Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategia komunikacji w NGO - warsztaty dla Sieci MPD

1,781 views

Published on

Published in: Business

Strategia komunikacji w NGO - warsztaty dla Sieci MPD

 1. 1. Anna Gough, Purrmedia LtdMarketing dla NGO (blog i grupa na Goldenline)
 2. 2. Podstawy skutecznej komunikacji w NGO Warsztaty dla Sieci MPD - 26/09/10 Zdjęcie: JacquelineTer Haar - Flickr
 3. 3. Plan prezentacji 1. Kontekst - nowe realia i możliwości stojące przed organizacjami pozarządowymi. 2. Przykłady działań komunikacyjnych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii. 3. Podstawy strategii komunikacji w organizacjach pozarządowych. 4. Skuteczna komunikacja dla Sieci MPD – kilka praktycznych porad.
 4. 4. [video] Social Media Revolution 2 (Refresh) http://www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5Fm-Ng
 5. 5. Komunikacja 1.0 – MONOLOG Komunikacja 2.0 – DIALOG Od wysyłania komunikatów do konsumenta do rozmowy i budowania relacji z konsumentem
 6. 6. 10 nowych realiów komunikacji marketingowej* w NGO na podstawie The Nonprofit Marketing Guide Kivi Leroux Miller, Jossey-Bass 2010
 7. 7. * Definicje i terminologiaKomunikacja marketingowawszelkie sygnały (werbalne i niewerbalne) jakieorganizacja świadomie lub nieświadomie wysyła doswoich klientów, interesariuszy i konsumentówW odniesieniu do organizacji non-profit mówimy o trzechrodzajach marketingu: wewnętrznym, zewnętrznym iinterakcyjnym.- A. Limański i I. Drabik Marketing w organizacjach non-profit, Difin 2007
 8. 8. 1. Komunikacja, marketing, PR to słowa,których organizacje nie powinny się obawiać
 9. 9. 2. W dobrej komunikacji nie istnieje coś takiegojak „ogół społeczeństwa”
 10. 10. 3. Organizacje powinny budować swoje własneimperium medialne
 11. 11. 4. Wszystkie pokolenia – także seniorzy –są w internecie
 12. 12. 5. Rola osób zajmujących się komunikacją w NGOzmienia się w organizatorów społeczności
 13. 13. 6. Granice między wizeruniem osóbprywatnych i organizacji zacierają się
 14. 14. 7. Dobra komunikacja w NGO wymagawięcej czasu niż pieniędzy
 15. 15. 8. Organizacje już dawno straciły kontrolęnad swoim przekazem ...więc nie ma sensu się o to obawiać!
 16. 16. 9. Komunikacja marketingowa to nie ta samo,co fundraising - ale to jego integralna część
 17. 17. 10. Stare sprawdzone zasady komunikacji nadaldziałają najlepiej – nawet w internecie!
 18. 18. Jakie to ma znaczenie dla Sieci MPD? nowe realia = nowe możliwości!
 19. 19. „Każda wielka podróż zaczyna się odpierwszego kroku” – Lao Tzu
 20. 20. Case study:SCOPE - marka w fazie BETA
 21. 21. http://www.scope.org.uk/about-us/our-brand
 22. 22. Komunikacja jako rozmowa
 23. 23. [video] Londyn oczami osoby niepełnosprawnej http://www.youtube.com/watch?v=ZLNC14fOm6M
 24. 24. E-campaigning
 25. 25. Osoby z MPD i komunikacja multimedialna
 26. 26. Książeczka „Wizzy and the street” Anthony Ridgway
 27. 27. Kampania “In the picture” - dzieci niepełnosprawnew książeczkach dla dzieci
 28. 28. Interaktywny prywatny serwis dla rodziców
 29. 29. Skuteczna komunikacja marketingowa wewnątrz
 30. 30. SCOPE i interaktywna komunikacja w internecie –lekcje dla Sieci MPD • Nastawienie na dialog i współpracę • Organizacja ucząca innych oraz ucząca się od innych • Nikt nie ma monopolu na doskonałość • Upełnomocnienie innych do komunikacji w imieniu organizacji • Dostępność i otwartość • Brak lęku przed delegowaniem i utratą kontroli nad marką • Hojność w dzieleniu się informacją
