Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 1
Traian Dorz
Mărturisirea st...
2 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
Coperta I: Liliana Bali
© Toate drepturile rezervate
Editurii «Oastea Domnu...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 3
C U G E T Ă R I N E M U R I...
4 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
Tot ce i-am scris aici cu lacrimi
e adevăr, urmaşul meu,
mărturisit pe conş...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 5
Mãrturisirea strãlucitãMãrt...
6 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
Mărturisire strălucită suntem datori şi noi să dăm
pentru Izvoarele Iubirii...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 7
În Numele Tatălui şi al Fiu...
8 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
Mãrturia despre DomnulMãrturia despre DomnulMãrturia despre DomnulMãrturia ...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 9
1. MĂRTURISIREA STRĂLUCITĂ
...
10 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
Pentru că ce ar fi făcut ei dacă ar fi ajuns în cerne-
rea cea grea fără a...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 11
6. Ştim cum judecă oamenii...
12 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
9. Nefericirea cea mai mare nu-i când omul nu ştie.
Ci când ştie rău.
Neno...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 13
12. O credin ă blestemată ...
14 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
15. Credin a rea scoate afară lumina mântuitoare
şi aduce înăuntru întuner...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 15
– ca să nu ajunge i să uci...
16 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
2. CUNOAŞTEREA ŞI RECUNOŞTIN A
1. Un om crud, ca să-şi bată joc de nişte b...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 17
pentru ca, orbi i de acest...
18 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
El luptă împotriva lui Hristos cu plan.
Se ridică în contra Lucrării Duhul...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 19
al întinderii şi al durate...
20 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
Dar oare câte din ele nici nu le băgăm în seamă, fi-
indcă se petrec fie p...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 21
16. Este sigur însă că un ...
22 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
Ei nu pot sta nici o clipă fără a-şi spune şi fără a se
întreba câte ceva ...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 23
ApleacãApleacãApleacãAplea...
24 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
3. DULCEA PĂRTĂŞIE CU DOMNUL
1. Ca nişte picuri de miere cad pe auzul inim...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 25
3. Prea curând vin anii câ...
26 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
– o, nu uita că ei mai au nevoie nu numai de pâinea
şi de căldura casei ta...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 27
Nu ine i necaz unul pe alt...
28 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
12. Mai bine să spui omului adevărul asupra stării
sale rele şi a viitorul...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 29
mai scumpă este mântuirea ...
30 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
Poate că tot ce ai cheltuit în via ă până la aceştia ai
pierdut. Şi numai ...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 31
4. LUCRAREA SFÂNTULUI DUH
...
32 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
Şi ce plină de pace şi de siguran ă este apărarea
sfântă a Dulcelui nostru...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 33
din prima zi a Pogorârii L...
34 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
8. Nu vorbirea în limbi neîn elese este semnul Du-
hului Sfânt, ci întotde...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 35
dacă cineva Îl are sau nu-...
36 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
13. Numai dacă ai aceste trei semne – care sunt,
împreună şi nedespăr ite,...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 37
şi zace în robia tuturor p...
38 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
le săvârşeşte din neştiin ă, Mila lui Dumnezeu le spune
greşeli
– şi le pr...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 39
Iatã Ceasul JudecãþiiIatã ...
40 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
5. CEA MAI MARE DOVADĂ
1. Uită-te cu băgare de seamă înapoia tăgăduirilor
...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 41
3. Lumina venise, – dar lu...
42 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
Şi cât de potrivnică este această judecată fa ă de
Hristos. Cine trăieşte ...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 43
10. Dar lumea va fi dovedi...
44 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
Este oare greu să ştii ce i se va întâmpla mâine ce-
lui care astăzi umblă...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 45
înştiin at cât mai larg, p...
46 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
19. Mai ales în vorbirea Sa, spusă sau scrisă, în ca-
re este con inut ade...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 47
6. POVARA ŞI PUTEREA
1. Ni...
48 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
3. Ce trist este când, de multe ori, auzi oameni care
nu mai ştiu adevărul...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 49
6. Ce nenorocire ar fi în ...
50 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
vie ii pe pământ dacă mama noastră ar fi natura capri-
cioasă şi oarbă?
Şi...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 51
11. De aceea ni s-a porunc...
52 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
a Sfintei Treimi – Dumnezeu, Făcătorul şi Binefăcăto-
rul nostru,
al tutur...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 53
Cuvântul face lucrarea ace...
54 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
20. Taina desăvârşită a unirii dintre Dumnezeu şi
Cuvântul Său este, desig...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 55
AruncãAruncãAruncãAruncã-þ...
56 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
7. DRAGOSTEA ŞI ASCULTAREA
1. Dragostea care se arată prin ascultare,
iar ...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 57
3. Oricât de grea a fost a...
58 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
6. Totuşi, ce mângâietor este să ştii că dincolo de
tunelul întunecos, dar...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 59
9. Să trăim şi noi cu acea...
60 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
Pe linia acestui gând poate că este nevoie chiar să
vină din când în când ...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 61
spre a ne arăta nu bunătat...
62 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
să arătăm o dată că avem şi noi ceva din Duhul
Sfânt trimis de Domnul nost...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 63
Dar cât de amar este contr...
64 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
8. IUBIREA ÎN ELEGĂTOARE
1. Cât de amar este când – în ceasul cel mai scur...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 65
Am luat aceeaşi parte cu e...
66 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
5. O, câte aş fi putut afla atunci şi eu!
Câte mi s-ar fi limpezit mult ma...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 67
8. Cât de uşor îl po i cun...
68 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
Cercetează mai întâi cât po i tu de bine făptura lui
şi inten iile aceluia...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 69
15. Mul i trag la sor i
sa...
70 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
Iisus celor ce-L căutau, să-L omoare, spunând: „Acesta
este!” (In 5, 15).
...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 71
nici un drum al Calvarului...
72 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
Cãlãtorim alãturiCãlãtorim alãturiCãlãtorim alãturiCãlãtorim alãturi
Călăt...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 73
9. VIITORUL ÎNTRISTĂRILOR ...
74 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
mult mai uşoară ca via a aceea pe care o ducea Iov,
aruncat afară pe gunoi...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 75
Trebuie o mare putere să t...
76 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
şi s-a făcut pace,
o, ce explozie de bucurie universală a fost în clipa
ac...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 77
Ori ajungând un liniştit s...
78 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
13. Puterea Dumnezeiască a lui Hristos va trans-
forma totul într-o clipit...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 79
Nici o altă făgăduin ă nu ...
80 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
schimba în mărgăritare şiroaiele de lacrimi ale aştep-
tării după el din o...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 81
10. ÎNCREDIN AREA DESPRE A...
82 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz
3. Iată, Soarele Izbăvirii noastre răsare (Hab 4, 2).
Iată, Mirele Dorit ş...
Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 83
Întrebăm mereu, întrebăm d...
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Cn  15 - traian dorz - marturisirea stralucita
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cn 15 - traian dorz - marturisirea stralucita

232 views

Published on

Cn 15 - traian dorz - marturisirea stralucita

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Cn 15 - traian dorz - marturisirea stralucita

 1. 1. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 1 Traian Dorz Mărturisirea strălucită
 2. 2. 2 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz Coperta I: Liliana Bali © Toate drepturile rezervate Editurii «Oastea Domnului», Sibiu str. Ch. Darwin, 11 tel. 0269/216677; fax 0269/216914 ISBN 978-973-710-085-6 Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a României DORZ, TRAIAN Mărturisirea strălucită / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2007 ISBN 978-973-710-085-6 821.135.1-4 245:289(498)Oastea Domnului
 3. 3. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 3 C U G E T Ă R I N E M U R I T O A R E 15 TRAIAN DORZ MARTURISIREA STRALUCITA Scurte cugetări duhovniceşti Apare cu binecuvântarea ÎPS Sale Dr. LAUREN IU STREZA, Mitropolitul Ardealului Editura «Oastea Domnului» Sibiu, 2007
 4. 4. 4 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz Tot ce i-am scris aici cu lacrimi e adevăr, urmaşul meu, mărturisit pe conştiin ă, în Numele lui Dumnezeu. Nu-mi lepăda nici o frântură din tot ce- i spun acum şi- i scriu, că tot ce nu-n elegi tu astăzi ai să-n elegi tu mai târziu.
 5. 5. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 5 Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã Mărturisire strălucită este Cuvântul luminos prin care ne-a venit Lumina dumnezeiască-a lui Hristos; prin El au fost făcute toate, măre şi-nalt de la-nceput, căci El era în elepciunea prin care toate s-au făcut şi El e Cel ce le îndrumă frumos şi minunat de-atunci, urmându-şi toate ascultarea după-n eleptele-I porunci. Mărturisire strălucită aduc mereu despre Iisus lucrările iubirii Sale din Răsărit până-n Apus, lumina soarelui şi-a lunii, şi-a stelelor cu mii de mii sunt ale Măre iei Sale şi-a’ Frumuse ii mărturii, tot ce-i ascuns, tot ce se vede, tot ce e sus şi tot ce-i jos necontenit mărturiseşte Dumnezeirea lui Hristos. Mărturisire strălucită e Crucea Lui de pe Calvar prin care Tatăl Veşniciei ne-a dat al mântuirii har; prin Jertfa-I Sfântă, noi, cu to ii, am fost din iad răscumpăra i şi scoşi din moarte la-nviere, spre slava veşnică-nfia i, prin Jertfa Lui avem puterea să biruim prin orice greu, preaferici i că El e-al nostru Mântuitor şi Dumnezeu. Mărturisire strălucită sunt nesfârşitele-I minuni prin care El ascultă-a’ noastre nenumărate rugăciuni, prin care zilnic ne hrăneşte, ne dă-adăpost şi ajutor, prin care poartă-a’ noastre sarcini atât de blând şi iubitor, prin care sufletelor noastre ne dă atâtea bucurii, o, toate-acestea sunt atâtea strălucitoare mărturii!
 6. 6. 6 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz Mărturisire strălucită suntem datori şi noi să dăm pentru Izvoarele Iubirii din care zilnic ne-adăpăm. Mărturisire strălucită au fost înaintaşii sfin i, chemându-ne – şi noi să mergem pe urma marii lor credin i. Mărturisire strălucită, o Doamne, fă şi noi să- i fim de-acum şi până la intrarea în Sfântul Tău Ierusalim!
 7. 7. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 7 În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. I i s u s H r i s t o s , Marele nostru Dumnezeu şi Mărturia noastră Strălucită, Slavă veşnică ie! Pentru strălucita mărturisire pe care ai făcut-o despre Dumnezeiasca Ta Putere şi în elepciune prin Cuvântul şi Lumina din care le-ai creat toate, cele văzute, cele nevăzute şi cele bănuite, pentru fericirea trupului, a sufletului şi a duhului nostru, adeverindu-ne atât de adânc, de înalt şi de frumos că şi aici, şi acolo, şi pretutindeni Tu eşti nemărginit de Puternic şi de Iubitor, şi de Bun. Pentru strălucita mărturisire pe care o dau despre Prezen a Ta Ocrotitoare şi Dulce pe care ne-o arată soarele şi ploaia Cerului Tău, florile şi roadele pământului Tău, cântările şi sărutul dragostei Tale, prin care ne faci să fim ferici i de la venire şi până la plecare. Şi pentru strălucita mărturie pe care i-ai făcut să o dea despre Tine cei mai aleşi şi sfin i oameni, cele mai frumoase şi mai fericite vremuri şi cele mai nemuritoare opere de pe fa a acestui pământ, – învrednicindu-ne şi pe noi, unindu-ne cu ele, să devenim prin tot ce suntem aici şi în veşnicie nişte mărturisiri strălucite despre Tine. Slavă veşnică ie, Strălucita noastră Mărturisire şi Marele nostru Dumnezeu, I i s u s H r i s t o s !
 8. 8. 8 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz Mãrturia despre DomnulMãrturia despre DomnulMãrturia despre DomnulMãrturia despre Domnul Mărturia despre Domnul este tot ce face El, din Lumina Lui ne vine binele de orice fel, din voin a Lui se-ntâmplă tot ce noi întâmpinăm şi de toate se cuvine mul umire to i să-I dăm. Dumnezeu dă plata vie ii şi tot El dă plata mor ii, după cum şi-alege omul să-şi îndrume calea sor ii; nu El face judecata ce-l aşteaptă pe-orişicine, omul singur şi-o alege, făcând rău sau făcând bine. Dumnezeu e totdeauna dincolo de tot ce crezi, însă trebuie să-ai ageri ochii inimii, să-L vezi; când nu vezi cum, după toate, Voia Lui se împlineşte, mintea-n toate i se-ncurcă, gându-n toate se-ndoieşte. Dumnezeu cu orişicare om Se va purta la fel după cum se poartă omul în via a sa cu El; cu cel bun, Preabun e Domnul, cu cel rău – şi El e-aşa; fiul meu, fii bun – şi Domnul te va binecuvânta.
 9. 9. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 9 1. MĂRTURISIREA STRĂLUCITĂ 1. În mărturisirea noastră despre Jertfa Mântuito- rului nostru, unic de grea şi de strălucită, ni se cere tot pre ul vie ii şi al mor ii noastre. Pre ul acesta n-am fi fost în stare să-l dăm nici unul dintre noi, dacă n-am fi fost trecu i prin examenele de foc. Dacă n-am fi văzut cu ochii noştri, dacă n-am fi auzit cu urechile noastre, dacă n-am fi pipăit cu mâinile noastre şi dacă n-am fi trăit cu inimile noastre zdrobite de groază sau strălucind de transfigurare spaima sau minunea. 2. Mântuitorul le spusese în multe rânduri ucenici- lor Săi câte ceva din cele ce aveau să vadă ei curând. Dar pentru că îi iubea, Domnul Iisus căuta să-i cru- e de durerea aflării mai devreme a Patimilor Sale. Voia totuşi să nu le ascundă, ca ei să le ştie, spre a nu-i surprinde aceasta neştiutori.
