Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trendovi u mobilnoj telefoniji

2,005 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trendovi u mobilnoj telefoniji

 1. 1. Trendovi u mobilnojtelefonijiProf. dr Srđan Bogosavljević, Ipsos Strategic Marketing<br />
 2. 2. Internet<br />
 3. 3. Računari i Internet u domaćinstvima<br />Računari<br />Internet<br />Prosečna vrednost<br />Izvor: Baza: ISM finansijski omnibus, 15+; N=1000 po talasu<br />4. februar 2011<br />
 4. 4. 4. februar 2011<br />Uređaji koji se koriste za pristup Internetu<br />
 5. 5. Glavni izvori informisanja<br />Koji medij pratite za prikupljanje informacija?<br />Internet je na drugom mestu!<br /><ul><li>TV je još uvek najvažniji medij za prikupljanje dnevnih informacija, ali je Internet na drugom mestu
 6. 6. TV češće koriste stanovnici stariji od 66 godina, sa osnovnom obrazovanjem, koji žive u ruralnim sredinama
 7. 7. Internet češće koriste mladi sa univerzitetskom diplomom, koji žive u gradskim sredinama</li></ul>*Digital Natives je termin koji se koristi u Engleskoj za mlade generacije koje su razvile navike prema medijima u digitalnoj eri. U Engleskoj, osobe starosti 19-24 podpadaju u grupu Young Natives; u našem istraživanju, sve osobe do 30 godina starosti pripadaju ovoj grupi, pošto istraživanja pokazuju da su oni spremni da koriste nove medije i nove tehnologije<br />Izvor: CATI New Media Usage istraživanje, 12+, N=2034<br />4. februar 2011<br />
 8. 8. Trendovi u mobilnoj telefoniji<br />4. februar 2011<br />
 9. 9. Penetracija korisnika na celokupnoj populaciji porasla je sa 54% u maju 2007. na 68% u januaru 2011.<br />4. februar 2011<br />Izvor: CATI tracking; N=1000 domaćinstava mesečno<br />
 10. 10. Svaki korisnik u Srbiji se služi sa otprilike 1.2 SIM kartice u prosekuZa dve godine svaki građanin Srbije će imati u proseku bar jednu SIM karticu<br />Source: CATI tracking; N=1000 domaćinstava mesečno<br />4. februar 2011<br />
 11. 11. Učešće postpejda na tržištu poraslo je sa 15% u maju 2007. na 34% u januaru 2011.<br />4. februar 2011<br />Source: CATI tracking; N=1000 domaćinstava mesečno<br />
 12. 12. Korišćenje funkcionalnosti mobilnih telefona<br />Koliko često koristite ovu funkcionalnost?<br />Često <br />korišćene<br />Povremeno <br />korišćene<br />Retko korišćene<br />Izvor: CATI New Media Usage istraživanje, (korisnici) 12+; N=2034<br />4. februar 2011<br />
 13. 13. Pripejd Postpejd<br />
 14. 14. 4. februar 2011<br />Sve u svemu, koja je po Vama ključna prednost postpejd usluge u odnosu na pripejd uslugu?<br />
 15. 15. Percepcija postpejd usluge<br />
 16. 16. 4. februar 2011<br />Iz kojih razloga do sada niste kupili postpejd karticu? <br />
 17. 17. Prenosivost broja mobilnog telefona<br />
 18. 18. 4. februar 2011<br />Dalistečulizauslugu prenošenja broja mobilnog telefona?<br />Da<br />Ne<br />63%korisnikamobilnetelefonijeniječulozaprenosivostbroja (75% u 2009)<br />
 19. 19. 4. februar 2011<br />Dalistečulizauslugu prenošenja broja telefona zajedno sa trenutnim prefiksom prilikom prelaska kod drugogoperatera?<br />Da<br />Ne<br />Sa drugestrane, kada je objašnjenošta je prenosivostbroja, 56% korisnikamobilnetelefonijekažudasučulizamogućnostzadržavanja broja prilikom prelaska koddrugogoperatera. (21% u 2009)<br />
