Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2021 linkedin demographic

מי הם 2,000,000 הישראלים בלינקדאין?
למידע על הסדנאות שלנו לצוותי מכירות, לצוותי גיוס, ולמחפשי עבודה צרו קשר
yakov@hrd.co.il

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2021 linkedin demographic

 1. 1. ‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫הסדנה‬ ‫את‬ ‫ונתאים‬ ‫אל‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬ ‫שלנו‬ ‫הפרקטיות‬ ‫הלינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ : info@hrd.co.il © ‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ - HRD ‫אייץ‬ . ‫אר‬ . ‫די‬ . ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬ " ‫מ‬ ‫הם‬ ‫מי‬ 2 ‫מיליון‬ ‫הישראלים‬ ‫בלינקדאין‬ ? ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫הדמוגרפיה‬ ‫המובילה‬ ‫העסקית‬ ‫בעולם‬ ‫למאי‬ ‫נכון‬ 2021
 2. 2. ‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫הסדנה‬ ‫את‬ ‫ונתאים‬ ‫אל‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬ ‫שלנו‬ ‫הפרקטיות‬ ‫הלינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ : info@hrd.co.il ‫חברת‬ HRD ‫לינקדאין‬ ‫להדרכות‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ‫היא‬ . ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫הכשרנו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ 10,000 ‫מנהלים‬ , ‫ו‬ ‫גיוס‬ ‫אנשי‬ HR , ‫ושיווק‬ ‫מכירות‬ ‫ואנשי‬ ‫מ‬ + 2,000 ‫בישראל‬ ‫המובילות‬ ‫החברות‬ . ‫כוללות‬ ‫שלנו‬ ‫הפרקטיות‬ ‫הלינקדאין‬ ‫סדנאות‬ : • ‫ושיווק‬ ‫מכירות‬ ‫למנהלי‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫לקוחות‬ ‫לאיתור‬ ‫לינקדאין‬ ‫את‬ ‫למנף‬ ‫שרוצים‬ ‫מקצועי‬ ‫וקידום‬ • ‫ועובדים‬ ‫למנהלים‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫מקצועי‬ ‫למיצוב‬ , ‫החברה‬ ‫מיתוג‬ ‫ולקידום‬ ‫ארגוני‬ • ‫ו‬ ‫גיוס‬ ‫לאנשי‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬ HR ‫מועמדים‬ ‫וגיוס‬ ‫פרקטי‬ ‫לאיתור‬ • ‫קריירה‬ ‫וקידום‬ ‫עבודה‬ ‫לחיפוש‬ ‫סדנאות‬ ‫לינקדאין‬ ‫בעזרת‬ ‫רוזן‬ ‫ליעקב‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ : info@hrd.co.il ‫עלינו‬ ‫קצת‬
 3. 3. ‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫הסדנה‬ ‫את‬ ‫ונתאים‬ ‫אל‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬ ‫שלנו‬ ‫הפרקטיות‬ ‫הלינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ : info@hrd.co.il +2 new ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫ישנם‬ ‫בלינקדאין‬ 750 ‫בעולם‬ ‫חברים‬ ‫מיליון‬
 4. 4. ‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫הסדנה‬ ‫את‬ ‫ונתאים‬ ‫אל‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬ ‫שלנו‬ ‫הפרקטיות‬ ‫הלינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ : info@hrd.co.il • ‫האפקטיבית‬ ‫כרשת‬ ‫השיווק‬ ‫מנהלי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנה‬ ‫כל‬ ‫נבחרת‬ ‫לינקדאין‬ ‫ליצירת‬ ‫ביותר‬ ‫לידים‬ ‫לחברות‬ B 2 B • ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫בלינקדאין‬ 90 ‫העולם‬ ‫מכל‬ ‫מנהלים‬ ‫מיליון‬ • ‫ממעל‬ ‫פעילים‬ ‫חברים‬ ‫בלינקדאין‬ 200 ‫מדינות‬ • ‫ל‬ 39% ‫בתשלום‬ ‫חשבון‬ ‫יש‬ ‫בלינקדאין‬ ‫מהחברים‬ • 94% ‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫השיווק‬ ‫מאנשי‬ B 2 B ‫בכל‬ ‫שימוש‬ ‫לפני‬ ‫בלינקדאין‬ ‫נעזרים‬ ‫אחר‬ ‫ערוץ‬ • ‫ל‬ ‫מעל‬ 85% ‫מועמדים‬ ‫וגיוס‬ ‫לאיתור‬ ‫בלינקדאין‬ ‫נעזרים‬ ‫מהמגייסים‬ • ‫תמורת‬ ‫לינקדאין‬ ‫אל‬ ‫רכשה‬ ‫מיקרוסופט‬ 26 ‫דולר‬ ‫מיליארד‬ ‫לינקדאין‬ ‫על‬ ‫מעניינות‬ ‫עובדות‬ ‫כמה‬