 10. 10. 10 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz Pentru că ce ar fi făcut ei dacă ar fi ajuns în cerne- rea cea grea fără a fi înştiin a i şi în luptele cele grele, fără a fi întări i? 3. O, ce greşeală facem noi adesea când ştim des- pre nişte lucruri triste, despre nişte întâmplări dureroase sau chiar despre nişte primejdii apropiate, privitoare la unii din cei pe care îi iubim, dar de multe ori gândim: „Să nu-i spun fratelui, ca să nu-l întristez.” Sau zicem: „Să nu le spun tocmai eu fra ilor aceas- tă veste dureroasă. De ce să fiu tocmai eu acela care să le zdrobesc inima!...” Şi astfel, cei pe care îi iubim, dar pe care nu i-am înştiin at de nenorocirea care venea peste ei, rămân în necunoştin ă de aceasta şi sunt lua i prin surprindere, – fiind lovi i şi mai dureros şi primejdui i şi mai greu! 4. Vai, ce prilej de cădere a fost o astfel de purtare pentru mul i! Pentru că pu ini au avut puterea să se mai ridice dintr-o astfel de cădere. Dar chiar şi dacă s-au ridicat, părerea pe care au păstrat-o în inima lor fa ă de cel despre care a aflat că ştiuse, dar nu le spusese la timp, a fost amară. 5. Ştim cu to ii ce ne aşteaptă până la moarte, dacă alegem calea lui Hristos, – dar ştim şi ce ne aşteaptă după moarte, dacă L-am urmat pe El (In 16, 20). Ştim şi vedem cum trăiesc cei care nu-L urmează pe Domnul, dar ştim şi vedem şi cum mor aceştia. Ca să alegem apoi soarta pe care ne-o dorim.
 11. 11. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 11 6. Ştim cum judecă oamenii, dar ştim şi cum vor fi judeca i. Ştim cum petrec cei răi aici, dar ştim şi cum vor petrece în veşnicie. Ştim aceste lucruri desluşit şi le ştim mai dinainte cu to ii, – fiindcă ele ne sunt spuse neîncetat şi noi am luat cu to ii cunoştin ă de ele, fie cu ochii, fie cu ure- chile noastre. Şi luăm cunoştin ă neîncetat despre toate. Astfel că de felul cum ne vor găsi cele viitoare suntem răspunzători numai noi singuri. Nici Domnul şi nici fra ii. 7. Dragă suflete de frate ori soră... Şi pe tine te înştiin ează acum Domnul Iisus, prin aceste cuvinte, de marile întâmplări zguduitoare prin care va trebui să treci şi tu, şi lumea întreagă. Ia cunoştin ă de ele şi vino mai lângă Hristos, vino până lângă El, până la picioarele Lui. Alipeşte-te şi ia-L ca înso itor şi Mântuitor pentru sufletul tău. Viitorul este atât de necunoscut! Şi neprevăzutul este atât de grabnic! Nimic nu te poate linişti şi asigura, decât Hristos. 8. Oamenii sunt nu numai atât de schimbători, ci şi atât de neputincioşi! Nu te bizui nici pe evenimente, nici pe timp. Acestea i-au nimicit şi i-au pierdut pe atât de mul i dintre cei ce s-au bizuit pe ele. Vino la Iisus acum. Bizuieşte-te numai pe El.
 12. 12. 12 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz 9. Nefericirea cea mai mare nu-i când omul nu ştie. Ci când ştie rău. Nenorocirea cea mai mare nu-i când, pe mare, o- mul nu are nici o busolă – ci atunci când are una rea, care îi arată sudul în loc de nord. Şi îl duce încolo, în loc să-l aducă încoace. 10. Nenorocirea cea mai mare nu-i când omul nu are nici un călăuzitor, ci când are unul rău, care îl în- drumă spre prăpastie sau spre o peşteră de tâlhari – în loc să-l îndrume spre un adăpost bun. Şi tot aşa, nenorocirea cea mai mare nu-i când omul merge singur – ci este atunci când s-a înso it cu un tâlhar care abia aşteaptă momentul prielnic să sară asupra lui şi să-l sugrume. 11. Nenorocirea cea şi mai mare este nu când omul n-are încă nici un fel de credin ă... pentru că atunci, printr-o puternică chemare sau printr-o suferin ă trupească ori sufletească, sau printr-un har aşteptat de la Dumnezeu, – el poate ajunge în fa a lui Hristos. Şi atunci va căpăta credin a cea bună. Ci nenorocirea cea cu adevărat mare şi veşnică este atunci când, prin păcatele cu voia şi cu ştiin a lui, omul ajunge să aibă o credin ă falsă, o credin ă intolerantă, o credin ă ucigaşă, o credin ă satanică, o credin ă rea şi pierzătoare.
 13. 13. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 13 12. O credin ă blestemată luptă în contra lui Dum- nezeu, în Numele lui Dumnezeu. O credin ă nelegiuită foloseşte cuvintele Sfintei Scripturi ca să desfiin eze Scriptura. Şi caută, în Numele lui Hristos, să nimicească toc- mai Lucrarea lui Hristos. Şi în numele iubirii Lui, să-i ucidă, să-i suprime, să-i chinuiască trupeşte sau duhovniceşte pe cei care mărturisesc şi trăiesc cu adevărat această iubire. 13. Ce înspăimântătoare şi crudă fiară este credin a cea falsă... şi ideea cea falsă despre Dumnezeu şi despre Bise- rică, şi fanatismul cel orb şi interesat al acelora care, în numele vie ii viitoare, urmăresc cu satanică lăcomie foloasele blestemate ale vie ii acesteia şi, cu o fă arnică evlavie exterioară, caută numai- decât dorin ele scârboase ale trupului acestuia. 14. Această falsă credin ă şi prefăcută evlavie are osânda orbiei şi călăuzirea cruzimii. Ea, din Casa lui Dumnezeu, Îl dă afară chiar pe Dumnezeu şi bagă acolo vi elul cel de aur sau „leul” şi „ursul” nimicitor. Şi îi dă afară chiar pe acei care vor să trăiască o credin ă vie şi o dragoste fierbinte pentru Hristos. Şi introduc un duh de rătăcire şi dezbinare care să trăiască în pace cu orice păcat şi cu orice necură ie, împotriva Voii lui Dumnezeu şi a fra ilor, împotriva învă ăturii sănătoase şi a credin ei dintâi.
 14. 14. 14 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz 15. Credin a rea scoate afară lumina mântuitoare şi aduce înăuntru întunericul ucigaş de suflete şi învrăjbitor de fra i. 16. Sfântul Ştefan a fost prima victimă – după Hris- tos – a credin ei rătăcite şi împotrivitoare. Ştefan a fost prima victimă a acelei fiare care îşi schimbă mereu numai părul, dar năravul îi rămâne tot aşa de sălbatic cum fusese înainte, când îi ucisese pe profe ii şi pe oamenii trimişi de Dumnezeu, înaintea Fiului Său Iubit (Lc 20, 9-16). 17. Numai în ziua cea mare a Judecă ii, când vor fi scoase la iveală toate-toate cele ascunse ale oamenilor, se va putea afla şi şti cu adevărat cât de nenumărate milioane de ucideri şi cât de uriaşă cantitate de suferin ă a făcut această blestemată fiară sălbatică – credin ele cele fără de cre- din ă, adevărurile cele fără adevăr şi dumnezeii celor fără Dumnezeu. Ce pedeapsă ar fi oare prea grea ca să n-o merite aceştia pe veşnicie? Ce cuvânt ar fi prea fierbinte ca să nu le fie potrivit lor – şi alor lor? 18. Nu urâ i pe nimeni, mai ales în Numele lui Hristos, nici un suflet, nici o familie, nici o Biserică. Nu apăra i adevărul cu armele cruzimii. Nu alunga i în numele iubirii. Şi nu lovi i în numele credin ei, lăudându-vă în nu- mele smereniei,
 15. 15. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 15 – ca să nu ajunge i să ucide i în Numele lui Dum- nezeu. Uciderea aceasta este cea mai înspăimântătoare şi pedeapsa ei va fi cea mai cumplită. 19. Necunoaşterea cea mai vinovată este nu din ne- putin ă, ci din ne-voin ă. Nu din simplitate – ci din belşug, nu din înapoiere – ci din răutate; necunoaşterea din vrăjmăşie fa ă de Dumnezeu şi din ură fa ă de Hristos, şi din împotrivire fa ă de Duhul Sfânt, şi din pornire nejustificată fa ă de Evanghelie, şi din prejudecată fa ă de Adevăr, şi din cruzime fa ă de credincioşi. 20. Această necunoaştere este a celor care cunosc îndeaproape, dar cunosc rău. Ei cunosc foarte multe, dar le interpretează satanic; şi cunosc destul de bine Adevărul, dar voit îl înfă- işează rău, pentru a-i ucide pe credincioşii adevăra i, pentru a strâmba căile drepte şi pentru a nimici Lucrarea cea a Evangheliei cu- rate. Dumnezeule Bun, ai milă şi fă-i să vadă strălucita mărturie a minunilor Tale. Ca, văzându-le, să se mântu- iască prin credin a lor. Amin.
 16. 16. 16 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz 2. CUNOAŞTEREA ŞI RECUNOŞTIN A 1. Un om crud, ca să-şi bată joc de nişte biete ani- male flămânde, le-a pus în fa ă un bra de aşchii, de spini şi surcele de lemne... iar, ca ele să creadă că au iarbă, le-a pus la ochi nişte sticle de culoare verde... Animalele, privind prin aceste sticle şi văzând ver- de, au apucat cu foame să mănânce, crezând că apucă iarbă... Dar curând ele şi-au sângerat buzele în aşchii, în spini, în lemne... Şi au renun at îndurerate... Astfel face diavolul crud cu cei pe care vrea să-i nenorocească pe veşnicie. Numai că ei n-au atâta pricepere ca animalele – ca să renun e. 2. Satana ne aşază în fa ă planurile şi ideile sale ucigaşe, apoi pune pe ochii oamenilor optica lui intere- sată, falsele lui încredin ări, vinovatele lui interpretări, voitele lui suciri ale adevărului,
 17. 17. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 17 pentru ca, orbi i de acestea şi însufle i i de ele, bie ii oameni îngâmfa i şi nesupuşi să poată săvârşi linişti i cele mai cutremurătoare fapte. Faptele pe care n-ar fi fost niciodată în stare să le săvârşească dacă erau fără aceşti ochelari colora i, fără aceste încredin ări blestemate pe care diavolul li le-a in- spirat. Şi li le men ine. 3. Necunoaşterea nu este neştiin ă. Neştiutor este omul care încă n-a avut timp sau n-a avut putin ă să cunoască, să înve e, să ştie. Neştiin a este vremea şi starea în care se găseşte o- mul până când încă nu a auzit Cuvântul lui Dumnezeu. Până când încă nu s-a întâlnit cu Hristos şi până când n-a fost luminat de Duhul Sfânt. 4. Chiar şi păcatele făcute de un astfel de om în vremea neştiin ei lui au o dezvinovă ire: bietul om n-a ştiut. Păcatele sale le-a făcut din neştiin ă şi în neştiin ă (Fapte 3, 17). Şi Dumnezeu, Care este Drept şi Milostiv, nu ine seama de vremea de neştiin ă (Fapte 17, 20). Însă dacă po i şti, – este altceva. 5. Cu necunoştin a şi nerecunoştin a nu mai este tot aşa. Necunoscătorul de Dumnezeu este un vrăjmaş voit. El nu vrea să-L cunoască pe Dumnezeu. El Îl urăşte pe Dumnezeu, căci cunoaşterea lui des- pre El este o cunoaştere otrăvită de răutate, de împotri- vire, de cruzime, de ambi ie.
 18. 18. 18 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz El luptă împotriva lui Hristos cu plan. Se ridică în contra Lucrării Duhului Sfânt organi- zat şi viclean, împotrivitor pe fa ă şi cu voia. 6. Pentru că apostolii Domnului trebuia să cu- noască nu numai inta şi nu numai robia pe care trebuia să o poarte, ci şi piedicile pe care trebuia să le întâm- pine şi să le treacă, apoi pe vrăjmaşii cu care vor avea de luptat, apoi şi loviturile pe care vor avea să le primească pentru Numele Domnului şi pentru numele lor, Domnul Iisus nu le-a ascuns nimic, le-a spus pe fa ă totul, atât cu privire la suferin a pentru El, cât şi la slava de la El. 7. Toate înştiin ările din Cuvântul lui Dumnezeu au un ceas al împlinirii lor. Nici unul din Cuvintele Lui, dar chiar nici unul, nu este lipsit de putere şi nu este fără un ceas al împlinirii sale. 8. Cele ce s-au împlinit înseamnă că şi-au avut cea- sul lor în timpul trecut. Cele ce încă nu s-au împlinit înseamnă că îşi au ceasul lor sigur în timpul viitor. Căci tot ce se întâmplă pe pământul acesta este nu- mai împlinirea Cuvintelor lui Dumnezeu. 9. Pentru ochiul pătrunzător al unei credin e în e- lepte, lumea întreagă şi timpul întreg sunt ca un cadru
 19. 19. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 19 al întinderii şi al duratei în care se desfăşoară împlinirea Cuvintelor lui Dumnezeu pe pământ şi cu El, printre oameni şi cu ei. E uimitor şi minunat, pentru privirile credin ei ade- vărate şi adânci, de a vedea cam tot ce a spus mai dina- inte în elepciunea lui Dumnezeu. Puterea Lui le-a adus şi le aduce la împlinire în ceasul rânduit de El pentru aceasta. Şi arătat mai dinainte în Cartea Lui Sfântă. 10. E uimitor şi minunat să vezi cum şi oamenii, şi întâmplările vin din toate păr ile şi se aliniază în aşa fel, încât unii cu al ii şi unele cu altele se ajută şi colaborea- ză împreună spre a împlini ceea ce a hotărât mai dina- inte Mâna Sa şi Sfatul Său (Fapte 4, 28); – şi în felul, şi în ceasul mai dinainte profe it de El. 11. Chiar şi noi înşine am văzut cu ochii noştri, da- că am vrut să luăm seama, atâtea profe ii împlinindu-se, chiar şi cu noi înşine s-au petrecut o mul ime de astfel de împliniri, – dacă ne mai putem aduce aminte. Şi nu ne-ar mai ajunge nici vremea şi nici locul să înşirăm acum atâtea dovezi din care am căpătat o nezgu- duită încredin are despre acest adevăr, dovezi pe care nimeni şi nimic n-ar trebui să ne poată face să le uităm sau să le tăgăduim... 12. Unele dintre aceste împliniri le vedem fiindcă se petrec prea repede şi prea izbitor. Sau fiindcă se întâmplă cu noi înşine.
