Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021

סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021

 1. 1. 1 . ‫הסקר‬ ‫על‬
 2. 2. ‫הסקר‬ ‫על‬ ‫בפעם‬ ‫נערך‬ ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫גיוס‬ ‫לאנשי‬ ‫המקיף‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ ‫הרביעית‬ ( ‫ב‬ ‫נערכו‬ ‫הקודמים‬ 2015 , 2017 ‫וב‬ 2019 ) ‫השנה‬ ‫מילאו‬ ‫כאשר‬ ‫המשתתפים‬ ‫שיא‬ ‫את‬ ‫שברנו‬ ‫הסקר‬ ‫את‬ 856 ‫על‬ ‫ועברנו‬ ‫איש‬ ‫ל‬ ‫מעל‬ 20,000 ‫האחרונים‬ ‫בשבועות‬ ‫לעומק‬ ‫שניתחנו‬ ‫נתונים‬ ‫שונות‬ ‫מזוויות‬ ‫הסקר‬ ‫בבניית‬ ‫משקיעים‬ ‫אנחנו‬ , ‫המידע‬ ‫איסוף‬ ‫וניתוחו‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫מאות‬ ‫מוגש‬ ‫והוא‬ ‫שלנו‬ ‫הנפלאה‬ ‫לקהילה‬ ‫כשירות‬ . ‫רלוונטיות‬ ‫בקבוצות‬ ‫הקישור‬ ‫את‬ ‫שתשתפו‬ ‫נשמח‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫הגרפים‬ ‫האינפוגרפיקה‬ ‫הנהדרת‬ ‫שינקר‬ ‫יעל‬ ‫עבורנו‬ ‫שערכה‬
 3. 3. ‫ב‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫ואנחנו‬ - 3 ‫עיקריים‬ ‫אופנים‬ : • ‫בידע‬ ‫שיתוף‬ : ‫ב‬ ‫מקצועיים‬ ‫מאמרים‬ - HRPORTAL , ‫גיוס‬ ‫ספר‬ , ‫בנצ‬ ' ‫מארק‬ ‫ועוד‬ ‫להורדה‬ ‫מקצועיים‬ ‫וחומרים‬ . • ‫ופתרונות‬ ‫הדרכות‬ ‫בנושאי‬ ‫סורסינג‬ ‫ולינקדאין‬ , ‫ומיתוג‬ ‫נוספות‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫גיוס‬ ‫מעסיק‬ , ‫משאבי‬ ‫אנוש‬ • ‫משתתפים‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫כנסים‬ , ‫מפגשים‬ ‫ונטוורקינג‬ ‫ומפגשי‬ ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫גיוס‬ ‫בנושאי‬ ‫מקצועיים‬ ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫עלינו‬ ‫קצת‬ - ‫החזון‬ ‫ב‬ ‫שלנו‬ - HRD : ‫וה‬ ‫הגיוס‬ ‫תחום‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ - HR ‫הגיוס‬ ‫ואת‬ ‫למקצועי‬ ‫בארץ‬ ‫למקצוע‬
 4. 4. ‫מחוץ‬ ‫גיוס‬ ‫סדנת‬ ‫וגיוס‬ ‫לקופסה‬ ‫ברשתות‬ ‫חברתיות‬ ‫ניהול‬ ‫סדנת‬ ‫דיגיטלית‬ ‫נוכחות‬ ‫שיווקית‬ ‫וכתיבה‬ ‫גיוסית‬ ‫סדנת‬ ‫ריקורטר‬ ‫לייט‬ ‫סדנת‬ ‫לינקדאין‬ ‫וסורסינג‬ ‫למתקדמים‬ ‫קידום‬ ‫סדנת‬ ‫ממומן‬ ‫בפייסבוק‬ , ‫באינסטגרם‬ ‫ובלינקדאין‬ ‫ראיונות‬ ‫סדנת‬ ‫גיוס‬ ‫סדנת‬ ‫טכנולוגי‬ ‫סדנאות‬ ‫למשפיענים‬ / ‫מיתוג‬ ‫שגרירי‬ ‫מעסיק‬ ‫מציעים‬ ‫שאנו‬ ‫ארגוניות‬ ‫הפנים‬ ‫הסדנאות‬ ‫נוספים‬ ‫לפרטים‬ : info@hrd.co.il
