Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brano Vujičić, LOOP BIH, „El-Gato - portal za slanje, prijem i plaćanje e-računa“

490 views

Published on

e-Business Conference Banja Luka 2014

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Brano Vujičić, LOOP BIH, „El-Gato - portal za slanje, prijem i plaćanje e-računa“

 1. 1. AGENDA •O nama •ElGato – rješenje za e-račune prezentacija •ElGato – Demonstracija
 2. 2. •Firma osnovana 2007. godine •Ideja: nudimo softverska rješenja kao odgovor na neke od ključnih izazova i problema sa kojima se susreću krajnji korisnici, prvenstveno pojedinci i male kompanij cilj je da postanemo tržišni i tehnološki lider u oblasti ponude softvera kao usluge (Software as a Services) •Loop je 2012. godine akviziran od strane Ping d.o.o., čime je Loop dobio priliku da koristi dodatne infrastrukturne i ljudske resurse, a Ping mogućnost plasmana KNOW HOW širem tržištu (retail & SME)
 3. 3. •osnovani 1997 •nezavisni proizvođač softvera (ISV) i sistem integrator •sveobuhvatnu IT usluge •nudimo kvalitetne usluge sa odabranim komponentama •orijentisani ka kvalitetu •60 zaposlenih u 5 odjela •ISO 9001, 27001, ITMark
 4. 4. Reference? •Bankarski proizvodi ABIS (Advanced Banking Information System) ELBA (e-banking) slavila 14 godina i 5 verziju 2014 M-ELBA (m-banking) bMind (BI solution) •ERP proizvodi PARIS Oracle eBS •BILLING (Billing Software) •CReDO (Civil Register Documents) •e-Pasos (e-Passports) •eXM (On-line Exams) •HRMS (Upravljanje ljudskim resursima) •PIMIS (Upravljanje javnim investicijama) ...
 5. 5. Šta je problem sa računima?
 6. 6. Problemi... •povjerilac  •distribucija računa: min. 2-3 dana •visoki troškovi generisanja i distribucije računa •obrada u „sistemu“ dužnika: 10-tak dana •povjerilac nema garanciju da će dužnik dobiti račun povjerilac mora čekati izvod da bi mogao rasporediti uplate svrha doznake je referenca! •korisnik  otežan pristup do informacije o dugovanju, veliki administracijski napor evidencije i obrade računa tj. naloge za plaćanje, manuelni unos naloge za plaćanje računa na šalteru / prepisivanje pod. u e-banking
 7. 7. Uzrok? •Spor i nepouzdan manuelni radni proces: RAČUN -> ŠTAMPA -> DISTRIBUCIJA -> PLAĆANJE -> OBAVIJEST O PLAĆANJU
 8. 8. Trenutno stanje
 9. 9. Problem razmjene podataka i * b + k * b + k * i = 900.018 BANKE (b=3) IZDAVATELJI RAČUNA (i=6) KORISNIK (k=100.000)
 10. 10. ElGato •el. platforma za razmjenu podataka između povjerioca, dužnika (korisnika) i procesora (banaka) •web portal za ... •pregled računa •uvid u stanje potrošačke kartice: iskorištene usluge isporučeni proizvodi stanje duga uplate •elektronsko plaćanje računa: e-banking, ElGato blagajna (gotovina i tekući račun), trajni nalog (direct-debit), credit/debit card (v2), plaćanje na bankovnim info kioscima / bankomatima (v2) •arhiva računa •uvid u e-priloga računa •manuelni unos računa (v2) •uvoz/izvoz podataka računa u druge formate
 11. 11. ElGato b + i + k = 100.009 (<< 900.018) 90%! BANKE (b=3) IZDAVATELJI RAČUNA (i=6) KORISNIK (k=100.000)
 12. 12. ElGato POVJERILAC e-računi e-banking ElGato šalter direct debit / trajni nalog Visa, Mastercard (?) Novo stanje
 13. 13. ElGato prednosti izdavatelji (povjerioci) •veoma niski troškovi generisanja i slanja računa •pouzdana distribucija •brža naplata dugova •promptna povratna veza o statusu plaćanja •zadovoljstvo kupaca •društvena odgovornost (ekološki aspekt)
 14. 14. ElGato prednosti mi (korisnici) •prijem računa u elektronskom obliku •realizacija naloga kroz e-banking ili ElGato šalter, trajne naloge •pregled arhive računa i dugovanja / potraživanja •mogućnost integracije sa rješenjima za planiranje kućnog budžeta •niže provizije za plaćanje •el. notifikacije o primitku računa, dospijeću, statusu plaćanja
 15. 15. ElGato prednosti banke •unificiran način razmjene podataka (računa) sa izdavateljima •povećanje broja transakcija p.p •jednostavna integracija •promocija novih proizvoda •zadovoljstvo korisnika •povećanje broja korisnika •Sparkasse bank d.d. – prvi registrovani ElGato procesor
 16. 16. ElGato prednosti za okolinu •društvena odgovornost (ekološki aspekt) Jedan A4 list = 600ml vode + 34g CO2 + 2,4 g otpada Prosječno stablo = 3.077 komada A4 100.000 računa distribuiranih kroz ElGato će sačuvati: •32 stabla •60 tona vode •Spriječiti emitovanje 3,4 tona ugljičnog dioksida •Spriječiti deponovanje 240 kg otpada U BiH se trenutno štampa najmanje 36.000.000 računa godišnje = •11.520 stabala •21.600 tona vode •Emisija1224 tona ugljičnog dioksida •Deponovanje 86 tona otpada https://secure.actewagl.com.au/epayplus/learnaboutpaper.aspx
 17. 17. Demonstracija rješenja ElGato portal (dužnici) ElGato portal (povjerioci) ElGato Portal (administracija) ElGato brza blagajna (pošta, banka)
 18. 18. Dobrodošli www.elgato.ba
 19. 19. Imate pitanja? dsedad@loop.ba

×