РЕПУБЛИКА СРБИЈАПРЕКРШАЈНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУБрој: 9 П р Ј 4970/10Дана: 22.07.2011 г.З Р Е Њ А Н И НУ И М Е Н А Р О Д АПрекрш...
ти човек?", на шта је реаговао секретар школе Поповић Саво који је покушао Вукотићу даобјасии да је то по Закону и да нема...
својих родитеља јер није имао прва два часа тако да се са директором школе наконседнице уопште није поново видео и предлаж...
имао са иаставником физичког Вукотић Душаном дана 09.11.2010 г. био на боловању двенедеље и на посао је поново дошао 23.11...
удаљењу са рада до окончања дисциплинског поступка. Заједно су дошли у његовуканцеларију где је покушао да му уручи наведе...
окривљеног Вукотић Душана, изјавио је да је спорном приликом Вукотић Душан изговориовише увредљивих речи директору школе М...
је било очевидаца овог инцидента. Одговорио му је да није приметио било које лице којеби могло да се предложи у својству с...
Поступајући у складу са основним начелима поступка судија је утврдио да јеокривљени починио прекршај из чл.6 ст.З Закона о...
предметл 9 Пр Ј 4970/10 објаснивши уобичајену процедуру и поступање поводомдобијених информација да се негде десио прекрша...
судија сматра да ће се са тако изречеиом јединственом новчаном казном од 20.000,00динара утицати на окривљеног да не чини ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presuda pribisic1

345 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
345
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presuda pribisic1

 1. 1. РЕПУБЛИКА СРБИЈАПРЕКРШАЈНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУБрој: 9 П р Ј 4970/10Дана: 22.07.2011 г.З Р Е Њ А Н И НУ И М Е Н А Р О Д АПрекршајни суд у Зрењанину, судија Зоран Прибишић, надлежан по чл.91 ст. 1 и94 Закона о прекршајима ("Сл.гласник РС" 101/05, 116/2008 и 111/2009) у прекршајномпоступку против ВУКОТИЋ ДУШАНА из Зрењаиина, због прекршаја из чл.6 ст.2 и ст.З ичл.12 ст.1 Закона о јавном реду и миру ("Сл.гласник РС" 51/92, 53/93, 67/93 и 48/94), а наоснову чл.93 ст.1, чл.214, чл.217 и чл.218 ст. 1 тач.З Закона о прекршајима ("Сл.гласник РС"101/05, 116/2008 и 111/2009) доноси, дана 22.07.2011. године следећу:П Р Е С У Д УIСпајају се предмети Прекршајног суда у Зрењанину, заведени под бројем 9 Пр Ј4970/10 и 9 Пр Ј 5131/10, тако да ће се убудуће водити под бројем 9 Пр Ј 4970/10.IIОкривљени ВУКОТИЋ ДУШАН, ЈМБГ: 15089541060049, од оца Милоша,рођен 15.08.1954 г. у Власеници, са пребивалиштем у Зрењанину, Булевар ВељкаВлаховића 7/15, ожењен, отац двоје деце, професор физичке културе у основној школи"Бранко Ћопић" у Лукићеву, са зарадом од 39.000,00 динара, држављанин РепубликеСрбије, прекршајно и кривично не осуђиван,К р и в ј е:1. што је дана 09.112010 г. око 13,45 х. у Лукићеву на службеном улазу уосновну школу "Бранко Ћопић" вређањем и ударањем директора основне школе МарићСретенка из Лукићева, Бирчанинова 55, нарушио јавни ред и мир на тај начин што су сесрели на улазу у основну школу, при чему је Вукотић Марићу изговорио увредљиве речи:"Јебем ти матер, ђубре", и задао му је један ударац затвореном шаком у пределу грудинаневши му лаку телесну повреду,чиме је починио прекршај из чл.6 ст.З Закона о јавном реду и миру,па му се због тога, а на основу истог Закона УТВРЂУЈЕ НОВЧАНА КАЗНА УИЗНОСУ ОД 15.000,00 (петнаестхиљада) динара,2. што је дана 24.11.2010 г. око 10,45 х. у канцеларији секретара основне школе"Бранко Ћопић" у Лукићеву, вређањем директора школе Марић Сретенка нарушио јавниред и мир на тај начин што је позван у канцеларију од стране секретара школе ПоповићСаве да му се уручи закључак о покретању дисциплинског поступка против њега и решењео привременом удаљењу са рада у току ког је у канцеларију ушао директор школе МарићСретенко коме је Вукотић изговорио више увредљивих речи: "Бедниче, љигавче, какав си1
 2. 2. ти човек?", на шта је реаговао секретар школе Поповић Саво који је покушао Вукотићу даобјасии да је то по Закону и да нема разлога да вређа директора затраживши од њега дапреда кључеве од фискултурне сале, а које је Вукотић сутра дан доставио,чиме је починио прекршај из чл.6 ст.З Закона о јавном реду и миру,па му се због тога, а на основу истог Закона УТВРЋУЈЕ НОВЧАНА КАЗНА УИЗНОСУ ОД 5.000,00 (петхиљада) динара.На основу чл.42 ст.1 тач.2 Закона о прекршајима, окривљени сеО С У Ђ У Ј ЕНА ЈЕДИНСТВЕНУ НОВЧАНУ КАЗНУ У ИЗНОСУ ОД 20.000,00(двадесетхиљада) динара.Новчана казна се има уплатити у року од 15 дана по правоснажности пресуде нажиро рачун број 840-743321843-94 - уплата новчане казне за прекршаје. Уколикоокривљени не плати новчану казну у остављеном року иста ће се заменити казном затворау трајању од 20 дана, рачунајући сваких започетих 1.000,00 динара у један дан затвора,сходно чл.37 ст.2 Закона о прекршајима.