Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KLASA 3
Blok tematyczny: POLE
Temat dnia: OD ZIARENKA DO BOCHENKA
CELE OGÓLNE:
doskonalenie wielozdaniowych wypowiedzi,
tw...
PRZEBIEG ZAJĘCIA:
Powitanie
Obejrzenie prezentacji „Od ziarenka do bochenka” / prezentację dzieci oglądają w swojej sali
–...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

scenariusz Od Ziarenka Do Bochenka

9,042 views

Published on

scenariusz zajęć

Published in: Education
  • Be the first to comment

scenariusz Od Ziarenka Do Bochenka

  1. 1. KLASA 3 Blok tematyczny: POLE Temat dnia: OD ZIARENKA DO BOCHENKA CELE OGÓLNE: doskonalenie wielozdaniowych wypowiedzi, tworzenie zakończenia opowiadania, polskie zwyczaje dotyczące chleba, produkty zbożowe, praca rolnika, młynarza i piekarza, praca na polu dawniej i dziś, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, pisownia rzeczowników z zakończeniem – arz, osobowe formy czasownika, wiadomości praktyczne dotyczące płacenia np. zł , gr wykorzystanie TIK w procesie kształcenia. CELE SZCZEGÓŁOWE: UCZEŃ: podejmuje próby omawiania ilustracji w formie opowiadania, wie, co znaczy szanować chleb, rozróżnia rośliny zbożowe, wie jakie produkty otrzymujemy ze zbóż, poznaje historię chleba i polskie zwyczaje związane z chlebem, dostrzega zmiany zachodzące w pracy rolnika, młynarza i piekarz na przestrzeni dziejów, umie ułożyć w porządku chronologicznym podpisy do obrazków, podejmuje twórcze próby literackie, słucha utworu poetyckiego czytanego przez nauczyciela i wyszukuje fragmenty na określony temat, stosuje pisownię rzeczowników z zakończeniami – arz. nazywa czynności – czasowniki, liczy pieniądze, umiejętnie i samodzielnie wykorzystuje komputer jako narzędzie pracy – edytor tekstowy. METODY słowne: rozmowa, opowiadanie, praca z tekstem, poglądowe: prezentacja, film, ilustracje, okazy naturalne – żyto, pszenica, chleb, ćwiczenia praktyczne, praca w edytorze tekstowym.. FORMY PRACY zbiorowa, jednolita indywidualna i zróżnicowana. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: prezentacja „Od ziarenka do bochenka”, ilustracje, film „W piekarni”, podręczniki, karty pracy, różne rodzaje maki i chleba, kłosy zbóż, zestaw monet i banknotów, komputery.
  2. 2. PRZEBIEG ZAJĘCIA: Powitanie Obejrzenie prezentacji „Od ziarenka do bochenka” / prezentację dzieci oglądają w swojej sali – komputer i projektor/. Ustne tworzenie opowiadania o powstaniu chleba: nazywanie czynności wykonywanych podczas poszczególnych etapów pracy, opowiadanie o pracy ludzi, ich trudzie i wysiłku, nazywanie narzędzi, których używano podczas pracy, ukazanie pracy rolnika dawniej i obecnie (uogólnianie, wnioski). Rozpoznawanie roślin zbożowych uprawianych na naszych polach / wystawka kłosów i ziaren zbóż /. Przypomnienie wiadomości o roślinach uprawianych na naszych polach. Ćwiczenia dramowe – pokazanie czynności siewu i koszenia zboża. Obejrzenie filmu „W piekarni”. wypowiedzi dzieci na temat przedstawionych rodzajów pieczywa , rodzaje pieczywa robione ręcznie, różne rodzaje mąki; Porządkowanie podpisów chlebowej historii: - / karta pracy 69 ćwicz. 1.- Wesoła Szkoła kl. 3/ Słuchanie wiersza Włodzimierza Melzackiego „Chleb” Wskazanie w wierszu czasowników mówiących o trudzie rolników, Czego symbolem jest chleb w utworze? Opowiadanie i czytanie wybranych tekstów o zwyczajach związanych z chlebem. Układanie prośby chleba skierowanej do tych, którzy go nie szanują: O co chleb prosi ludzi? (Nie wyrzucajcie mnie). W jaki sposób zwraca się do ludzi? ( Proszę, szanujcie mnie). Wymyślanie dalszego ciągu historii chlebowej: - uzupełnianie formularzy / zajęcia w pracowni komputerowej /. Gr1 – Uzupełnianie luk w tekście i pisanie zakończenia (samodzielnie),Historia chleba gr1.dot Gr2 – Uzupełnia tekst czasownikami w formie osobowej i układa zakończenie z rozsypanki wyrazowej.Historia chleba gr2.dot Głośne odczytywanie uzupełnionego tekstu, analiza ortograficzna, drukowanie prac. Rozwiązywanie krzyżówki obrazkowej / karta pracy 69 ćw.2 – Wesoła Szkoła kl. 3/ . Odgadywanie nazw zawodów na podstawie symulowanych czynności (piekarz, młynarz, kucharz, stolarz). Pisownia rzeczowników z zakończeniem – arz, / karta pracy 69/ Projekt wystawy sklepowej z pieczywem. Rysowanie kredkami, wycinanie z kolorowego papieru. Zabawa w sklep – ćwiczenia dodawania , odejmowania, mnożenia i dzielenia w zakresie 100 /liczenie pieniędzy/. Podsumowanie dnia i ocena: „Miarą ludzkiej kultury jest szacunek dla chleba Chleba naszego powszedniego Daj nam dzisiaj” ks. Tymoteusz opracowanie: M.Goździak

×