna în mulþime sînt ºi buni, dar sînt ºi rãi fiecare o s-ajungã unde-l duc a-sale cãi. Cînd auzi Cuvîntul, nu-L îndepãrta crede-L ºi primeºte-L în viaþa ta cine crede-ajunge locul luminos cine nu, - se pierde veºnic de Hristos.
 137. 137. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 137 137 - Matei 7, 24-29 Domnul spune de doi oameni care casa ºi-au zidit cel dintîi a fost în toate înþelept ºi chibzuit casa ºi-a zidit pe stîncã ºi-a venit furtuna grea ºi-a lovit puternic casa - dar ea neclintitã sta. Dar cel ne-nþelept ºi-a pus-o pe nisip - ºi cînd au dat valurile ºi furtuna în curînd s-a ruinat tot aºa-i ºi cel ce-aude dar nu face voia Mea în ºuvoaiele-ncercãrii ºi osîndei va cãdea... Chibzuieºte bine calea ce-o apuci nu cumva-n pierzarea morþii sã te duci cine-ºi chibzuieºte calea serios îºi zideºte viaþa numai pe Hristos.
 138. 138. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 138 138 - Luca 7, 11-16 Acum Domnul înviazã pe un tînãr din Nain fiul vãduvei sãrmane ce plîngea cu-amar suspin Domnu-nduioºat de plînsul mamei lui cu suflet frînt i-a-nviat pe fiul tînãr chiar din drumul spre mormînt. Bunãtatea ºi Iubirea Domnului se-ndurã cînd vede-o inimã zdrobitã - cea mai singurã plîngînd lacrima cea mai amarã este-a celui singurel Domnul cea mai mare milã o aratã pentru el. Cînd mai grea-i durerea, mai deplin sã crezi Domnul poate face sã te-nseninezi celui care plînge cel mai dureros îi aratã mila mai întîi Hristos.
 139. 139. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 139 139 - Matei 8, 23-27 Acum Domnul Se gãseºte într-o luntre cu ai Lui ºi doreau sã treacã-n partea cealaltã-a lacului se-nserase ºi-o furtunã se stîrnise-ameninþînd ucenicii plini de groazã priveau moartea tremurînd. Domnul porunci ºi mãrii ºi furtunii: - Taci ºi stai! ºi s-au liniºtit de parcã nu s-ar fi miºcat un pai plini de teamã ucenicii se mirau privind la El cum de apele ºi vîntul Îl ascultã-n acest fel... Ce mãreþ e Domnul mãrii poruncind glasul Lui puterea apei liniºtind valurile nalte, vîntul furios toate le alinã glasul lui Hristos.
 140. 140. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 140 140 - Marcu 5, 22-43 Acum Domnul este-n casa lui Iair care avea o fetiþã greu bolnavã ºi ei L-au chemat la ea El S-a dus, însã fetiþa a murit pîn-a ajuns ei I-au zis: - fetiþa-i moartã - n-a murit, - El le-a rãspuns. ªi Isus, luîndu-i mîna i-a zis: - scoalã-te îþi zic ºi ea s-a sculat voioasã cum nici n-ar fi-avut nimic toþi se minunau - ºi-n lacrimi se-nchinau pîn-la pãmînt preamãrind puterea mare a lui Dumnezeu Cel Sfînt. Cît de mare-I Domnul - chiar ºi-al morþii fel Lui I se supune, - cînd voieºte El cînd El porunceºte, toate ne-ndoios se supun ºi-ascultã glasul lui Hristos.
 141. 141. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 141 141 - Marcu 10, 47 Acum Domnul îl atinge blînd pe orbul Bartimeu ce-L striga mereu: - ai milã Fiule-al lui Dumnezeu dã-mi vederea, dã-mi vederea cãci eu cred, eu cred cã poþi - ºi Isus i-a dat vederea cã se minunarã toþi. Ce slãvitã e puterea ºi iubirea lui Isus cum I se-mplineºte-odatã oriºice Cuvînt a spus oriºicine I se roagã cu credinþã ºi cu foc Dumnezeu îi dã ce-i cere chiar atunci ºi chiar pe loc. Cere-I cu credinþã ce-þi lipseºte greu cãci orice I-ai cere poate Dumnezeu dar sã-þi strigi cu lacrimi dorul dureros ºi-ai sã vezi cît poate mila lui Hristos.