На основу чл.130, 131 ст.1 и чл.132 ст.1 и 4 Закона о прекршајима и чл.27 ст.2Правилника о накнади трошкова у судским поступцима ("Сл.гласник РС" број 57/03),обавезује се окривљени на плаћање трошкова прекршајног поступка у паушалном износуод 1.000,00 (хиљаду) динара, у року од 15 дана по правоснажности пресуде на жиро рачунброј 840-743922843-33 - уплата трошкова поступка, под претњом принудног извршења.I I IОкривљени ВУКОТИЋ ДУШАН, са подацима као у тач.2 ове пресудена основу чл.218 ст.1 тач.З Закона о прекршајима,ОСЛОБАЂА СЕ КРИВИЦЕјер није доказано да је дана 24.11.2010 г. око 10,45 х. при изласку из каицеларијесекретара основне школе "Бранко Ћопић" у Лукићеву, пљунуо на под и да се непристојно идрско понашао,чиме би починио прекршај из чл.12 ст.1 Закона о јавном реду и миру.О б р а з л о ж е њ еМУП РС ПС Зрењанин поднео је захтеве за покретање прекршајног поступкапод бројем 1-270-01330/10 од 11.11.2010 г. и 1-270-01415/10 од 01.12.2010 г., противокривљеног Вукотић Душана, а због прекршаја ближе описаних у захтевима за покретањепрекршајних поступака.Судија је утврдио да су испуњени услови, покренуо прекршајни поступак,позвао и саслушао окривљеног.Дана 13.01.2011 г. у предмету број 9 Пр Ј 4970/10 саслушан је окривљениВукотић Душан. Изјавио је да не признаје извршење прекршаја који му се стављају натерет поднетим захтевом и да он дана 09.11.2010 г. у 13,45 х. на улазу у основну школу"Бранко Ћопић" у Лукићеву директору школе Марић Сретенку није изговорио било каквеувредљиве речи и претње, нити му је задао један ударац песницом у пределу груди. Тогдана око 12,00 х. или 12,30 х. одржана је седница наставничког већа на којој јеприсуствовао и он, а био је присутан и директор школе, и након седнице он је отишао до2
 3. 3. својих родитеља јер није имао прва два часа тако да се са директором школе наконседнице уопште није поново видео и предлаже да се одреди суочење са директором школеи након тога да се одлучи о његовој одговорности.У предмету 9 Пр Ј 5131/10 окривљени је саслушан дана 15.03.2011 г. и томприликом је изјавио да је дана 24.11.2010 г. око 10,45 х., а не у 11,30 х., био у основнојшколи "Бранко Ћопић" у Лукићеву где ради као наставник физичког васпитања. Налазиосе у информатичком кабинету и тада је код њега дошао секретар школе Поповић Саво,који га је позвао и са којим је отишао до његове канцеларије да му уручи решење којим сепокреће дисциплински поступак против њега и којим се удаљава са рада. Док је био саСавом у његовој канцеларији, у канцеларији је била присутна и радница у књиговодствуПанић Даринка. Док се Саво припремао да му уручи решење, у канцеларију је ушаодиректор школе Марић Сретенко са којим је наводно имао инцидент 09.11.2010 г. Упитаога је смиреним тоном: "Човече, шта ми то радиш?", али није тачно да му је изговараоувредљиве речи: "Бедниче, љигавче, какав си ти човек? Нечовеку." Након тога га је упитао:"Па побогу Сретенко где сам те ударио?" на шта је Сретенко одговорно: "На степеништу".Потом га је упитао: "Како сад на степеништу кад у закључку о удаљењу пише да је то билоу холу школе?". Тачно је да је секретар школе Поповић Саво, и то пре него што је директорушао у канцеларију, од њега затражио да преда кључеве од фискултурне сале и тачно је дато није урадио јер је након тога дошло до разговора између њих, а после је то заборавио дауради и те кључеве је предао сутра дан одневши их у школу уз напомену да га је некопретходно назвао телефоном и да се представио као полицајац. Оспорава и да је 24.11.2010I.. након разговора са директором школе у присуству секрегара Поповић Саве и раднице укњиговодств> Панић Даринке. пљунуо на под и изашао из канцеларије јер спорномприликом, као ни у другим приликама, није никад пљунуо на под. Што се тиче наводадатој у напомени захтева да је одбио да да писмену изјаву на наведене околности онарушавању јавног реда и мира изјављује да то од њега нико није ни тражио и да је збогтога обавио разговор са полицајцем Зорановић Мирославом који је практично избегао даму да одговор зашто од њега није узета изјава да би на крају рекао да је поступљено постандардној процедури ако се у року од гри дана не пронађе лице од које треба да се узмеизјава, да се напише да је то лице одбило да да изјаву, а да је он од њега није узео јер послетога није могао да га нађе у школи. Предлажио је да се у својству сведока саслуша иполицајац Зорановић Мирослав и да се изјасни због чега од њега није затражена изјава онаводно почињеном прекршају.