 5. 5. 2 . ‫המשתתפים‬ ‫על‬
 6. 6. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ? ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫עם‬ ‫המשתתפים‬ ‫כמות‬ ‫שיא‬ ‫את‬ ‫שברנו‬ ‫השנה‬ 850 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אנשי‬ , ‫והדרכה‬ ‫גיוס‬ ‫את‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫שמילאו‬ ‫הסקר‬ ‫הנתונים‬ ‫מהימנות‬ ‫את‬ ‫לוודא‬ ‫בכדי‬ ‫שעשינו‬ ‫סינון‬ ‫ואחרי‬ . ‫הממלאים‬ ‫הגברים‬ ‫במספר‬ ‫קטנה‬ ‫צמיחה‬ ‫עם‬ ‫הקודמים‬ ‫לסקרים‬ ‫דומה‬ ‫לגברים‬ ‫נשים‬ ‫בין‬ ‫היחס‬ . ‫גם‬ ‫בתחום‬ ‫הגברים‬ ‫בכמות‬ ‫הזאת‬ ‫ההדרגתית‬ ‫הצמיחה‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫שנמשיך‬ ‫לקוות‬ ‫רק‬ ‫לנו‬ ‫נותר‬ ‫הבאות‬ ‫בשנים‬ .
 7. 7. ‫לפרטים‬ ‫נוסף‬ ‫ולמידע‬ ‫הכנס‬ ‫על‬ ‫של‬ ‫השנתי‬ ‫ה‬ ‫קהילת‬ - HR ‫בישראל‬ – https://www.hrportal .co.il/kenes-hr-2021/
 8. 8. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ? ‫ל‬ - 96% ‫הסקר‬ ‫ממשתתפי‬ ‫או‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ ‫יש‬ ‫שני‬ 93% ‫ממשתתפי‬ ‫הם‬ ‫הסקר‬ ‫שכירים‬
 9. 9. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ? ‫כמעט‬ 40% ‫הסקר‬ ‫ממשתתפי‬ ‫בתחום‬ ‫עוסקים‬ ‫הגיוס‬ ‫והסורסינג‬ ‫כ‬ 60% ‫עוסקים‬ ‫מהמשיבים‬ ‫במש‬ " ‫א‬ , ‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ‫התווספו‬ ‫הקודם‬ ‫מהסקר‬ ‫מיתוג‬ ‫כמו‬ ‫חדשים‬ ‫מקצועות‬ ‫הגיוס‬ ‫ושיווק‬ ‫מעסיק‬
 10. 10. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ?
 11. 11. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ?
 12. 12. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ?
 13. 13. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ?
 14. 14. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ‫בסקר‬ ? ‫זהה‬ ‫כמעט‬ ‫התעשיות‬ ‫התפלגות‬ ‫הקודם‬ ‫בסקר‬ ‫להתפלגות‬ .
 15. 15. 3 . ‫שכר‬ ‫נתוני‬ - ‫שכירים‬
 16. 16. ‫לפרטים‬ ‫נוסף‬ ‫ולמידע‬ ‫הכנס‬ ‫על‬ ‫של‬ ‫השנתי‬ ‫ה‬ ‫קהילת‬ - HR ‫בישראל‬ – https://www.hrportal .co.il/kenes-hr-2021/