 20. 20. 4. februar 2011<br />Dalibistepromenilimobilnogoperateraakobistemoglidazadržitesvojsadašnjibrojtelefonaisvojsadašnjiprefiks?<br />Definitivno ne<br />Verovatno ne<br />Neodlučan/na<br />Verovatnoda<br />Definitivnoda<br /><ul><li>26% korisnikamobilnetelefonije bi verovatno prešlo koddrugogoperatera u slučajuda mogu da prenesu svoj postojeći broj. (38% u 2009)</li></li></ul><li>Segmentacija korisnikaPetra Štangl Izvršni direktor za marketing Vip mobile<br />
 21. 21. Postoje različitipristupi segmentacijiPrimer – starosna segmentacija<br />
 22. 22. Segment I - Mladi<br />Mladi<br /><ul><li>Čine 1/3 tržišta
 23. 23. Napredni korisnici mobilne telefonije
 24. 24. Često zovu i šalju SMS poruke
 25. 25. Vrlo zainteresovani i za tehnologiju
 26. 26. Uzrast - između 15 i 30 godina
 27. 27. 1/3 segmenta je nezaposleno i živi sa roditeljima
 28. 28. Srednji i viši stalež
 29. 29. Pretežno neosetljivi na cene
 30. 30. Čine 40% udela u potrošnji mobilne industrije
 31. 31. 2/3 nisu u bračnoj zajednici
 32. 32. 2/3 žive u gradskim sredinama
 33. 33. Čine najveći procenat visoko obrazovane populacije</li></ul>Kako koriste usluge:<br /><ul><li>Koriste više SIM kartica (18% ima više od 1)
 34. 34. 50% ovog segmenta čine pripejd korisnici
 35. 35. Šalju u proseku 15 SMS porukadnevno
 36. 36. U proseku 16 poziva dnevno, prosečne dužine 3,4 min
 37. 37. Polovina koristi internet preko mobilnog telefona</li></ul>Vrednosti: <br />Druženje<br />Idu u kafiće, restorane, teretane, parkove<br />Aktivni i avanturistički stil života <br />Putuju i vežbaju<br /><ul><li>Hedonizam, radoznalost</li></ul>Novi proizvodi i brendovi<br /><ul><li>Brendovi</li></ul>Za izražavanje životnog stava<br /><ul><li>Ambicija, kreativnost znanje, romansa</li></ul>Internet, igrice, kompjuteri, socijalne mreže<br />Koriste mobilni telefon za druženje i zabavu<br />30,0%<br />57.0%<br />4. februar 2011<br />
 38. 38. Segment II - Srednjegodišnjaci<br />Srednjegodišnjaci<br /><ul><li>Čine 1/3 tržišta
 39. 39. Usluge mobilne telefonije koriste srednje intenzivno
 40. 40. Imaju jako izraženu potrebu za ličnim identitetom
 41. 41. Uzrast – između 30 – 59 godina - 1/3 ispod 30 godina
 42. 42. Većina je zaposlena sa punim radnim vremenom
 43. 43. Pripadaju srednjem staležu
 44. 44. Imaju srednjoškolsko obrazovanje
 45. 45. Moraju da vode računa o troškovima
 46. 46. Ipak priželjkuju da poseduju stvari koje su statusni simboli
 47. 47. 2/3 živi u gradskim sredinama
 48. 48. 40% su neoženjeni koji žive u domaćinstvu sa dva donosioca prihoda</li></ul>Kako koriste usluge:<br /><ul><li>50%može da bude označeno kao “aktivni” ili kao “štedljivi”
 49. 49. Najčešće su pripejd korisnici
 50. 50. Srednjim intenzitetom komuniciraju SMS porukama (u proseku 11 poruka dnevno)
 51. 51. Razgovaraju ispod prosečnog broja poziva
 52. 52. Drugih 50% možemo da smatramo inertnim
 53. 53. Sve mobilne usluge koriste sa intenzitetom ispod prosečnog
 54. 54. Dugo koriste istu SIMkarticu (u proseku 4.8 godina)
 55. 55. Obe kategorije i “aktivni” i“inertni” suskromni korisnici Internetapreko mobilnogtelefona</li></ul>Vrednosti:<br /><ul><li>Lepota& dobar izgled</li></ul>Okrenuti sebi, individualci<br /><ul><li>Sticanje; Moć; Status</li></ul>Oglašavanjei brendovi kao sredstva lične promocije<br /><ul><li>Druženje</li></ul>Mobilnitelefon ima vrednost statusnog ili imidž simbola,više kao modni detalj, nego kao potreba<br />4. februar 2011<br />