 20. 20. 20 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz Dar oare câte din ele nici nu le băgăm în seamă, fi- indcă se petrec fie pe o arie mai largă în spa iu şi în timp, fie cu al ii? Dar toate se împlinesc. 13. Toată istoria omenirii, toată istoria fiecărui popor în parte şi toată istoria fiecărui om chiar este numai împlinirea Cuvintelor lui Dumnezeu rostite despre aceasta, mai dinainte chiar de a fi această istorie. Şi până când nu va mai fi ea. 14. Fratele meu şi sora mea, priveşte şi tu mereu desfăşurarea împlinirii Cuvintelor lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură, în istoria lumii, în via a tuturor oamenilor şi chiar în via a ta. Priveşte cum s-au împlinit toate într-un ceas – în ceasul lor. 15. Şi adu- i aminte că şi tu ai un ceas al tău. Când i-ai avut ceasul naşterii tale, te-ai născut. Apoi ai avut un ceas pentru fiecare din evenimen- tele vie ii tale. Sau vei avea. Şi multe din cele ce le aveai de făcut sau de petre- cut şi-au avut ceasul lor – şi s-au dus. Dar cine ştie câte ceasuri mai ai şi câte din gândurile şi din întâmplările pe care le mai aştep i îşi vor mai avea vreun ceas al împlinirii sau nu şi-l vor mai avea niciodată!
 21. 21. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 21 16. Este sigur însă că un ceas al chemării şi al mân- tuirii tale i-a rânduit şi ie Dumnezeu. Oare ai cunoscut tu acest ceas? Oare i-ai adus tu aminte în ceasul acela de Voia lui Dumnezeu, ca s-o ascul i? De Voia Domnului Iisus, ca să-L primeşti? Dar dacă n-ai avut până acum un astfel de ceas, ia- tă-l acum! Iată, acum este ceasul mântuirii tale (Evr 4, 7). În elege-l şi împlineşte-l! 17. Primeşte-L pe Domnul Iisus acum în inima ta şi în via a ta! Nu lăsa să treacă şi acest ceas fără să-L primeşti. Căci după aceasta s-ar putea să vină numai ceasul mor ii tale. Şi atunci ar fi prea târziu. 18. Adevărata dragoste şi adevărata credin ă caută cea mai adâncă părtăşie. Ele nici nu pot trăi fără ea. Adevărata dragoste, să spună atât de multe celui preaiubit! Şi să-l întrebe atât de mult, la fiecare pas, în fiecare loc. Adevărata dragoste – şi să I se supună, şi să fie în- trebată mereu şi mereu... Aşa este dragostea fa ă de Dumnezeu, acolo unde este ea. 19. Câtă vreme există adevărata dragoste între so ul şi so ia lui, câte îşi spun ei şi câte se întreabă unul pe altul!
 22. 22. 22 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz Ei nu pot sta nici o clipă fără a-şi spune şi fără a se întreba câte ceva unul pe celălalt. Dar când se aşterne între ei tăcerea, atunci e un semn dureros că adevărata dragoste dintre ei s-a dus. Că în inima unuia sau a amândurora a venit răceala şi înghe ul dragostei lor. Vai, ce triste e şi apăsare se lasă adesea peste via a acelora care nu-şi mai spun şi nu se mai întreabă nimic unul pe altul! 20. Ce minunată este dragostea dintre copiii mici şi mamele sau ta ii lor! Câte lucruri spune şi întreabă, ziua întreagă, copila- şul sau feti a pe tăticul sau mămica lor! Ca la o păsărică într-o zi căldu ă de primăvară, nu le mai tace copilaşilor iubi i guri a lor cea dulce, între- bând şi spunând. Tot ce gândeşte mintea copilului spune guri a lui şi tot ce văd ochişorii întreabă cu graiul său. Doamne Iisuse, fă să fim şi noi tot aşa cu Tine. Amin. * * * Cuvinte în elepte Cere Domnului să- i umple inima cu bunătate, fără ea po i s-ai oricâte, căci zadarnice sunt toate.
 23. 23. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 23 ApleacãApleacãApleacãApleacã-Te-Te-Te-Te-nspre-nspre-nspre-nspre minemineminemine Apleacă-Te-nspre mine când numa-n semn şoptesc acele trei cuvinte: Iisuse, Te iubesc! Nu vreau s-audă nimeni ce numai ie- i spun, căci vreau să- i dau iubirea cu tot ce-n ea-i mai bun! Iubit-am libertatea ca pe-un avut ceresc, dar, iată, pentru Tine, Iisuse, – mi-o jertfesc! Iubit-am frumuse ea ca toate mai presus, dar, iată, pentru Tine, eu mi-o jertfesc, Iisus! Iubit-am voioşia şi cântecul frumos, dar, iată, ie toate i le-am adus prinos! – Tu mi le-ntreci pe toate cu un prisos ceresc, spunându-mi tot asemeni: – Da, şi Eu te iubesc!
 24. 24. 24 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz 3. DULCEA PĂRTĂŞIE CU DOMNUL 1. Ca nişte picuri de miere cad pe auzul inimii pă- rinteşti sunetele dulci ale cuvintelor drăgălaşe spuse de copilaşii lor. De diminea a până seara ar săruta părin ii, de mii de ori, guri a aia scumpă din care tot ar vrea şi ar vrea să cadă, fără a se mai sătura niciodată, aceste ciripiri în- gereşti, mai frumoase decât orice alt cântec din lume. Aşa doreşte Domnul rugăciunile dragostei noastre. 2. Cele mai frumoase clipe ale dragostei dintre co- pii şi părin ii lor sunt acele din cei câ iva anişori când îşi spun şi îşi întreabă unii altora toate lucrurile, cu o dragoste atât de nevinovată, cu o părtăşie atât de deplină, cu o dorin ă atât de dulce... O, dacă aşa ar rămâne pe totdeauna părtăşia noastră cu Domnul nostru preaiubit!
 25. 25. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 25 3. Prea curând vin anii când copiii crescu i îşi gă- sesc alte iubiri decât cea părintească. Şi încep să spună şi să-i întrebe tot mai pu in şi tot mai rar pe părin ii lor... Până când mama sau tatăl pot sta zile întregi – une- ori şi mai mult – în aceeaşi casă cu copilul lor, fără ca acesta să le mai spună sau să-i mai întrebe nimic. Cine ar fi în stare să poată măsura atunci durerea unei inimi părinteşti! 4. Poate fiul său sau fiica sa atunci să-i dea tatălui ori mamei o pâine cât de mare şi de albă (când arar mai sunt şi fii care au măcar această grijă!). Sau poate să le dea o haină cât de groasă şi un aş- ternut cât de moale, – dacă niciodată nu-şi mai face fiul ori fiica timp să-i spună sau să-l întrebe nimic pe părintele său bătrân, acesta se va sim i tot mai străin şi tot mai povară în casa fiului său. Îşi va aduce mereu cu durere aminte de dragostea copilului lor din anii când spunea şi întreba... Şi va plânge aceasta cu amar, în tăcerea închisorii lui plină de ghea ă din casa caldă a fiului său... 5. Poate că îngrijeşti şi tu de hrana şi adăpostul pă- rin ilor bătrâni, dacă eşti măcar om! Sau, dacă eşti fiară sau demon, nici nu- i mai pasă – sau chiar î i este şi ruşine de părin ii tăi... Dar chiar om să fii şi chiar dacă cu o conştiin ă cu- rată î i îndeplineşti datoria de a- i între ine, în condi ii omeneşti, pe părin ii tăi neputincioşi acum,
 26. 26. 26 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz – o, nu uita că ei mai au nevoie nu numai de pâinea şi de căldura casei tale – ci şi de tine însu i, de dragostea şi de căldura inimii tale. Dă-le-o aceasta aşa cum i-au dat-o ei când tu aveai nevoie de ea. 6. Fă- i timp să stai de vorbă cu părin ii tăi măcar din când în când. Fă- i zilnic timp, dacă po i, să le spui ceva sau să-i întrebi ceva cu un cuvânt iubitor. Aceasta îi va face ferici i. Şi nu numai pe ei, ci mai ales pe tine. 7. So ule sau so ie! Voi ave i nevoie unul de dra- gostea celuilalt mai mult chiar decât de pâinea şi de hai- nele, şi de banii voştri. Iubi i-vă cu căldură neschimbată, proaspătă şi dul- ce unul pe celălalt. So ule, iubeşte- i so ia ta aşa cum este ea acum; nu aştepta până când va deveni aşa cum ai dori tu să devină! So ie, iubeşte- i so ul tău aşa cum este el, până când, prin iubire, vă ve i ajuta să ajunge i şi unul, şi celălalt aşa cum trebuie să fi i. Căci şi Hristos ne-a iubit pe noi tot aşa. Ne-a iubit cum eram, până vom fi aşa cum trebuie să fim, cum ne înva ă şi ne doreşte El să ajungem să fim. 8. Vorbi i mereu întreolaltă şi vă întreba i de toate unul pe celălalt. Nu lăsa i să treacă ceasuri şi zile în care să nu vă spune i şi să nu vă întreba i nimic.
 27. 27. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 27 Nu ine i necaz unul pe altul (Col 3, 19). Nu lăsa i niciodată să apună soarele peste mânia voastră, ci şi când vă mânia i, să fie mânia iubirii, care se sfârşeşte totdeauna repede şi cu un sărut dulce. 9. Cele mai nefericite clipe şi cele mai negre gân- duri sunt acelea care vă vin tocmai atunci când nu vă mai spune i şi nu vă mai întreba i nimic unul pe altul. Dragostea lui Hristos să vă facă să acoperi i totul, să ierta i şi să uita i totul cu o astfel de iubire cum ne-a iertat şi El nouă totul şi cum ni le-a uitat şi nouă pe toate Hristos, Preaiu- bitul nostru Mântuitor. 10. O, ce grea este inima plină de întristare! Ce întunecat este prezentul unei astfel de inimi! Şi ce deznădăjduit apare tot viitorul ei! Nu poate fi o prăbuşire mai dureroasă ca aceea a unei inimi care se umple cu întristare. Într-o astfel de inimă nu mai rămâne nici un locu- şor, cât de mic, pentru lumină, pentru nădejde, pentru credin ă, pentru nimic luminos, limpede şi cald. O inimă plină de întristare este gata să săvârşească cele mai mari greşeli. Cele mai grele lepădări. Şi cele mai negândite fapte. Să nu ajungă aşa niciodată inima ta! 11. Domnul Iisus a vrut să-i înve e pe întrista ii Săi şi că mai bun este adevărul care umple inima de întris- tarea mântuitoare decât minciuna care dă inimii o mân- gâiere ce aduce pierzarea.
 28. 28. 28 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz 12. Mai bine să spui omului adevărul asupra stării sale rele şi a viitorului său, chiar dacă acest lucru îi va umple, pentru moment, inima lui de întristare, – decât, scutindu-l de această întristare, să-l laşi în necunoştin ă despre cele ce-l aşteaptă. Sau, şi mai rău, să-l mângâi cu nădejdi înşelătoare, că sfârşitul lui poate fi bun, chiar dacă merge spre el pe o cale rea. 13. Întristarea din partea adevărului lui Dumnezeu ine o clipă, dar bucuria care îi urmează ine toată via a. Adică ine veşnic, – dacă inima ascultă. Căci via a noastră veşnică este (Ps 30, 5). Dar şi mângâierea din partea minciunii şi a amă- girii păcatului ine tot aşa, doar o clipă! Căci ca o clipă este toată via a omului pe pământ; numai întristarea care îi urmează acestei clipe va fi o osândă veşnică şi deznădăjduită. 14. Fratele meu şi sora mea, să nu te despar i de acela care te întristează pe o clipă, tocmai pentru ca să te po i bucura de o fericire veşnică! Ci mai degrabă teme-te şi te depărtează cu groază şi cu grabă de acela care te bucură acum o clipă cu o umblare păcătoasă, tocmai spre a te arunca apoi în nefe- ricirea şi în chinul cel veşnic. 15. Nu te despăr i de Domnul Iisus pentru că um- blarea cu El i-ar primejdui acum via a ta sau libertatea ta, sau serviciul tău, sau liniştea ta trupească. Fiindcă
 29. 29. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 29 mai scumpă este mântuirea ta veşnică decât fiecare din acestea – şi chiar decât toate la un loc. Ci rămâi lângă Hristos, gata fiind chiar şi să renun i la toate pentru El. Căci dacă ai fi gata de acestea – fii sigur că El nu i le va lua, dar î i va da împreună cu ele şi via a, şi dragostea Lui cea veşnică. Tocmai pentru că ai dovedit că ai fost în stare să-L pre uieşti pe El mai presus decât pe toate celelalte. 16. Fratele meu, sora mea, – să nu vi se umple ini- ma de întristare pentru că a i pierdut ceva din pricină că a i fost credincioşi fa ă de dragostea pentru Hristos ori din pricina mânuirii Cuvântului Său! Are Domnul grijă să vă despăgubească mult mai mult pentru tot ce-a i pătimit sau a i fi jertfit din pricina Numelui Său (Lc 18, 29-30). Dacă n-a i văzut încă aceasta, o ve i vedea sigur. Numai aştepta i cu răbdare şi cu încredere ceasul şi felul lui Dumnezeu. 17. Anii tăi „pierdu i” pentru Hristos sunt cei mai cu adevărat câştiga i ani din via a ta. Numai să fi fost „pierdu i” în chip frumos, înalt, vrednic şi folositor, cu adevărat pentru Numele lui Iisus şi pentru cauza Lui. 18. Banii „pierdu i” pentru că ai mers acolo unde era Hristos sau pentru că ai spus sau ai ascultat Cuvântul Lui sunt cei mai cu folos cheltui i bani din via a ta.
 30. 30. 30 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz Poate că tot ce ai cheltuit în via ă până la aceştia ai pierdut. Şi numai aceşti bani „pierdu i” pentru Hristos sunt cu adevărat singurul câştig pe care i l-ai strâns spre via a veşnică... 19. Să nu vi se umple inima de întristare nici când auzi i nişte veşti rele. Nu vă teme i de ele. Privi i la Hristos, sub a Cărui putere sunt toate lucrurile, toate vremurile şi toate stă- pânirile (Flp 3, 21). Privi i la Hristos şi ave i nădejde, că în Mâna Lui sunt şi vrăjmaşii, şi întâmplările. Şi, dacă Îl iubi i pe El, fi i siguri că nimic nu vă va fi spre rău, ci toate numai spre bine. 20. La înăl area Mântuitorului de pe pământ la Cer, Lucrarea văzută a Fiului se sfârşea. Trebuia să înceapă Lucrarea văzută a Duhului Sfânt. Căci, după cum Tatăl predase Lucrarea Mântuirii în Mâinile Fiului, aşa acum şi Fiul trebuia s-o predea în Mâinile Sfântului Duh. O, ce minunată e în elepciunea Ta, Doamne! Slavă veşnică ie! Amin.