 17. 17. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫עמד‬ ‫בסקר‬ ‫שהשתתפו‬ ‫השכירים‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫הממוצע‬ ‫השכר‬ ‫על‬ 17,680 ₪ ‫של‬ ‫עליה‬ ‫המהווה‬ 3% ‫בהשוואה‬ ‫בלבד‬ ‫לסקר‬ 2019 ‫על‬ ‫עמד‬ ‫הממוצע‬ ‫השכר‬ ‫בו‬ 17,161 ₪ . • ‫הערה‬ ‫חשובה‬ : ‫הסקר‬ ‫נערך‬ ‫ומרץ‬ ‫בפברואר‬ 2021 , ‫הקורונה‬ ‫עננת‬ ‫תחת‬ ‫עדיין‬ , ‫מהארגונים‬ ‫ובחלק‬ ‫העלאות‬ ‫לפני‬ 2021 . ‫הקורונה‬ ‫ממשבר‬ ‫המשק‬ ‫יציאת‬ ‫עקב‬ ‫יותר‬ ‫משמעותי‬ ‫שינוי‬ ‫נראה‬ ‫כבר‬ ‫הבא‬ ‫שבסקר‬ ‫שלנו‬ ‫ההשערה‬ . ‫היה‬ ‫השכירים‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫החציוני‬ ‫השכר‬ 16,000 ₪ ‫בלבד‬ . • ( ‫בהשוואה‬ ‫לממוצע‬ ‫של‬ 17,680 ) – ‫הסקר‬ ‫משתתפי‬ ‫של‬ ‫גדולה‬ ‫כמות‬ ‫על‬ ‫שמצביע‬ ‫מה‬ ( ‫בתחילת‬ ‫בעיקר‬ ‫דרכם‬ ) ‫גבוה‬ ‫שכר‬ ‫בעלת‬ ‫יותר‬ ‫מצומצמת‬ ‫שכבה‬ ‫לעומת‬ ‫נמוך‬ ‫שכר‬ ‫בעלי‬ . • ‫עלה‬ ‫החציוני‬ ‫השכר‬ ‫בכ‬ 4% ‫של‬ ‫השכר‬ ‫לסקר‬ ‫בהשוואה‬ 2019 . ‫הגדרה‬ : ‫לשכר‬ ‫נתייחס‬ ‫הסקר‬ ‫לאורך‬ ‫חציוני‬ – ‫נקודת‬ ‫זוהי‬ ‫שבה‬ ‫השכר‬ 50% ‫מעל‬ ‫מרווחים‬ ‫מהאנשים‬ ‫לשכר‬ ‫ו‬ ‫זה‬ - 50% ‫מתחתיו‬ . ‫החציון‬ ‫מעלה‬ ‫כלפי‬ ‫הממוצע‬ ‫את‬ ‫ומטים‬ ‫מאחרים‬ ‫משמעותית‬ ‫גבוה‬ ‫שכר‬ ‫שמרוויחים‬ ‫אנשים‬ ‫כשיש‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫תמונה‬ ‫נותן‬ .
 18. 18. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 * ‫חציוני‬ ‫שכר‬ – ‫שבה‬ ‫השכר‬ ‫נקודת‬ 50% ‫ו‬ ‫זה‬ ‫לשכר‬ ‫מעל‬ ‫מרווחים‬ ‫מהאנשים‬ - 50% ‫מתחתיו‬ . ‫מעלה‬ ‫כלפי‬ ‫הממוצע‬ ‫את‬ ‫ומטים‬ ‫מאחרים‬ ‫משמעותית‬ ‫גבוה‬ ‫שכר‬ ‫שמרוויחים‬ ‫אנשים‬ ‫כשיש‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫תמונה‬ ‫נותן‬ ‫החציון‬ . ‫לעומת‬ ‫העובדים‬ ‫באחוז‬ ‫משמעותית‬ ‫ירידה‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫שנתיים‬ ‫מלפני‬ ‫הסקר‬ ‫ל‬ ‫מתחת‬ ‫שמרוויחים‬ 7,500 ₪ - ‫לתחום‬ ‫נכנסים‬ ‫שרק‬ ‫לאלה‬ ‫בשכר‬ ‫עליה‬ ‫על‬ ‫שמראה‬ ‫מה‬
 19. 19. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 • ‫חציוני‬ ‫שכר‬ – ‫שבו‬ ‫השכר‬ 50% ‫ו‬ ‫זה‬ ‫לשכר‬ ‫מעל‬ ‫מרוויחים‬ ‫מהאנשים‬ 50% ‫מתחתיו‬ • ‫אחוזון‬ 25 – ‫ש‬ ‫השכר‬ 25% ‫מרוויחים‬ ‫מהאנשים‬ ‫ממנו‬ ‫פחות‬ • ‫אחוזון‬ 75 – ‫ש‬ ‫השכר‬ 75% ‫מרוויחים‬ ‫מהאנשים‬ ‫ממנו‬ ‫פחות‬ • ‫אחוזון‬ ‫בין‬ ‫הטווח‬ 25 ‫ל‬ 75 – ‫בתוכו‬ ‫נמצאים‬ ‫מהאנשים‬ ‫שמחצית‬ ‫האמצע‬ ‫טווח‬ ‫חציוני‬ ‫שכר‬ , ‫תפקיד‬ ‫לפי‬ ‫וטווח‬ ‫ממוצע‬ • ‫בתפקידים‬ " ‫חדשים‬ " ‫כמו‬ ‫איש‬ . ‫ת‬ ‫סורסינג‬ ‫גבוהים‬ ‫שכר‬ ‫פערי‬ ‫ראינו‬ . ‫זה‬ ‫לתפקיד‬ ‫המגוייס‬ ‫האנשים‬ ‫ופרופיל‬ ‫התפקיד‬ ‫את‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫השונה‬ ‫מהראיה‬ ‫נובע‬ ‫הפער‬ .
