Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ljepota & Zdravlje u 2009

More Related Content

Ljepota & Zdravlje u 2009

 1. 2. MEDIApuls <ul><li>Color Press Group </li></ul><ul><li>Puls </li></ul><ul><li>15.01.2009. </li></ul>
 2. 3. Puls BiH <ul><li>Osnovni podaci o agenciji: </li></ul><ul><li>Istraživanja u BiH od 1996. godine </li></ul><ul><li>Ured od 2000. godine </li></ul><ul><li>9 stalno zaposlenih na ad-hoc projektima od čega 4 istraživača sa preko 3 godine iskustva </li></ul><ul><li>CATI studio sa 20 radnih stanica </li></ul><ul><li>potpuno opremljeni studio za provođenje fokus grupa </li></ul>
 3. 4. Strategic Puls <ul><li>Puls BiH je dio najveće grupacije za istraživanje tržišta u regiji – STRATEGIC PULS </li></ul><ul><li>Grupa je nastala spajanjem Pulsa i Strategic Marketinga, 2 najveće agencije za istraživanje tržišta u regiji </li></ul>Prisutnost na 8 tržišta: Albania Bosna i Hercegovina Crna Gora Hrvatska Kosovo Makedonija Srbija Slovenija
 4. 5. Strategic Puls i medijska istraživanja <ul><li>Apsolutni tržišni lider u medijskim istraživanjima u regiji (6 zemalja) </li></ul><ul><li>Standard u 6 zemalja regije </li></ul><ul><li>MEDIApuls - od 2004. standard za podatke o ne-televizijskim medijima u Hrvatskoj </li></ul><ul><li>Od 2007. - usklađivanje projekata u svim zemljama regije </li></ul>PRINT - RADIO - WEB <ul><li>Joint venture sa tvrkom AGB Nielsen Media Research u Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji </li></ul><ul><li>Implementacija peoplemeter tehnologije </li></ul><ul><li>TotalMedia - Crna Gora, Kosovo i Albanija </li></ul>TV
 5. 6. MEDIApuls – Osnovne informacije <ul><li>MEDIApuls </li></ul><ul><li>Projekt se sastoji od: </li></ul><ul><ul><li>Istraživanje konzumacije medija </li></ul></ul><ul><ul><li>Praćenje oglašavanja u medijima (AdEx) </li></ul></ul><ul><li>Korisnici projekta su: </li></ul><ul><ul><li>Marketinške agencije </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediji </li></ul></ul><ul><ul><li>Oglašivači </li></ul></ul><ul><li>Osnovne namjene projekta su : </li></ul><ul><ul><li>Analiza konzumacije medija </li></ul></ul><ul><ul><li>Socio-demografska analiza konzumenata pojedinih medija </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza oglašavanja </li></ul></ul><ul><ul><li>Planiranje media mixa (plana oglašavanja) i simulacija mogućih učinaka oglašavanja </li></ul></ul><ul><ul><li>Evaluacija i komparacija uspješnosti oglašavanja </li></ul></ul><ul><li>Osnovni cilj projekta je podići kvalitetu istraživanja netelevizijskih medija na najveću moguću </li></ul><ul><li>razinu s obzirom na želje i potrebe primarnih korisnika te na iskoristive budžete </li></ul>
 6. 7. MEDIApuls - Metodologija <ul><li>AdEx </li></ul><ul><ul><li>Print : praćenje i unos podataka (oko 60-ak štampanih medija) </li></ul></ul><ul><ul><li>Svaki je oglas opisan sa 15-ak parametara kako bi se omogućile </li></ul></ul><ul><ul><li>najrazličitije vrste analiza : </li></ul></ul><ul><ul><li>datum , medij , tip medija , oglašivač , robna mark a, kampanja , opis oglasa , vrsta oglasa , cijena , broj stranice , veličina oglasa </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrijednost svakog oglasa izračunava se prema važećem službenom cjeniku medija u kojem je oglas objavljen </li></ul></ul><ul><ul><li>Za opis i kategorizaciju oglasa koristi se sustav kategorizacije koj a je standrd u cijeloj regiji </li></ul></ul>