У својству сведока, дана 15.03.2011 г. саслушан је Марић Сретенко, директоросновне школе "Бранко Ћопић" у Лукићеву, који је изјавио да ради као директор уосновној школи "Бранко Ћопић" у Лукићеву и дана 09.11.2010 г. око 12,00 х. одржали суседницу наставничког већа на којој је био присутан професор физичког васпитањаВукотић Душан. Седница је завршена негде око 13,40 х. јер после тога почиње рад у другојсмени у школи. Након седнице отишао је до тоалета, а потом се на службеном улазу ушколу, које практично користи наставно особље, на степеништу сусрео са ВукотићДушаном са којим у назад 3-4 месеца већ има одређених проблема и који га је прво једномударио затвореном шаком у пределу груди, након чега му је изговорио више увредљивихречи псујући му мајку, која је иначе умрла пре месец дана пре овог догађаја, говорећи да јеђубре и друге увредљиве речи. Није реаговао и након тога отишао је до куће где је попиоједну таблету за смирење. Након тога отишао је да затражи помоћ у Ургентном центру уЗрењанину о чему у предмету постоји извештај лекара. Касније је чуо да су по уобичајенојпроцедури здравствени радници о овоме обавестили полицију и уследила је пријавапротив Вукотића. Није приметио било кога ко би могао бити саслушан у својству сведокада је очевидац напред изнетог догађаја. Накнадно је чуо од раднице школе Панић Даринкеда је она видела да се тог дана он и Вукотић на степеништу нешто расправљају.Истог дана у предмету 9 Пр Ј 5131/10 у својству сведока саслушан је директоросновне школе Марић Сретенко и том приликом изјавио је да је након инцидента који је3
 4. 4. имао са иаставником физичког Вукотић Душаном дана 09.11.2010 г. био на боловању двенедеље и на посао је поново дошао 23.11.2010 г. када је закључком покренутдисциплински поступак против Вукотића и донето решење о његовом удаљењу са рада доокончања дисциплинског поступка. Секретар школе Поповић Саво је у својој канцеларијиуручивао ова документа Вукотићу и из своје канцеларије ушао је у канцеларију секретарашколе где је била присутан и радница у књиговодству Панић Даринка. Том приликомВукотић му је поставио питање где га је ударио, да ли у холу или на степеништу школе.Одговорио је да је то изјавио пред органима где то треба да изјави. Након тога вратио се усвоју канцеларију и након чега је после извесног времена Вукотић дошао код њега уканцеларију и након краћег разговора поново су се нашли у канцеларији секретара школе.Вукотић му је тада изговорио више увредљивих речи: "Бедниче, љигавче" и друго, а наконшто је кренуо да изађе из просторије Вукотић је изговорио: "Пу, пичка ти материна,запамтићеш ти мене" након чега се удаљио. Приликом уручења закључка и решења одстране секретара школе, од њега је затражено да врати кључеве од фискултурне сале алион то тада није урадио, већ их је сутра дан донео у школу.У својству сведока, дана 15.03.2011 г., саслушана је Панић Даринка у предмету9 Пр Ј 4970/10 и која је изјавила да ради у књиговодству у основној школи у Лукићеву. Знада је дана 09.11.2010 г. била одржана седница наставничког већа и негде око 13,45 х. ушлаје у хол школе јер се ту налази простор за кување кафе и одатле је кроз стакло, саудаљености око седам метара на улазу за наставнике, видела директора школе МарићСретенка и наставника физичког Вукотић Душана како нешто расправљају између себе ивидела је да је у току расправе Вукотић Душан са руком испред себе махао обраћајући седиректору, али није чула о чему су њих двојица расправљали. На питање окривљеног какосе сећа да је то што је напред навела било управо 09.11.2010 г. протеком скоро четиримесеца, када му је средином фебруара рекла да се најбоље не сећа те ситуације, сведокПанић је изјавила да је пар дана пре него што је Душан назвао телефоном у фебруарумесецу, 13. фебруара су два сина и снајка и два унука имали тешку саобраћајну незгоду ида је због тога била забринута и растројена, али да се добро сећа да је директора и његавидела 09.11.2010 г. јер је тог дана претходно била одржана седница наставничког већа.Након одговора сведока окривљени је поставио питање: "Како је могуће да се догађаја несећа непосредно после догађаја, а да га се добро сећа након скоро четири месеца?".Истог дана у предмету 9 Пр Ј 5131/10 Панић Даринка је изјавила да је дана24.11.2010 г. око 11,00 х. била у канцеларији директора школе који тог момента није биоту јер је радила обрачун плате, а програм се налази на компјутеру који се налази уканцеларији директора школе. Након извесног времена прешла је у своју канцеларију којудели са секретаром школе Поповић Савом, који је био ту са наставником физичкогваспитања Вукотић Душаном и коме је уручивао закључак о покретању дисциплинскогпоступка и решење о удаљењу са рада до окончања дисциплинског поступка. Вукотић јеседео за столом и испред њега су била напред наведена документа. Вукотић је саопштиосекретару да неће да потпише њихов пријем и тражио је да обави разговор са директором.