 31. 31. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 31 4. LUCRAREA SFÂNTULUI DUH 1. Fiecare Persoană a Sfintei Treimi desăvârşin- du-Şi partea Sa pentru noi, – ni S-a dăruit astfel din partea Desăvârşitului Dumnezeu, din partea Sfintei Tre- imi, o desăvârşită mântuire. De aceea răspunderea noastră fa ă de această mare mântuire este şi rămâne desăvârşită (Evr 12, 25). Lucrarea Duhului Sfânt este acum Călăuza noas- tră a tuturor spre împlinirea Voii Tatălui, prin Iisus Hristos. 2. O, de cât folos ne-a fost şi ne este Domnul nos- tru Iisus Hristos că S-a dus! Ce Scump Mângâietor ne-a trimis El! Ce dulci sunt mângâierile Sfântului Duh pentru to i orfanii lui Hristos rămaşi singuri în lumea asta! Ce luminoasă este călăuzirea Lui mângâietoare pentru fiecare în parte – şi pentru toată Biserica şi Mi- reasa Domnului Iisus! Ce puternică este apărarea pe care ne-o dă El, Ocro- titorul şi Apărătorul nostru Sfânt!
 32. 32. 32 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz Şi ce plină de pace şi de siguran ă este apărarea sfântă a Dulcelui nostru Mângâietor, Duhul Sfânt, trimis nouă de Iisus Hristos, Mântuitorul nostru cel Dulce, pentru a ne ocroti până ce vom ajunge în Cer! 3. Dovada Prezen ei Duhului Sfânt este chiar Lu- crarea Sa. Căci unde este Duhul, acolo este Lucrarea Lui şi acolo sunt roadele Sale, este dovada puterii Sale – care înso esc neapărat venirea Lui (I Cor 24, 5; Gal 5, 22), după cum unde este vântul, este suflarea lui, unde este focul, e căldura lui, unde este apa, este răcoarea ei. 4. Când Sfântul Duh S-a pogorât peste apostolii Domnului şi peste Biserica începătoare – ce cutremură- toare S-a arătat Prezen a Lui! Flăcările de foc, vuietul vântului puternic, zguduirea locului unde Se pogorâse noua Putere care venea să însufle ească, să apere şi să îndrume Bise- rica lui Hristos, – toate erau dovezile Prezen ei Lui! De atunci, aceste trei dovezi închipuie, pentru noi, cele trei lucrări pe care le face cu deosebire Sfântul Duh, prin Prezen a Lui, orişiunde este El, şi anume: nimicirea păcatului, apărarea neprihănirii şi arătarea judecă ii. 5. Duhul Sfânt Care vorbea în Ziua Pogorârii Sale prin gura Sfântului Apostol Petru arăta puternic, chiar
 33. 33. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 33 din prima zi a Pogorârii Lui mântuitoare, solia cu care venea în lume: să ardă păcatul, să însufle ească neprihănirea şi să înştiin eze Judecata. Toată vorbirea aceea din Ziua Cincizecimii cuprin- de esen a Lucrării Sfântului Duh. Era ca un program luminos prin care Sfântul Duh Îşi anun a începutul Lucrării Sale, prin vasele Sale prin care va lucra mai departe. Şi condi iile în care va desfăşura El această Lucrare până la sfârşitul ei. 6. Aceasta este dovada Duhului Sfânt oriunde este El – şi astăzi, şi până la sfârşitul veacurilor! Căci de acum şi până la sfârşitul Harului pe pă- mânt, se desfăşoară numai Lucrarea mântuitoare a Sfân- tului Duh. El este a Treia şi Ultima Persoană a Sfintei Treimi, Care desăvârşeşte acum mântuirea hotărâtă de Tatăl şi adusă de Fiul. 7. Lucrarea Sfântului Duh este a treia şi ultima parte din Unica Lucrare a mântuirii, adusă de Domnul, întreit Una, pentru to i oamenii şi pentru toată Crea- iunea. De aceea, cine batjocoreşte pe Duhul Sfânt, acela nu mai are iertare, pentru că n-are cine să mai vină în urma Duhului Sfânt cu o altă lucrare mântuitoare pentru el.
 34. 34. 34 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz 8. Nu vorbirea în limbi neîn elese este semnul Du- hului Sfânt, ci întotdeauna semnul şi dovada că Duhul Sfânt face o lucrare prin cineva şi undeva va fi că se va vedea luminos, puternic şi zguduitor acolo lupta contra păcatului de orice fel şi însufle irea pentru orice neprihănire a trupului, a sufletului, a duhului, şi înştiin area permanentă a pregătirii pentru Ju- decata cea Mare din Ziua cea Mare, a Sfârşitului celui Mare. Iar aceasta se face cu vorbirea cea mai în eleasă. Căci dacă trâmbi a ar da un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Vorbirile neîn elese nu sunt ale Duhului Sfânt, ci ale unor duhuri înşelătoare. Îngrozi i-vă şi fugi i de ele. 9. Men inerea trează a conştiin ei despre datoria şi despre răspunderea noastră în fa a lui Dumnezeu, în fa a viitorului şi în fa a semenilor noştri, pentru fiecare gând, pentru fiecare cuvânt sau act al nostru, în toată existen a noastră de pe pământ, aceasta este Lucrarea şi dovada Sfântului Duh (In 16, 8). Iar aceasta este cât se poate de clară, pentru cei ca- re au cu adevărat Duhul Sfânt. 10. Frate credincios, soră credincioasă, vrei să vezi şi vrei tu să ştii sigur dacă undeva este sau nu Duhul Sfânt? Dacă prin cineva lucrează sau nu Duhul Sfânt,
 35. 35. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 35 dacă cineva Îl are sau nu-L are pe Duhul lui Dum- nezeu? Atunci este foarte simplu! Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a spus: Duhul va dovedi prin aceste trei semne şi lucrări că este, unde este. Unde nu sunt acestea, zadarnic sunt alte semne. Ele nu sunt ale Duhului Sfânt, ci ale duhurilor înşelătoare, pentru că şi lor li s-a dat putere să facă semne (II Tes 2, 9-12). Nu vă lăsa i înşela i numai de semne, – fără sfin- enia vie ii. 11. Să ştii că unde se vorbeşte şi se lucrează lumi- nos, puternic şi zguduitor împotriva păcatului, pentru neprihănire şi spre judecată – să ştii că este Duhul Sfânt. Dar numai acolo este Duhul Sfânt. Însă unde nu se vorbeşte şi nu se lucrează aşa, să ştii că nu este El. Semnele celelalte le pot avea şi alte duhuri (Apoc 16, 14). 12. Dragă suflete care încă n-ai primit pe Duhul Sfânt, – cere-L cu stăruin ă Domnului Iisus, Care S-a dat tocmai ca să ni-L trimită de la Tatăl! El ne-a îndemnat prin Cuvântul Său şi ne-a asigurat că, dacă Îl vom cere cu credin ă în Numele Său, Tatăl ni-L va da (In 16, 13; Lc 11, 33). Iar dacă îl vei primi, atunci să ştii că nu o vorbire în altă limbă va fi dovada că L-ai primit, ci dovada pri- mirii Lui va fi că El va arde din tine orice păcat, te va însufle i pentru orice neprihănire şi te va pregăti neîncetat pentru Judecata Cerească.
 36. 36. 36 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz 13. Numai dacă ai aceste trei semne – care sunt, împreună şi nedespăr ite, dovada venirii Duhului – a- tunci ai pe Duhul Sfânt. Atunci tot ce faci şi tot ce spui va inti mereu spre aceasta, fiindcă vei fi călăuzit de Duhul Sfânt. Dar dacă nu le ai, să nu te amăgeşti cu alte semne şi dovezi care pot fi ale unui duh străin (Mt 24, 24). 14. Lipsa roadelor sale dovedeşte lipsa Duhului Sfânt. Din oricine lipsesc roadele Duhului Sfânt arătate la Galateni 5, 22, din acela lipseşte Duhul Sfânt. Numai aceste roade sunt dovada Prezen ei Lui, atât într-un suflet, cât şi într-o Biserică. Celelalte pot fi şi de la duhurile străine, şi nu de la Duhul Sfânt. 15. Necredin a este primul îndemn venit de la dia- volul, încă de la începutul căderii primilor oameni. Cea dintâi ispită a fost împotriva credin ei omului în Cuvântul lui Dumnezeu şi neîncrederea în Voia Lui. Cel dintâi păcat al omului a fost necredin a că Dumnezeu este ceea ce este. Şi neîncrederea că Voia şi Cuvântul Său sunt ceea ce sunt. Iar când credin a în Dumnezeu s-a clătinat şi s-a pierdut din inimile oamenilor, uşor au venit apoi toate celelalte păcate. 16. Câtă vreme omul n-are credin ă în Hristos şi credin a lui Hristos – sufletul omului trăieşte în întune- ricul păcatului
 37. 37. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 37 şi zace în robia tuturor patimilor pierzătoare, sub sentin a Judecă ii Veşnice (In 3, 36). 17. Când, prin Harul lui Dumnezeu, prin lumina Cuvântului Ceresc şi prin puterea Duhului Sfânt, omul primeşte credin a lui Hristos, – lucrarea aces- tei credin e în inima sa este că ea îl scoate pe om din în- tunericul păcatului la lumina neprihănirii. Îl eliberează din robia patimilor şi a poftelor sata- nice şi îl aduce la slobozenia lui Dumnezeu. Şi îl izbăveşte de osânda Judecă ii lui Dumnezeu dată împotriva oricărui făptaş şi trăitor al păcatului, înăl ându-l deasupra oricărei osândiri, în pacea ier- tării şi spălării adusă de Sângele Crucii lui Hristos. 18. De ce necredin a este unicul păcat? Pentru că ea este orbia voită! Este împotrivirea conştientă şi este vrăjmăşia inteligentă şi pe fa ă contra lui Hristos. Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu îl numeşte pe ne- credincios cu numele de Anticrist, adică împotrivitorul lui Hristos, tăgăduitorul lui Hristos, contrariul lui Hristos (I In 2, 18). Şi arată apoi că această necredin ă este rădăcina tuturor păcatelor şi a tuturor căderilor lumii. 19. Căderilor pe care omul nenorocit şi nepriceput
 38. 38. 38 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz le săvârşeşte din neştiin ă, Mila lui Dumnezeu le spune greşeli – şi le promite în elegere şi iertarea Sa. 20. Căderile pe care omul conştient şi priceput le săvârşeşte ştiind, Dreptatea lui Dumnezeu le numeşte păcate. Şi le promite Judecata şi osândirea Sa. Necredin a este cel dintâi şi cel mai vrednic de o- sândă dintre toate aceste păcate. Dumnezeul nostru, Te rugăm, izbăveşte-ne pe to i de ea. Amin. * * * Cuvinte în elepte Bunătatea e dovada naşterii din nou la tine, via a fără bunătate e minciună şi ruşine. * Sfaturile poate-s bune şi chemarea poate-i bună, însă fără bunătate, toate pot cădea-n minciună; fiul meu, întâi de toate, cere-I Domnului fierbinte să- i dea inimii cerescul har al bunătă ii sfinte.
 39. 39. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 39 Iatã Ceasul JudecãþiiIatã Ceasul JudecãþiiIatã Ceasul JudecãþiiIatã Ceasul Judecãþii Iată Ceasul Judecă ii, ceasul cel cumplit şi greu, auzi glasul de arhanghel, trâmbi a lui Dumnezeu, vezi mormintele deschise, iad şi foc, şi mări, pe rând, dau afară pe to i mor ii îngrozi i şi tremurând. Iată Tronul Alb de flăcări, – iată Cel ce stă pe el, Împăratul – fost pe Cruce, Leul – fost odată Miel, Răstignitul, – iată-L Rege, – iată-al spadei Lui tăiş, – o, voi, stârpituri trufaşe, unde ve i găsi-ascunziş? Cad palatele-n cutremur, tronurile cad în scrum, unde sunt lăudăroşii, unde-s cei viteji acum? Unde-i toată-mpotrivirea diavolului şi-alor săi? Toată ura uriaşă e ca paiu-n vâlvătăi!... ...Iar când se va duce fumul de pe tot cuprinsul nou, nu va mai fi tot trecutul nici măcar un stins ecou; va fi numai Veşnicia, cu alt Cer şi alt Pământ, unde va domni de-a pururi numai ce-i curat şi sfânt!
 40. 40. 40 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz 5. CEA MAI MARE DOVADĂ 1. Uită-te cu băgare de seamă înapoia tăgăduirilor şi în spatele îndemnului necredin ei şi vezi cine este acela care le inspiră şi care se ascunde după aceste îndemnuri, căci este satana, şarpele cel vechi. Diavolul, numai diavolul poate inspira împotrivirea fa ă de Dumnezeul Care ne-a făcut şi fa ă de Hristos, Care ne iubeşte atât de mult şi Care, ca dovadă a celei mai mari iubiri cu putin ă, S-a pogorât la noi. 2. Dar lumea, cu toate aceste zguduitoare dovezi, a ales calea neascultării [de Lumină] şi calea ascultării de întuneric... A renun at la libertatea adevărului şi s-a întors la robia minciunii. Şi-a lepădat neprihănirea trăirii în Hristos, alegând tră- irea în mizeria şi josnicia păcatului din care o izbăvise El cu pre ul cel mai scump al Jertfei Sale, a Sângelui Său şi a mor ii Lui.