 5. 5. ‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫הסדנה‬ ‫את‬ ‫ונתאים‬ ‫אל‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬ ‫שלנו‬ ‫הפרקטיות‬ ‫הלינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ : info@hrd.co.il 5 ‫המובילה‬ ‫העסקית‬ ‫לרשת‬ ‫לינקדאין‬ ‫את‬ ‫הופך‬ ‫מה‬ ? ‫האפקטיבי‬ ‫למקור‬ ‫נחשבת‬ ‫לינקדאין‬ ‫ל‬ ‫ביותר‬ Lead Gen ‫חברות‬ ‫עבור‬ B 2 B ‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫תנועה‬ ‫מביאה‬ ‫לינקדאין‬ ‫של‬ ‫ולבלוגים‬ ‫לאתר‬ ‫אחרת‬ ‫רשת‬ ‫מכל‬ ‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫חברות‬ B 2 B
 6. 6. ‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫הסדנה‬ ‫את‬ ‫ונתאים‬ ‫אל‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬ ‫שלנו‬ ‫הפרקטיות‬ ‫הלינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ : info@hrd.co.il ‫בארץ‬ ‫העיסוק‬ ‫תחומי‬ ‫התפלגות‬ ( ‫למאי‬ ‫מעודכן‬ 2021 ) ‫ישנם‬ ‫בישראל‬ 2,00,000 ‫משתמשים‬
 7. 7. ‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫הסדנה‬ ‫את‬ ‫ונתאים‬ ‫אל‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬ ‫שלנו‬ ‫הפרקטיות‬ ‫הלינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ : info@hrd.co.il 7 ‫מה‬ 2 ‫בלינקדאין‬ ‫עושים‬ ‫ישראלים‬ ‫מיליון‬ ? ‫בטעות‬ ‫עבודה‬ ‫כשמחפשים‬ ‫רק‬ ‫בלינקדאין‬ ‫נוכחות‬ ‫לבנות‬ ‫שיש‬ ‫חושבים‬ ‫אנשים‬ . ‫ע‬ ‫העסקיות‬ ‫המטרות‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫ואנשים‬ ‫לארגונים‬ ‫עוזרת‬ ‫הרשת‬ ‫אך‬ " ‫י‬ : ‫שלה‬ ‫בשוק‬ ‫מקצועית‬ ‫כמובילה‬ ‫החברה‬ ‫וקידום‬ ‫מיתוג‬ ‫לקוחות‬ ‫איתור‬ ( Lead Generation ) ‫ממוקדת‬ ‫בצורה‬ ‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קידום‬ ‫ובחו‬ ‫בארץ‬ ‫מקצועיים‬ ‫עובדים‬ ‫וגיוס‬ ‫איתור‬ " ‫ל‬ ‫קריירה‬ ‫וקידום‬ ‫עבודה‬ ‫חיפוש‬ ‫מקצועית‬ ‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫ושימור‬ ‫בניית‬ ‫העניין‬ ‫בתחומי‬ ‫מקצועיים‬ ‫מובילים‬ ‫עם‬ ‫התייעצות‬
 8. 8. ‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫הסדנה‬ ‫את‬ ‫ונתאים‬ ‫אל‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬ ‫שלנו‬ ‫הפרקטיות‬ ‫הלינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ : info@hrd.co.il ‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬ ‫מישראל‬ ‫החברים‬ ‫של‬ ‫הבכירות‬ ‫רמות‬ ‫כ‬ 35% ‫שונות‬ ‫ניהול‬ ‫ברמות‬ ‫הם‬ ‫בארץ‬ ‫בלינקדאין‬ ‫מהחברים‬ ( ‫מנהלים‬ , VP , CXO , ‫דיירקטור‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫בעלים‬ ‫או‬ .) ‫שארגונים‬ ‫לכך‬ ‫העיקריות‬ ‫הסיבות‬ ‫אחת‬ ‫זאת‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫אל‬ ‫להגיע‬ ‫שמעוניינים‬ ‫בארגוני‬ B 2 B ‫למינוף‬ ‫תוכנית‬ ‫לבנות‬ ‫חייבים‬ ‫אלו‬ ‫למטרות‬ ‫לינקדאין‬ .