 142. 142. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 142 142 - Luca 10, 30-37 Domnul a mai spus ºi-o pildã de-un samaritean milos ce-a gãsit mergînd pe cale un om greu rãnit ºi jos îl bãtuserã tîlharii jefuindu-i tot ce-avea ºi-acum sta gemînd în cale s-ar fi dus - ºi nu putea. L-a-ngrijit samariteanul ºi punîndu-l pe asin l-a dus ºi l-a dat în grijã la un cãlduros cãmin... - Domnul ne-a fãcut asemeni cãci bolnavul eram noi ºi ne-a spus cã pentru alþii tot aºa sã fim ºi noi. Nu uita cum þie þi-a fost Dumnezeu fii ºi tu asemeni altora la greu celor ce spre alþii au un duh milos tot aºa-I spre dînºii Duhul lui Hristos.
 143. 143. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 143 143 - Luca 10, 38-41 Acum Domnul este-n casa din Betania ºezînd Marta-i foarte ocupatã dar Maria-i ascultînd Marta-nvinuie la Domnul pe Maria sora sa cã nu vine sã-i ajute la cît lucru are ea. Marto, - îi grãieºte Domnul pentru multe-alergi tu des însã partea cea mai bunã tot Maria ºi-a ales - cînd se predicã Cuvîntul lasã tot ce-ai de fãcut cãci ai timp sã faci în urmã cînd Cuvîntul a trecut... Cînd Isus e-n casã, lasã tot ºi tu stai aici ºi-ascultã nu te mai tot du cã din orice muncã n-ai nici un folos dacã ascultarea nu-þi dai lui Hristos.
 144. 144. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 144 144 - Luca 11, 37 Acum Domnul este-n casa unui fariseu bogat fariseii n-au iubire ºi nici cugetul curat Domnu-i mustrã ºi le-aratã cum fãþãrnicia lor e-un pãcat atît de mare vinovat ºi pierzãtor. Dumnezeu ne cere numai duh smerit ºi gînd curat ºi doar cine le-are-acestea este-al Lui cu-adevãrat însã vai de omul trufaº prefãcut ºi fariseu pe acela-l osîndeºte totdeauna Dumnezeu. Fii smerit cu Domnul ºi neprefãcut astfel vei fi-ntruna Domnului plãcut nu umbla fãþarnic ºi rãutãcios cã te osîndeºte glasul lui Hristos.
 145. 145. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 145 145 - Luca 12, 16 Domnul iar a spus odatã pilda unui om bogat cãrui þarina-i rodise mult, cît nu s-a aºteptat ºi-a tot strîns, de n-avea unde sã mai punã cît avea ºi sã-ºi facã noi hambare sã le umple - se gîndea. O, nebunule-a zis Domnul - noaptea asta ai sã mori ºi-astea toate-au sã rãmînã la niºte risipitori... - Vai de lacomii ce umblã dupã-averi lumeºti mereu ºi nu cautã sã-ºi adune bogãþii la Dumnezeu... Lacomii cei care tot adun ºi-adun au un duh satanic ºi un gînd nebun în curînd i-nghite iadul fioros - ºi ei tot n-ascultã glasul lui Hristos.
 146. 146. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 146 146 - Luca 12, 27 Acum Domnul le vorbeºte scumpilor ascultãtori vedeþi voi aceste pãsãri, vedeþi voi aceste flori? - Tatãl Cel Ceresc le poartã grijã-atît de minunat - sã n-aveþi nici voi un suflet prea muncit ºi-ngrijorat. Mai întîi Împãrãþia cerurilor s-o cãutaþi ºi-apoi toate celelalte face Domnul sã le-aflaþi mai întîi s-aveþi credinþã sufletul sã-l mîntuiþi ºi-apoi nici de celelalte nu veþi rãmînea lipsiþi... Crini ºi vrãbioare cîte le privim toate ne îndeamnã credincioºi sã fim cãci de facem voia Tatãlui frumos toate celelalte ni le dã Hristos.
 147. 147. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 147 147 - Matei 13, 3-8 Domnul a mai spus ºi pilda despre un semãnãtor care a ieºit odatã semãnînd al lui ogor o sãmînþã-a mers la pãsãri alta-n pietre, alta-n spin ºi-abia numai cea de-a patra a ajuns la rod deplin. Aºa este ºi Cuvîntul Sfînt - pe-acest pãmînt amar unii-l furã, alþii-l uscã alþii-l neacã în zadar numai prea puþini Cuvîntul în viaþa lor primesc ºi-apoi ºi din ei - statornici pîn-la moarte, cîþi rodesc? Seamãnã Cuvîntul, ori pe unde poþi ºi pe orice vreme - sã-L audã toþi cã tot mai rãmîne cîte-un credincios ca s-aducã-o roadã dulce lui Hristos.
