Основна школа «Бранко Ћопић» Број :07/13 Датум:25.01.2013Л у к и ћ е в оНа основу чл. 193. Закона о раду («Сл. Гласник РС»...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Resenje o stavljanju van snage resenja o otkazu

3,494 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,494
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Resenje o stavljanju van snage resenja o otkazu

  1. 1. Основна школа «Бранко Ћопић» Број :07/13 Датум:25.01.2013Л у к и ћ е в оНа основу чл. 193. Закона о раду («Сл. Гласник РС» бр. 24/05, 61/01 и 54/09), ДиректорОсновне школе «Бранко Ћопић» из Лукићева, доноси:Ставља се ван снаге Решење бр. 201/12 од 14.11.2012.г., којим је Вукотић Душану изЗрењанина, престао радни однос у школи и отказан уговор о раду бр. 21-02 од 01.02.2007.г. збогизрицања дисциплинске мере престанка радног односа.Решењем бр. 158/12 од 27.09.2012.г. Вукотић Душану из Зрењанина изречена једисциплинска мера престанка радног односа у школи.Против наведеног решења запослени је поднео приговор који приговор је Школски одборсвојим решењем 188/12 од 29.10.2012.г. одбио а оспорено решење о изреченој дисциплинскојмери потврдио.Након коначности изречене дисциплинске мере престанка радног односа, Директоршколе донео је Решење бр. 201/12 од 14.11.2012.г. којим је Вукотић Душану престао радни односу школи.На наведено решење о престанку радног однос у школи, запослени је поднео приговоркоји је Школски одбор одбио као неоснован и потврдио решење Директора школе бр. 201/12 од14.11,2012.г.Након коначности овог решења, отказан је уговор о раду бр. 21-02 од01.02.2007.г.закључен између Школе и Вукотић Душана, и исти је одјављен са даном13.12.2012. г., са којим даном је именованом престао радни однос.Против решења којим је престао радни однос у школи, Вукотић Душан поднео је тужбунадлежном суду, као и захтев надлежној Инспекцији рада којим је тражио да се одложиизвршење коначног решења бр. 201/12 од 14.1 1.2012.г., до доношења правомоћне одлуке суда поњеговој тужби.Захтев Вукотић Душана, надлежна инспекција рада је усвојила и донела данаг. Решење 6 р . 383-117-00191/2012-04, а које је Школа запримила дана 22,01.2013. заведено подбројем 6/13.Тим Решењем Инспекције рада одлаже се извршење коначног решења бр. 201/12 од14.11.2012.г., којим је Вукотић Душану престао радни однос у школи и отказан уговор о радузбог изрицања дисциплинске мере престанак радног односа до правомоћног окончања судскогспора, са напоменом да жалба на наведено решење не одлаже извршење тог решења.На основу свега горе наведеног, а у складу са чл. 193. Закона о раду, Директор школе једонео ово Решење.Поука о правном леку: Против овог Решења запосленинадлежним судом у року од 90 дана од дана достављања ово решења.Р Е Ш Е Њ ЕО б р а з л о ж е њ е

×