 9. 9. ‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫הסדנה‬ ‫את‬ ‫ונתאים‬ ‫אל‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬ ‫שלנו‬ ‫הפרקטיות‬ ‫הלינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ : info@hrd.co.il ‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬ ‫מעל‬ 100,000 ‫באונ‬ ‫למדו‬ ' ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫בלינקדאין‬ ‫וחברים‬ ...
 10. 10. ‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫הסדנה‬ ‫את‬ ‫ונתאים‬ ‫אל‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬ ‫שלנו‬ ‫הפרקטיות‬ ‫הלינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ : info@hrd.co.il ‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬ ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫עם‬ ‫מהחברים‬ ‫מחצית‬ 11 ‫ניסיון‬ ‫שנות‬ ‫בוגרים‬ ‫כניסת‬ ‫של‬ ‫וגוברת‬ ‫הולכת‬ ‫מגמה‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫אבל‬ ‫צעירים‬ . ‫בשנים‬ ‫האחרונות‬ ‫שהבינו‬ ‫ואוניברסיטאות‬ ‫במכללות‬ ‫הדרכות‬ ‫עשרות‬ ‫לעשות‬ ‫לי‬ ‫יצא‬ ‫שלינקדאין‬ ‫שלהם‬ ‫הבוגרים‬ ‫של‬ ‫הקריירה‬ ‫לפיתוח‬ ‫ביותר‬ ‫החשובים‬ ‫הכלים‬ ‫אחד‬ ‫היא‬
 11. 11. ‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫הסדנה‬ ‫את‬ ‫ונתאים‬ ‫אל‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬ ‫שלנו‬ ‫הפרקטיות‬ ‫הלינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ : info@hrd.co.il ‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬ ‫כ‬ 90% ‫בלינקדאין‬ ‫משתמשים‬ ‫בארץ‬ ‫מהמגייסים‬ • ‫הפכה‬ ‫האחרון‬ ‫בעשור‬ ‫לינקדאין‬ ‫ביותר‬ ‫החשובים‬ ‫הגיוס‬ ‫ממקורות‬ ‫לאחד‬ . ‫ארגונים‬ ‫הבינו‬ ‫טובים‬ ‫מועמדים‬ ‫שיגיעו‬ ‫והמתנה‬ ‫ברשת‬ ‫משרות‬ ‫שפרסום‬ ‫במקצועות‬ ‫פחות‬ ‫ליעיל‬ ‫הפך‬ ‫מסויימים‬ • ‫ממחקרים‬ ‫שלנו‬ 94% ‫מהמגייסים‬ ‫בההי‬ - ‫טק‬ ‫ומעל‬ ‫ל‬ 80% ‫מהמגייסים‬ ‫בתעשיות‬ ‫שלהם‬ ‫הגיוס‬ ‫ממאמתי‬ ‫כחלק‬ ‫בלינקדאין‬ ‫נעזרים‬ ‫אחרות‬ . • ‫העיקריות‬ ‫הפעילויות‬ ‫בתחום‬ ‫הגיוס‬ : – ‫איתור‬ ‫ממוקד‬ ‫של‬ ‫מועמדים‬ ‫ופניה‬ ‫אליהם‬ – ‫בקבוצות‬ ‫ומשרות‬ ‫תכנים‬ ‫קידום‬ , ‫החברה‬ ‫עמוד‬ ‫ובפיד‬ ‫שלהם‬ – ‫קידום‬ ‫מיתוג‬ ‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫החברה‬ ‫תוך‬ ‫כדי‬ ‫רתימת‬ ‫העובדים‬ ‫והמנהלים‬ ‫בחברה‬ – ‫ותכנים‬ ‫משרות‬ ‫של‬ ‫בלינקדאין‬ ‫ממומן‬ ‫קידום‬ .
