Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5.HiZMET iHRACI

1,388 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5.HiZMET iHRACI

 1. 1. HİZMET İHRACI Bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için; 1- Hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması, 2- Fatura veya benzeri nitelikteki belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi, 3- Hizmet bedelinin, döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi, 4- Hizmetten yurt dışında faydalanılması, şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.
 2. 2. HİZMET İHRACI Hizmetten yurt dışında faydalanılmasından kasıt, yurt dışındaki müşteri için Türkiye’de yapılan hizmetin, müşterinin yurt dışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye’ deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.
 3. 3. HİZMET İHRACININ KAPSAMI ●Yurt dışında faaliyet gösteren bir firmaya yurt dışındaki inşaatlara ilişkin olarak Türkiye’den verilen mühendislik, proje, taahhüt ve danışmanlık hizmeti, ● Yurt dışındaki bir firmanın Türkiye’den ithal edeceği mallara ilişkin olarak Türkiye'de verilen kalite kontrol, barkodlama, elleçleme, aracılık, imalatçı seçimi, sipariş takibi vb. hizmetler ile bu işlerle ilgili alınan komisyon bedelleri,
 4. 4. HİZMET İHRACININ KAPSAMI ●Yurt dışına yapılan finansal kiralama işlemleri istisnanın kapsamına girmektedir. ● Yurt dışından tamir, bakım, onarım vb. nedenler için yurt dışından geçici ithal yolu için getirilen araçlara verilen bu hizmetler istisna kapsamındadır. ● Geçici kabul yolu getirilen bir mala Türkiye'de fason işçilik hizmeti verilmesi ve tekrar yurt dışına sahibine gönderilmesinde istisna uygulanır.
 5. 5. HİZMET İHRACININ KAPSAMI ● Yurt içinde faaliyet gösteren yerli firmaya yurt dışında verilen seyahat ve tur organizasyonu hizmeti de istisna kapsamındadır. ● Serbest Bölgeler Kanununda; serbest bölge gümrük bölgesi dışında sayılmakla beraber Türkiye sınırları içinde bulunan, yabancı ülke niteliği taşımayan yerler olarak tanımlandığından buralara yapılan hizmetler istisnadan, FAYDALANDIRILMAZ.
 6. 6. Hizmet İhracında Döviz Alım Belgesi Neden Önemlidir ? Hizmet, mal gibi alım satıma ve teslime konu edilemez. Bu nedenle teslim hükümlerine tabi tutulması da mümkün değildir. Hal böyle olunca dövizin yurt dışından gelmesi bir hizmetin yurt dışı için yapıldığının tevsiki için en önemli unsurdur.
 7. 7. Hizmet İhracında Döviz Alım Belgesi Nasıl Tevsik Edilmelidir ? ● Hizmet ihracında, hizmet bedelinin yurt dışından döviz olarak getirildiğinin banka veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesi banka dekontu veya bankadan alınan belge ile tevsik edilmesi gerekmektedir. ● Kamuoyunda döviz büfeleri olarak bilinen yetkili müesseseler ve benzerleri) alınacak belgelere göre işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır.
 8. 8. Hizmet İhracı İstisnasının Beyanı ● Hizmet ifa edildiği dönemde beyan edilecek, ancak, DAB ibraz edilmeden iade yapılmayacaktır.
 9. 9. İade İçin İbrazı Gereken Belgeler  İade talep dilekçesi ve internet vergi dairesi aracılığı gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alındısı,  Yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın aslı veya fotokopisi,  İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç edilen hizmet nedeniyle yüklenilen vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo,
 10. 10. HİZMET İHRACATINA İLİŞKİN İADELERDE RAKAMSAL HADLER Mahsuben İade Talepleri İlgili belgelerin ibrazı halinde tutar her ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat aranmaksızın mahsup işlemi yerine getirilir.
 11. 11. HİZMET İHRACATINA İLİŞKİN İADELERDE RAKAMSAL HADLER Nakden İade Talepleri Dönem itibarıyla 4.000 TL’ye kadar olan iadeler koşulsuz olarak, 4.000TL üzeri VİR, teminat veya YMM Raporu ile yapılmaktadır. 37 No’lu SMMM,YMM Tebliği gereği, YMM Raporu ile iade, tam tasdik sözleşmesi varsa limitsiz, yoksa 392.000 TL'ye kadar yapılabilmektedir.

×