Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La trompeta

Treball de recerca sobre la trompeta. Curs 4tA. escola Roser Capdevila de Polinyà. Curs 2014-15.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

La trompeta

  1. 1. LA TROMPETA
  2. 2. LA FAMÍLIA DE LA TROMPETA • La trompeta és un instrument musical de vent metall. • També hi ha instruments relacionats com per exemple: la corneta, el trombó, la trompa i la tuba.
  3. 3. • AGRUPACIONS DE LA TROMPETA La trompeta la podem trobar a moltes agrupacions. Com per exemple: el jazz, l’orquestra.. ORQUESTRA
  4. 4. PARTS DE LA TROMPETA
  5. 5. Vídeos Un nen tocant la trompeta
  6. 6. ESPEREM QUE US AGRADI • LUCIA , ALAN , KARINA , VALERI • 4tA Escola Roser Capdevila de Polinyà. Curs 2014-15
  7. 7. FI

×