Основна школа „Бранко Ћопић"Број: 222/12Датум: 07.12.2012. годинаЛ у к и ћ е в оНа основу члана 145. ст.1. и 4. Закона о о...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Resenje o otkazu so konacno decembar-7 (2)

272 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
272
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Resenje o otkazu so konacno decembar-7 (2)

  1. 1. Основна школа „Бранко Ћопић"Број: 222/12Датум: 07.12.2012. годинаЛ у к и ћ е в оНа основу члана 145. ст.1. и 4. Закона о основама система образовања иваспитања („Службени гласник РС" број 72/09), Школски одбор Основнешколе"Бранко Ћопић" Лукићево, одлучујући о приговору запосленог на решењедиректора школе , на седници одржаној 07.12.2012. године донео јеI Одбија се као неоснован приговор Вукотић Душана наставника физичкогваспитања, број 210/12 од 27.11.2012. године, а оспорено решење се потврђује.II Решење Школског одбора је коначно.Решењем број 201/12, од 14.11.2012 године директор школе одлучиоједаВукотић Душану наставнику физичког васпитања престане радни однос зато што јерешењем број: 158/12 од 27.09.2012. године лице овлашћено за вођењедисциплинског поступка, Душана Вукотића огласио кривим и изрекао мудисциплиску меру престанка радног односа.Против решења директора број: 201/12 од 14.11.2012. године запослениВукотић Душан поднео је приговор број: 210/12 од 27.11.2012. године Школскомодбору. Школски одбор је, узевши у обзир пропис меродаван за дати случај, то јестчлан 145. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања према којемОрган управљања ће решењвм одбити приговор када утврди да је поступакдоношења решења правилно спроведен и да је решење на закону засновано, априговор неоснован, закључио да је приговор запосленог неоснован због тога штоје решење написано на основу Решења лица овлашћеног за вођење дисциплинскогпоступка број: 158/12 од 27.09.2012. године. којим се Душан Вукотић оглашавакривим и изриче му се дисциплинска мера престанка радног односа. На основу тогадиректор је донео Решење Број: 201/12 од 14.11.2012. године. То значи да јепоступак доношења решења правилно спроведен и да је решење засновано назакону, чиме су се стекли услови из члана 145. став 4. Закона о основама системаобразовања и васпитања да приговор буде одбијен а да се оспорено решењепотврди, како је и одлучено у изреци решења под I.Пошто је интерна заштита (право на приговор) права запослених у установиза образовање и васпитање, у складу са чланом 145. став 1. Закона о основамасистема образовања и васпитања, предвиђена у односу на решења директора, а не иу односу на одлуке органа управљања, који је другостепени орган у остваривањуправа, обавеза и одговорности запослених, закључак Школског одбора је коначан,како и стоји у његовој изреци под II.Упутство о правном средству:Против овог решења запослени има право да покрене радни спор предОсновним судом у Зрењанину, у року од 15 дана од дана достављања решења.Р Е Ш Е Њ ЕОбразложењ еЗаменик пред. ШО

×