 31. 31. SCOPE jako przykład „networked nonprofit”
 32. 32. Komunikacja w Sieci MPD –od czego zacząć?
 33. 33. Strategia komunikacji a strategia organizacji* MISJA DLACZEGO nasza organizacja istnieje? WIZJA DOKĄD chcemy dotrzeć? CEL STRATEGICZNY CO chcemy osiągnąć jako organizacja? ANALIZA SYTUACJI CO ma wpływ na naszą organizację? CELE TAKTYCZNE JAK nasza organizacja zrealizuje swoją misję? CELE KOMUNIKACYJNE DO KOGO musimy dotrzeć i dlaczego? * wg Paterson, Radtke Strategic Communications for Nonprofit Organisations, Wiley 2009
 34. 34. Elementy komunikacji marketingowej organizacji(model Brandraising ®) Poziom organizacyjny (wizja, misja, wartości, cele, grupy docelowe, pozycjonowanie, osobowość) Poziom tożsamości (“branding”) (identyfikacja wizualna, komunikaty marki) Poziom doświadczeń marki (kanały i narzędzia kontaktu)
 35. 35. Strategiczne podejście do komunikacji(model SOSTAC ®) Gdzie jesteśmy? Jak monitorujemy działania? Gdzie chcemy być?Plan akcji – kto robi co i kiedy? Jak tam dotrzemy? Konkretnie jak tam dotrzemy?
 36. 36. Strategiczny plan komunikacji w teorii * … 1. Cele komunikacyjne 2. Analiza otoczenia 3. Grupy docelowe i segmentacja 4. Przekaz komunikacyjny 5. Taktyka działania 6. Plan krótkoterminowy 7. Plan długoterminowy 8. Budżet i zasoby ludzkie 9. Mierzenie rezultatów i ewaluacja * na podstawie The Nonprofit Marketing Guide Kivi Leroux Miller, Jossey-Bass 2010
 37. 37. ... i w praktyce! • Co konkretnie chcemy osiągnąć? • Do kogo chcemy dotrzeć z naszym przekazem? • Jak i gdzie najłatwiej będzie nam do tego adresata dotrzeć? • Jakiej reakcji oczekujemy od odbiorcy przekazu i jak go do tej reakcji zachęcimy? • Skąd będziemy wiedzieć, czy osiągneliśmy sukces?
 38. 38. dialog współpracaotwartość autentyczność
 39. 39. Skuteczna komunikacja w Sieci MPD –kilka praktycznych porad• Jasny podział obowiązków - konkretne osoby do konkretnych zadań• Nacisk na budowanie relacji ze społecznością i sympatykami Sieci MPD• Pozycjonowanie na zaufanego lidera w dziedzinie• Monitorowanie i ewaluacja działań na bieżąco, testowanie nowych rozwiązań, eksperymentowanie!• Ciągłe udoskonalanie systemów pracy i procesów komunikacji wewnętrznej• Delegowanie i włączanie osób spoza Sieci w działania• Ciągłe uczenie się i podpatrywanie działań innych• Krytyczne podejście do nowych narzędzi i trendów (czy to ma sens w naszym przypadku?)
 40. 40. Narzędzia współpracy online - NING
 41. 41. Narzędzia współpracy online - WIKI
 42. 42. Etos dzielenia się wiedzą online – Creative Commons
 43. 43. Możliwości są nieograniczone...
 44. 44. ...ale najważniejsze są solidne podstawy: • Strona internetowa jako baza • Silna lista mailingowa (biuletyn) • Dobry system komunikacji między członkami Sieci MPD • Wspólna wizja, cele, wartości – oraz motywacja! Pytanie: Jakie są aktualne priorytety jeśli chodzi o komunikację w Sieci MPD?
 45. 45. „Podstawowa różnica pomiędzy tymi, którzy odnoszą sukces, a tymi, którzy ponoszą porażkę nie polega na samej ilości pracy, ale na ilości inteligentnej pracy włożonej w osiągnięcie celu.” - Og MandinoŹródło: K. Andresen i K.M. Leroux, seminarium Nonprofit 911
 46. 46. Dziękuję i życzę powodzenia!Zapraszam do kontaktu:Strona www: annagough.comE-mail: anna@purrmedia.comSkype: goughaniaTwitter: @goracainparisGoldenline: Anna Gough

×