Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teoria viure més, viure millor - part 1

404 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Teoria viure més, viure millor - part 1

 1. 1. 1ª PART DEL TEMA 31.1 Les teories miasmàtica i microbiana de la malaltia infecciosa.1.2 Malalties infeccioses. Epidèmia i pandèmia. Agents infecciosos. Tipus de transmissió.1.3 Tractament de les malalties infeccioses: Els medicaments. Funcionament del sistema immunitari humà. Vacunes. Solidaritat ciutadana.1.4 Malalties no infeccioses: malalties cardiovasculars (MCV) i els factors de risc.1.5 Tractament de les malalties no infeccioses: Estils de vida saludable (hàbits alimentaris i exercici físic), Proves diagnòstiques.
 2. 2. 1.Diferenciar entre malalties infeccioses i no infeccioses més comuns en la societat2. Identificar les causes i els tractaments a les malalties3. Valorar la incidència en la salut dels factors ambientals, dels estils de vida saludables i mesures preventives.4. Conèixer les aplicacions de l’enginyeria genètica en la producció de fàrmacs, transgènics i teràpies gèniques5. Entendre les repercussions de la reproducció assistida, la selecció i conservació d’embrions i els possibles usos de la clonació6. Valorar de manera crítica els pros i contres de la enginyeria genètica7. Ser conscient dels seus avantatges i inconvenients des d’un punt de vista econòmic, mediambiental i social.8. Valorar l’existència d’un Comitè de Bioètica
 3. 3. 1.1 Les teories miasmàtica i microbiana de la malaltia infecciosa PER QUIN MOTIU PATIM UNA MALALTIA? TEORIA MIASMÀTICAFins a final contaminació de l’aire per “miasmes” provenen de la s. XIX descomposició de matèria orgànica. TEORIA MICROBIANA Louis Pasteur (1822- 1895) i Robert Koch (1843 – 1910)s. XIX - XX Cada malaltia està produïda per un microorganisme determinat ACTIVITAT. Explicar mitjançant les etapes del mètode científic com Robert Koch demostra la seva hipòtesi
 4. 4. 1.2 Malalties infeccioses. Epidèmia i pandèmia. Agents infecciosos. Tipus de transmissió. Funcionament del sistema immunitari humà. VIRUSAGENTS INFECCIOSOS BACTERIS “agents patògens” PROTOZOUS I FONGS Link OMS
 5. 5. MALALTIES INFECCIOSES EMERGENTS REEMERGENTSSIDA, VIH GRIP, H1N1 CÒLERA DENGUE (virus) (virus) (bacteri) (virus) MALÀRIA (paràsits) TUBERCULOSI (bacteri) PANDÈMIA O EPIDÈMIA??
 6. 6. TIPUS DE TRANSMISSIÓ AIRE FONTS D’INFECCIÓ AIGUA SÒL ALIMENTS TIPUS DE TRANSMISSIÓDIRECTA O CONTAGI INDIRECTAEntre persona sana i Entre persona sana i el medimalalta (grip) amb gèrmens (aire, aigua,..) (malària, còlera,..)
 7. 7. 1.3 Tractament de les MALALTIES INFECCIOSES AGENTS INFECCIOSOS ELS COMBATREM AMB RESPOSTA VACUNES MEDICAMENTS INMUNITARIAACTIVITAT. Analitzarel següent anàlisi de ANTIBIÒTIC ANTIVIRAL sang humà ACTIVITAT. BuscarANÀLISIS SANG exemples
 8. 8. NOUS MEDICAMENTS Noves malalties i substituir antics medicamentsPER QUÈ? per augmentar leficàcia 1-ETAPA PRECLÍNICA: buscar la molècula i COM? experimentar in vitro i in vivo. (no tòxic) EMPRESA FARMACÈUTICA: patentar i comercialitzar
 9. 9. DEBATPATENT D’UNMEDICAMENT MEDICAMENTS AL EMPRESA CONTINENTFARMACÈUTICA AFRICÀ “ FÀRMACS “DIFICULTATS” GENÈRICS”
 10. 10. 1.4 Malalties no infeccioses: malalties cardiovasculars (MCV) i els factors de risc. ACTIVITAT inicial . Exercici nº 3 pàg. 66 llibre text COLESTEROL (bo i roín) ALT TENSIÓ DIABETES ALTA MCV TABAQUISME SEDENTARISME OBESITAT
 11. 11. 1.5 Tractament de les MALALTIES NO INFECCIOSESEstils de vida saludable(hàbits alimentaris i exercici físic)Proves diagnòstiques. SALUT: L’estat de complet benestar físic, mental i social (OMS)• HÀBITS • ASSISTÈNCIA • INFORMACIÓ ALIMENTARIS SANITARIA HEREDITÀRIA (Dieta • AMBIENTALS: mediterrània) clima,• EXERCICI FÍSIC contaminacióESTILS DE VIDA FACTORS GENÈTICSSALUDABLES SOCIALS PROVES DIAGNÒSTIQUES!!!!! Electrocardiograma, mesura de pressió arterial, anàlisis de sang

×