После извесног времена у њену канцеларију је дошао директор Марић и Вукотић га јеупитао да му објасни о чему се овде ради али директор није дао никакав одговор. Вукотићму је изговорио више увредљивих речи говорећи му да је никакв човек, да је љигавац, дајебедник, да је кер и након тога, приликом изласка из просторије, чула је да је Вукотићпљунуо на под говорећи: "Пу, запамтићеш ти мене". Напоменула је и то да је секретаршколе Поповић Саво покушавао да смири Вукотића, али и поред тога он је изговараоувредљиве речи директору.У својству сведока, дана 15.03.2011 г. у предмету број 9 Пр Ј 5131/10, саслушанје сведок Поповић Саво, који је изјавио да ради као секретар у основној школи "БранкоЋопић" у Лукићеву где је дана 24.11.2010 г. око 10,45 х. отишао до кабинета информатикегде се налазио наставник физичког васпитања Душан Вукотић кога је позвао у својуканцеларију да му уручи закључак о покретању дисциплинског поступка и решење о4
 5. 5. удаљењу са рада до окончања дисциплинског поступка. Заједно су дошли у његовуканцеларију где је покушао да му уручи наведена документа. Он их је примио али је одбиода на њих стави свој потпис што је констатовао на примерку који остаје у архиви школе.Тог момента директор школе није био у својој канцеларији и појавио се после извесногвремена. Дошао је у његову канцеларију где је био са Вукотићем. Вукотић је упитаодиректора шта му то пакују и зашто му пакују робију. Вукотић је питао директора где га јеударио, да ли на степеништу или холу школе. Директор му је одговорио да је у холу, а онга је питао зашто је рекао да је на степеницама и после извесног времена, а напомиње да јебило пар улазака у његову канцеларију и од стране Вукотића и од стране директора. Уједном моменту у његовом присуству Вукотић је директору Марићу изговорио вишеувредљивих речи говорећи му да је бедник, гњида, љигавац, нечовек, да би на крају приизласку из канцеларије пљунуо на под, а потом се удаљио. Претходно је од Вукотићазатражио и да преда кључеве од фискултурне сале, али он то није ударио тог момента већје кључеве доставио сутра дан. У моменту када је са Вукотићем дошао у његовуканцеларију није била присутна Панић Даринка али је она дошла након неких пет минутаи после се није удаљавала и била је присутна и очевидац је оном што се накнаднодешавало.Дана 15.03.2011 г. спроведено је суочење између окривљеног Вукотић Душана иМарић Сретенка. Окривљени Вукотић Душан, који је чуо изјаву сведока Марић Сретенка,окренут лицем у лице ка истом изјавио је да оспорава извршење прекршаја прочитавшисвоју одбрану у 12 тачака, што прилаже као прилог записнику, наводећи на крају да је овона неки начин монтнрано из разлога што је поставио питање због чега се застало саизградњом фискултурне саае у Лукићеву, а да он претпоставља да је директор школедобио налог да га удаљи из школе. Посебно је истакао да није утврђено место на коме јенаводно прекршај учињен, јер се спомињу три локације, да је био код свог оца у временаводног инцидента, што он може да потврди као сведок, као и да је наставница физикеМитра Умићевић из Ечке у 13,45 х. прелазећи из управне зграде у зборницу или обрнуто,видела директора али да није видела Вукотића. Након тога сведок Марић Сретенко, који јечуо изјаву окривљеног Вукотић Душана, изјавио је да је до инцидента дошло дана09.11.2010 г. на улазу у основну школу у Лукићеву који користи наставно особље. Што сетиче наставнице Митре Умићевић, она је тог дана дошла на посао и ради у другој смени инакон инцидента отишао је у канцеларију, а видео је и да је радница из књиговодства,Даринка Панић, отишла да наставници скува кафу. У осталом делу остао је код изјаве датеу својству сведока. Након тога предложено је да се у својству сведока саслуша ПанићДаринка на околности да ли је тог дана након седнице наставничког већа видела директорашколе и наставника Вукотића, са чиме се окривљени сложио.