 20. 20. ‫תפקיד‬ ‫לפי‬ ‫וממוצע‬ ‫חציוני‬ ‫שכר‬ ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫ריק‬ ‫התא‬ ‫בהם‬ ‫במקומות‬ – ‫תמונה‬ ‫לייצר‬ ‫כדי‬ ‫נתונים‬ ‫מספיק‬ ‫לנו‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫היא‬ ‫המשמעות‬ ‫מדוייקת‬ ‫מספיק‬ ‫בתפקיד‬ ‫ניסיון‬ ‫שנות‬ ‫לפי‬ ‫שכר‬ ‫טווח‬
 21. 21. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫לשכר‬ ‫מעבר‬ ‫נוספות‬ ‫הטבות‬ ‫מבחינת‬ - ‫ל‬ 87% ‫מאנשי‬ ‫משאבי‬ ‫אנוש‬ ‫וגיוס‬ ‫יש‬ ‫קרן‬ ‫רק‬ ‫אך‬ ‫השתלמות‬ 8% ‫החברה‬ ‫של‬ ‫מניות‬ ‫קיבלו‬
 22. 22. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫כ‬ ‫רק‬ 40% ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫שכר‬ ‫העלאת‬ ‫קיבלו‬ ‫והגיוס‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מאנשי‬ – ‫שציינו‬ ‫כפי‬ ‫אך‬ , ‫הסקר‬ ‫ומרץ‬ ‫בפברואר‬ ‫נערך‬ 2021 ‫השנה‬ ‫בהמשך‬ ‫נוספות‬ ‫שכר‬ ‫העלאות‬ ‫שנראה‬ ‫מעריכים‬ ‫ואנחנו‬ . ‫בהעלאה‬ ‫שזכו‬ ‫לאלה‬ – ‫היה‬ ‫השינוי‬ ‫ממוצע‬ 12% ‫של‬ ‫העלאה‬ ‫על‬ ‫עמד‬ ‫והחציון‬ ‫העלאה‬ 10% . ‫על‬ ‫עמד‬ ‫הסקר‬ ‫משתתפי‬ ‫שקיבלו‬ ‫העלאה‬ ‫אחוז‬ 6-15 ‫שינוי‬ ‫אחוזי‬
 23. 23. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫ירידה‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫שביעות‬ ‫ברמת‬ ‫משמעותית‬ ‫בהשוואה‬ ‫מהשכר‬ ‫הרצון‬ ‫של‬ ‫לסקר‬ 2019 . 46% ‫מאד‬ ‫או‬ ‫מרוצים‬ ‫די‬ ‫הנוכחי‬ ‫בסקר‬ ‫מרוצים‬ ‫לעומת‬ 55% ‫הקודם‬ ‫בסקר‬ 28% ‫חושבים‬ ‫ל‬ ‫עבור‬ ‫לחברה‬ ‫ו‬ ‫אחרת‬ - 25% ‫לעבור‬ ‫חושבים‬ ‫נוספים‬ ‫ולשנות‬ ‫אחרת‬ ‫לחברה‬ ‫תפקיד‬ ( ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫גיוס‬ ‫של‬ ‫מתפקיד‬ ‫אנוש‬ ‫למשאבי‬ )
 24. 24. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫בתחום‬ ‫שמדובר‬ ‫למרות‬ ‫רוב‬ ‫עם‬ ‫נשי‬ – ‫גברים‬ ‫כ‬ ‫בממוצע‬ ‫מרוויחים‬ - 4000 ₪ ‫יותר‬ ‫מהנשים‬ . ‫הפער‬ ‫הזה‬ ‫נשמר‬ ‫גם‬ ‫בהשוואה‬ ‫לסקר‬ ‫של‬ 2019 .