 12. 12. ‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫הסדנה‬ ‫את‬ ‫ונתאים‬ ‫אל‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬ ‫שלנו‬ ‫הפרקטיות‬ ‫הלינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ : info@hrd.co.il ‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬ ‫בישראל‬ ‫עובדים‬ ‫לגבי‬ ‫נוספים‬ ‫נתונים‬ ‫יכולות‬ ‫החיפוש‬ ‫המדוייקות‬ ‫של‬ ‫לינקדאין‬ ‫מאפשרות‬ ‫לנו‬ ‫לאתר‬ ‫בעלי‬ ‫תפקידים‬ ‫לפי‬ ‫טייטל‬ , ‫השכלה‬ , ‫חברה‬ ‫ומילות‬ ‫מפתח‬ ‫המופיעות‬ ‫בניסיון‬ ‫שלה‬ ‫ם‬
 13. 13. ‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫הסדנה‬ ‫את‬ ‫ונתאים‬ ‫אל‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬ ‫שלנו‬ ‫הפרקטיות‬ ‫הלינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ : info@hrd.co.il ‫בישראל‬ ‫מגדרית‬ ‫חלוקה‬ ‫של‬ ‫היחסית‬ ‫בנוכחות‬ ‫עליה‬ ‫בארץ‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫לכ‬ ‫בלינקדאין‬ ‫נשים‬ - 40% ‫כיום‬ . ‫האחוזים‬ ‫ביחס‬ ‫שיפור‬ ‫זה‬ ‫אמנם‬ , ‫אך‬ % ‫הנשים‬ ‫מערביות‬ ‫ממדינות‬ ‫יותר‬ ‫נמוך‬ ‫עדיין‬ ‫בלינקדאין‬ ‫מקבילות‬ . ‫שבו‬ ‫השונה‬ ‫לאופן‬ ‫קשור‬ ‫מהעניין‬ ‫חלק‬ ‫בעיני‬ ‫שלהם‬ ‫הקשרים‬ ‫רשת‬ ‫את‬ ‫בונים‬ ‫ונשים‬ ‫גברים‬ .
