Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MOOC i praktiken	    Göran Lindgren 	 goranlin på gmail och Twitter    	 www.goranlindgren.se/mooc     	   ...
MOOC        	Massively Open Online Course       	             2
Prel. program MOOC i praktiken13-15	Presentationer	         	Vad är en MOOC? cMOOC xMOOC	Coursera, Fundamentals o...
Länk till min webbplats om         MOOC 	www.goranlindgren.se/mooc		Direktadress:	https://sites.google.com/site/g...
What is a MOOC? http://www.squidoo.com/what-is-a-mooc		A MOOC is a course offered for free(though some places will charge ...
2008 George Siemens och Stephen Downes, Canada startade kursen Connectivism and Connected Knowledge som gavs för univers...
2012 MIT och Harvard startade tillsammans edX där nu  även Berkeley ingår. https://www.edx.org/		2012 anslöt sig Univers...
cMOOC Stephen	 Downes         	http://www.downes.ca          	             8
Coursera       	https://www.coursera.org	             9
Fundamentals of Online Education:   Planning and Application           https://www.coursera.org/course/foe  ...
Positiva lärdomar från    Fundamentals…1           	Videoinspelningar som används i kursermåste finnas tillg...
Positiva lärdomar från     Fundamentals…2           	Mycket av kurslitteraturen var av högklass och gav teor...
Negativa lärdomar från Fundamentals… 1          	All information om kursen måste varatydlig och lättförståelig. ...
Negativa lärdomar från Fundamentals… 2           	Gruppindelning måste planeras i förvägoch tekniska lösningar m...
Negativa lärdomar från Fundamentals…del 3	Om kursledaren gör delar av kurslitteratureneller rekommenderad läsning endastti...
Negativa lärdomar från Fundamentals… 4	Videoinspelningar bör inte bestå avPowerPointbilder där föreläsaren läserupp punkte...
Negativa lärdomar från Fundamentals… 5	Om kursledaren gör delar av kurslitteraturen ellerrekommenderad läsning endast till...
Negativa lärdomar från Fundamentals… 6För att göra kurser där deltagarnas förståelseav innehållet inte enkelt kan visas ge...
MOOCs jag registrerat mig på	1.  Fundamentals of Online Education: Planning and  Application, Georgia Tech, Coursera, Ja...
Affärsplan för MOOCs i i-länder               	1.  Marknadsföring: Gör så bra kurser  att studenterna sed...
Masskurser i utvecklingsländer               	•  Vem betalar och varför?	•  Är detta den utbildning som bäs...
Kamratgranskning är viktig	1.  Den kan bidra till ökad studentaktivitet som ger  bättre lärande för deltagarna genom att...
Gör en egen MOOC	Eliademy – finsk gratis lärplattfrom	http://flexspan.blogspot.se/2013/03/eliademy-ny-gratis-larplattform.ht...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

MOOC Uppsalaföreläsning 2013 04-06

354 views

Published on

Föreläsning för Uppsalagruppen av SLFF (Sveriges Läromedelsförfattares Förbund) lördag 2013-04-06

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MOOC Uppsalaföreläsning 2013 04-06