Истог дана у предмету 9 Пр Ј 5131/10 извршено је суочење окривљеног ВукотићДушана са сведоцима Марић Сретенком, Панић Даринком и Поповић Савом. Томприликом окривљени Вукотић Душан који је чуо изјаве сведока Марић Сретенка, ПоповићСаве и Панић Даринке изнео је мишљење да је ово срачунато и усмерено против њега одстране директора школе у чему има подршку и секретара школе Поповића и административноградника. Напоменуо је и то да је након овог догађаја у неколико наврата звао школу и желео јеразговор са директором али је то директор сваки пут одбијао. То потврђује и секретарПоповић, а указује и на то да постоји несагласност изјава сведока на који начин је наводнопљунуо на под при изласку из просторије, а да пљувачку нико није видео. Тачно је да је уједном моменту, након снимања разговора мобилним телефоном, прокоментарисао речима:"Која беда" али ништа друго увредљиво није изговорио на рачун директора, а речи које јеизговорио на рачун директора односиле су се и на опште стање тј. на општу ситуацију ушколи. Сведок Марић Сретенко, који је чуо изјаву окривљеног Вукотић Душана, изјавио је даму је спорном приликом Вукотић Душан изговорио више увредљивих речи као што је изјавиоу изјави у својству сведока, а да је при изласку из просторије са удаљености од око три метрачуо и видео када му је Вукотић изговорио: "Пу, пичка ти материна" али да није видео да је томприликом из његових уста пљувачка пала на под. Сведок Поповић Саво, који је чуо изјаву5
 6. 6. окривљеног Вукотић Душана, изјавио је да је спорном приликом Вукотић Душан изговориовише увредљивих речи директору школе Марић Сретенку и да је видео да је при изласкуизговорио "Пу" климнувши главом на доле, али да није видео да је пљувачку избацио на под саудаљености око 2,5 метра од врата из којих се излазн у ходник. Сведок Панић Даринка, која јечула изјаву окривљеног Вукотић Душана, изјавила је да остаје код своје изјаве дате у својствусведока потврђујући да је спорном приликом била присутна када је Вукотић Душан директорушколе изговорио више увредљивих речи истичући да је чула да је при изласку из канцеларијеВукотић пљунуо на под наводећи да је седела окренута леђима вратима.У предмету 9 Пр Ј 4970/10 у својству сведока саслушана је Умићевић Митракоја је изјавила да ради као наставник физике у основној школи "Бранко Ћопић" уЛукићеву где је дана 09.11.2010 г. одржаиа седница наставничког већа, којој нијеприсуствовала, а свој изостанак је оправдала. У школу је дошла у 13,45 х. што је јасновидела приликом уласка у канцеларију у којој седи Панић Даринка, књиговођа у школи иза једно 5-6 минута у ову канцеларију је дошао директор школе Марић Сретенко. Ништаим није рекао мада је на њему приметила да је био видно узрујан и нервозан. Помислила једа је то можда због тога што није присуствовала седници наставничког већа али он ништаније коментарисао. Након тога отишла је у зборницу где је затекла Милосављевић Тању,наставницу хемије. Била је сама у зборници и њих две су седеле док школско звоно нијеозначило крај школског часа. Након тога отишла је на час јер је по распореду имала другичас и никаквих сазнања о инциденту између директора школе и наставника физичкогВукотић Душана није имала до његовог повратка са боловања, мисли до 23.11.2010 г.Долазећи у школу, ни приликом њеног боравка у школи, нигде није видела ВукотићДушана нити је видела да је дошло до било каквог контакта између директора школе иВукотића што је изјавила и на седници наставничког већа у присуству великог бројанаставника и запослених у школи. Предложила је да судија службеним путем затражизаписник са те седнице која је одржана по њеном мишљењу почетком децембра 2010 г. Сањом у зборници била је наставница хемије Тања Милосављевић те оставља судији напроцену да ли да се и она позове у својству сведока.Дана 09.05.2011 г. саслушанаје у својству сведока Милосављевић Гања која јеизјавила да ради као наставник хемије у основној школи "Бранко Ћопић" у Лукићеву где једана 09.11.2010 г. око подне одржана седница наставничког већа којој је присуствовала.Седница је трајала од прилике до 13,30 х. и с обзиром да није имала прва два часа пораспореду, након седнице која се одржавала у једној од учионица, отишла је и била сама узбориици јер су остали наставници отишли да држе наставу тј. први час. Послеподневнанастава почиње у 13,30 х. и негде након што је прошло 14,00 х. у зборницу је дошлаколегиница Умићевић Митра, наставница физике. Обзиром да је врло брзо школско звониоогласило крај првог часа у 14,15 х. Митра је отишла да одржи други час који је имала пораспореду, а она је и даље остала у зборници. Вукотић Душана, наставника физичког,видела је тог дана јер је присуствовао седници наставничког већа и мисли да гаје понововидела јер је и он имао тек трећи час тако да не може да се изјасни да ли је на степеништушколе у 13,45 х. дошло до инцидента између колеге Вукотића и директора школе МарићСретенка.У својству сведока, дана 19.05.2011 г., саслушан је полицајац Даничић Зоранкоји је изјавио да је након добијања информације из болнице у Зрењанину којој се залекарску помоћ обратио Марић Сретенко из Лукићева, који је добио нагњечење груднекости од наставника физичког васпитања у основној школи "Бранко Ћопић" у Лукићевугде је Марић директор, добио задатак да провери наводе и утврди чињенично стање попримљеној информацији. По уобичајеној процедури отишао је одмах у Ургентни центаргде је затекао Марић Сретенка који је већ био прегледан од стране доктора. Обавио јеразговор са њим у току ког га је упознао да је тог дана око 13,45 х. на улазу у школу занаставнике био нападнут од стране наставника физичког васпитања у тој школи, ВукотићДушана, и да му је том приликом Вукотић изговорио претње након чега га је једномударио у пределу груди затвореном шаком. Упитао је директора школе да ли је видео да ли6
