Основна школа „Бранко Ћопић"Број: 158/12Датум: 27.09.2012 годинеЛ у к и ћ е в оНа основу чл. 62. Закона о основама система...
На основу оцене свих изведених доказа утврђено је следеће чињенично стање:Дана 09.11.2010.г. у 13.45 часова приликом излас...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prastalo otkaz sept_27

178 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
178
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prastalo otkaz sept_27

  1. 1. Основна школа „Бранко Ћопић"Број: 158/12Датум: 27.09.2012 годинеЛ у к и ћ е в оНа основу чл. 62. Закона о основама система образовања и васпитања,одлучујући о дисциплинској одговорности запосленог Вукотић Душана изЗрењанина, Бул. В. Влаховића 7/15 а након спроведеног дисциплинског поступка позакључку бр. 219/10 од 22.11.2010.Г. лице овлашћено за вођење дисциплинскогпоступка и доношење одлуке о дисциплинском поступку запослени у ОШ „БранкоЋопић" Лукићево, Праштало Зоран, доноси:Р Е Ш Е Њ ЕЗапослени Вукотић Душан из Зрењанина, Бул. В. Блаховића 7/15, на радномместу наставник физичког васпитања оглашава се кривим што је дана09.11.2010.године у 13.45 часова приликом изласка из школске зграде на улазнимвратима школе оштећеног директора школе Марић Сретенка песницом ударио угрудни кош, при чему је именовани задобио повреду грудног коша, чиме је извршиоповреду забране насиља из чл. 45. ст. 2. Закона о основама система образовања иваспитања, па му се на основу чл. 142. и чл. 143. изриче:ДИСЦИПЛИНСКА МЕРАПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСАРадни однос запосленом престаје даном коначности овог решења, којим даномму се отказује и закључени уговор о раду.О б р а з л о ж е њ еЗакључком директора школе бр. 219/10 од 22.11.2010.г., покренут једисциплински поступак против запосленог Вукотић Душана из Зрењанина, запосленогна радном месту наставник физичког васпитања, због основане сумње да је починиоповреду забране насиља из чл. 45. ст. 2. Закона о основама система образовања иваспитања. О покретању дисциплинског поступка против запосленог обавештен јеСиндикат школе.У дисциплинском поступку на расправи одржаној дана 31.08.2012.годинезапослени Вукотић Душан оспорио је наводе из закључка.На усменој расправи спроведен је дисциплински поступак и то:Саслушањем окривљеног запосленог Душана Вукотића, оштећеног директорашколе Сретенка Марића, саслушањем сведока запослене Даринке Панић, читањемизвештаја лекара специјалисте Опште болнице «Др Ђорђе Јоановић» од 09.11.2010.г.,читање извештаја о повреди на раду од 10.11.2010.г.1
  2. 2. На основу оцене свих изведених доказа утврђено је следеће чињенично стање:Дана 09.11.2010.г. у 13.45 часова приликом изласка из школске зграде навратима школе запослени Вукотић Душан ударио је запосленог директора школеСретенка Марића стиснутом песницом у груди.Овакво чињенично стање утврђено је након целокупно спроведеногдисциплинског поступка.Сви писмени докази у целости су прихваћени, није било сумње у њиховуверодостојност и исти су у сагласности са исказима оштећеног и сведока.Није прихваћена одбрана запосленог Вукотић Душана да није извршионаведене радње које представљају повреду забране насиља, јер је у супротности сасвим другим изведеним доказима а исти је дат у циљу избегавања одговорности.Није прихваћена представка и листа предложених сведока број: 150/12 од12.09.2012. године поднета од стране запосленог Вукотић Душана где се појављује илице које није запослено у ОШ „Бранко Ћопић", као и лица која су запослена у ОШ„Бранко Ћопић", а појављују се по више пута на листи сведока. С тога је закључено даје представка и листа сведока број: 150/12 од 12.09.2012. године поднета у сврхуопструкције и одуговлачења дисциплинског поступка.По спроведеном дисциплинском поступку, лице овлашћено за вођењедисциплинског поступка и изрицање дисциплинске мере је закључио да изведенидокази недвосмислено указују на то да је запослени Вукотић Душан извршио повредузабране која му се ставља на терет, огласио га кривим и изрекао предвиђенудисциплинску меру у складу са Законом.Поука о правном леку: Против овог решења запослени има право подношењаприговора Школском одбору у року од 8 дана од дана достављања Решења. АкоШколски одбор не одлучи по приговору у року од 15 дана или запослени не будезадовољан одлуком Школског одбора може се обратити надлежном Суду у року од 15дана од дана достављања одлуке или у року од 15 дана од дана истека рока задоношење одлуке.Доставити:1.3апосленом Вукотић Душану2.Директору школе3.Архиви школе4.Синдикату школеЛице овлашћено за вођењедисциплинског поступка и2

×