 41. 41. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 41 3. Lumina venise, – dar lumea a alungat-o din via- a ei. Neprihănirea venise, – dar lumea a făcut totul ca s-o trimită înapoi de unde a venit. Fiul venise, dar vierii nu L-au putut suferi, ci au că- utat să scape cât mai repede de Prezen a Lui (Lc 20, 9-16), omorându-L. 4. Hristos a venit să ne aducă pe pământ saltul unei stări cereşti până la Slava şi la Fericirea unei vie i cu- rate, luminoase şi libere, de sub tirania josnică a pati- milor şi mizeriei sufleteşti. Slava neprihănirii în care stătea fericirea era um- blarea cu Dumnezeu, – dar lumea L-a huiduit cu dispre şi ură ucigaşă pe Neprihănitul aducător al neprihănirii. 5. Oriunde o vede, lumea urăşte neprihănirea, pen- tru că prezen a neprihănirii este o jignire pentru destră- bălarea lumii. Duhul adevărului o dovedeşte pe aceasta. Şi El va aduce o veşnică învinovă ire tuturor acelo- ra care au batjocorit pe Duhul Harului prin nelegiuirea lor (Evr 10, 22). 6. Duhul Adevărului va dovedi lumea vinovată în ce priveşte felul ei de a judeca dragostea pe care i-a ară- tat-o Dumnezeu. Şi felul în care lucrează Dumnezeu încă în lume. În locul din Ioan 8, 15-59 se vede limpede cât de vinovată este judecata oamenilor fa ă de Dumnezeu. Cât de oarbă şi sucită este judecata lumii.
 42. 42. 42 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz Şi cât de potrivnică este această judecată fa ă de Hristos. Cine trăieşte într-un aşa fel de a judeca este nu numai un om total greşit, ci este chiar un fiu al diavo- lului, un asociat cu diavolul şi un vrăjmaş al lui Hristos, fiindcă numai el face conştient această crimă. 7. Prin judecata lui, nu numai nedreaptă, dar de-a dreptul şi voit ucigaşă şi demonică, cel ce judecă în fe- lul acesta a căzut din starea de creatură a lui Dumnezeu şi a devenit o creatură monstruoasă a monstrului blestemat care este diavolul (In 8, 44). 8. Ce crezi tu despre Iisus? Ce atitudine iei fa ă de Evanghelia Sa? Şi ce părere ai tu despre cei care doresc şi se luptă să trăiască o via ă ascultătoare de Hristos, deplin con- ştien i de datoria lor fa ă de Mântuitorul? Cu ce judecată te apropii tu fa ă de toate aceste lu- cruri? Şi la ce hotărâre ai ajuns cu privire la ele? Acestea să ştii că sunt cele mai importante întrebări pentru fiecare suflet! 9. Dacă judecata ta este ca a lumii împotrivitoare, care Îl osândeşte pe Dumnezeu şi se dezvinovă eşte pe ea, – atunci soarta şi răsplata ta va fi asemenea cu a lu- mii (II Ptr 3, 10-11). Dar dacă judecata ta este dreaptă şi adevărată, o- sândind păcatul tău şi îndreptă ind Adevărul lui Hris- tos, – atunci via a ta se va schimba în neprihănire şi soarta ta în slavă.
 43. 43. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 43 10. Dar lumea va fi dovedită vinovată şi pentru că l-a ales pe Baraba în locul lui Hristos. Şi-a ales de stăpânitor pe un potrivnic, lepădându-L pe Cel Neprihănit, adevăratul Stăpân şi împărat al ei. A ales să-l urmeze pe uzurpatorul lui Dumnezeu. S-a asociat cu răsculatul contra lui Hristos, care în- că din Paradis a pregătit infernul, încă de la început şi-a ales sfârşitul şi, din răutate, şi-a ales răzbunarea. 11. Lumea a aflat nu numai din Sfintele Scripturi, insuflate de Duhul Adevărului, că diavolul este judecat, că răul este osândit şi că păcatul este pus sub blestem veşnic, – ci acest adevăr îl află mereu şi mereu, din istoria şi din experien a sa, fiecare om. Nu trebuie să fie cineva prea mare învă at spre a vedea cât de condamnat este răul şi cât de grabnic vine de la Dumnezeu pedeapsa peste oricine îl face. 12. Care păcat a scăpat oare vreodată nepedepsit? Care nelegiuire oare a rămas nepedepsită? Care vinovat a avut oare o via ă sau un sfârşit bun? Şi care neascultător şi potrivnic a murit oare în pa- ce şi în cinste? Nici unul şi niciodată! Să ia seama la aceasta orici- ne încă nu s-a întors la Dumnezeu! 13. Este oare greu să ştii ce viitor şi ce sfârşit va avea acela pe care îl vezi furând şi nedreptă indu-i pe al ii?
 44. 44. 44 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz Este oare greu să ştii ce i se va întâmpla mâine ce- lui care astăzi umblă trufaş, judecă nedrept, pedepseşte crud, chinuieşte nemilos şi ucide sălbatic? 14. Este oare greu să ştii ce soartă îl aşteaptă pe acela care se uneşte cu ucigaşul, se face împreună-lucrător cu tâlharul şi colaborează cu diavolul, prin toată lucrarea sa stricătoare de suflete, călcătoare de neprihănire şi nimi- citoare de adevăr? Nu, nu e greu! Să se ştie şi să se vadă acest lucru de către orice ochi şi de către orice minte care doreşte să nu se înşele pe sine însăşi. 15. Satana, acela care este izvorul răului, a şi fost judecat, osânda lui a fost hotărâtă. Sentin a lui a fost dată. Soarta lui anticrist este de mult pecetluită. Viitorul păcatului este de mult ştiut. Plata nelegiuirii este demult hotărâtă. Şi toate acestea sunt cunoscute de către to i. Şi sunt văzute zilnic... De aceea este atât de vinovată lumea care, deşi a ştiut şi poate vedea cu uşurin ă aceste adevăruri, totuşi a ales şi alege încă să-i slujească şi să se unească cu vi- novatul contra nevinovă iei, cu păcatul contra Răscumpărării şi cu satana contra lui Hristos. 16. Când, cu timp îndelungat mai înainte, stăpâni- rea dă o poruncă şi fixează o pedeapsă, acest lucru este
 45. 45. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 45 înştiin at cât mai larg, pentru ca to i să ştie atât porunca pe care trebuie s-o împlinească, dar şi pedeapsa pentru călcarea ei. Cine ar putea spera într-o scăpare, dacă în fa a ju- decă ii ar min i că n-a ştiut porunca? Cu cât este mai îndelungată răbdarea aşteptării – cu atât va fi mai grea pedeapsa celui ce o nesocoteşte. 17. Există un moment în care cel ce încarcă un car, o spinare sau o inimă simte că nu poate să mai pună. Cel care toarnă într-un vas, că nu mai încape. Şi cel care spune unor suflete simte că nu mai tre- buie să mai spună nimic. Cine şi peste acest moment mai pune sau mai toar- nă, sau mai spune, – acela în clipa următoare va pierde totul. Carul se rupe. Vasul se crapă. Sufletul se prăbu- şeşte. O, câte nenorociri s-au întâmplat pe lume din prici- nă că acela care trebuia să simtă şi să presimtă cât se poate şi când se mai poate – n-a în eles aceasta! 18. Cea mai mare în elepciune este să ştii spune „Ajunge!” la timp. Domnul Iisus şi în această privin ă ne-a fost şi ne-a rămas o pildă luminoasă. N-a mers nici mai devreme, nici mai târziu. N-a rămas nici prea pu in, nici prea mult. N-a spus nici mai uşor, nici mai greu decât era nevoie.
 46. 46. 46 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz 19. Mai ales în vorbirea Sa, spusă sau scrisă, în ca- re este con inut adevărul mântuirii noastre, Hristos Dom- nul nostru n-a spus nici mai mult, nici mai pu in decât trebuia, dar a spus ucenicilor Săi tot ce le era lor de fo- los (In 15, 15). De aceea a şi lăsat în Cuvântul Său porunca cu grea înştiin are împotriva oricui ar încerca să mai scoată sau să mai adauge ceva la ceea ce ne-a lăsat Domnul Iisus spus de gura Lui (Apoc 22, 18-19) sau scris de trimişii Săi. 20. Spune şi tu Adevărul lui Dumnezeu, dar ia bine seama cât poate să poarte sufletul căruia i-l spui. Nu încărca nici prea mult, ca să nu se răstoarne, nici prea greu, ca să nu se rupă sub povara lui. Dar nici prea pu in, pentru ca să nu-şi poată închi- pui că în împără ia lui Dumnezeu poate intra oricum. Doamne, nu ne lăsa să facem cu nebăgare de seamă lucrul Tău. Şi datoria noastră. Amin. * * * Cuvinte în elepte Căsnicia-i ca o oală stând întors sau stând frumos: ori îi torni şi ine totul, ori î i varsă totul jos.
 47. 47. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 47 6. POVARA ŞI PUTEREA 1. Nici un părinte în elept nu-şi încarcă pe fiul său slab poveri sub care s-ar prăbuşi. Nici un stăpân cuminte nu-şi încarcă asinul său cu sarcini sub care ar cădea... Nu- i încărca nici tu pe so ia ta cu poveri prea grele pentru ea sau pe ascultătorii tăi cu adevăruri prea grele pen- tru ei. 2. Greu e Adevărul, rari sunt cei ce pot să-l ridice-n via ă pân’ la frunte tot. De aceea, oricine spune trebuie să ştie şi când să tacă. Spre a lăsa vreme ca ceea ce s-a spus să fie în eles şi păstrat, să se ridice până la frunte, adică până la în elegerea cu mintea, pentru a fi ascultat şi împlinit cu inima.
 48. 48. 48 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz 3. Ce trist este când, de multe ori, auzi oameni care nu mai ştiu adevărul tăcerii. Ei vorbesc şi nu mai ştiu când să tacă. Încarcă mereu mintea ascultătorilor până când aceştia nu mai pot purta nimic, ci leapădă şi uită totul. Aceştia pun peste umerii şi peste inimile slabe po- veri sub care [ele] cad ori pe care le aruncă cu dispre . 4. Frate vestitor al Sfântului Cuvânt, înva ă un lu- cru: vorbind, priveşte-i pe cei care te ascultă. Priveşte-i şi vei vedea de pe fe ele lor şi din ochii lor dacă mai pot primi sau dacă te mai pot asculta. Când vezi că nu te mai ascultă, e semn că ai mers prea departe, că ai spus prea mult. Atunci nu- i mai lungi vorbirea ta, chiar dacă crezi că ai mai avea să le spui cine ştie ce adevăruri. Orice cuvânt va fi, mai departe, ca un strop turnat peste un vas prea plin: va da peste el şi se va vărsa fără nici un folos. Ci încă de mai înainte, când vezi primele semne că ascultarea lor se clatină, atunci să închei cu grabă. Şi apoi să taci. Atunci vei fi în elept. Măcar atunci fii. 5. Dacă eşti în elept şi dacă vrei să rămână vreun rod după cuvintele tale, vei în elege şi vei face aşa. Ca Domnul Iisus. Şi ca ai Lui. Iar dacă vei fi un neîn elept, vei vorbi zadarnic mai departe, ca să ajungi dispre uit de tot. Şi de to i.
 49. 49. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 49 6. Ce nenorocire ar fi în lumea aceasta dacă n-ar fi o lege a gravita iei prin care toate lucrurile să-şi poată păstra echilibrul lor! Sau dacă n-ar fi lumina – Soarele – prin care să ve- dem. Sau Duhul Adevărului prin Care să căpătăm încre- din area liniştitoare pentru conştiin ele noastre. Fără aceste binefaceri dumnezeieşti, via a ar fi, da- că nu cu neputin ă, atunci neînchipuit de grea şi de chi- nuită. Încerca i numai să v-o închipui i... 7. Slăvit să fie Dumnezeul şi Domnul nostru, Care, mai dinainte de a zidi via a, i-a întocmit cadrul şi condi- iile în care să se desfăşoare, spre a putea fi nu numai cu putin ă de trăit, ci şi a- tât de frumoasă. Închipui i-vă cum ar fi via a pe pământ dacă totul s-ar fi făcut la întâmplare, fără o în elepciune desăvâr- şită care să le orânduiască toate şi totul de mai înainte. 8. Ce soartă ar avea copilul unei mame oarbe şi ne- bune? El s-ar naşte întâmplător, undeva şi cumva, fără scutece pregătite mai dinainte şi fără condi ii de cură enie, de căldură, de adăpost, şi fără hrană potrivită, şi fără grijă ocrotitoare... În acest fel, lăsat la voia întâmplării, cât ar putea trăi un astfel de copil? Oare nu tot aceasta ar fi fost şi soarta omenirii şi a
 50. 50. 50 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz vie ii pe pământ dacă mama noastră ar fi natura capri- cioasă şi oarbă? Şi dacă noi am fi lăsa i în voia întâmplării? Sau a „stihiilor”? 9. Adevărul este Cuvântul şi Voia lui Dumnezeu care aduce mântuirea tuturor şi a fiecăruia. Această lucrare slăvită şi mântuitoare o descoperă şi o luminează desăvârşit numai Duhul Adevărului. Lucrarea acestui Duh este încredin area. Locul asupra căruia lucrează El este conştiin a. Cuvântul Adevărului ne arată care este Voia lui Dumnezeu, iar Duhul Adevărului ne încredin ează despre a- ceastă Voie. Acolo unde aceste două puteri lucrează împreună, se naşte minunea. Se descoperă Dumnezeu. Se întrupează Hristos. Şi străluceşte Duhul. 10. Nu este vreun Cuvânt al lui Dumnezeu care să fie lipsit de puterea Lui (Lc 4, 4). Nu este vreo Lucrare a lui Hristos care să fie lipsită de dovada Prezen ei Duhului Său. Ci unde se mărturiseşte cu adevărat Adevărul, aco- lo Duhul Adevărului înso eşte totul pentru inimile sin- cere, cu încredin are că este El, prin dovada pe care o dă conştiin elor de Pre- zen a Sa. Şi privirilor, de roadele Sale.