 7. 7. је било очевидаца овог инцидента. Одговорио му је да није приметио било које лице којеби могло да се предложи у својству сведока. Одмах је добио и извештај лекара др.Миодрага Дамјанова, број 21150/10 од 09.11.2010 г. о повредама лаке природе за МарићСретенка и то је достављено у прилогу прекршајне пријаве. Након овог, пошто је добиоброј мобилног телефона Вукотића, назвао га је апи се није јављао. Са Ургентног центраотишао је на адресу Вукотића, у Булевару Вељка Влаховића 7 стан 15 где је покушао да гапронађе, али га није пронашао код куће. На крају смене са патролним налогом утврђеночињенично стање са писменом изјавом Марић Сретенка и извештајем лекара о повредамаМарић Сретенка пре поласка кући предао је по уобичајеној процедури старешинама.Након тога поднет је захтев за покретање прекршајног поступка против Вукотић Душана.Дана 12.07.2011 г. у својству сведока саслушан је др. Дамјанов Миодраг који јеизјавио да је дана 09.11.2010 г. као лекар радио у Ургентном центру у Зрењанину где се упоподневним часовима на преглед јавио Марић Сретенко из Лукићева. Сећа се да је уанамнези тј. разговору са њим, а што је саставни део прегледа пацијента, изјавио да јеповређен физичким нападом од другог њему познатог лица. По службеној дужностинаправио је преглед. Не сећа се детаља самог прегледа, а што би се могло видети изизвештаја лекара специјалисте који је дао, али тврди да је том приликом извршиоклинички преглед и да је дао наведене дијагнозе које се налазе у извештају за органеМУП-а. У њима стоји да се ради о ударцу, нагњечењу грудне кости и десне половинегрудног коша као и уганућа грудно ребарних зглобова, од петог до осмог са исте стране.Ове повреде у принципу могу настати дејством тупе замахнуте силе и директним дејствомна наведени део тела, а узимајући у обзир и анамнезу тј. изјаву оштећеног тј. пацијента,повреда је могла настати дејством другог лица у наведени део тела ударцем руком,дланом. шаком, стискањем.У току доказног поступка, од основне школе "Бранко Ћопић" у Лукићевузатражена је ннформација да ли у школи постоји видео надзор, а ако постоји да нам седостави снимак у форми у којој га имају за дан 09.11.2010 г. око 13,45 х. и од основнешколе "Бранко Ћопић" из Лукићева дописом број 121/11 од 03.06.2011 г. добили смоодговор да у школи постоји видео надзор од 10.09.2006 г. али да од самог почетка нијеуредно функционисао јер се нису могли прегледати снимци па су компјутер заменилидигиталним снимачем-рисивером који је услед струјног удара 2008 г. прегорео. Одтада сеналази код овлашћеног сервисера "МГ-Нет" из Зрењанина, а због недостатка средставапоправка још није урађена. С тога дана 09.11.2010 г. систем видео надзора у школи нијебио у функцији.Поред напред изнетих радњи окривљени је судији накнадно доставиофотокопију записника са седнице наставничког већа одржане 14.12.2010 г. у 12,00 х. уосновној школи у Лукићеву где је прва тачка дневног реда била извештај директора школб"о актуелној ситуацији поводом догађаја од 09.11.2010 г.Након овако спроведеног доказног поступка, увидом у пријаве за прекршај,писмене изјаве Марић Сретенка, Поповић Саве, Панић Даринке, извештај лекараспецијалисте др. Миодрага Дамјанова број 21190/10 од 09.11.2010 г., увидом у записник саседнице наставничког већа од 14.12.2010 г., одбране окривљеног, саслушањем сведока испроведеним суочењем, судија је утврдио чињенично стање како је то описано у изрециове пресуде.Чл.81 Закона о прекршајима прописано је да је суд дужан да истинито и потпуноутврди чињенице које су важне за доношење законите одлуке и да са једнаком пажњомиспита и утврди како чињенице које терете окривљеног тако и оне које му иду у корист, ачл.84 истог Закона прописано је да Суд оцењује доказе по свом слободном уверењу. Којеће чињенице узети као доказане, Суд одлучује на основу савесне и брижљиве оцене свакогдоказа посебно, свих доказа заједно и на основу резултата целокупног поступка, а чл.83истог Закона прописано је да је Суд дужан да поступак спроведе без одуговлачења, алитако да то не буде на штету доношења правилне и законите одлуке.7