 7. 8. MEDIApuls - Metodologija <ul><li>Konzumacija medija </li></ul><ul><ul><li>Čitanost štampe </li></ul></ul><ul><ul><li>Slušanost radio postaja </li></ul></ul><ul><ul><li>Posjećenost web medija </li></ul></ul><ul><ul><li>Metoda prikupljanja podataka – CATI (telefonska anketa) </li></ul></ul><ul><ul><li>Trajanje pojedinog intervjua – 1 3 minuta </li></ul></ul><ul><ul><li>Dinamika prikupljanja podataka (anketiranja) - Svakodnevno, 365 </li></ul></ul><ul><ul><li>dana u godini </li></ul></ul><ul><ul><li>Veličina uzorka - 5 0 ispitanika dnevno; 1.500 mjesečno ; 1 8 . 0 00 godišnje </li></ul></ul><ul><ul><li>Ispituje se isključivo konzumacija medija </li></ul></ul><ul><ul><li>Na projektu je stalno zaposleno 8 najboljih Pulsovih anketara </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrsta uzorka - Troetapno stratificiran (po spolu, dobnoj skupini i regiji ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Posebno dizajniran upitnik koji omogućuje izračunavanje svih potrebnih pokazatelja </li></ul></ul>
 8. 9. Pregled glavnih rezultata MEDIApuls istraživanja u 2008. godini za magazin “Ljepota i zdravlje” Istraživanje je provedeno u periodu april– decembar 2008.
 9. 10. ČITANOST MJESEČNIKA “ Ljepota i zdravlje” ima najviši rejting, odnosno najveću prosječnu čitanost jednog broja, u poređenju sa ostalim mjesečnim magazinima. AIR – prosječna čitanost jednog broja %
 10. 11. ČITANOST MJESEČNIKA “ Ljepota i zdravlje” ima najviši doseg u dužem vremenskom periodu, u poređenju sa ostalim mjesečnim magazinima. REACH–doseg čitanosti u dužem vremenskom periodu %
 11. 12. ČITANOST TEMATSKI SRODNIH MAGAZINA (FAMILY, HEALTH, LIFE STYLE) “ Ljepota i zdravlje” ima najviši rejting, odnosno najveću prosječnu čitanost jednog broja, u poređenju sa ostalim tematski srodnim magazinima. AIR – prosječna čitanost jednog broja %
 12. 13. ČITANOST TEMATSKI SRODNIH MAGAZINA (FAMILY, HEALTH, LIFE STYLE) “ Ljepota i zdravlje” ima najviši doseg u dužem vremenskom periodu, u poređenju sa ostalim tematski srodnim magazinima. REACH–doseg čitanosti u dužem vremenskom periodu %
 13. 14. TREND ČITANOSTI MAGAZINA “LJEPOTA I ZDRAVLJE” Prosječna čitanost jednog broja magazina “Ljepota i zdravlje”, odnosno rejting novine, je u kontinuiranom porastu. AIR – prosječna čitanost jednog broja %
 14. 15. TREND ČITANOSTI MAGAZINA “LJEPOTA I ZDRAVLJE” Doseg čitanosti u dužem vremenskom periodu magazina “Ljepota i zdravlje” je u kontinuiranom porastu. REACH–doseg čitanosti u dužem vremenskom periodu %
 15. 16. TREND ČITANOSTI MAGAZINA “LJEPOTA I ZDRAVLJE” Magazin “Ljepota i zdravlje” je vremenom stekao značajan broj stalnih, lojalnih čitatelja. Taj je broj i dalje u porastu, jednako kao i broj povremenih čitatelja. REACH PERM – stalni čitatelji REACH OCC–povremeni čitatelji %
 16. 17. PROFIL ČITATELJA MAGAZINA “LJEPOTA I ZDRAVLJE” Magazin “Ljepota i zdravlje” najviše čitaju osobe ženskog spola, dobi od 20 do 50 godina, zaposleni ili učenici/studenti, te osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom. % AIR – prosječna čitanost jednog broja
 17. 18. PROFIL ČITATELJA MAGAZINA “LJEPOTA I ZDRAVLJE” Magazin “Ljepota i zdravlje” se više čita u urbanim područjima, te ima dobar rejting prvenstveno u Republici Srpskoj i Sarajevu. % AIR – prosječna čitanost jednog broja
 18. 19. MEDIApuls - Kontakt Ante Šalinović Regional Manager – Media Research Puls, d.o.o. Hamdije Kreševljakovića 7c 10 000 Zagreb  : + 385 1 6008 967 Fax: + 385 1 6008 999 GSM:+ 385 98 380 267 E-mail: [email_address] Julijan Komšić Puls BH – Director Puls, d.o.o. Hamdije Kreševljakovića 7c 71 000 Sarajevo  : + 38 7 33 442 133 / lok. 110 Fax: + 38 7 33 442 133 GSM:+ 387 63 338 111 E-mail: [email_address] Selma Kapo Mulaomerović Research Manager – Media Research Puls, d.o.o. Hamdije Kreševljakovića 7c 71 000 Sarajevo  : + 38 7 33 442 133 Fax: + 38 7 33 442 133 GSM:+ 387 63 794 249 E-mail: [email_address]

Editor's Notes

 • 07.06.09

×