 51. 51. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 51 11. De aceea ni s-a poruncit: cerceta i duhurile! Că nu orice duh este de la Dumnezeu, fiindcă există în lume şi duhul minciunii. Acesta are ca însuşire mai vizibilă – prefăcătoria. El vrea să pară totdeauna altceva decât este el, caută să ia totdeauna chipul şi valoarea Adevărului (In 10, 10). De aceea, cei care îl cred fără să-l cerceteze sunt pierdu i, iar cei care îl cercetează şi nu-l mai cred sunt în- elep i. Dar numai cei care îl condamnă şi luptă împotriva lui – aceştia sunt din Dumnezeu. Adică din Adevăr. 12. După cum toată Lucrarea Fiului a fost pe pă- mânt spre a-L proslăvi pe Tatăl, tot aşa toată Lucrarea Duhului Sfânt este a-L proslăvi pe Fiul. Tot ce a spus Fiul era Cuvântul Tatălui... „Cuvin- tele Mele nu sunt ale Mele – a spus El –, ci Tatăl Însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vor- besc” (cf. In 12, 49). Iar Duhul Sfânt ne aduce aminte ce ne-a spus Hristos. 13. Tot ce ne înva ă şi ne descoperă acum Duhul Sfânt este Cuvântul şi Voia Domnului Iisus Hristos, du- pă cum El Însuşi spune: „Va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.” Astfel Se arată împreună-lucrarea Slăvită şi Unică
 52. 52. 52 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz a Sfintei Treimi – Dumnezeu, Făcătorul şi Binefăcăto- rul nostru, al tuturor oamenilor şi al fiecăruia dintre noi. 14. Oricine Îl primeşte pe Fiul Îl primeşte pe Tatăl. Şi oricine Îl primeşte şi Îl urmează pe Duhul Sfânt, acela proslăveşte pe Cel care L-a trimes de la Tatăl Ce- resc, adică pe Hristos, Mântuitorul lumii. 15. Şi toată această Lucrare a descoperirilor acestor minuni şi taine o face Duhul Sfânt. Şi ea este proslăvirea lui Hristos, prin care s-a făcut cu putin ă mântuirea lumii şi transformarea omului din fiu al păcatului în fiu al Luminii. 16. Cea dintâi dintre lucrările Duhului Sfânt este convingerea despre păcat. Încredin area pe care o dă, prin Cuvântul lui Hristos, oricărui suflet că este căzut şi vinovat Judecă ii din pricina păcatului în care a căzut şi a trăit. Chiar dacă numai un scurt timp i-a fost via a pe pă- mânt. 17. Când cunoştin a vinovă iei începe să-l frământe pe om, Duhul Sfânt îl aduce la Hristos, cu lacrimi ama- re şi cu pocăin ă adâncă pentru păcatul de care îşi dă abia acum seama, cu groază, cât de mare şi cât de greu este într-adevăr în fa a lui Dumnezeu. Şi astfel sufletul află răscumpărarea Crucii lui Hristos. Şi ajunge la naşterea din nou.
 53. 53. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 53 Cuvântul face lucrarea aceasta înnoitoare asupra min ii omului, iar Duhul – puterea Lui – face lucrarea înnoirii asu- pra inimii lui. Frate, oare tu te întrebi de câtă vreme nu s-a mai întors nimeni cu lacrimi amare la Hristos în urma predi- cilor tale? Te întrebi tu de ce nimeni nu mai rămâne străpuns în inimă la auzirea cuvântului tău? Te întrebi tu de ce ascultătorii tăi se întorc mereu de la biserică şi de la adunare tot aşa cum au şi venit? 18. Dacă este aşa, atunci tu să ştii că lipsesc din via- a ta suferin a, dragostea şi rugăciunea, iar din predicile tale lipsesc încredin area, puterea şi căldura, adică lipseşte Duhul Sfânt. La vorbirile Mântuitorului veneau oamenii cu miile şi uitau să plece. La vorbirile apostolilor Săi, la fel, pentru că prin via a lor sfântă şi ascultătoare de Tatăl lucrau cu putere Cuvântul şi Duhul lui Dumne- zeu, fiindcă ei trecuseră prin focul suferin ei. 19. Când Domnul Se va îndura şi va aduce şi în via- a ta suferin a şi rugăciunea, atunci să ştii că se va schimba şi vorbirea ta. Şi roadele ei. Şi abia atunci acestea vor semăna cu ale lui Iisus.
 54. 54. 54 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz 20. Taina desăvârşită a unirii dintre Dumnezeu şi Cuvântul Său este, desigur, Natura Dumnezeiască, Ace- eaşi, Unică şi Nedespăr ită. Ei au fost Unul şi Una din Veşnicie şi rămân Unul şi Una pentru Veşnicie. Doar în Timpul scurt şi trecător dintre aceste două Veşnicii şi pentru Lucrarea Credin ei şi Mântuirii noas- tre, spre a ne arăta pe în elesul min ii noastre această Lucrare a Puterii şi Iubirii Sale, Dumnezeu a luat Aceste Trei înfă işări: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Ca, după cum El ne-a făcut, trupeşte, după Chipul Său, – să ne străduim, sufleteşte, şi noi, spre a ne trans- forma după Asemănarea Lui. Aşa ne-a devenit cunoscută nouă Taina: Tatăl şi Fi- ul şi Sfântul Duh. Slavă veşnică Numelui Său! Amin. * * * Cuvinte în elepte Nu frumse ea, nici averea şi nici pofta să v-adune, ci a Domnului Lucrare şi slujire-n rugăciune.
 55. 55. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 55 AruncãAruncãAruncãAruncã-þi de pe umeri-þi de pe umeri-þi de pe umeri-þi de pe umeri Aruncă- i de pe umeri povara de păcate, aruncă-le sub Crucea pe care-au fost iertate, – acolo peste ele să curgă-Acel Sfânt Sânge ce spală şi sfin eşte pe-acel ce şi le plânge. Aruncă- i de pe suflet înghe ul şi-ndoiala şi- i arde-n pocăin ă şi-n lacrime greşala, – dă foc fără cru are gunoaielor plăcerii şi-un alt om nou te nască fiorul învierii... Apoi aruncă- i toată lumeasca-ngrijorare pe umerii puternici ai Domnului tău Mare, ci numai una- i lasă asupra ta întruna, aceea de-a rămâne smerit pe totdeauna...
 56. 56. 56 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz 7. DRAGOSTEA ŞI ASCULTAREA 1. Dragostea care se arată prin ascultare, iar ascultarea care se arată prin dragoste, amândouă sunt la fel de mari, amândouă sunt la fel de sfinte, amândouă sunt la fel de prezente în tot ce a făcut Fiul Tatălui. Şi în orice împrejurare. 2. Împreună-lucrarea Fiului, ca Om, cu Tatăl Său Ceresc a fost învăluită permanent în aceeaşi luminoasă şi dulce părtăşie: tot ce a voit Tatăl a fost făcut de Fiul în- tocmai. A fost făcut întocmai când a voit Tatăl, a fost făcut întocmai cum a voit Tatăl şi a fost făcut întocmai aşa ca Voia Tatălui, oricât de mare a fost lupta, răbdarea şi jertfa cerută de această lucrare.
 57. 57. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 57 3. Oricât de grea a fost ascultarea Sa de Tatăl şi oricât de încercată a fost dragostea Sa, Fiul a dat Pre ul întreg prin supunerea Lui totală. Aceasta este taina şi temeiul părtăşiei depline, per- manente. Fiul I-a dat Tatălui totul. De aceea şi Tatăl I-a dat Fiului toate (Mt 11, 27). 4. Oare cât I-ai dat tu, dragul meu, Tatălui Ceresc din cele ale tale? Câtă ascultare şi dragoste Îi dai? Cât I-ai jertfit din persoana ta, din timpul tău, din bunurile tale, – dacă spui că eşti fiul Lui şi că doreşti să ai părtăşie cu El? Iată, de această condi ie depinde şi cât î i va da ie Tatăl când Îi vei cere şi când Îl vei ruga. De ascultarea ta fa ă de cererile Tatălui depinde şi ascultarea Lui fa ă de rugăciunile tale. 5. Orice despăr ire între cei iubi i şi iubitori este dureroasă şi grea. Chiar dacă cel iubit se duce nu la suferin ă, ci la petrecere, despăr irea este tot grea. Dar cât de grea este şi trebuie să fie despăr irea când înştiin ările dureroase şi presim irile negre dau în- credin area că această despăr ire este făcută spre cine ştie ce moarte! Şi pe cine ştie câtă vreme! Cum era despăr irea Domnului de ucenicii Săi în seara Cinei.
 58. 58. 58 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz 6. Totuşi, ce mângâietor este să ştii că dincolo de tunelul întunecos, dar scurt, al despăr irii te aşteaptă bu- curia unei întâlniri negrăite şi eterne! Ce fericită este nădejdea şi aşteptarea întâlnirii a- propiate cu sufletul iubit şi mult dorit! Bucuria aceasta este ca soarele care îşi trimite ra- zele lui cu mult timp înainte de a se arăta el răsărind. Şi le lasă în urmă încă multă vreme şi după ce s-a dus apunând... 7. Gândul revederii cu fiin a pe care o doreşti te umple de bucurie chiar şi înainte de a o revedea, când încă o aştep i şi te apropii de ea. Cu câtă grijă numeri zilele sau clipele care mai sunt până la împlinirea dorin ei scumpe! Cu ce fiori petreci şi întâmpini fiecare seară şi di- minea ă ce i-o aduc tot mai aproape! Şi, când ştii sigur că a mai rămas pu ină vreme, tre- sari în orice ceas, gândindu-te că s-ar putea întâmpla a- cum minunea, – şi aceasta î i face ochii să strălucească fericit şi răsuflarea să i se oprească de bucurie că ar putea fi ea. O, fie binecuvântată dragostea curată, statornică şi fierbinte de Dumnezeu... singura ce poate totul! 8. Scump suflet al meu, scumpă iubirea mea, ade- vărată este făgăduin a cea mai scumpă a Domnului nos- tru. Şi întocmai aşa va fi cu Venirea Sa. Încă pu ină, foarte pu ină vreme, şi Cel aşteptat de dragostea credin ei noastre nerăbdătoare va veni pe neaş- teptate, întocmai aşa cum ne-a spus El înainte de a pleca.
 59. 59. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 59 9. Să trăim şi noi cu această încrezătoare şi feri- cită nădejde strălucită, străduindu-ne clipă de clipă să fim găsi i de Domnul nostru Iubit în starea şi în locul dorit de El. Atunci rugăciunea şi roadele noastre L-ar chema mereu împreună cu dragostea Duhului: „Vino, Doamne Iisuse!” (Apoc 22, 20). 10. Multe din Cuvintele Domnului au fost uneori neîn elese de ascultătorii Săi. Şi de multe ori neîn elegerea sensului adevărat al acestor cuvinte a produs aprinse discu ii şi a stârnit multe nedumeriri printre ei. Când însă dragostea adevărată şi dorin a sinceră de ascultare au fost legătura şi părtăşia dintre ucenicii Domnului, neîn elegerea n-a stăruit prea mult, n-a în- târziat să plece dintre ei niciodată şi armonia n-a întârziat să vină. 11. Nedumeririle s-au limpezit repede, deplin şi frumos, – fiindcă inimile lor erau curate şi gândurile lor erau bune. Unde există cu adevărat dragoste vie şi curată împreună cu dorin a sinceră de ascultare, totdeauna sfârşesc toate frumos. 12. Acolo unde dragostea şi ascultarea sunt vii – chiar şi neîn elegerile sunt prilejuri care le arată cât de curată le este iubirea lor, gata să renun e şi să cedeze. Şi cât de frumoasă le este smerenia lor, gata să se supună şi să se unească.
 60. 60. 60 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz Pe linia acestui gând poate că este nevoie chiar să vină din când în când şi unele păreri deosebite, tocmai spre a-i arăta celorlal i, tuturor, pe aceia care au cu ade- vărat în ei Duhul lui Hristos. Adică tocmai spre a ieşi la iveală cei cu adevărat credincioşi (I Cor 11, 9). 13. În lumina acestui gând le spunea Sfântul Pavel fra ilor credincioşi că trebuie să fie între ei şi păreri de- osebite, tocmai spre a se vedea, în timpul acestor dis- cu ii, care sunt cei mai buni. Cei ce sunt gata să arate că mila trebuie să biruie judecata, că dragostea trebuie să biruie dreptatea şi că părtăşia şi unitatea fră ească trebuie să fie sal- vate cu orice pre . 14. Desigur, este trist că nu putem ajunge totdeau- na şi cu to ii la acelaşi înalt şi deplin fel de a în elege toate lucrurile. Şi mai ales că nu putem în elege la fel toate lucru- rile mântuirii şi toate cuvintele lui Dumnezeu. Ce luminoasă bucurie am avea cu to ii, printr-o unică şi limpede părere despre acestea, dacă într-adevăr ne-am strădui fiecare sincer pentru aceasta! 15. Dar cea mai amară zdrobire a inimilor noastre şi a unită ii dintre noi este că, în aceste deosebiri de pă- reri, uneori ajungem nu numai la partide potrivnice, ci şi la tabere dezbinate şi vrăjmaşe, prin care ne ridicăm cu ură unii contra altora şi cu gând nimicitor,
 61. 61. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 61 spre a ne arăta nu bunătatea credin ei – ci răutatea păcatului din inimile noastre. 16. Când noi ne sfâşiem în partide îi facem pe vrăj- maşii lui Hristos să batjocorească Numele Lui şi pe prietenii Domnului să plângă cu deznădejde pentru noi, iar pe sufletele care caută calea mântuirii le facem să se depărteze scârbite de ea înainte de a o găsi. Aceasta este starea creştinismului de azi, dezbinat în atâtea partide şi despăr it de atâtea prăpăstii, parcă de netrecut, dintre aceiaşi fra i. 17. „Pu ina vreme” despre care a spus Mântuitorul nostru că mai este poate că trebuie să fi şi trecut de mult. Dar starea noastră rea şi nepregătită Îl face încă pe Domnul nostru să întârzie mereu la uşă, fără a Se deci- de să intre. Certurile dintre noi, luptele din casa noastră, ipe- tele cu care ne lăudăm pe noi şi îi hulim pe fra i se aud până în Cer. Acestea opresc şi împiedică Venirea Domnului! Înceta i, fra ilor! Să încetăm cu to ii. Acum şi imediat! 18. Să arătăm o dată că am în eles ceva şi noi din Evanghelia despre care tot predicăm,
 62. 62. 62 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz să arătăm o dată că avem şi noi ceva din Duhul Sfânt trimis de Domnul nostru. Să facem o dată să se aştearnă o mare pace, un cu- tremurător armisti iu pe toate fronturile dintre taberele lui Hristos. Să-L ascultăm o dată pe Domnul nostru, să aruncăm o dată armele diavolului şi să ridicăm steagurile albe ale împăcării. 19. Să ieşim odată din tranşeele potrivnice şi să a- lergăm unii spre ceilal i îmbră işându-ne cu o sărutare înlăcrimată şi sfântă, spunându-ne: „Vine Domnul nostru!” Să ne afle gata de a-L întâmpina. Aşa cum ne-a dorit El! O, cu câtă grabă ar trece atunci Preaiubitul nostru Aşteptat peste to i mun ii care ne despart acum pe unii de al ii şi pe noi de El! Şi fericita noastră Nuntă cum ar începe de repede şi de minunat! Să ne rugăm şi să lucrăm pentru aceasta! 20. Cât de mare este bucuria învă ătorului când ve- de că ucenicul său în elege lucrurile de la prima ex- plica ie! Ce mare este şi bucuria părintelui când vede pe fa a fiului său că a în eles deplin ceea ce a voit el să-i spună! Ce dulce este şi bucuria so ului când în ochii so iei sale el a văzut limpede în elegerea gândurilor lui şi îm- părtăşirea sim ămintelor sale!