 25. 25. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ? ‫אני‬ ‫מניח‬ ‫שההבדל‬ ‫בשכר‬ ‫בין‬ ‫לא‬ ‫הגיאוגרפיים‬ ‫האזורים‬ ‫מפתיע‬ , ‫אבל‬ ‫בהחלט‬ ‫מפתיע‬ ‫הפער‬ . ‫כמעט‬ ‫הזה‬ ‫שהפער‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ ‫הקודם‬ ‫לסקר‬ ‫בהשוואה‬ ‫השתנה‬ ‫ולא‬ .
 26. 26. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫הגיוס‬ ‫בתחום‬ ‫שכר‬ ‫ממוצע‬ ‫הכסף‬ ‫איפה‬ : ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫או‬ ‫גיוס‬ ? ‫את‬ ‫מוסיפים‬ ‫ואם‬ ‫סמנכל‬ " ‫י‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ – ‫הממוצע‬ ‫השכר‬ ‫ל‬ ‫עולה‬ 18,176 ₪ 15,614 ₪ 16,567 ₪ ‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫שכר‬ ‫ממוצע‬ HR
 27. 27. 3 . ‫שכר‬ ‫נתוני‬ - ‫עצמאים‬
 28. 28. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021
 29. 29. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫השכר‬ ‫לגבי‬ ‫בשאלה‬ – ‫לשכירים‬ ‫בהשוואה‬ ‫עצמאים‬ ‫של‬ ‫הרצון‬ ‫בשביעות‬ ‫מאד‬ ‫גדול‬ ‫פער‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ . 84% ‫מהפרילנסרים‬ ‫ציינו‬ ‫והעצמאים‬ ‫מרוצים‬ ‫דיי‬ ‫או‬ ‫מרוצים‬ ‫שהם‬ ‫מהתגמול‬ , ‫ל‬ ‫בהשוואה‬ 46% ‫השכירים‬ ‫אצל‬ .
 30. 30. ‫ה‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ - HR ‫בישראל‬ - 2021 ‫התגמול‬ ‫גובה‬ ‫רק‬ ‫מאשר‬ ‫רחבה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫היא‬ ‫עצמאי‬ ‫או‬ ‫שכיר‬ ‫להיות‬ ‫של‬ ‫הבחירה‬ ‫אמנם‬ , ‫אנו‬ ‫אך‬ ‫העצמאי‬ ‫של‬ ‫הגבוהה‬ ‫שביעות‬ ‫רמת‬ ‫לגבי‬ ‫שכמו‬ ‫רואים‬ , ‫ל‬ ‫קרוב‬ 80% ‫להמשיך‬ ‫מעדיפים‬ ‫מהם‬ ‫ולהיות‬ ‫בסטטוס‬ ‫זה‬ ‫גם‬ ‫בעתיד‬ ‫כאשר‬ ‫כ‬ - 20% ‫יעדיפו‬ ‫לחזור‬ ‫להיות‬ ‫שכירים‬ ‫בארגון‬ .
 31. 31. Boost Your Sourcing 17.6.21 ‫וממוקדות‬ ‫קצרות‬ ‫פרקטיות‬ ‫סדנאות‬ ‫של‬ ‫מרוכז‬ ‫יום‬ ‫גיוס‬ ‫למקצועני‬ , ‫סורסינג‬ ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫לפספס‬ ‫לכם‬ ‫כדאי‬ ‫שלא‬ ! ‫והרשמה‬ ‫למידע‬ : https://www.hrportal.co.il/boost-your- sourcing/
 32. 32. ‫בהצלחה‬ ! www.hrportal.co.il

  Be the first to comment

סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021

Views

Total views

3,778

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3,626

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×