Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

аттестация

87 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

аттестация

  1. 1. Інформаційно-управляюча система продажусільськогосподарської технікиРозробка:Алексієнко О.М.Науковий керівник: к.і.н. Ряба О
  2. 2. Постановка задачіЗа час виконання магістерської роботи,необхідностворити систему продажу сільського-господарськоїтехніки,за допомогою якої, можна буде реалізувати наступніпункти:1.Купівля/продаж комплектуючих товарів2.Купівля/продаж С/г техніки3.Реалізація техніки/коплектуючих через аукціон4.Можливість співробітництва з компаніями-реалізаторами,складами і т.д.5.Додаткові сервіси для підвищення купівлі/продажунеобхідної техніки(товару) і т.п..
  3. 3. Актуальність системиПрактично всі off-line рітейлери визнають величезний впливінтернет-торгівлі. У наявності безперечні плюси: on-line рітейлу:зменшення площ магазинів,складів, скорочення витрат на оренду іперсонал, просування в on-line і т.д.
  4. 4. Актуальність системиРозвиток магазинів “зменшеного формату” і оптимізаціяплощ існуючих магазинів стануть ключовими тенденціямирозвитку , так як скорочення площ за рахунок використаннямультиканальною стратегії продажів (замовлення черезінтернет-сайт або спеціалізовані термінали) дозволяє знизитиорендні платежі і підвищити ефективність використанняторгових площ.
  5. 5. Діаграма прецедентівС и с т е м а п р о д а ж уВ и р о б н и ч и й в ід д ілВ и р о б н и ч и й в ід д ілВ ід д іл т е х . о б с л у г о в у в а н н яР е м о н т у в а н н я т е х н ік и т а к о м п л е к т у ю ч и хВ ід д іл п р о д а ж івМ а р е к т и н г о в и й в ід д ілI T - в ід д ілВ ід д іл д о с т а в к иР е к л а м аP R - п о с л у г иП ід т р и м к а с и с т е м и , т а н а д а н н я д о д а т к о в и х п о с л у гР о б о т и п о д о с т а в ц іВ и р о б н и ц т в о к о м п л е к т у ю ч и х т а ін ш еК о н с у л ь т а ц ій н и й в ід д ілК о н с у л ь т а ц ія к л іє н т ів
  6. 6. Використані джерела1. Прогноз продаж. Практикум для владельцев бизнеса,генеральных директоров и руководителей отдела продаж- Радмило Лукич.2. Разработка веб-приложений с помощью PHP и MySQL4-е издание. Люк Веллинг, Лора Томсон3. Котеров, Костарев "PHP5 в подлиннике"4. Алена Салбер: Как открыть интернет-магазин5. www.php.net
  7. 7. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ.

×