 8. 8. Поступајући у складу са основним начелима поступка судија је утврдио да јеокривљени починио прекршај из чл.6 ст.З Закона о јавном реду и миру, како дана09.11.2010 г., а потом и 24.11.2010 г., док га је ослободио кривице због прекршаја из чл.12ст. 1 Закона о јавном реду и миру дана 24.11.2010 г.Судијаје закључио даје окривљени дана 09.11.2010 г. нарушио јавни ред и мирвређањем и задавањем једног ударца затвореном шаком у пределу груди директору школеМарић Сретенку имајући у виду изјаву сведока оштећеног Марић Сретенка дате приликомсаслушања у својству сведока и поновљену у току суочења са окривљеним, на основуизјаве сведока Панић Даринке која је изјавила да је из хола школе са удаљености од окоседам метара на улазу за наставнике видела директора школе Марића и наставникафизичког Вукотића како нешто расправљају између себе при чему је у току расправеВукотић махао руком испред себе, на основу изјаве у својству сведока др. ДамјановМиодрага који је прегледао Марић Сретенка дана 09.11.2010 г. у поподневним часовима, аштоје поткрепљено извештајем лекара број 21190/10 од 09.11.2010 г. а посредно из изјавесведока Умићевић Митре која је изјавила да је у канцеларији у којој ради Панић Даринканешто пре 14,00 х. ушао директор школе Марић Сретенко, да им ништа није рекао, али даје на њему приметила да је био видно узрујан и нервозан. Имајући у виду изјаву сведокадр. Дамјанова да му је приликом прегледа дана 09.11.2010 г. Марић изјавио да је повређенфизичким нападом од њему познатог лица и да је извршио клинички преглед констатујућида се ради о повредама лаке природе задобијеним ударцем и нагњечење грудне кости идесне половине грудног коша као и уганућа грудно ребарних зглобова од петог до осмог саисте стране и да ове повреде у принципу могу настати дејством тупе замахнуте силе идиректним дејством на наведени део тела и да је повреда могла настати наведенимдејством другог лица у наведени део тела ударцем руком, дланом, шаком или стискањем,као и напред наведене разлоге па због тога судија није прихватио одбрану окривљеног укојој је оспорио извршење прекршаја и да се спорном приликом, након седниценаставничког већа, више није сусретао са директором школе и да је отишао до својихродитеља. Да је дошло до инцидента спорном приликом судија је закључио не само наоснову изјаве сведока оштећеног Марић Сретенка већ и на бази изјаве Панић Даринке којаје из непосредне близине видела на улазу у школу Марић и Вукотић нешто расправљају,на основу дела изјаве наставнице Умићевић Митре која је непосредно после инцидентавидела да је директор био видно узрујан и нервозан као и на бази изјаве сведока др.Дамјанова и извештаја лекара специјалисте. Поред тога ни из записника са седниценаставничког већа од 14.12.2010 г. судија није нашао чињенице које иду у прилогокривљеном јер је у записнику наведено да је директор обавестио присутне да је ударен одстране наставника физичког Вукотића због чега је против Вукотића поднета прекршајнапријава, а да је Вукотић суспендован као и да ће против њега бити покренут дисциплинскипоступак. На истој седници Умићевић Митра је изјавила да је дана када се десио инциденту 13,45 х. ушла у канцеларију код административног радника у коју је потом ушао идиректор. Мало јој је било чудно да се ништа није чуло подсетивши директора да јеВукотић био на његовој страни онда када је цео колектив био против њега. Након тогаправник школе је обавестио присутне да су кораци који су учињени у складу са Законом ида се Закон мора поштовати, па је судија оценио да су се на тај начин у радњамаокривљеног стекла сва битна обележја бића прекршаја која му се стављају на терет, па га језбог тога огласио кривим и изрекао казну као у изреци пресуде.Судија се није определио за саслушање у својству сведока оца окривљеногВукотић Душана на околности да је он након седнице наставничког већа дошао код његаиз разлога што му је отац и што изазива оправдану сумњу у пристрасност.Поред тога судија је оценио да је поред свих изведених доказа непотребносаслушање полицајца Зорановић Мирослава у предмету 9 Пр Ј 5131/10 јер његовосаслушање није кључно за доношење пресуде, а и полицајац Даничић је саслушан у8