 148. 148. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 148 148 - Matei 14, 15-23 Acum Domnul e-n pustie cu cinci mii de-ascultãtori un copil frumos I-aduce niºte pîini ºi peºtiºori sã le-mpartã la mulþimea ce trei zile n-a mîncat Domnul le-a primit pe-acestea ºi le-a binecuvîntat. Le-a-mpãrþit la toþi sã mînce ºi-au mîncat - ºi-a mai rãmas de-au mai strîns cei doisprezece fiecare cîte-un vas sã se-arate cîtã grijã are Domnul de ai Lui dar ºi cît de minunatã e puterea Domnului... Fericiþi cei care vin la Domnul Sfînt nu pentru mîncare ci pentru Cuvînt cei ce-au vrut mîncare, n-au avut folos cei ce-au vrut Cuvîntul - i-a hrãnit Hristos.
 149. 149. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 149 149 - Matei 14, 22 Acum Domnul peste ape vine ca pe-uscat pãºind cãtre luntrea unde iatã ucenicii stau privind ei se tem cã-i o nãlucã dar Isus le-a zis: - sînt Eu, - Petru vrea ºi el sã meargã tot aºa, spre Dumnezeu. Dar s-a-nspãimîntat de valuri ºi-a-nceput a se-afunda a strigat: - ajutã-mi Doamne Domnu-ntinse Mîna Sa ºi l-a scos, - dar cu mustrare ºi cu dragoste i-a spus: - nu te îndoi ci crede nu în jos privi - ci-n Sus! Cînd mergi prin credinþã, umblã hotãrît nu-þi lãsa-ndoialã inimii nicicît cine se-ndoieºte cade tot mai jos cine se cufundã, - strige-L pe Hristos.
 150. 150. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 150 150 - Matei 17, 1-9 Acum Domnul e pe munte cu trei dintre ucenici apoi Moise ºi Ilie ºi ei s-au ivit aici stau uimiþi vorbind cu Domnul El la Faþã S-a schimbat hainele I-s ca lumina Chipu-I Soare minunat. Petru ºi Ioan ºi Iacov s-au înspãimîntat vãzînd nu ºtiu ce sã mai vorbeascã nu ºtiu unde-s ºi de cînd iar din ceruri aud glasul Dumnezeului Slãvit - Ascultaþi-L cã El este Fiul Meu Cel Preaiubit... Ce slãvitã-i starea cînd eºti pe Tabor ºi Hristos þi-apare mai strãlucitor neuitat rãmîne Chipu-I glorios care ni-L aratã uneori Hristos.
 151. 151. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 151 151 - Ioan 11, 1-45 Acum Domnul înviazã pe-al Lui prieten minunat Lazãr mort de patru zile pus aici - înmormîntat E cu Marta ºi Maria cele douã-a lui surori din Betania - la care a fost El de-atîtea ori. Lazãr iese din mormîntul în care fusese pus ºi cu-adîncã mulþumire preamãreºte pe Isus. El va merge-apoi cu Domnul spre-a mãrturisi mereu cu-nvierea lui în lume cã Isus e Dumnezeu. Orice om pe care Domnul l-a-nviat trebuie sã-I fie martor minunat viaþa lui s-arate tot mai luminos cã din moartea lumii l-a-nviat Hristos.
 152. 152. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia VersificatãPag. 152 152 - Matei 19, 13-15 Acum Domnul ia copiii dulce pe genunchii Lui pentru copilaºi alt Prieten ca Isus - pe lume nu-i El le-a zis: - lãsaþi copiii sã-i aduc la Mine Eu cã de nu veþi fi ca dînºii nu veþi fi-ai lui Dumnezeu. Un copil luînd odatã Domnu-n faþa lor l-a pus ºi privindu-i cu mustrare trist ºi-ndurerat le-a spus: - Cine-ndrumã rãu un singur copilaº nevinovat mai degrabã sã se înece ca a face-acest pãcat... Îndreptaþi copiii cãtre Dumnezeu cãci aºa vor creºte fericiþi mereu nu stricaþi copiii, - este monstruos cea mai grea osîndã v-o va da Hristos.
 153. 153. Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 153 153 - Luca 13, 31-35 Acum Domnul spre cetate plînge-ndurerat spunînd: O, Ierusalim, de cîte ori te-am tot chemat Eu blînd cum am vrut sã-þi strîng copiii ca o mamã puii ei dar n-ai vrut, - de azi nainte vor veni vrãjmaºii tãi. Te vor strînge, te vor arde te vor dãrîma amar pentru cã n-ai vrut la vreme sã primeºti frumosul har... - Vai de cine nu cunoaºte vremea-n care-i cercetat nu-l aºteaptã decît chinul nesfîrºit ºi ne-ndurat... Nu respinge harul cîtã vreme-l ai cã nu-þi mai rãmîne decît chin ºi vai cine tot amînã, moare pãcãtos ºi grozavã-i moartea fãrã de Hristos.

×