Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PresentacióN1

502 views

Published on

DFD

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PresentacióN1

  1. 1. <ul><li>1. Programa que permite convertir pulgadas en cm. </li></ul><ul><li>2. Programa que permite visualizar a táboa de multiplicar do número que desexe. </li></ul><ul><li>3. Programa que permite obter a suma de “n” números. </li></ul><ul><li>4. Programa que permite obter a multiplicación de “n” números. </li></ul><ul><li>5. Programa que permite obter a suma de “n” números consecutivos. </li></ul><ul><li>6. Programa que permite obter a media de “n” números. </li></ul><ul><li>7. Programa no que a partir de dous lados dun triángulo rectángulo permite obter o terceiro. </li></ul>
  2. 2. 1. Programa que permite convertir pulgadas en cm. 'Este programa permite convertir as pulgadas a cm’ 'Por favor teclee o número de pulgadas' a,' pulgadas equivale a ',b,' cm '
  3. 3. 'Este programa permite calcular a táboa de multiplicar do número que vostede desexe' 'Por favor, teclee o número do que quere obter a táboa de multiplicar' ' Esta é táboa de multiplicar do número ',n n,'*' ,i, '=',n*i
  4. 4. 'Este programa permite sumar a cantidade de números que necesite' ‘ Cantos numeros desexa multiplicar' ‘ Por favor introduza o ',i,'º numero' Suma=suma+r ‘ O resultado da suma é ',suma
  5. 5. 'Este programa realiza o producto de calquera cantidade de números.' 'Introduza a cantidade de números que desexa multiplicar.' 'Introduza o ',i,'º número a multiplicar.' PRODUCTO=PRODUCTO*K ‘ O resultado do producto é ',producto Producto=1
  6. 6. 'Este programa permite sumar a cantidade de números consecutivos que vostede desexe’ ¿Cantos números consecutivos vai a sumar?’ '¿Cal é o número inicial da suma?' Suma=suma+n1 ' O resultado da suma de ',n,' números consecutivos empezando por ',A,' é ', suma
  7. 7. 'Este programa determina a media de n números inroducidos polo usuario' '¿Cantos números vai a introducir?' 'Por favor teclee número' Suma=suma+a 'A media destes números é ',media media=suma/n
  8. 8. 'Este programa permite a partir de dous lados dun triángulo rectángulo obter o terceiro lado ' 'Por favor, teclee o lado máis grande' ' 'Pulse 1 si tes dous catetos o 2 si tes un cateto e unha hipotenusa ' 'Por favor, teclee o lado máis pequeno ' Opción=1 Lado= sqrt(A^2+B^2) Lado= sqrt(A^2-B^2) 'O resultado da operación é ',lado Opción=2 Erro na escolla

×