 9. 9. предметл 9 Пр Ј 4970/10 објаснивши уобичајену процедуру и поступање поводомдобијених информација да се негде десио прекршај.Што се тиче прекршаја окривљеног који му се стављају на терет да је дана24.11.2010 г. вређањем директора основне школе Марић Сретенка нарушио јавни ред имир, судија је у потпуности поклонио веру како исказу сведока-оштећеног МарићСретенка тако и сведока очевидаца овог инцидента секретара школе Поповић Саве ирадника школе Панић Даринке који су у својим изјавама, а потом и приликом суочења саокривљеним потврдили да је окривљени Марићу изговорио више увредљивих речи па га језбог тога судија огласи кривим и за овај прекршај. Због тога судија није прихватиоодбрану окривљеног у којој је навео да директору није изговорио ништа од увредљивихречи да би приликом суочења изјавио да је у једном моменту изговорио: "КОја беда", алида ништа друго увредљиво није изговорио на рачун директора,а оно што је изговориоодносило се на општо стање, тј. на општу ситуацију у школи. С обзиром на чињеницу дасу изјаве три сведока очевидаца догађаја у потпуности сагласне судија им је поклонио веруи због тога овај део одбране окривљеног иије прихватио.Судија је прихватио део одбране окривљеног у којој је оспорио да је спорномприликом излазећи из канцеларије у којој су били Марић, Поповић и Панић Даринка,пљунуо на под јер су и они у својим изјавама у својству сведока као и приликом суочењаизјавили да је окривљени приликом изласка из канцеларије изговорио "Пу" али да нијеизбацио пљувачку из уста на под, па га је због тога ослободио кривице као и због тога штотад није предао кључеве од фискултурне сале већ је то урадио сутра дан, па га је применомчл.218 ст.1 тач.З Закона о прекршајима, ослободио кривице.Судија се трудио да а посебном пажњом утврди право чињенично стање збогтежине и осетљивости предмета и због тога је предузимао и друге процесне радње за којеје проценио да би могле допринети утврђивању истине. Због тога је у својству сведокасаслушана Милосављевић Тања која је у време инцидента била у зборници и која јеизјавила да ништа није видела, због тога је од школе у Лукићеву затражена информацијадали имају видео надзор у школи и он њих је добијена информација да дана 09.11.2010 г.видео систем у школи није био у функцији. На тај начин судија сматра да је предузео свепроцесне радње за које је проценио да су потребне и које би могле допринети утврђивањучињеничног стања и након њиховог спровођења донета је ова пресуда.Личне, породичне н материјалне прилике окривљеног судија је утврдио наоснову изјаве окривљеног.Чл.6 ст.З Закона ојавном реду и миру, прописано је да ће се казнити новчаномказном у износу до 30.000,00 динара или казном затвора до 60 дана, онај ко вређањем илизлоупотребом другог, вршењем насиља над другим, изазивањем туче или учествовањем уњој, угрожава спокојство грађана или ремети јавни ред и мир.Како је окривљени спорном приликом поступио супротно наведеном починио јепрекршај из чл.6 ст.З Закона о јавном реду и миру.Ценећи тежину почињеног прекршаја и последице које су том приликом насталесудија је окривљеном изрекао примерену новчану казну са уверењем да је тако изреченановчана казна адекватна тежини почињеног прекршаја и да ће се окривљени убудућеклонити вршења оваквих и сличних прекршаја.Приликом одмеравања висине новчане казне узете су у обзир све околности којеутичу да казна буде већа или мања, а нарочито: тежина и последице учињеног прекршаја,околности под којима је прекршај учињен, степен кривице учиниоца, личне приликеучиниоца и његово држање после учињеног прекршаја, а све у смислу чл.39 Закона опрекршајима. Као олакшавајућа околност окривљеном узето је у обзир да се ради опородичном човеку са двоје деце од којих је једно малолетно, да до сада није прекршајнокажњаван, а као отежавајућу околност судија је нашао да је прекршај починио каопросветни радник коме не приличи да правду истерује на недоличан и незаконит начин, те9
 10. 10. судија сматра да ће се са тако изречеиом јединственом новчаном казном од 20.000,00динара утицати на окривљеног да не чини овакве и сличне прекршаје.Чл. 131 ст. 1 Закона о прекршајима, прописано је да трошкове поступка сносилице које је кажњено, па је на основу цитираног прописа и чл.130 ст.2 тач.9 истог Закона ичл.27 ст.2 Правилника о накнади трошкова у судским поступцима, окривљени обавезан наплаћање трошкова прекршајног поступка у износу од 1.000,00 динара, при чему се им$ло увиду трајање и сложеност поступка, као и имовно стање окривљеног.На основу свега изнетог одлучено је као у изреци пресуде.Да је овај препис в ^ чсвоме оригиналу, тердиАдамов &ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против ове Пресуде може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријемапресуде Вишем прекршајном суду у Београду, Одељењу у Новом Саду, а путемПрекршајног суда у Зрењанину. Жалба се предаје ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ УЗРЕЊАНИНУ, Житни Трг бб "МАЛА ВАРОШ" 111 спрат, непосредно, путем поштепрепоручено или усмено на записник.За жалбу се плаћа Републичка судска такса (РСТ) у износу од 900,00(деветстотина) динара. Таксу платити на жиро рачун бр. 840-29725845-28, број модела 97,са позивом на број 94-242-106400062 и доказ о уплати доставити суду.10

×