 56. 56. Segment III - Starija populacija<br />Starija populacija<br /><ul><li>Čine 1/3 tržišta
 57. 57. Korisnici osnovnih usluga mobilne telefonije
 58. 58. Osetljivi na cene i generalno nezainteresovani za tehnologiju
 59. 59. Između 50 i 65 godina starosti
 60. 60. Podjednako iz gradskih i seoskih sredina
 61. 61. 1/3 supenzioneri
 62. 62. Većinom u bračnoj zajednici
 63. 63. Većinom administrativni i kvalifikovani radnici
 64. 64. Imaju srednje obrazovanje ili srednju stručnu spremu
 65. 65. Niži-srednji ili nizak stalež
 66. 66. Imaju visoko izraženu potrebu za štednjom
 67. 67. Kako koriste usluge:
 68. 68. šalju veoma malo SMS poruka
 69. 69. mlađi seniori više koriste govorne usluge
 70. 70. stariji seniori su pasivni korisnici (primaju pozive)
 71. 71. percipiraju tehnologiju kao isuviše komplikovanu i otuđenu</li></ul>Vrednosti: <br /><ul><li>Jednostavnost
 72. 72. Briga o porodici
 73. 73. Stabilni lični odnosi
 74. 74. Tradicija
 75. 75. Obaveza, materijalna sigurnost, štedljivost</li></ul>Koriste mobilni telefon kako bi bili u kontaktu sa porodicom i samo u slučaju stvarne potrebe<br />4. februar 2011<br />
 76. 76. Razvoj proizvodaNataša KažićMenadžer za rezidencijalni marketing,Vip mobile<br />
 77. 77. Potrebe korisnika se menjaju iz dana u dan<br />4. februar 2011<br />EVOLUCIJA POTREBA KORISNIKA<br />Jeftini pozivi<br />Ista cena ka svim mrežama<br />Jeftini pozivi ka svim mrežama<br />Besplatni razgovori u mreži<br />Besplatan pristup internetu<br />Fleksibilnost u korišćenju <br />besplatnog sadržaja<br />Besplatni SMS<br />Besplatni SMS<br />Besplatni SMS<br />Besplatni prenos podataka<br />Besplatni prenos podataka<br />Šta dalje??<br />Smartphone friendly tarife<br />Smartphone friendly tariffs<br />Postpejd<br />tarife<br />Fokus na minutima<br />Besplatni minuti u Vip<br />mreži<br />0 din<br />u Vip<br />mreži<br />Besplatni minuti ka svim mrežama<br />Besplatni minuti ka svim mrežama<br />Besplatni minuti ka svim mrežama<br />2011<br />2010<br />2007<br />2009<br />2008<br />
 78. 78. Postpejd inovacija<br />
 79. 79. BUDI PAMETAN!<br />PLATI SAMO ONO ŠTO KORISTIŠ!<br />4. februar 2011<br />
 80. 80. Smart koncept<br />Besplatni MMS<br />SMARTTARIFE<br />National <br /> calls<br />National <br /> SMS/MMS<br />Besplatni SMS<br />Besplatni prenos podataka u višim tarifma<br />Smartphone friendly tariffs<br />0 din u Vip<br />mreži<br />Besplatni minuti ka svim mrežama<br />Free calls<br />To Vip<br />Network<br /> National data traffic<br />SVE JE JEDNO<br />1 SMART<br /> 1 MB<br /> 1 min<br />1 sms/mms<br />4. februar 2011<br />
 81. 81. SMART PORTFOLIO<br />NOVI KONCEPT TARIFA1 VELIKI PAKET BAZIRAN NA SMARTOVIMA (BODOVIMA)<br />TELEFONI U FOKUSU<br />GLAVNE PREDNOSTI<br /><ul><li>Fleksibilnost
 82. 82. Transparentnost
 83. 83. Plati sta koristis
 84. 84. Besplatni prenos podataka u svim tarifama</li></ul>Vip mobile d.o.o.<br />4. februar 2011<br />
 85. 85. Primer poređenja sa starim tarifama<br />GLAVNE PREDNOSTI<br /><ul><li>Fleksibilnost
 86. 86. Transparentnost
 87. 87. Plati samo ono što koristiš
 88. 88. Besplatni prenos podataka u svim tarifama</li></ul>Besplatni minuti,<br />SMS/MMS <br />4. februar 2011<br />
 89. 89. Hvala!<br />4. februar 2011<br />

×