 1. 1. MOOC i praktiken Göran Lindgren goranlin på gmail och Twitter www.goranlindgren.se/mooc SLFF:s Uppsalagrupp lördag 6 april 2013 Clasonsalen, Akademihotellet Övre Slottsgatan 1, Uppsala 1
 2. 2. MOOC Massively Open Online Course 2
 3. 3. Prel. program MOOC i praktiken13-15 Presentationer Vad är en MOOC? cMOOC xMOOC Coursera, Fundamentals of Online Education Slutsatser för nätkurser 15-16 Matpaus (matig landgång med dryck) Affärsplan för MOOCs Göra en egen MOOC? 16-18 Workshop (skriv och berätta vad du vill testa) 3
 4. 4. Länk till min webbplats om MOOC www.goranlindgren.se/mooc Direktadress: https://sites.google.com/site/goeranommooc 4
 5. 5. What is a MOOC? http://www.squidoo.com/what-is-a-mooc A MOOC is a course offered for free(though some places will charge afee for accreditation) over theInternet to anyone on the planet (thusmaking it massive!). 5
 6. 6. 2008 George Siemens och Stephen Downes, Canada startade kursen Connectivism and Connected Knowledge som gavs för universitetsstudenter men också erbjöds utan kostnad till 2 200 onlinestudenter. Därefter följde flera liknande. 2011 Startade Stanford en kurs i Artificial Intelligence som gavs av Stanfordprofessorn Sebastian Thrun och Googles forskningschef Peter Norvig. Den fick över 160 000 deltagare. Utifrån detta startades två företag Udacity och Coursera. http://www.udacity.com/ https://www.coursera.org/ 6
 7. 7. 2012 MIT och Harvard startade tillsammans edX där nu även Berkeley ingår. https://www.edx.org/ 2012 anslöt sig University of Edinburgh till Coursera som första europeiska universitet. 2012 sker nu stora förändringar eftersom flera aktörer redan erbjuder ackreditering (tillgodoräknande) av certifikat som kan fås från MOOCs mot en kostnad. På så sätt kan kurserna ingå i en universitetsexamen. En sådan aktör är Excelsior College, Albany New York, www.excelsior.edu Flera andra är på väg. 7
 8. 8. cMOOC Stephen Downes http://www.downes.ca 8
 9. 9. Coursera https://www.coursera.org 9
 10. 10. Fundamentals of Online Education: Planning and Application https://www.coursera.org/course/foe 10
 11. 11. Positiva lärdomar från Fundamentals…1 Videoinspelningar som används i kursermåste finnas tillgängliga för nedladdning,särskilt om det är många deltagare och detfinns risk för störningar i streaming-lösningar. Det medför också den storafördelen att inspelningarna också kananvändas vid resor eller vid andra tillfällendå nätet inte är tillgängligt. 11
 12. 12. Positiva lärdomar från Fundamentals…2 Mycket av kurslitteraturen var av högklass och gav teoretisk grund till godaråd om hur man kan skapa interaktionmellan deltagarna. 12
 13. 13. Negativa lärdomar från Fundamentals… 1 All information om kursen måste varatydlig och lättförståelig. Var deltagarenbörjar och förväntas göra där och hurdetta går till måste beskrivas tydligt.Information om vår kurs gavs förstsamma dag den startade. Den var ocksåså otydlig att många missförstånduppstod. 13
 14. 14. Negativa lärdomar från Fundamentals… 2 Gruppindelning måste planeras i förvägoch tekniska lösningar måste testas iförväg. Om deltagarantalet uppgår tillflera tusen ställer det stora krav påteknisk kunskap och kapacitet hosarrangören. I vår kurs skulle deltagarnasjälva välja grupper medGoogleformulär men eftersom alla fickredigeringsrättigheter kraschadeservrarna och kaos uppstod. 14
 15. 15. Negativa lärdomar från Fundamentals…del 3 Om kursledaren gör delar av kurslitteratureneller rekommenderad läsning endasttillgänglig mot betalning bör detta myckettydligt framgår från början och kostnader,innehåll och form och format tydligt anges.Vi rekommenderades att köpa en pdf-boksom gav intryck av att vara underlaget till vadkursledaren läste upp när hon visade sinabilder. 15
 16. 16. Negativa lärdomar från Fundamentals… 4 Videoinspelningar bör inte bestå avPowerPointbilder där föreläsaren läserupp punkterna som finns på bilderna. Såvar nästan alla de inspelade föreläsningarvi skulle se. 16
 17. 17. Negativa lärdomar från Fundamentals… 5 Om kursledaren gör delar av kurslitteraturen ellerrekommenderad läsning endast tillgänglig motbetalning bör detta mycket tydligt framgår frånbörjan och kostnader, innehåll och form ochformat tydligt anges. Vi rekommenderades att köpa en pdf-bok somgav intryck av att vara underlaget till vadkursledaren läste upp när hon visade sina bilder. 17
 18. 18. Negativa lärdomar från Fundamentals… 6För att göra kurser där deltagarnas förståelseav innehållet inte enkelt kan visas genomflervalsfrågor eller andramaskinrättningsbara metoder måsteförståelsen demonstreras genomdiskussioner i grupper. Vi kunde inte väljagrupp och efter några dagar sköts kursen upppå obestämd tid. 18
 19. 19. MOOCs jag registrerat mig på 1.  Fundamentals of Online Education: Planning and Application, Georgia Tech, Coursera, Jan 28th 2013 6 weeks 2.  Critical Thinking in Global Challenges, The University of Edinburgh, Coursera  3.  E-learning and Digital Cultures, The University of Edinburgh, Coursera 4.  14.73x: The Challenges of Global Poverty, MIT, edX 5.  Web Development, University of Virginia, Udacity 6.  Open Education, Martin Weller, Open University, March 16, 7 weeks 19
 20. 20. Affärsplan för MOOCs i i-länder 1.  Marknadsföring: Gör så bra kurser att studenterna sedan väljer dyr utbildning 2.  Ge kurser finansierade med externa fonder 3.  Kurser ges av engagerade eldsjälar som ibland kan göra det i tjänsten eller på fritiden 20
 21. 21. Masskurser i utvecklingsländer •  Vem betalar och varför? •  Är detta den utbildning som bäst behövs i utvecklingsländer? •  Försvårar masskurser från väst utvecklingen av inhemska kurser? 21
 22. 22. Kamratgranskning är viktig 1.  Den kan bidra till ökad studentaktivitet som ger bättre lärande för deltagarna genom att minska den sociala isolering som de annars kan uppleva. 2.  Läsning och konstruktiva synpunkter från ”kritiska vänner” kan ge starkt positiva effekter för både författare och vänner. Kräver bra förberedelser. 3.  Deltagare i nätbaserat lärande är omättliga i sin önskan för återkoppling och bekräftelse, kamratgranskning kan minska trycket på läraren. 22
 23. 23. Gör en egen MOOC Eliademy – finsk gratis lärplattfrom http://flexspan.blogspot.se/2013/03/eliademy-ny-gratis-larplattform.html 23

×