 63. 63. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 63 Dar cât de amar este contrariul! Domnul Iisus aşteaptă de la noi să-L fi în eles din toată inima, mai ales în dorin a păcii şi în elegerii dintre noi, în vederea Venirii Lui a Doua oară! Să ne rugăm mai fierbinte şi să lucrăm mai hotărâ i pentru aceasta. Doamne, Duhule Sfinte, ajută-ne! Amin. * * * Cuvinte în elepte Fericeşte- i căsnicia respectând so ia ta, căci te fericeşti pe tine când o fericeşti pe ea. * Fiecare să ia seama cu ce-şi umple-al lui pahar şi ce-şi toarnă-n căsnicie: ori otravă, ori nectar; câte-un strop în orice clipă, după-o vreme se adună şi-apoi ori trăiesc ca-n ceruri, ori ca-n iad ard împreună.
 64. 64. 64 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz 8. IUBIREA ÎN ELEGĂTOARE 1. Cât de amar este când – în ceasul cel mai scurt şi mai greu dinaintea unei ruperi dureroase, având atâtea de împărtăşit celui preaiubit de care te despar i – sim i totuşi că el nu te poate în elege. Priveşti în ochii lui – şi vezi nedumerirea, neîn ele- gerea, nelimpezimea, nepărtăşia lui... Ascul i cuvintele sale mirate sau triste, dar străine, şi te mâhneşti şi mai mult. Cercetezi inima lui – şi i-o sim i învăluită în întu- neric, de înstrăinare şi neputin ă. O, dacă noi am avea totdeauna iubirea în elegă- toare! 2. Noi cunoaştem din chiar experien a noastră acest fel de constatări dureroase. Am avut şi noi un învă ător binecuvântat şi unic între noi, un părinte unic, un binefăcător neuitat. Am umblat cu el, am lucrat cu el şi am trăit împreună cu el tot aşa, peste trei ani de zile, ca ucenicii Domnului.
 65. 65. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 65 Am luat aceeaşi parte cu el la cele mai zguduitoare momente de luptă şi de încercare din via a lui şi din Is- toria Lucrării Domnului, care se începuse şi se limpezise prin jertfa lui, în slujba Jertfei lui Hristos. Dar ce pu in în elegeam şi noi atunci, ca ucenicii Domnului, pre ul marilor momente pe care le trăiam! 3. Îl înso eam pe înaintaşul nostru în fa a celor cu care lupta, spre a smulge un mijloc de bucurie pen- tru noi, – dar nu în elegeam cu ce împotriviri lupta el. Şi ce eforturi i se cereau lui ca să izbutească pentru noi. Îl înso eam în munca uriaşă pe care trebuia s-o fa- că, cu nişte mijloace slabe şi pu ine, – dar nu în elegeam ce grea încordare şi ce mare jertfă i se cereau lui. O, dacă am găsi la timpul ei iubirea în elegătoare! 4. Au venit apoi clipele din urmă... Seara despăr irii. O seară de iarnă, cu cea ă şi frig... Am stat împreună mult... To i ceilal i se culcaseră şi dormeau adânc. Ce tăcere era peste tot! Părintele şi învă ătorul nostru vorbea pu in şi aş- tepta mult... Ştia că pleacă... Avea atâtea să ne spună... Ar fi vrut atât de mult să îl întrebăm şi să luăm parte puternică cu el la tot ce se petrecea... – dar nici eu nu în elegeam ce însemna asta atunci.
 66. 66. 66 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz 5. O, câte aş fi putut afla atunci şi eu! Câte mi s-ar fi limpezit mult mai devreme! Şi mult mai uşor, dacă aş fi ştiut să întreb, să ascult şi să în eleg mai mult în ceasul, în noaptea despăr irii, – şi câte n-ar fi trebuit să le plătesc mai târziu cu un pre aşa de uriaş cum le-am plătit, – dacă le-aş fi aflat atunci! Dar n-am în eles, n-am putut în elege. 6. Câte ne spuneau tăcerile grele ale părintelui şi învă ătorului nostru şi privirile lui pline de milă şi de dragoste... aşteptările lui întrebătoare lângă noi şi de la noi! Dar noi n-am în eles. Şi toate acele grele lumini le-a dus cu el în veşni- cie, până când ne vom revedea iarăşi. Şi, o, ce dureros se repetă mereu istoria celei din urmă seri! 7. Scumpi ucenici, când ve i avea harul de la Dum- nezeu să ave i un învă ător unic, – nu face i şi voi aşa cum noi, cum eu am făcut atunci. Ci să pre ui i fiecare clipă petrecută cu el, să participa i puternic la toate trăirile lui, să adânci i dureros toate sim irile lui şi să pătrunde i profund toate tainele spre care vă luminează el, că numai astfel ve i ajunge la adevăr, pe un drum nespus mai scurt de cum am făcut-o mul i dintre noi, şi ve i plăti lumina cu un pre nespus mai uşor de cum ni s-a cerut nouă s-o plătim...
 67. 67. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 67 8. Cât de uşor îl po i cunoaşte pe cel căruia îi vor- beşti, când şi el vrea să te întrebe ceva... Dorin a de a întreba se poate vedea îndată pe fa a şi pe privirea celui care caută şi umblă să afle şi să ştie. Numai ce vrea să întrebe nu ştii. 9. Cunoşti uşor pe cel care caută ceva. Numai ceea ce caută nu cunoşti aşa uşor. Cunoşti totdeauna pe cel ce umblă să te întrebe, numai pentru ce te întreabă nu cunoşti totdeauna uşor, fiindcă mul i te întreabă cu gânduri satanice şi ascunse. Cunoşti îndată fa a şi vorbele unui astfel de om, numai gândurile lui nu le cunoşti îndată. Totuşi, dacă i-ai şti citi în ochi, n-ar fi greu să-i afli gândul. 10. Când cel ce întreabă sau caută să afle este un suflet de om curat, atunci nu-i greu să i se răspundă şi să i se arate cu bucurie şi cu folos; dar când acela este un vrăjmaş sau o iscoadă trimi- să de cel rău, atunci e foarte greu să i se răspundă şi să i se arate adevărul. 11. Căci, pe când cel curat va păstra ceea ce a în- eles şi va folosi în chip mântuitor, – cel necurat va vinde adevărul şi se va face părtaş la chinuirea şi uciderea lui. O, ce păcat de moarte fac cei ce umblă cu astea! Şi cei ce le spun lor ceea ce tot caută să afle. 12. Fii băgător de seamă tu, om al lui Hristos, la to i cei pe care îi vezi că umblă şi caută să întrebe.
 68. 68. 68 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz Cercetează mai întâi cât po i tu de bine făptura lui şi inten iile aceluia care vrea să afle ceva de la tine umblând să te ispitească, întrebându-te de toate şi des- pre to i. Nu răspunde cu grabă nimănui, – şi, mai ales, nu spune nimic din ceea ce n-ai vrea să afle cel rău, spre a nu face răul lui cu ajutorul tău. 13. Ia seama, că uşor po i da drumul la o haită de lupi închişi – dar după aceea ce mai po i apăra de pri- mejdia lor? Şi uşor po i aprinde o pădure – dar după aceea ce mai po i salva din prăpădul flăcărilor ei? Şi uşor po i împrăştia nişte pene şi fulgi în vânturi – dar după aceea cine le mai poate strânge?... Uşor po i da drumul la o vorbă – dar greu o mai po i opri. 14. Uşor po i... O, prea uşor po i de multe ori să spui adevăruri sfinte la o ureche spurcată şi să arunci nişte mărgăritare scumpe la nişte pi- cioare de porci, şi să dai o fiin ă nevinovată în mâinile unui vân- zător, – dar apoi cine te va putea ierta oare, pe pământul acesta sau sub el, în veacul acesta sau în cel viitor, – de o astfel de crimă? Deci, iată de ce să fii treaz. Şi de ce mai mult să taci!
 69. 69. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 69 15. Mul i trag la sor i sau ispitesc versetele, sau iscodesc prezicătorii, – dar ei fac lucrul acesta nu din dorin a de a afla mai bine adevărul mântuirii, pentru a-l asculta, nici din setea de a şti mai bine Voia lui Dumnezeu, spre a o împlini mai desăvârşit, nici din dragoste de a-L cunoaşte mai îndeaproa- pe pe Dumnezeu, spre a se face mai ascultători de Voia Lui, – ci din curiozitatea bolnăvicioasă de a afla ce are să fie în viitor cu lumea sau cu al i oameni şi din pornirea vinovată de a se lăuda către al ii cu priceperea lor „pătrunzătoare”. Ori din calculul viclean de a se feri de urmările pe- depsei pentru fărădelegile de care nu vor să se lase. Toate acestea sunt osândite de Dumnezeu. 16. Ce cau i tu să afli? Şi mai ales cu ce gând te apropii tu să întrebi şi pentru cine întrebi? Iar după ce ai aflat un adevăr, ce faci cu el? După ce ştii un lucru, după ce cunoşti o taină, – la cine te duci cu ceea ce ai aflat? 17. Nu cumva faci şi tu ca Iuda? Nu cumva, după ce afli unde Se duce Iisus cu uce- nicii Săi ca să Se roage, – te duci îndată şi tu să spui ucigaşilor să vină să-i prindă? Nu cumva, după ce Domnul î i face un bine, te grăbeşti ca nerecunoscătorul slăbănog care L-a arătat pe
 70. 70. 70 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz Iisus celor ce-L căutau, să-L omoare, spunând: „Acesta este!” (In 5, 15). 18. Toate cuvintele lui Dumnezeu sunt adevărate şi întru totul vrednice de crezut. Toate făgăduin ele Domnului Iisus Hristos sunt scumpe şi fericite – şi se vor împlini întocmai. Şi toate mângâierile pe care ni le-a dat şi ni le ga- rantează Sfântul Duh sunt pline de putere şi de bucurie pentru to i credincioşii răbdători şi sinceri, din orice vreme şi din orice loc. 19. Mărturisesc toate Scripturile, dovedeşte toată Istoria şi adeveresc to i adevăra ii fii ai Luminii că n-a fost niciodată vreo întristare care, după Voia lui Dumnezeu fiind, să nu se prefacă până la urmă în bucurie pentru cel care a întâmpinat-o cu ascultare şi a sfârşit-o răbdător. Şi n-a fost nici unul prin care să fi venit vreo întris- tare pentru Hristos şi pentru ai Lui – şi să fi scăpat ne- pedepsit. 20. N-a fost nici o luptă pentru Adevăr, oricât de grea şi de lungă a trebuit să fie ea dusă, care să nu se sfârşească până la urmă în triumf pentru Hristos. Şi n-a fost nici o muncă făcută pentru semănarea Luminii, oricât de anevoioasă şi de aspră a fost ea, care să nu fi fost încununată până la urmă strălucit. Şi n-a fost nici o Săptămână a Patimilor,
 71. 71. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 71 nici un drum al Calvarului, nici o jertfă adusă adevăratei iubiri să nu fie până la capăt urmată de măre ia unei învi- eri plină de strălucire şi de slavă. O, Dumnezeul nostru, încredin ează-ne pe to i şi deplin de acest adevăr! Amin. * * * Cuvinte în elepte Fericeşte- i căsnicia respectând pe so ul tău, căci nu-i bine nici de tine dacă el ajunge rău. * Şi ce-i dacă bătrâne ea a albit părul pe frunte, dragostea sărbătoreşte chiar şi zilele mărunte; căsnicia niciodată să nu- i laşi să-mbătrânească, dragostea mereu să fie proaspătă şi tinerească.
 72. 72. 72 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz Cãlãtorim alãturiCãlãtorim alãturiCãlãtorim alãturiCãlãtorim alãturi Călătorim alături de fra i şi de surori, dar ce străini ne suntem prea mul i adeseori! Luăm aceeaşi masă, dormim pe-acelaşi pat, şi totuşi mii de mile – de unii – ne despart! Nu-i nicăieri lumină decât în ochii cui s-a-ndrăgostit de Soare şi stă-n lumina Lui; c-un astfel de luceafăr eşti înfră it mereu, prin ochii lui, de-oriunde, priveşti spre Dumnezeu. Mereu vin alte inimi, dar spun de-acelaşi Dor, mereu vezi alte fe e, cu-acelaşi sfânt fior, la cei născu i din Duhul, te-ai duce iar şi iar, – laşi fra ii cei de sânge şi mergi la cei de har... Stăm ani şi ani alături de fra i şi fii, şi so i, dar dacă nu-s din Duhul – eşti un străin la to i; când trupul încetează – în Veacul netrecut, vom fi străini de-olaltă cum nici ne-am fi ştiut. O, fii şi fra i, şi mame ce-ave i cu voi un sfânt, primi i a lui credin ă cât sunte i pe pământ, căci dacă mântuirea azi nu vre i s-o căuta i, ve i plânge-n veşnicie pierdu i şi-ndepărta i!...
