Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fotografija

450 views

Published on

Published in: Technology, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fotografija

 1. 1. Фотографија
 2. 2. Што да барате кај еден point&shoot фотоапарат? • 7 мегапиксели или повеќе • Стабилизатор на слика (неопходно) • Снимање видео со резолуција 640 x 480 пиксели на 30 fps (фрејма во секунда); видеото мора да вклучува аудио (апсолутно неопходно) • 3x оптички зум или подобар • USB 2 излез • +2 GB high-speed SD картичка или поголема
 3. 3. Добро компонираните фотографии бараат внимателно планирање и понекогаш трпеливо чекање.
 4. 4. Едноставност Дајте му најголемо визуелно внимание на центарот на интерес во вашата фотографија
 5. 5. Некомплицирана заднина
 6. 6. Телефон? Мост? Кактус?
 7. 7. Јасна цел зошто е направена фотографијата
 8. 8. Избор: Колкав дел од предметот на фотографирање да вклучите? Треба ли тој да биде врамен хоризонтално или вертикално?
 9. 9. Поедноставување на фотографиите и засилување на центарот на вниманието со некомплицирани заднини, избегнување неповрзани елементи, доближување. Поголема динамика – објектот надвор од центарот
 10. 10. Генерално, фотографиите со предмети директно во центарот се доживуваат постатично и помалку интересно од фотографии кои го поставуваат објектот надвор од центарот.
 11. 11. Композиција Правило на третини
 12. 12. Пат на движење на субјектите – оставајте простор пред нив во кој можат да се движат
 13. 13. Најдобро е хоризонтот и вертикалните објекти да се поставуваат во центар
 14. 14. Линии
 15. 15. Дијагонали како водечки линии кои го покажуваат патот на фотографијата – полесно се следи главниот субјект
 16. 16. Линии кои се повторуваат за да се привлече вниманието на центарот на интерес
 17. 17. Кривата „S“
 18. 18. S крива која формира дијагонални водечки линии + добро поставен центар на интерес
 19. 19. Баланс
 20. 20. Триаголници – јако визуелно единство
 21. 21. Геометриски фигури
 22. 22. Добар баланс: распоред на фигури, бои и области на светлина и темнина кои се надополнуваат едни со други
 23. 23. Видлива потпора
 24. 24. Симетричен и асиметричен баланс
 25. 25. Вертикална симетричност – го дели вниманието на гледачот
 26. 26. Баланс: формален наспроти неформален стил
 27. 27. Врамување
 28. 28. Поставување на центарот на интерес во рамка со помош на другите предмети кои се во преден план – длабочина
 29. 29. Избегнување интеграција Гледаме во 3 димензии, фотографираме во 2
 30. 30. Пресечени луѓе
 31. 31. Блиски интегратори – објекти или линии кои се премногу блиску до главниот субјект
 32. 32. Корекција со низок агол
 33. 33. Главната умешност е каде да се застане и кога да се притисне копчето.
 34. 34. Пример за фото-новинарство

×