 14. 14. ‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫הסדנה‬ ‫את‬ ‫ונתאים‬ ‫אל‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬ ‫שלנו‬ ‫הפרקטיות‬ ‫הלינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ : info@hrd.co.il 8 ‫בלינקדאין‬ ‫להצלחה‬ ‫קריטיים‬ ‫צעדים‬ .1 ‫שלך‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫האם‬ ‫הבינו‬ ( ‫מועמדים‬ / ‫לקוחות‬ ) ‫בלינקדאין‬ ‫נמצא‬ .2 ‫ומטרות‬ ‫יעדים‬ ‫הגדירו‬ – ‫תקופתית‬ ‫בצורה‬ ‫אותן‬ ‫ובחנו‬ .3 ‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫בבניית‬ ‫והשקיעו‬ ‫בחברה‬ ‫המנהלים‬ ‫ושל‬ ‫שלכם‬ ‫הפרופילים‬ ‫את‬ ‫שדרגו‬ ‫וענפה‬ ‫רלוונטית‬ .4 ‫אליכם‬ ‫יחזרו‬ ‫באמת‬ ‫שהם‬ ‫בכדי‬ ‫לאנשים‬ ‫פונים‬ ‫וכיצד‬ ‫מחפשים‬ ‫כיצד‬ ‫לימדו‬ .5 ‫מקצועי‬ ‫תוכן‬ ‫בו‬ ‫ושתפו‬ ‫שלכם‬ ‫החברה‬ ‫בעמוד‬ ‫השקיעו‬ .6 ‫שלכם‬ ‫והמיתוג‬ ‫החברה‬ ‫מיתוג‬ ‫לקידום‬ ‫המפתח‬ ‫הינו‬ ‫מקצועי‬ ‫תוכן‬ ‫שיתוף‬ .7 ‫פוטנציאליים‬ ‫ללקוחות‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫הממון‬ ‫בקידום‬ ‫השתמשו‬ .8 ‫היומית‬ ‫מהפעילות‬ ‫לחלק‬ ‫בלינקדאין‬ ‫שלכם‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫הפכו‬ / ‫שלכם‬ ‫שבועית‬
 15. 15. ‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫הסדנה‬ ‫את‬ ‫ונתאים‬ ‫אל‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬ ‫שלנו‬ ‫הפרקטיות‬ ‫הלינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ : info@hrd.co.il ‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫כיצד‬ ? ‫חברת‬ HRD ‫לינקדאין‬ ‫להדרכות‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ‫היא‬ . ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫הכשרנו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ 10,000 ‫מנהלים‬ , ‫ו‬ ‫גיוס‬ ‫אנשי‬ HR , ‫מכירות‬ ‫אנשי‬ ‫ושיווק‬ ‫מ‬ + 2,000 ‫בישראל‬ ‫המובילות‬ ‫החברות‬ . ‫כוללות‬ ‫שלנו‬ ‫הפרקטיות‬ ‫הלינקדאין‬ ‫סדנאות‬ : • ‫ושיווק‬ ‫מכירות‬ ‫למנהלי‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫לקוחות‬ ‫לאיתור‬ ‫לינקדאין‬ ‫את‬ ‫למנף‬ ‫שרוצים‬ ‫מקצועי‬ ‫וקידום‬ • ‫למנהלים‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫מקצועי‬ ‫למיצוב‬ , ‫החברה‬ ‫מיתוג‬ ‫ולקידום‬ ‫ארגוני‬ • ‫ו‬ ‫גיוס‬ ‫לאנשי‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬ HR ‫וגיוסם‬ ‫מועמדים‬ ‫של‬ ‫פרקטי‬ ‫לאיתור‬ • ‫קריירה‬ ‫וקידום‬ ‫עבודה‬ ‫לחיפוש‬ ‫סדנאות‬ ‫לינקדאין‬ ‫בעזרת‬ ‫רוזן‬ ‫ליעקב‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ : info@hrd.co.il
 16. 16. ‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫הסדנה‬ ‫את‬ ‫ונתאים‬ ‫אל‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬ ‫שלנו‬ ‫הפרקטיות‬ ‫הלינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ : info@hrd.co.il ‫הדוח‬ ‫על‬ • ‫במאי‬ ‫ונותח‬ ‫נאסף‬ ‫המידע‬ 2021 • ‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונערכו‬ ‫נאספו‬ ‫הנתונים‬ HRD • ‫המידע‬ ‫מקורות‬ : – ‫לינקדאין‬ ‫אתר‬ – ‫מתוך‬ Linkedin Ads – ‫לינקדאין‬ ‫אתר‬ – Linkedin Recruiter – ‫לינקדאין‬ ‫אתר‬ – ‫במערכת‬ ‫מתקדמים‬ ‫חיפושים‬ ‫אל‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫לארגון‬ ‫מותאמת‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנת‬ ‫להזמנת‬ info@hrd.co.il The cover has been designed using resources from Freepik.com

×