 73. 73. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 73 9. VIITORUL ÎNTRISTĂRILOR NOASTRE 1. Voi, cei de acum şi cei din viitorul cât de în- depărtat, iată o făgăduin ă dumnezeiesc de adevărată: făgăduin a că orice întristare a credincioşilor lui Hristos se va preface în bucurie şi orice sudoare li se va preface în rod, şi orice lacrimi li se vor preface în mărgăritare, şi orice pierdere, în câştig, şi orice amar trecător, într-o îndulcire veşnică! Fi i cu to ii absolut siguri de acest lucru! Viitorul întristărilor voastre este strălucit! 2. A fost cândva încercat Iov. Cât de adâncă a fost întristarea care s-a coborât dintr-o dată peste sufletul lui Iov! Şi cât de puternic şi dureros au lovit şi prietenii, şi vrăjmaşii în toată inima şi fiin a sa! Numai chiar mort n-a fost. Dar orice fel de moarte, pentru el, ar fi fost atunci
 74. 74. 74 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz mult mai uşoară ca via a aceea pe care o ducea Iov, aruncat afară pe gunoi... Şi la urmă, o, la urmă, cât de strălucit s-a încheiat totul pentru răbdătorul Iov! Timpul nu ne-ar ajunge să isprăvim câte pilde am putea pomeni astfel! Aşa va fi şi cu întristarea noastră din cauza lui Hristos. 3. Transformarea lucrurilor este cea mai slăvită Operă a lui Dumnezeu. Şi cea mai minunată dovadă a Harului Prezen ei Sale. Oriunde apare Dumnezeu, se petrece neapărat o transformare fericită. Oriunde apare soarele – căldura, lumina şi puterea lui –, el transformă totul în primăvară şi fericire. 4. Când apare Hristos în via a cuiva, întristătoarea via ă de păcat se transformă, prin naşterea din nou, în- tr-o via ă de har şi de credin ă. Inima egoistă şi lacomă de până atunci se trans- formă într-o inimă iubitoare şi darnică. Uscăciunile ochilor se prefac izvoare de recunoştin ă. Şi pustia de mai înainte se transformă în Canaan binecuvântat. Ce minunată transformare face venirea lui Hristos oriunde! 5. Desigur, trebuie o mare luptă în ruperea de pre- zentul greu, ca să po i trăi în viitorul fericit, – dar ce biruin ă mărea ă primeşti oricând po i face aceasta!
 75. 75. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 75 Trebuie o mare putere să te po i smulge de sub stă- pânirea unui „astăzi” întunecat, spre a trăi în nădejdea unui „mâine” luminos, dar ce strălucit este răsplătită izbânda aceasta! 6. Numai o mare credin ă, care cheamă lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi (Rom 4, 17) şi care priveşte lucrurile care nu se văd ca şi cum s-ar vedea (I Cor 1, 28; I Ptr 2, 10), – da, numai o astfel de credin ă plină de încredere poate aceasta. Dar cât de minunat este ea răsplătită, până la urmă, pentru că a crezut în ceea ce i se făgăduise, pentru că a nădăjduit în împlinirea acestei făgă- duin e şi pentru că a lucrat şi a răbdat cu statornicie şi fără abatere pentru ajungerea ei, până la această ajungere! 7. Lumina aprinsă este mai puternică decât întune- ricul. Oricât de slabă să fie o lumină, ea tot biruie întune- ricul şi-l împrăştie, oricât de tare ar fi el. Bucuria curată este mai tare decât întristarea. Oricât de scurtă să fie o bucurie, ea te poate face să ui i uneori chiar anii lungi de întristare şi de dureri. Dragostea adevărată este mai înaltă decât păcatele. Oricât de pu in cunoscută să fie, dragostea adevărată acoperă o sumedenie de păcate (I Ptr 4, 8). O, cât de adevărate sunt aceste adevăruri! 8. Când s-a sfârşit războiul şi când s-a strigat: „Pace!”
 76. 76. 76 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz şi s-a făcut pace, o, ce explozie de bucurie universală a fost în clipa acestei veşti atât de mult dorite şi atât de îndelung amâ- nate, – aduce i-vă aminte! Oamenii cântau, plângeau, se sărutau unii pe al ii pe străzi, îşi aruncau căciulile în aer, – înnebuniseră de bucurie. Nu mai ştiau ce mai fac şi ce spun. O, ce clipă a fost aceea şi cum a umplut ea de bu- curie totul! Cine îşi mai aducea aminte atunci de suferin ele războiului, în marea bucurie a Păcii? Aşa va fi la Venirea Domnului, pentru cei biruitori! 9. Am văzut când s-a terminat cu închisorile! Când s-a strigat: „Liberarea!” – A sosit Liberarea! – Suntem liberi cu to ii! – Plecăm acasă!... O, nu vă pute i închipui ce a fost! S-au putut vedea aievea minuni. Bolnavii de moarte s-au vindecat de bucurie. Slăbănogi şi paraliza i s-au ridicat cântând şi plân- gând, făcându-şi bagajele. Sufletele întunecate s-au luminat ca de o înviere cerească. Şi chinui ii îmbră işau pe chinuitorii lor. Clipa negrăitei bucurii îi făcuse să uite anii înde- lunga i ai negrăitei întristări. Aşa va fi la Venirea Fericită a Împără iei lui Hristos! 10. Am văzut oameni scăpând din spitale ori sosind dintr-o călătorie lungă şi primejdioasă.
 77. 77. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 77 Ori ajungând un liniştit senin de soare, după o noapte înspăimântată. Ori revăzând pe cineva drag, după o îndelungată despăr ire, ori scăpând de cutremur... Ei bine, fiecare din aceste clipe era atât de puterni- că încât de pe fe ele şi de pe inimile celor ce le trăiau s-a şters dintr-o dată toată durerea trecutului întunecat. Şi s-a aşezat strălucitoare lumina bucuriei sosite. O, aşa va fi la Revenirea Mirelui nostru Iisus! 11. Dar oricâte astfel de învieri ca din mor i am fi putut vedea până acum sau ne-am putea închipui, ceea ce va fi la împlinirea făgăduin ei pe care le-a spus-o Mântuitorul sfin ilor Săi ucenici în Seara Des- păr irii ne este încă de neînchipuit. Întocmai după cum este scris. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce-L iubesc (I Cor 2, 9). La Venirea Lui – la înăl area lor. 12. În negrăita clipă a apari iei Mult Doritului nos- tru Mântuitor Iisus Hristos, lumea întreagă cu tot ce este în ea, ca în iu eala unui fulger, se va transforma total într-o înviere Veş- nică pentru noi, ca şi cum în miezul unei nop i de iarnă geroasă ar apărea fulgerător soarele unei amiezi de vară fierbinte pe cer.
 78. 78. 78 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz 13. Puterea Dumnezeiască a lui Hristos va trans- forma totul într-o clipită. Şi tot ce va fi în Clipa Aceea nu numai că va anula şi va şterge cu desăvârşire şi pe totdeauna din inimile celor ce L-au aşteptat – iubind Venirea Lui – orice la- crimă, orice durere şi orice umbră a îndelungatelor în- tristări trăite, – dar va transforma în to i amintirile despre toate acestea în nişte izvoare de bucurii veşnice, aducându-le aminte că pe toate acestea le-au răbdat din dragostea pentru Dulcele lor Iisus, Strălucitul lor Mire şi Soare. 14. În noaptea furtunoasă de acum, gândi i-vă o clipă la Fa a Soarelui Dorit care va răsări atunci pentru noi to i pe totdeauna. În foametea de acum, gândi i-vă la masa îmbelşu- gată care ni se va întinde atunci. În bolile de acum, la vindecarea de atunci. În ocara şi nedreptatea de acum, la răsplătirea de atunci. În singurătatea şi dorul de acum, la cununia de atunci. Şi în scuipările celor ce vă ocărăsc acum, la clipa sărutării lui Hristos pe lacrimile încă şiroind pe fe ele voastre! Şi nu vă ve i mai aduce aminte şi nu vă va mai părea nimic cu neputin ă să mai suferi i încă multă vreme, până când Cel ce vine va veni. 15. Asupra nici unui alt adevăr n-a stăruit atât de mult dragostea Mântuitorului nostru Iubit Iisus ca asu- pra celui despre Venirea Lui din nou la ai Săi.
 79. 79. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 79 Nici o altă făgăduin ă nu ni s-a lăsat scrisă mai apăsat şi mai puternic decât aceasta, a Doua şi pe tot- deauna întoarcere la noi a Domnului nostru Preaiubit. Să nu uităm nici o clipă! 16. Nici o Zi şi nici o Sărbătoare nu ni s-a vestit mai cu bucurie şi mai cu stăruin ă ca Venirea Dom- nului Iisus. Fiindcă Domnul nostru a ştiut mai dinainte nu nu- mai Patimile Lui – ci şi patimile alor Săi. A ştiut cât de grea ne va fi via a dusă în suferin ă, în depărtare şi în singurătate – unde ne-a lăsat El – şi a voit să trecem biruitori prin toate, crezând şi aşteptând Venirea Sa. 17. Domnul Iisus a ştiut nu numai cât de slabi şi cât de pu ini suntem noi, dar şi cât de tari şi cu cât de mul i potrivnici avem de luptat. De aceea ne-a lăsat cea mai dulce, cea mai puterni- că şi cea mai adevărată dintre toate făgăduin ele Sale lăsate în locul Lui între noi, la plecarea Sa, făgăduin a Lui cea dulce: „Mă voi întoarce la voi!...” 18. Ca o mamă când se duce să aducă bucurii copi- ilor ei, ca un mire când se duce să facă pregătirile nun ii pentru mireasa lui ce-l aşteaptă. Ca soarele când se desparte, seara, de grădina cu trandafiri şi crini, făgăduindu-le răsăritul care le va
 80. 80. 80 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz schimba în mărgăritare şiroaiele de lacrimi ale aştep- tării după el din ochii lor. Tot aşa a făcut şi Iisus alor Săi. 19. Sfânta Scriptură nu s-a împlinit încă în întregi- mea ei. Dacă s-ar fi împlinit toată, ea ar fi acum o Carte consumată, o piesă de muzeu, o vechitură depăşită – cum ar fi vrut mul i să fie sau cum au „profe it” mul i mincinoşi despre ea. S-au împlinit multe profe ii scrise în ea cu privire la evenimente al căror timp de împlinire a fost mai de mult sau mai de curând. Căci fiecare profe ie îşi are exact vremea ei de îm- plinire (Ecles 3, 1; Dan 11, 35; In 13, 19). Dar una din cele mai scumpe făgăduin e nu s-a îm- plinit încă; aceasta este cea mai dulce pentru noi: în- toarcerea Domnului nostru. 20. Nici o profe ie nu se poate împlini până nu i-a sosit ceasul şi clipa ei. Fiecare profe ie a fost făcută chiar în vederea ace- lui ceas şi acelei clipe, cu mult mai înainte, tocmai pentru ca acei care o cred să o ştie şi să o aştepte pregăti i, până ce va veni ziua ei. Aşa că aşteptăm şi noi cu credin ă neclintită că, în Ziua Hotărâtă, Domnul nostru Iisus, Dulcele, Dragul, Scumpul nostru Mântuitor Iisus Hristos, va veni ca să ne ia pe noi cu El, pentru ca Acolo unde este El şi unde sunt cei dragi ai noştri să fim şi noi. O, vino, Doamne Iisuse! Amin.
 81. 81. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 81 10. ÎNCREDIN AREA DESPRE ADEVĂR 1. Ce minunat ne încredin ează despre adevărul Venirii Sale precizarea următoare din Cuvântul Sfânt: „Domnul mi-a răspuns şi a zis: Scrie prorocia şi sap-o pe table, ca să se poată citi uşor. Căci este o pro- rocie a cărei vreme va veni şi se va împlini negreşit»” (Hab 2, 2-3). Iată asigurarea împlinirii marii noastre aşteptări. Iată garan ia puternică a izbăvirii noastre. 2. Temeiul pe care în sufletele noastre trebuie să se aşeze pacea şi încredin area siguran ei depline şi de ne- clintit este că ceasul Venirii Domnului nostru se apropie şi Ziua Izbăvirii noastre vine, şi fericirea noastră este aproape (Lc 21, 28), pentru că Mântuitorul nostru vine, este chiar la uşi (II Ptr 3, 9). Şi nădejdea pe care o tot aşteptăm se va împlini foarte curând. Să fim plini de bucuria acestei încredin ări.
 82. 82. 82 Traian DorzTraian DorzTraian DorzTraian Dorz 3. Iată, Soarele Izbăvirii noastre răsare (Hab 4, 2). Iată, Mirele Dorit şi Scump al sufletelor noastre vi- ne (Mt 25, 6). Iată, Domnul nostru este aici! Grăbi i-vă şi vă aprinde i inimile, să vă albi i veşmântul, să vă împodobi i por ile (Apoc 22, 14). Numai lacrimile să vi le lăsa i să vă curgă pe obraji... Ca să aibă ce şterge Mâna Lui Dulce când va veni... 4. Ca nişte copii fricoşi întrebăm mereu: Doamne, oare ce va fi cu noi? Ce va fi oare cu fra ii noştri (In 21, 21)? Ce va fi oare cu Lucrarea Ta, în fa a atâtor ame- nin ări? Ce ne va mai aduce oare viitorul acesta întunecat şi amenin ător? Ce se va mai alege oare de bucuria noastră, de nă- dejdea noastră, de adunarea noastră, în atâtea încercări sau valuri, sau slăbiciuni? La toate acestea ne răspunde încredin area Venirii Domnului. 5. Ca nişte copii nemul umi i, întrebăm mereu pe Domnul: De ce mie, Doamne, îmi dai atâtea necazuri? De ce pe noi ne ii mereu sub apăsarea şi mustra- rea Ta? De ce nouă nu ne dai ceea ce al ii au cu atâta îndes- tulare şi de atâta timp?
 83. 83. Mãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitãMãrturisirea strãlucitã 83 Întrebăm mereu, întrebăm despre toate şi între- băm to i. Ce slabă încredin are despre Viitorul Fericit este în aceste întrebări! 6. O, ce bine că Domnul nu ne răspunde nici nouă acum la atât de multe din întrebările pe care nerăbdarea sau temerile, sau pu ina noastră credin ă, sau multa noastră nepricepere ar avea de atâtea ori să I le pună!... Dar ştim că, atunci când va veni Ziua Lui şi Arăta- rea Sa, toate miile noastre de întrebări vor primi de la Domnul Iisus, prin chiar acel unic Fapt, un aşa de de- plin răspuns, încât nu vom mai avea nici unul dintre noi nimic de întrebat. O, dacă am gândi acum mai încrezători la acest adevăr! 7. Odată, lângă un stejar a crescut un vrej de do- vleac. Cât crescuse stejarul în treizeci de ani, a crescut vrejul în trei săptămâni. Ajungând în vârful stejarului, vrejul, îngâmfat de creşterea sa, a început să-i pună o mul ime de întrebări îngâmfate. Dar stejarul i-a dat la urmă, la toate întrebările în- gâmfate ale vrejului, doar un singur răspuns, zicând: – Am să- i răspund la toamnă! Dar toamna, stejarul n-a mai avut cui să-i răspundă. Vrejul se uscase.

×